Byla 2S-1843-262/2016

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Ona Gasiulytė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo UAB „Muitinės paslaugų centras“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. gegužės 18 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Muitinės paslaugų centras“ ieškinį atsakovui Nacionalinei žemės tarnybai prie LR žemės ūkio ministerijos, atsakovui „Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras“ dėl servituto nustatymo ir nuosavybės teisės gynimo, tretieji asmenys UAB „Via Domina“, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos, Lietuvos Respublika, atstovaujama Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės žalgirio klinika, AB „Energijos skirstymo operatorius“,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

31. Vilniaus miesto apylinkės teisme yra nagrinėjama civilinė byla pagal ieškovo UAB „Muitinės paslaugų centras“ ieškinį atsakovui Nacionalinei žemės tarnybai prie LR žemės ūkio ministerijos, atsakovui „Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras“ dėl servituto nustatymo ir nuosavybės teisės gynimo.

42. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. balandžio 26 d. nutartimi šioje byloje buvo paskirta ekspertizė, ją atlikti įpareigotas ekspertas D. K., byla sustabdyta kol bus atlikta ekspertizė.

53. Ieškovas pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. balandžio 26 d. nutarties, kuriuo prašė: panaikinti šios nutarties dalį, kuria buvo atmestas ieškovo 2016 m. kovo 31 d. prašymas dėl šios bylos sustabdymo ir išspręsti klausimą iš esmės – sustabdyti šios bylos nagrinėjimą iki Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. kovo 29 d. sprendimo administracinėje byloje Nr. I-3612-426/2016 įsiteisėjimo dienos (galutinio sprendimo priėmimo); pakeisti 2016 m. balandžio 26 d. nutarties dalį, kuria teismo ekspertizę pavesta atlikti D. K. ir teismo ekspertizę pavesti atlikti L. U.; teismo ekspertizę skirti po to kai įsiteisės Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. kovo 29 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. I-3612-426/2016.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

74. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. gegužės 18 d. nutartimi ieškovui buvo grąžintas atskirasis skundas dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. balandžio 26 d. nutarties. Teismas nurodė, kad nagrinėjamu atveju keliamas klausimas, ar apeliacijos apskundimo objektu gali būti teismo procesinis sprendimas, kuriuo atsisakyta tenkinti dalyvaujančių byloje asmenų (ieškovų) teismo posėdyje pateiktą prašymą sustabdyti bylą. Siekiant nustatyti, ar nutartimi, kuria atsisakyta stabdyti bylą, užkertama galimybė bylos tolesnei eigai, būtina atsižvelgti į bylos sustabdymo esmę. Teismo procesinis sprendimas atsisakyti stabdyti bylą neužkerta galimybės bylą nagrinėti toliau. Todėl toks teismo procesinis sprendimas negali būti skundžiamas apeliacine tvarka. Tai reiškia, kad teismas procesinį sprendimą dėl atsisakymo stabdyti bylą gali įforminti tiek rašytine, tiek ir žodine nutartimi. Ekspertizės skyrimas yra susijęs su įrodymų rinkimu. CPK nenumato galimybės apeliacine tvarka apskųsti teismo nutartį, priimtą įrodymų rinkimo klausimu, taigi ir dėl ekspertizės skyrimo ar atsisakymo ją skirti. Pažymėtina ir tai, jog iš esmės šiuo atveju ieškovas paties ekspertizės skyrimo neginčija, tačiau nesutinka su teismo paskirto eksperto kandidatūra. Visgi, akcentuotina, jog eksperto paskyrimo klausimas yra neatsiejamai susijęs su ekspertize ir jos skyrimu, todėl įstatymai nenumato galimybės jo apskųsti atskiruoju skundu.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

95. Ieškovas atskiruoju skundu prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. gegužės 18 d. nutartį panaikinti ir perduoti atskirojo skundo dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. balandžio 26 d. nutarties priėmimo klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Nurodo, kad teismas nepagrįstai konstatavo, jog dėl 2016 m. balandžio 26 d. nutarties negalima paduoti atskirojo skundo ir jį grąžino ieškovui. 2016 m. balandžio 26 d. nutartis užkerta kelią tolimesniam teisingam bylos išnagrinėjimui, nes ja buvo paskirtas netinkamas teismo ekspertas D. K., juo turėjo būti paskirtas teismo ekspertas L. U., turintis ilgesnę darbo patirtį ir aukštesnę kvalifikaciją. Teismas nepagrįstai nestabdė bylos ieškovo nurodomu pagrindu – iki tol kol įsiteisės Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. kovo 29 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. I-3612-426/2016. Teismas, atmesdamas šį ieškovo prašymą visiškai nenurodė jokių motyvų. Taip buvo užkirstas kelias proceso šalims apginti savo teises ir išspręsti esminius klausimus, susijusius su šios bylos išnagrinėjimo rezultatu.

106. Atsakovas „Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo jį atmesti, o nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad teismas pagrįstai nepriėmė ieškovo atsirojo skundo, nes nei eksperto skyrimas ir bylos nestabdymas nėra skundžiami atskiraisiais skundais.

117. Atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo jį atmesti, o nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad CPK nenumato galimybės teikti atskiruosius skundus dėl apelianto nurodytų aplinkybių, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai grąžino apeliantui jo pateiktą apeliacinį skundą.

128. Trečiasis asmuo AB „Energijos skirstymo operatorius“ atsilipimu į atskirąjį skundą prašė dėl jo spręsti teismo nuožiūra.

13IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Atskirasis skundas atmetamas.

159. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas atskirąjį skundą privalo patikrinti ar pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, išsiaiškino visas aktualaus klausimo išsprendimui reikšmingas aplinkybes ir ar teisingai taikė tuo metu galiojusius teisės aktus.

1610. Apeliantas skundžia nutartį, kuria buvo atsisakyta priimti jo atskirąjį skundą. Anot apelianto, nutartys tiek dėl eksperto paskyrimo, tiek dėl bylos nestabdymo gali būti skundžiamos atskiraisiais skundais. Apeliacinės instancijos teismas su tokiais atskirojo skundo argumentais nesutinka.

1711. CPK 334 str. 1 d. yra nurodyti tik du atvejai, kada gali būti paduodamas atskirasis skundas: kai tai numatyta pačiame CPK; kai nutartis užkerta kelią tolesniam bylos nagrinėjimui.

1812. Iš CPK normų, susijusių su ekspertizės (ir konkretaus eksperto) skyrimu, matyti, jog jose nėra nurodyta, kad jos gali būti skundžiamos atskiruoju skundu. Šalys turi teisę siūlyti ekspertų kandidatūras, užduoti ekspertams klausimus ir kt. Tačiau pasirinkti tam tikrą ekspertą yra teismo diskrecijos teisė. Asmuo nesutikdamas su ekspertizės išvadomis turi teisę prašyti, kad būtų paskirta pakartotinė ekspertizė, taip pat turi teisę savo argumentus dėl neskundžiamų nutarčių (įskaitant ir ekspertizės skyrimą) įtraukti į savo apeliacinį skundą (CPK 334 str. 3 d.). Taigi, nutartis dėl konkretaus eksperto skyrimo neužkerta kelio ir tolimesniam bylos nagrinėjimui.

1913. CPK 165 str. yra nurodyta, kad dėl teismo nutarties sustabdyti bylą <...> gali būti duodamas atskirasis skundas. Taigi, iš šios normos seka, jog atskiruosius skundus galima paduoti tik dėl tų nutarčių, kuriomis yra sustabdoma byla, o tos nutartys, kuriomis atmetamas prašymas dėl bylos sustabdymo (t. y. byla nestabdoma), atskiraisiais skundais nėra skundžiamos. Kadangi byla nėra stabdoma, akivaizdu, kad jos nagrinėjimas yra tęsiamas, todėl bylos nestabdymas neužkerta kelio tolimesnei bylos eigai. Argumentus dėl bylos nestabdymo, kaip ir dėl tam tikro eksperto skyrimo, ieškovas turės teisę įtraukti į savo apeliacinį skundą, jei bus priimtas jam nepalankus teismo sprendimas.

2014. Apeliantas nurodo, kad teismas, 2016 m. balandžio 26 d. nutartimi atmesdamas ieškovo prašymą dėl bylos sustabdymo ieškovo nurodomais motyvais, to išsamiai neargumentavo. Kadangi atsisakymas stabdyti bylą negali būti skundžiamas atskiruoju skundu, sutiktina su pirmosios instancijos teismo nuomone, jog teismas šį atsisakymą gali įforminti tiek protokoline, tiek rašytine nutartimi. Dėl šios priežasties išsamūs motyvai dėl atsisakymo stabdyti bylą nėra būtini.

2115. Esant šioms aplinkybėms, darytina išvada, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė CPK 334 str. bei kitas teisės normas, todėl pagrįstai konstatavo, jog dėl ieškovo keliamų klausimų negali būti duotas atskirasis skundas ir pagrįstai atsisakė priimti ieškovo atskirąjį skundą Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. balandžio 26 d. nutarties. Todėl skundžiama nutartis paliekama nepakeista.

22Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 str. 1 d. 1 p., teismas

Nutarė

23Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. gegužės 18 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Ona Gasiulytė,... 2. I. Ginčo esmė... 3. 1. Vilniaus miesto apylinkės teisme yra nagrinėjama civilinė byla pagal... 4. 2. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. balandžio 26 d. nutartimi šioje... 5. 3. Ieškovas pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. 4. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. gegužės 18 d. nutartimi... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 9. 5. Ieškovas atskiruoju skundu prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m.... 10. 6. Atsakovas „Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos... 11. 7. Atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba atsiliepimu į atskirąjį skundą... 12. 8. Trečiasis asmuo AB „Energijos skirstymo operatorius“ atsilipimu į... 13. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 14. Atskirasis skundas atmetamas.... 15. 9. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios... 16. 10. Apeliantas skundžia nutartį, kuria buvo atsisakyta priimti jo atskirąjį... 17. 11. CPK 334 str. 1 d. yra nurodyti tik du atvejai, kada gali būti paduodamas... 18. 12. Iš CPK normų, susijusių su ekspertizės (ir konkretaus eksperto)... 19. 13. CPK 165 str. yra nurodyta, kad dėl teismo nutarties sustabdyti bylą... 20. 14. Apeliantas nurodo, kad teismas, 2016 m. balandžio 26 d. nutartimi... 21. 15. Esant šioms aplinkybėms, darytina išvada, jog pirmosios instancijos... 22. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 str. 1 d. 1 p., teismas... 23. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. gegužės 18 d. nutartį palikti...