Byla eI-126-394/2015
Dėl nesumokėtos vietinės rinkliavos ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Šiaulių apygardos administracinio teismo teisėja Jarūnė Sedalienė,

2sekretoriaujant D. S.,

3nedalyvaujant pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ atstovui,

4nedalyvaujant atsakovei A. A.,

5rašytinio proceso tvarka nagrinėdama administracinę bylą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ prašymus dėl nesumokėtos vietinės rinkliavos ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo,

Nustatė

62014 m. gruodžio 17 d. Šiaulių apygardos administraciniame teisme gautas pareiškėjo UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ prašymas priteisti iš atsakovės A. A. 579,75 Lt / 167,91 Eur nesumokėtos vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą (2-5 b. l.).

72015 m. sausio 5 d. Šiaulių apygardos administraciniame teisme gautas pareiškėjo prašymas priteisti iš atsakovės A. A. pareiškėjo patirtas bylinėjimosi išlaidas – 181,50 Lt / 52,57 Eur už teisinę advokato pagalbą (16-18 b. l.).

82015 m. sausio 22 d. Šiaulių apygardos administraciniame teisme gautas pareiškėjo prašymas dėl taikos sutarties patvirtinimo ir administracinės bylos nutraukimo.

9Pareiškėjo atstovas į teismo posėdį neatvyko, pranešta tinkamai, gautas prašymas bylą nagrinėti atstovui nedalyvaujant.

10Atsakovė į teismo posėdį neatvyko, pranešta tinkamai.

11Pareiškėjo UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ prašymas patvirtinti taikos sutartį ir bylą nutraukti tenkintinas. ABTĮ 52 1 str. numato, kad bet kurioje proceso stadijoje šalys gali baigti bylą taikos sutartimi, jeigu taikos sutartį sudaryti galima atsižvelgiant į ginčo pobūdį; nutartimi dėl taikos sutarties patvirtinimo teismas patvirtina taikos sutartį ir nutraukia bylą.

12Šalių prašoma tvirtinti taikos sutartis neprieštarauja imperatyvioms įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatoms, viešajam interesui, nepažeidžia trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų, taikos sutarties dalykas yra to paties pobūdžio, kaip ir prašyme nurodyti reikalavimai, todėl tvirtintina, o administracinė byla dėl 579,75 Lt / 167,91 Eur nesumokėtos vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą priteisimo nutrauktina (ABTĮ 52 1 str. 1 d., 101 str. 4 p.). Šalims išaiškintina, jog bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama.

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylos teisenos įstatymo 52 1 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 101 straipsnio 4 punktu, 102 straipsnio 3 dalimi, 105-107 straipsniais, teismas

Nutarė

14Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ prašymą tenkinti.

15Patvirtinti 2015 m. sausio 13 d. taikos sutartį tarp pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“, juridinio asmens kodas 171780190, atsiskaitomoji sąskaita Nr. ( - ) AB DNB banke, atstovaujamo advokato L. S., ir atsakovės A. A., a.k. ( - ) gyv. Saulėtekio g. 7-11, Telšių m., pagal kurią:

 1. Atsakovė pareiškia, kad šia taikos sutartimi pripažįsta jai pareiškėjo prašymu administracinėje byloje Nr. eI-126-394/2015 pareikštus reikalavimus sumokėti 167,91 Eur dydžio vietinę rinkliavą bei 52,57 Eur išlaidas advokato teisinei pagalbai apmokėti ir įsipareigoja visas šias sumas, t.y. 220,48 Eur pareiškėjui sumokėti ne vėliau kaip iki 2015 m. liepos 31 d., mokant pagal grafiką:
 • iki 2015 m. vasario 28 d. – 52,57 Eur;
 • iki 2015 m. kovo 31 d. – 33,59 Eur;
 • iki 2015 m. balandžio 30 d. – 33,58 Eur;
 • iki 2015 m. gegužės 31 d. – 33,58 Eur;
 • iki 2015 m. birželio 30 d. – 33,58 Eur;
 • iki 2015 m. liepos 31 d. – 33,58 Eur.
 1. Atsakovė įsipareigoja šios taikos sutarties 1 p. nurodytus mokėjimus atlikti bankiniu pavedimu, pervedant sumas į šioje taikos sutartyje nurodytą pareiškėjo atsiskaitomąją sąskaitą banke, bankinio mokėjimo paskirtyje nurodant administracinės bylos numerį bei pažymint, jog yra atsiskaitoma pagal šalių sudarytą taikos sutartį. Atsakovė pareiškia bei sutinka, jog mokėjimai, atlikti nesilaikant šiame punkte nustatytos tvarkos, bus skirti bei pareiškėjo nuožiūra panaudoti bet kokiems atsakovės susidariusiems įsiskolinimams dengti.
 2. Atsakovė pareiškia bei sutinka, jog tuo atveju, jei nevykdys šios taikos sutarties 1 p. numatytų įsipareigojimų ir bent vieną mėnesį pareiškėjui nesumokės (ir/ar nepilnai sumokės) atitinkamos šios taikos sutarties 1 p. įsipareigotos sumokėti sumos dalies, visų šios taikos sutarties 1 p. numatytų prievolių, įvykdymo terminas bus laikomas pasibaigusiu, o pareiškėjas turės teisę nedelsiant kreiptis dėl vykdomojo rašto išdavimo visai neapmokėtai bendrai įsiskolinimo sumai.
 3. Atsakovė pareiškia, kad šia taikos sutartimi įsipareigoja padengti visas išlaidas administracinėje byloje Nr. eI-126-394/2015, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu.
 4. Šalys pareiškia, kad ši taikos sutartis sudaryta laisva valia, taip pat patvirtina, kad nėra jokių priežasčių, kurios darytų šią taikos sutartį neteisėta ir negaliojančia.
 5. Pareiškėjas ir atsakovė prašo teismo patvirtinti šią taikos sutartį ir administracinę bylą Nr. eI-126-394/2015 pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ prašymą atsakovei A. A. nutraukti.
 6. Šalys susitaria, kad šią taikos sutartį pasirašiusioms šalims įvykdžius visus šioje taikos sutartyje nurodytus įsipareigojimus, jos viena kitai neturės jokių pretenzijų ir reikalavimų, įskaitant ir galinčius atsirasti ateityje dėl administracinėje byloje nagrinėtų aplinkybių ir jų sukeltų pasekmių.
 7. Šalys pareiškia, jog joms yra žinoma, kad teismo patvirtinta taikos sutartis šalims turi galutinio teismo sprendimo galią. Šalims yra žinoma ir tai, kad teismo patvirtinta taikos sutartis yra priverstinai vykdytinas dokumentas.
 8. Šalys pareiškia, kad joms yra žinomos, išaiškintos ir suprastos taikos sutarties sudarymo ir administracinės bylos nutraukimo pasekmės, numatytos ABTĮ 101 str. 2 p. ir 4 p.
 9. Šalys susitaria, kad šią taikos sutartį atsakovė pasirašys ir pateiks pareiškėjui telekomunikacijų galiniais įrenginiais.
 10. Šalys patvirtina, kad turi visas reikalingas teises, įgaliojimus, sutikimus, kurie yra būtini sudaryti šią taikos sutartį ir visiškai įvykdyti visus šalių įsipareigojimus pagal šią taikos sutartį.
 11. Šalys pareiškia, kad sutartį perskaitė, suprato jos prasmę ir pasirašo kaip dokumentą, atitinkantį šalių valią.“

16Administracinę bylą Nr. eI-126-394/2015 pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ prašymą atsakovei A. A. dėl nesumokėtos vietinės rinkliavos ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo nutraukti.

17Šalims išaiškinti, jog bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama.

18Nutartis per 7 dienas nuo jos nuorašo įteikimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant atskirąjį skundą per nutartį priėmusį teismą.

Proceso dalyviai