Byla 2-23887-466/2015
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Gintaras Pašvenskas,

2sekretoriaujant Laimai Šidlauskienei,

3dalyvaujant ieškovo 995-osios daugiabučių namų savininkų bendrijos atstovėms bendrijos pirmininkei J. D. ir advokatei A. V.,

4atsakovei L. S.,

5viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo 995-osios daugiabučių namų savininkų bendrijos ieškinį atsakovei L. S. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

6ieškovas 995-oji daugiabučių namų savininkų bendrija patikslintu ieškiniu prašė priteisti iš atsakovės L. S. 3 708,45 eurų skolą už komunalines paslaugas, suteiktas butui, esančiam ( - ), laikotarpiu nuo 2006‑08-01 iki 2015-08-01, 144,17 eurų delspinigius už laikotarpį nuo 2014-10-01 iki 2015-03-31 ir bylinėjimosi išlaidas (109‑111 b. l.).

7Atsakovė atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu sutinka iš dalies, kadangi ji stengėsi mokėti bendrijai, o šilumos energijos ji daugiau kaip tris metus nenaudoja. Atsakovė viena augina vaiką, negauna išlaikymo iš vyro, kuris gyvena ( - ), turėjo išlaidų grąžinant kreditą DNB bankui ir brolio gydymui nuo alkoholizmo. Nurodė, jog bendrijos veikloje buvo nustatyti finansiniai pažeidimai, t.y. buhalterės ir buvusio pirmininko veiksmais buvo padaryta žala bendrijai, kuri siekia daugiau kaip 30 000 Lt (101-102 b. l.).

8Apie teismo posėdį, vykusį 2015 m. gruodžio 9 d. 13:30 val., šalys buvo informuotos tinkamai, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 str. nustatyta tvarka (130 b. l.).

9Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė J. D. paaiškino, kad gyvenamųjų namų statybos bendrija „Pušis“ perdavė savo teises ir pareigas ieškovui ir šiuo metu yra neveikianti. Ieškovo atstovės teigimu, atsakovė savo argumentais tik siekia uždelsti atsiskaitymą su bendrija, su atsakove ne kartą buvo tartasi, tačiau nesėkmingai. Ieškovo atstovė palaikė patikslinto ieškinio reikalavimus ir prašė juos tenkinti.

10Atsakovė teismo posėdžio metu nurodė, kad ji iš dalies sutinka su ieškiniu ir ketina sumokėti skolą, tačiau jai kyla abejonių dėl pateiktų skolos paskaičiavimo pagrįstumo bei dėl gyvenamųjų namų statybos bendrijos „Pušis“ dokumentų perdavimo naujai 995-ajai daugiabučių namų savininkų bendrijai. Atsakovė taip pat nurodė, kad jai nėra visiškai aišku, kas yra atsakingas už gyvenamojo namo aptarnavimą šiuo metu.

11Ieškinys tenkintinas iš dalies.

12Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad už namo, esančio ( - ), administravimą yra atsakinga 995-oji daugiabučių namų savininkų bendrija, kuri buvo įregistruota 2003-12-29 ir iš gyvenamųjų namų statybos bendrijos „Pušis“ perėmė visus finansinius įsipareigojimus bei skolas pagal 2013-12-31 reikalavimo perleidimo sutartį Nr. SP/13/12/31/1 ir 2013-12-31 skolos priėmimo – perdavimo aktą Nr. 1 (19, 20, 28-29, 30-38, 39‑42, 43-45 b. l.). Ieškovas 995-oji daugiabučių namų savininkų bendrija įgyvendina butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų teises ir pareigas, susijusias su jiems priklausančių arba kuriamų naujų bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektų valdymu, naudojimu ir priežiūra (Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijos įstatymo 4 str.) (b.l. 20-21, 23). Daugiabučio namo savininkų bendrija yra viena iš bendrosios dalinės nuosavybės objektų valdymo formų (Lietuvos Respublikos CK 4.83 str. 3 d., Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijos įstatymo 3 str., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2007-11-26 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-345/2007; 2009-10-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K‑3‑376/2009). Iš byloje esančių duomenų nustatyta, jog ieškovas yra sudaręs sutartis su komunalines paslaugas teikiančiomis įmonėmis ir moka mokesčius pagal skaitiklių parodymus, gyvenančių asmenų skaičių ar buto plotą (46-50, 51-55, 56-58, 59-65, 66-67, 68-70, 71-86 b. l.). Atsakovė L. S. yra buto, esančio ( - ), savininkė (13-18 b. l.). Atsakovė už jai priklausančiam butui teiktas komunalines paslaugas tinkamai nemokėjo, ir iš ieškovo pateiktos pažymos apie mokesčių paskaičiavimus ir mokėjimus matyti, kad už laikotarpį nuo 2006‑08-01 iki 2015-08-01 jai susidarė 3 708,45 eurų skola (21-22, 27, 113 b. l.). 2014-01-03 atsakovei buvo išsiųsta pretenzija dėl skolos, tačiau ji nereagavo (24, 25‑26 b. l.).

13Atsakovė bylos nagrinėjimo metu nurodė, kad ji sutinka mokėti susidariusią skolą ir paaiškino, kad įsiskolinimas susidarė dėl sunkios atsakovės finansinės padėties. Atsakovė taip pat išreiškė abejones dėl ieškovo pateiktų skolos paskaičiavimo pagrįstumo bei dėl gyvenamųjų namų statybos bendrijos „Pušis“ dokumentų perdavimo naujai 995-ajai daugiabučių namų savininkų bendrijai. Byloje esantys duomenys leidžia teigti, jog 995-oji daugiabučių namų savininkų bendrija, įregistruota 2003-12-29, perėmė reikalavimo teises, finansinius įsipareigojimus bei skolas iš gyvenamųjų namų statybos bendrijos „Pušis“ pagal 2013-12-31 reikalavimo perleidimo sutartį Nr. SP/13/12/31/1 ir 2013-12-31 skolos priėmimo – perdavimo aktą Nr. 1 (19, 20, 28-29, 30-38, 39‑42, 43-45 b. l.). Dėl nurodytos priežasties nesutiktina su atsakovės teiginiais, jog ieškovas nėra daugiabučio namo, esančio ( - ), administratorius ir neturi teisės skaičiuoti mokesčių name esančių butų savininkams. Pažymėtina, kad skolos atsakovei apskaičiavimo pagrįstumui įrodyti ieškovas pateikė teismui šilumos paskirstymo aprašymą, UAB „Vilniaus energija“ išrašytas sąskaitas, paskaičiavimus ir kitus skolos susidarymo faktą patvirtinančius dokumentus (125, 155-161, 162-163, 168-175 b. l.). Kiti atsakovės išsakyti argumentai šiuo atveju neturi įtakos atsakovei susidariusios skolos už komunalines paslaugas apskaičiavimui. Dėl nurodytų priežasčių pripažintina, jog ieškovas pagrįstai kreipėsi į teismą dėl skolos priteisimo iš atsakovės.

14Pagal Bendrijos įstatų 32 p. ir Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijos įstatymo 21 str. atsakovė privalo apmokėti bendrijai nustatytas pinigines įmokas ir rinkliavas. Iš ieškovo pateiktų mokėjimų – skolų suvestinės už laikotarpį bei ieškovo atstovų, taip pat atsakovės paaiškinimų nustatyta, kad atsakovė netinkamai vykdė savo įstatymines pareigas dėl bendros dalinės nuosavybės turto išlaikymo (apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kt.). Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.82 str. 3 d. ir 4.84 str., butų, taip pat ir negyvenamųjų patalpų, savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas. Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų bendrijos įstatymo 29 str. 1 d. 5 p. nustato gyventojo / patalpų savininko pareigą atsiskaityti nustatyta tvarka už teikiamas paslaugas, mokėti bendrijos nustatytas įmokas. Prievolės turi būti vykdomos tinkamai bei nustatytais terminais, pagal įstatymų arba sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais (Lietuvos Respublikos CK 6.38 str.). Byloje nėra įrodymų, kad atsakovė būtų atsiskaičiusi su ieškovu, todėl, vadovaujantis Lietuvos Respublikos CK 6.383 str., 6.384 str. 1 d., iš atsakovės priteistina 3 708,45 eurų skola ieškovo naudai.

15Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta ar įvykdyta netinkamai (Lietuvos Respublikos CK 6.71 str.). Netesybos gali būti nustatytos įstatymu ar sutartimi (Lietuvos Respublikos CK 6.258 str. 1 d.). Susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis (Lietuvos Respublikos CK 6.72 str.). Namuose, kuriuose yra įsteigta daugiabučių namų savininkų bendrija, susitarimai dėl įmokų dydžių, sankcijų už jas nemokėjimo pasiekiami bendrijos susirinkimuose balsų dauguma priimant sprendimus. Nagrinėjamu atveju ieškovas prašė priteisti iš atsakovės 144,17 eurų delspinigius už laikotarpį nuo 2014-10-01 iki 2015-03-31, tačiau nenurodė, kokiu bendrijos narių susirinkimo metu priimtu bendraturčių susitarimu dėl netesybų remiasi, todėl laikytina, kad rašytinio susitarimo tarp ieškovės ir atsakovės dėl netesybų nėra. Dėl nurodytos priežasties ieškovo reikalavimas dėl delspinigių iš atsakovės priteisimo atmestinas kaip nepagrįstas.

16Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 80 str. 1 d., 88 str. 1 d. 6 p., 93 str., proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų daliai (96 procentai) iš atsakovės priteistina 192,00 eurų išlaidos advokato teisinei pagalbai ieškovo naudai.

17Ieškovas yra atleistas nuo žyminio mokesčio mokėjimo (Lietuvos Respublikos CPK 83 str. 1 d. 10 p.). Pagal Lietuvos Respublikos CPK 96 str. 1 d. bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas buvo atleistas, išieškomos iš atsakovo į valstybės biudžetą proporcingai patenkintai ieškinio reikalavimų daliai. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 80 str. 1 d., 92 str., iš atsakovės priteistinas 111,00 eurų žyminis mokestis ir 4,00 eurų pašto išlaidos, iš viso – 115,00 eurų bylinėjimosi išlaidos valstybės naudai.

18Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 265 str., 270 str.,

Nutarė

19ieškinį tenkinti iš dalies.

20Priteisti iš atsakovės L. S., a. k. ( - ), 3 708,45 eurų skolą ir 192,00 eurų bylinėjimosi išlaidas ieškovo 995-osios daugiabučių namų savininkų bendrijos, į. k. 126413719, naudai.

21Priteisti iš atsakovės L. S., a. k. ( - ), 115,00 eurų bylinėjimosi išlaidas valstybės naudai (gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija, a. s. Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660).

22Likusią ieškinio dalį atmesti.

23Teismo sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui paduodant apeliacinį skundą per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Gintaras Pašvenskas,... 2. sekretoriaujant Laimai Šidlauskienei,... 3. dalyvaujant ieškovo 995-osios daugiabučių namų savininkų bendrijos... 4. atsakovei L. S.,... 5. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę... 6. ieškovas 995-oji daugiabučių namų savininkų bendrija patikslintu ieškiniu... 7. Atsakovė atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu sutinka iš... 8. Apie teismo posėdį, vykusį 2015 m. gruodžio 9 d. 13:30 val., šalys buvo... 9. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė J. D. paaiškino, kad gyvenamųjų... 10. Atsakovė teismo posėdžio metu nurodė, kad ji iš dalies sutinka su... 11. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 12. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad už namo, esančio (... 13. Atsakovė bylos nagrinėjimo metu nurodė, kad ji sutinka mokėti susidariusią... 14. Pagal Bendrijos įstatų 32 p. ir Lietuvos Respublikos daugiabučių... 15. Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma,... 16. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 80 str. 1 d., 88 str. 1 d. 6 p., 93... 17. Ieškovas yra atleistas nuo žyminio mokesčio mokėjimo (Lietuvos Respublikos... 18. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 265 str., 270 str.,... 19. ieškinį tenkinti iš dalies.... 20. Priteisti iš atsakovės L. S., a. k. ( - ), 3 708,45 eurų skolą ir 192,00... 21. Priteisti iš atsakovės L. S., a. k. ( - ), 115,00 eurų bylinėjimosi... 22. Likusią ieškinio dalį atmesti.... 23. Teismo sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...