Byla 2-1058/2013
Dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Imperita“ 2012-10-24 vykusio kreditorių susirinkimo nutarimo pripažinimo negaliojančiu atmestas, uždarosios akcinės bendrovės „Imperita“ bankroto byloje (civilinė byla Nr. B2-1029-153/2013)

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Alė Bukavinienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo P. G. A. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2013 m. sausio 9 d. nutarties, kuria pareiškėjo skundas dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Imperita“ 2012-10-24 vykusio kreditorių susirinkimo nutarimo pripažinimo negaliojančiu atmestas, uždarosios akcinės bendrovės „Imperita“ bankroto byloje (civilinė byla Nr. B2-1029-153/2013).

2Teisėja, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Pareiškėjas kreditorius P. G. A. pateikė skundą, kuriuo prašė pripažinti negaliojančiu 2012-10-24 BUAB „Imperita“ kreditorių susirinkimo priimtą nutarimą darbotvarkės klausimu Nr. 2 „Dėl neparduoto nekilnojamojo turto pardavimo kainų sumažinimo ir pardavimo tvarkos nustatymo“ bei perduoti šį klausimą BUAB „Imperita“ kreditorių susirinkimui svarstyti iš naujo. Pareiškėjas (kreditorius) nesutiko su kreditorių susirinkimo nustatyta BUAB „Imperita“ nekilnojamojo turto pardavimo tvarka. Jo nuomone, yra nenaudinga nekilnojamąjį turtą pardavinėti atskirais vienetais, nes parduodami pastatai ir gręžtinis vandens šulinys bei vandentiekio bokštas yra sujungti bendra vandentiekio sistema, vanduo taip pat yra naudojamas pastatų šildymo sistemoje, todėl nekilnojamasis turtas turi būti parduodamas kaip vienas objektas. Parduodant nurodytus pastatus kaip atskirus objektus, kristų jų kaina, nes pirkėjui reikės rūpintis pastatų šildymo ir vandentiekio sistemų įrengimu, todėl bus reikalingos papildomos investicijos. Pardavus nekilnojamąjį turtą mažesne kaina, nukentėtų visų kreditorių interesai.

5Atsiliepimu į skundą BUAB „Imperita“ administratorius UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras prašė kreditoriaus P. G. A. skundą tenkinti. Administratorius iš esmės sutiko su skundo argumentais, nurodė, kad administratorius taip pat yra suinteresuotas parduoti įmonės turtą kuo didesne kaina. Administratoriaus nuomone, jei skunde nurodytos faktinės aplinkybės iš tiesų egzistuoja, parduodant nekilnojamojo turto objektus atskirai, t. y. komercinės paskirties žemės sklypą, kuriame yra kultūros namai su kontora, parduodant atskirai nuo žemės sklypo, kuriame yra gręžtinis vandens šulinys ir vandentiekio bokštas, jų kaina gali būti mažesnė.

6Atsiliepimu į skundą kreditorius AB Šiaulių bankas prašė skundą atmesti ir palikti galioti ginčijamą kreditorių susirinkimo nutarimą.

7Atsiliepimu į skundą kreditorius VSDFV Marijampolės skyrius prašė skundą atmesti.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Kauno apygardos teismas 2013 m. sausio 9 d. nutartimi netenkino pareiškėjo kreditoriaus P. G. A. skundo dėl BUAB „Imperita“ 2012-10-24 vykusios kreditorių susirinkimo nutarimo, priimto darbotvarkės klausimu Nr. 2 „Dėl neparduoto nekilnojamojo turto pardavimo kainų sumažinimo ir pardavimo tvarkos nustatymo“, pripažinimo negaliojančiu. Taip pat teismas nurodė, kad Kauno apygardos teismo 2012-11-13 nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės – draudimas administratoriui vykdyti ginčijamą 2012-10-24 kreditorių susirinkimo nutarimą, galioja iki šios nutarties įsiteisėjimo. Teismo teigimu, iš byloje pateikto 2012-10-24 vykusio BUAB „Imperita“ kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 6 matyti, kad antru darbotvarkės klausimu dėl likusio neparduoto nekilnojamojo turto pardavimo kainų sumažinimo ir pardavimo tvarkos nustatymo 61 proc. visų teismo patvirtintų kreditorių finansinių reikalavimų balsais buvo priimtas nutarimas parduoti BUAB „Imperita“ priklausantį nekilnojamąjį turtą, įkeistą AB Šiaulių bankui, esantį (duomenys neskelbtini), (toliau – nekilnojamasis turtas) ir jį pardavinėti atskirais vienetais be varžytynių, patvirtinti: 1) 2,3175 ha žemės komercinės paskirties sklypą su 126,57 kv. m lentpjūve ir 265,80 kv. m medžio remonto dirbtuvėmis, sumažintą kainą – 55 080 Lt; 2) 0,8172 ha komercinės paskirties žemės sklypą su 682,79 kv. m trąšų sandėliu, sumažintą kainą – 51 840 Lt; 3) 0,1619 ha komercinės paskirties žemės sklypą su vandens šuliniu ir vandentiekio bokštu – 6 561 Lt; 4) 0,9031 ha komercinės paskirties žemės sklypą ir 442,65 kv. m kultūros namus su kontora sumažintą kainą – 40 824 Lt. Įpareigoti administratorių turtą pardavinėti ir pasiūlymus dėl turto rinkti 30 kalendorinių dienų nuo skelbimų išspausdinimo, parduoti turtą už didžiausią kainą, bet ne mažesnę kaip kreditorių patvirtinta, pasiūliusiam pirkėjui. Nepardavus turto šaukti naują kreditorių susirinkimą ir pateikti kreditorių susirinkimui svarstyti gautus iš potencialių pirkėjų pasiūlymus dėl turto pirkimo–pardavimo arba spręsti dėl tolesnės turto pardavimo tvarkos nustatymo. Teismas nurodė, kad iš pareiškėjo pateiktų bei teismo iniciatyva išreikalautų Nekilnojamojo turto registro išrašų apie pareiškėjo nurodytą BUAB „Imperita“ nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą, kurio pardavimo klausimas buvo sprendžiamas ginčijamu kreditorių susirinkimo nutarimu, matyti, kad gręžtinis vandens šulinys (gręžinys) ir vandentiekio bokštas, kurių pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis yra vandentiekio tinklų, yra BUAB „Imperita“ nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype, o kultūros namai su kontora (unikalus Nr. (duomenys neskelbtini)) ir kiti kiemo statiniai (lauko tualetas, kiemo aikštelė, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini)) yra žemės sklype (unikalus Nr. (duomenys neskelbtini)). Vieno aukšto pastatas – kultūros namai su kontora šildomi krosnimi, vandentiekio ir nuotekų šalinimo, dujų juose nėra. Žemės sklype (unikalus Nr. (duomenys neskelbtini)) esančiuose medžio remonto dirbtuvėse (unikalus Nr. (duomenys neskelbtini)) ir lentpjūvėje (unikalus Nr. (duomenys neskelbtini)) taip pat šildymo, vandentiekio ir nuotekų šalinimo sistemų nėra (b. l. 81–83). Žemės sklype (unikalus Nr. (duomenys neskelbtini)) esančiame trąšų sandėlyje (unikalus Nr. (duomenys neskelbtini)) šildymo, vandentiekio ir nuotekų šalinimo sistemų nėra. Teismo teigimu, pareiškėjas rašytinių įrodymų, paneigiančių Nekilnojamojo turto registro duomenis bei patvirtinančių jo nurodytas aplinkybes, jog jo parduodamus pastatus ir vandentiekio bokštą su gręžiniu jungia bendra vandentiekio sistema, nepateikė. Kaip matyti iš Nekilnojamojo turto registro išrašų, parduodamuose pastatuose nėra įrengta vandentiekio ir nuotekų sistemos, kultūros namai su kontora yra šildomi krosnimi. Esant tokioms nustatytoms aplinkybėms, teismas sprendė, kad pareiškėjas neįrodė aplinkybių, kuriomis grindžia ginčijamo 2012-10-24 vykusio kreditorių susirinkimo neteisėtumą ir nepagrįstumą, t. y. jog kreditorių susirinkimo nutarimu nustatyta ginčo turto pardavimo tvarka pardavinėti turtą nėra naudinga nei kreditoriams, nei pačiai įmonei. Teismas nurodė, kad prijungta pareiškėjo skundui išspręsti BUAB „Imperita“ bankroto bylos (Nr. B2-371-153/2013, 4 t., b. l. 133–141, 151–157, 5 t., 11–14) medžiaga patvirtina, kad aukščiau nurodyti nekilnojamieji daiktai buvo pardavinėjami atskirais vienetais iš varžytynių ir be varžytynių, mažinat turto kainą, tačiau minėtas turtas nebuvo parduotas. Pardavinėti ginčo turtą atskirais turtiniais vienetais, t. y. ta tvarka, su kuria nesutinka pareiškėjas, buvo nustatyta dar 2012-05-03 kreditorių susirinkimo nutarimu, tačiau pareiškėjas šio nutarimo neginčijo. Teismo nuomone, reikalavimas pripažinti kreditorių susirinkimo nutarimą negaliojančiu po to, kai ginčo turtas jau buvo pardavinėjamas atskirais turtiniais vienetais daugiau nei pusę metų, ir pareiškėjui neginčijant iki šio skundo padavimo 2012-05-03 kreditorių susirinkimo nutarimo dėl ginčo turto pardavimo tvarkos, vertintinas kaip nepagrįstas bankroto proceso vilkinimas, didinantis administravimo išlaidas, kurių dydis priklauso nuo bankroto proceso trukmės.

10III. Atskirojo skundo argumentai

11Pareiškėjas P. G. A. atskiruoju skundu prašo Kauno apygardos teismo 2013 m. sausio 9 d. nutartį panaikinti ir perduoti šią bylą nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui, arba priimti naują sprendimą – pareiškėjo skundą tenkinti. Skundą grindžia šiais argumentais:

121. Teismas, nagrinėdamas bylą, privalėjo būti aktyvus ir pats rinkti įrodymus, nes tik tokiu atveju galima teisingai išspręsti kilusį ginčą ir priimti teisėtą bei pagrįstą sprendimą byloje, kurioje ginamas ir viešasis interesas. Teismas, turėdamas teisę įpareigoti BUAB ,,Imperita“ bankroto administratorių pateikti įrodymus apie tai, jog parduodamus pastatus ir vandentiekio bokštą su gręžiniu jungia bendra vandentiekio sistema, tokia teise nepasinaudojo.

132. Teismas netinkamai vertino pareiškėjo nurodytus argumentus ir neskyrė ypatingo dėmesio BUAB ,,Imperita“ kreditorių interesams ginti. Teismas neįvertino ir tos aplinkybės, kad pats BUAB ,,Imperita“ bankroto administratorius sutiko su pareiškėjo argumentais.

14Kreditorius VSDFV Marijampolės skyrius atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Kauno apygardos teismo 2013 m. sausio 9 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodo, kad apeliantas nepateikė jokių įrodymų, pagrindžiančių jo skunde išdėstytas aplinkybes.

15Kreditorius AB Šiaulių bankas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Kauno apygardos teismo 2013 m. sausio 9 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodo, kad teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta, priimta įvertinus visas reikšmingas bylai aplinkybes ir tinkamai pritaikius teisės normas bei įvertinus formuojamą teismų praktiką.

16IV. Apeliacinio teismo argumentai

17Atskirasis skundas netenkintinas.

18Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

19Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK įtvirtintas taisykles, išskyrus išimtis, nustatytas kitų įstatymų (CPK 1 str. 1 d.). Specialusis įstatymas bankroto bylų nagrinėjimui yra Įmonių bankroto įstatymas (toliau – ĮBĮ), o kitų įstatymų nuostatos, susijusios su bankroto procesu, taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja ĮBĮ nuostatoms.

20Pagal ĮBĮ 33 straipsnio 1 dalies 2 punktą bankrutuojančios ir bankrutavusios įmonės nekilnojamasis bei įkeistas turtas, išskyrus įstatyme numatytus atvejus, parduodamas iš varžytynių Vyriausybės nustatyta tvarka. ĮBĮ 33 straipsnio 1 dalies 3 punktas nustato, kad kito ir neparduoto dvejose varžytynėse nekilnojamojo turto pardavimo tvarką nustato kreditorių susirinkimas. Kreditorių susirinkimo sprendimu šis turtas gali būti parduodamas šios dalies 2 punkte nurodyta tvarka. Vyriausybės 2001 m. liepos 3 d. nutarimu Nr. 831 patvirtinto Bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės turto pardavimo iš varžytynių tvarkos aprašo 7 punkte nurodyta, kad iš varžytynių parduodamo turto vertinimo tvarką ir pradinę turto pardavimo kainą tvirtina kreditorių susirinkimas. Kreditorių susirinkimo nutarimų priėmimo tvarka numatyta ĮBĮ 24 straipsnyje, kurio 1 dalyje įtvirtinta, kad kreditorių susirinkimo nutarimas laikomas priimtu, kai už jį atvirai balsavo kreditoriai, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos, išskyrus šio įstatymo nustatytas išimtis; be to, kreditorius turi teisę raštu pareikšti kreditorių susirinkimui savo nuomonę dėl kiekvieno nutarimo.

21Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad 2012 m. spalio 24 d. įvykusiame atsakovo BUAB „Imperita“ kreditorių susirinkime buvo priimtas ginčo nutarimas, už kurio priėmimą balsavo kreditoriai, turintys 61 proc. visų teismo patvirtintų finansinių reikalavimų, kuriuo nustatyta nekilnojamojo turto, įkeisto AB Šiaulių bankui, pardavimo kaina bei tvarka.

22Apeliantas nesutinka su kreditorių susirinkimo nustatyta BUAB „Imperita“ nekilnojamojo turto pardavimo tvarka, nurodydamas, kad yra nenaudinga nekilnojamąjį turtą pardavinėti atskirais vienetais, nes parduodami pastatai ir gręžtinis vandens šulinys bei vandentiekio bokštas yra sujungti bendra vandentiekio sistema, vanduo taip pat yra naudojamas pastatų šildymo sistemoje, todėl nekilnojamasis turtas turi būti parduodamas kaip vienas objektas, nes parduodant nekilnojamojo turto objektus atskirai, jų kaina gali būti mažesnė.

23Teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo argumentu, kad apeliantas neįrodė aplinkybių, kuriomis grindžia savo reikalavimus. Pirmosios instancijos teismas, remdamasis apelianto pateiktais bei teismo iniciatyva gautais Nekilnojamojo turto registro išrašais, nustatė, kad gręžtinis vandens šulinys (gręžinys) ir vandentiekio bokštas, kurių pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis yra vandentiekio tinklų, yra BUAB „Imperita“ nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype (unikalus Nr. (duomenys neskelbtini)), o kultūros namai su kontora ir kiti kiemo statiniai (lauko tualetas, kiemo aikštelė) yra žemės sklype (unikalus Nr. (duomenys neskelbtini)). Vieno aukšto pastatas – kultūros namai su kontora šildomi krosnimi, vandentiekio ir nuotekų šalinimo, dujų juose nėra. Medžio remonto dirbtuvėse ir lentpjūvėje bei trąšų sandėlyje taip pat šildymo, vandentiekio ir nuotekų šalinimo sistemų nėra. Apeliantas nepateikė nei pirmosios instancijos teismui, nei, žinodamas šio teismo argumentus bei išvadas, apeliacinės instancijos teismui kokių nors įrodymų, kurie paneigtų teismo nustatytas aplinkybes ir patvirtintų apelianto nurodomus argumentus.

24Atmestinas apelianto argumentas, kad teismas, nagrinėdamas bylą, privalėjo būti aktyvus ir pats rinkti įrodymus. Nors BUAB ,,Imperita“ yra likviduojama dėl bankroto ir nagrinėjamas ginčas susijęs tiek su pačios bendrovės, tiek su jos kreditorių interesais, todėl tokiose bylose yra viešasis interesas ir teismas privalo būti aktyvus, tačiau ši aplinkybė negali būti absoliutinama. Lietuvos Aukščiausiais Teismas, pasisakydamas dėl įrodinėjimo pareigos bylose, kai viena iš bylos šalių yra bankrutuojanti įmonė, yra nurodęs, kad ir tokiose bylose privaloma taikyti rungimosi principą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. liepos 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-335/2009). Be to, nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas buvo aktyvus – gavo Nekilnojamojo turto registro išrašus, juos tyrė bei įvertino. Tuo tarpu apeliantas nepateikė jokių įrodymų, paneigiančių Nekilnojamojo turto registro duomenis ir pagrindžiančių jo nurodytas aplinkybes.

25Apeliantas skunde nurodė, kad pats BUAB ,,Imperita“ bankroto administratorius sutiko su pareiškėjo argumentais, kuris atsiliepime nurodė, kad parduodant nekilnojamojo turto objektus atskirai, jų kaina gali būti mažesnė. Bylos duomenys patvirtina, kad nekilnojamasis turtas buvo pardavinėjamas atskirais vienetais iš varžytynių ir be varžytynių, mažinant turto kainą, tačiau nebuvo parduotas. Todėl teismo nuomone, mažai tikėtina, kad atsiras pirkėjas visam parduodamam nekilnojamajam turtui, juo labiau už didesnę kainą. Pastebėtina, kad jokios teisės normos nedraudžia apeliantui pačiam surasti pirkėją, kuris nupirktų visą nekilnojamąjį turtą ir tokį nurodyti kreditorių susirinkimui. Nekilnojamojo turto pardavimo kainą lemia parduodamo turto paklausa. Atsižvelgiant į tai, kad nei pirmosiose, nei antrosiose varžytynėse neatsirado norinčiųjų įsigyti minėtą turtą už didesnę kainą nei nustatyta ginčijamais kreditorių susirinkimo nutarimais, spręstina, kad parduodamas BUAB „Imperita“ priklausantis turtas nėra paklausus. Todėl būtų neteisinga be pakankamo pagrindo naikinti kreditorių susirinkime priimtą nutarimą pagal vieno nesutinkančio su jais kreditoriaus skundą, tokiu būdu stabdant bankroto procedūrų eigą ir galimai pažeidžiant daugumos kitų kreditorių interesus, juo labiau, kai nėra aišku, ar toks procedūros tęsimas nesukels dar labiau neigiamas, o ne teigiamas pasekmes, pavyzdžiui, dar didesnį turto nuvertėjimą.

26Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas visapusiškai įvertino bylos faktines aplinkybes bei padarė pagrįstas ir motyvuotas išvadas dėl skundžiamų kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumo. Todėl keisti ar naikinti pirmosios instancijos teismo nutartį atskirojo skundo motyvais nėra pagrindo, ji paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

27Teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio pirmosios dalies 1 punktu,

Nutarė

28Kauno apygardos teismo 2013 m. sausio 9 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Alė... 2. Teisėja, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Pareiškėjas kreditorius P. G. A. pateikė skundą, kuriuo prašė pripažinti... 5. Atsiliepimu į skundą BUAB „Imperita“ administratorius UAB Įmonių... 6. Atsiliepimu į skundą kreditorius AB Šiaulių bankas prašė skundą atmesti... 7. Atsiliepimu į skundą kreditorius VSDFV Marijampolės skyrius prašė skundą... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Kauno apygardos teismas 2013 m. sausio 9 d. nutartimi netenkino pareiškėjo... 10. III. Atskirojo skundo argumentai... 11. Pareiškėjas P. G. A. atskiruoju skundu prašo Kauno apygardos teismo 2013 m.... 12. 1. Teismas, nagrinėdamas bylą, privalėjo būti aktyvus ir pats rinkti... 13. 2. Teismas netinkamai vertino pareiškėjo nurodytus argumentus ir neskyrė... 14. Kreditorius VSDFV Marijampolės skyrius atsiliepimu į atskirąjį skundą... 15. Kreditorius AB Šiaulių bankas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Kauno... 16. IV. Apeliacinio teismo argumentai... 17. Atskirasis skundas netenkintinas.... 18. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 19. Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK įtvirtintas taisykles, išskyrus... 20. Pagal ĮBĮ 33 straipsnio 1 dalies 2 punktą bankrutuojančios ir... 21. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad 2012 m. spalio 24 d. įvykusiame atsakovo... 22. Apeliantas nesutinka su kreditorių susirinkimo nustatyta BUAB „Imperita“... 23. Teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo argumentu, kad apeliantas... 24. Atmestinas apelianto argumentas, kad teismas, nagrinėdamas bylą, privalėjo... 25. Apeliantas skunde nurodė, kad pats BUAB ,,Imperita“ bankroto... 26. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, teismas sprendžia, kad pirmosios... 27. Teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio pirmosios... 28. Kauno apygardos teismo 2013 m. sausio 9 d. nutartį palikti nepakeistą....