Byla 2SA-254-565/2013
Dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. balandžio 22 d. nutarties

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Burdulienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjo UAB „Euroconsult group“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. balandžio 22 d. nutarties,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Pareiškėjas pateikė skundą dėl antstolio veiksmų, kuriuo prašė pripažinti negaliojančiu ir panaikinti antstolio D. B. 2013-03-06 patvarkymą dėl atsisakymo tenkinti pareiškėjo (skolininko) prašymą vykdomojoje byloje Nr. 0035/12/01867.

4Pareiškėjas nurodė, kad antstolis D. B. skundžiamu patvarkymu atsisakė tenkinti pareiškėjo prašymą priimti patvarkymą panaikinti 2013-02-27 turto neradimo aktą ir pašalinti jį iš vykdomosios bylos Nr. 0035/12/01867, taip pat sustabdyti procesinių veiksmų vykdymą vykdomojoje byloje iki bus išnagrinėta byla pagal pareiškėjo prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr.2-6053-640/2011.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013-04-22 nutartimi atmetė pareiškėjo skundą dėl antstolio D. B. veiksmų.

7Teismas sprendė, kad antstolis pagrįstai atsisakė tenkinti pareiškėjo prašymą dėl vykdomosios bylos sustabdymo, kadangi pareiškėjo skunde nurodytas vykdomosios bylos sustabdymo pagrindas - kreipimasis į Vilniaus apygardos teismą su prašymu dėl proceso civilinėje byloje Nr.2-6053-640/2011 atnaujinimo, nėra priskiriamas prie CPK 626 str., 627 str. numatytų pagrindų, kuriems esant antstolis privalo arba gali sustabdyti vykdomąją bylą. Be to, teismas atkreipė dėmesį į tai, kad 2013-03-06 Vilniaus apygardos teismo nutartimi Nr.A2-3656-565/2013 sustabdžius Vilniaus apygardos teismo 2011-10-24 sprendimo civilinėje byloje Nr.2-6053-640/2012 vykdymą ir uždraudus BUAB „AVSC Group“ naudoti bei disponuoti piniginėmis lėšomis 8 010,26 Lt sumoje iki bus išnagrinėtas pareiškėjo prašymas dėl proceso atnaujinimo Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr.2-6053-640/2011, antstolis 2013-03-12 priėmė patvarkymą sustabdyti vykdomąją bylą. Taigi, antstoliui priėmus 2013-03-12 patvarkymą dėl vykdomosios bylos sustabdymo, išnyko pareiškėjo 2013-03-26 skundo dalykas dalyje dėl vykdomosios sustabdymo.

8Teismas atmetė kaip nepagrįstą pareiškėjo prašymą naikinti 2013-02-27 antstolio turto neradimo aktą motyvuodamas tuo, kad pareiškėjas nepateikė jokių duomenų, išskyrus savo asmeninį vertinimą, patvirtinančių, kad turto neradimo akte buvo klaidingai nurodytos aplinkybės, susijusios su turto buvimo vietos nustatymu.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

10Pareiškėjas pateikė atskirąjį skundą, kuriuo pašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-04-22 nutartį ir klausimą išspęsti iš esmės – panaikinti antstolio patvarkymą dėl atsisakymo tenkinti pareiškėjo skundą.

11Nurodė, kad nepaisant to, kad antstolis 2013-03-12 priėmė patvarkymą dėl vykdomosios bylos sustabdymo, tai nepaneigia antstolio neteisėtų veiksmų, t.y. ginčijamas antstolio 2013-03-06 patvarkymas dėl atsisakymo tenkinti pareiškėjo prašymą yra neteisėtas. Išieškotojo BUAB „AVSC Group“ naudai buvo siekiama iš pareiškėjo išieškoti didelę pinigų sumą, todėl, jei išnagrinėjus bylą atnaujintame procese tektų atgręžti sprendimo vykdymą, jo įvykdymo atgręžimo galimybė būtų apsunkinta. Tai sudarė pagrindą sustabdyti vykdomąją bylą.

12Teismas taip pat nepagrįstai nurodė, kad pareiškėjas nepateikė įrodymų, patvirtinančių, kad turto neradimo akte nurodytos tikrovės neatitinkančios aplinkybės, kadangi, atsižvelgiant į aplinkybių pobūdį, jų egzistavimo pareiškėjas neturi galimybės įrodyti. Be to, antstolis turto neradimo akte klaidingai nurodytų aplinkybių egzistavimo neneigė, taip pat nepateikė jokių duomenų, patvirtinančių aplinkybių apie turto apžiūrą ir pokalbį telefonu egzistavimą.

13A. D. B. prašo pareiškėjo atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą, o skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Pažymėjo, kad iki šios dienos jam nepavyko nustatyti pareiškėjui priklausančio turto buvimo vietos.

14IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

16Atskirasis skundas netenkintinas.

17Bylos medžiaga nustatyta, kad antstolis D. B. priėmė vykdyti 2012-10-16 Vilniaus apygardos teismo vykdomąjį dokumentą Nr.2-6053-640/2011 dėl 18 948,24 Lt ir 6 proc. metinių palūkanų išieškojimo iš skolininko (pareiškėjo) UAB „Euroconsult group" išieškotojo BUAB „AVSC GROUP" naudai. Pareiškėjas apskundė antstolio D. B. 2013-03-06 patvarkymą, kuriuo antstolis atsisakė tenkinti 2013-03-01 pareiškėjo prašymą panaikinti 2013-02-27 turto neradimo aktą ir stabdyti procesinių veiksmų vykdomojoje byloje vykdymą iki bus išnagrinėta byla pagal pareiškėjo prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr.2-6053-640/2011. Antstolis D. B. 2013-04-03 patvarkymu atsisakė tenkinti pareiškėjo skundą, motyvuodamas, kad pareiškėjo prašyme nebuvo nurodyta nei vieno atvejo, numatyto CPK 626 str. ir 627 str., įpareigojančio antstolį arba suteikiančio teisę antstoliui sustabdyti vykdomąją bylą. Pirmosios instancijos teismas sutiko su antstolio D. B. 2013-04-03 patvarkyme nurodyta aplinkybe, kad pareiškėjo nurodytas vykdomosios bylos sustabdymo pagrindas, t.y. kreipimasis į Vilniaus apygardos teismą su prašymu dėl proceso civilinėje byloje Nr.2-6053-640/2011 atnaujinimo, nėra priskiriamas prie CPK 626 str., 627 str. numatytų pagrindų, kuriems esant, antstolis privalo arba gali sustabdyti vykdomąją bylą ir sprendė, kad antstolis pagrįstai atsisakė tenkinti pareiškėjo prašymą dėl vykdomosios bylos sustabdymo.

18Įsiteisėjęs teismo sprendimas yra privalomas visiems fiziniams ir juridiniams asmenims ir turi būti vykdomas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje (CPK 18 str.). Pagal CPK 625 str. 1 d. sprendimo vykdymas gali būti laikinai sustabdytas kai jį vykdantis antstolis Civilinio proceso kodekse nustatyta tvarka savo iniciatyva arba vykdymo proceso dalyvių prašymu savo patvarkymu sustabdo vykdomąją bylą. Aplinkybės, kai antstolis privalo ar turi teisę atidėti vykdymo veiksmus arba sustabdyti vykdomąją bylą, yra nurodytos CPK 626 ir 627 straipsniuose. CPK 626 str. apibrėžia atvejus, kai antstolis privalo stabdyti vykdomąją bylą. CPK 627 str. įtvirtina atvejus, kai antstoliui suteikiama teisė visiškai ar iš dalies sustabdyti vykdomąją bylą arba atidėti vykdymo veiksmus. Šis sąrašas yra baigtinis.

19Minėtuose straipsniuose nėra numatyta, kad antstolis privalo ar turi teisę atidėti vykdymo veiksmus ar sustabdyti vykdomąją bylą, kai vykdymo proceso šalis pateikia prašymą dėl proceso atnaujinimo. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas civilinėje byloje Nr.3K-3-29/2007 taip pat išaiškino, kad paduotas prašymas atnaujinti procesą negali būti pagrindas antstoliui privalomai sustabdyti vykdomąją bylą pagal CPK 626 str. Pažymėtina, kad teisę sustabdyti sprendimo vykdymą nagrinėjamu atveju turi prašymą atnaujinti procesą nagrinėjantis teismas, egzistuojant specialiems sprendimo vykdymo sustabdymo pagrindams, reglamentuotiems CPK 363, 372 straipsniuose, bet ne antstolis.

20Pareiškėjas atskirajame skunde nurodė, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atmetė jo reikalavimą dėl turto neradimo akto panaikinimo motyvuodamas, kad pareiškėjas nepateikė įrodymų, patvirtinančių, kad turto neradimo akte nurodytos tikrovės neatitinkančios aplinkybės. Pareiškas nurodė, kad, atsižvelgiant į aplinkybių pobūdį, jų egzistavimo jis neturi galimybės įrodyti. Be to, antstolis turto neradimo akte klaidingai nurodytų aplinkybių egzistavimo neneigė, taip pat nepateikė jokių duomenų, patvirtinančių aplinkybių apie turto apžiūrą ir pokalbį telefonu egzistavimą.

21Įrodinėjimo tikslas – tai teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 str. 1 d.). Faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Aukščiausiasis Teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad įrodymų pakankamumo klausimas turi būti sprendžiamas, atsižvelgiant į bylos kategoriją, jos pobūdį ir kitas svarbias aplinkybes.

22Pareiškėjas prašymą panaikinti antstolio 2013-02-27 turto neradimo aktą grindė tuo, kad jame nurodytos aplinkybės neatitinka tikrovės.

23Iš bylos medžiagos matyti, kad 2013-02-27 antstolis priėmė turto neradimo aktą, kadangi nuvykus į pareiškėjo buveinę A. T. g. 4, Vilnius, nustatyta, kad pareiškėjo deklaruotos buveinės adresu veiklą taip pat vykdo advokatų kontora „Balčiūnas ir Grajauskas“, o, pareikalavus pateikti kilnojamąjį turtą, kurį nurodė pareiškėjas pagrindinių priemonių likučių ataskaitoje, jam buvo atsakyta, kad kilnojamojo turto buvimo vietą gali žinoti tik įmonės vadovė, kurios tuo metu nebuvo. 2013-03-01 antstolis pakartotinai priėmė turto neradimo aktą, kadangi pareiškėjo buveinėje A. T. g. 4, Vilnius, nei vadovė, nei įmonės darbuotojai nerasti. Antstolis atsiliepime į atskirąjį skundą nurodė, kad iki šiol jam nepavyko nustatyti pareiškėjui priklausančio turto buvimo vietos.

24Pareiškėjas teigia, kad nei antstolis D. B., nei antstolio padėjėja S. B., atvykę į pareiškėjo buveinę A. T. g. 4, Vilnius, neatliko pareiškėjo turto apžiūros, todėl jie negali tvirtinti neradę pareiškėjo turto ir negalėjo sudaryti 2013-02-27 turto neradimo akto, be to, minėto vizito metu nei antstolis D. B., nei antstolio padėjėja S. B. negalėjo matyti advokatų kontoros darbuotojo kalbant telefonu su pareiškėjo vadove, kadangi joks pokalbis jų akivaizdoje neįvyko.

25Pareiškėjo turto paieškos metu 2013-02-27 antstolis pasirašytinai įteikė pareiškėją atstovaujančios advokatų kontoros „Balčiūnas ir Grajauskas“ biuro administratorei I. Č. 2013-02-25 reikalavimą nedelsiant pateikti UAB „Euroconsult group“ priklausančio kilnojamojo turto buvimo vietą (b.l. 19), kas leidžia manyti, jog antstolis su padėjėja buvo atvykę į pareiškėjo buveinę A. T. g. 4, Vilnius. 2013-02-27 turto neradimo akte antstolis konstatavo, kad negalėjo nustatyti pareiškėjo turto buvimo vietos, kadangi pareiškėjo buveinėje A. T. g. 4, Vilnius, nerado nei įmonės vadovo, nei įmonės darbuotojų, duomenų apie įmonės turto buvimo vietą neturi. Turto neradimo aktas yra oficialus dokumentas, kuriuo įforminamos valstybės įgalioto asmens (antstolio) nustatytos aplinkybės. Antstolio nustatytos ir turto neradimo akte aprašytos aplinkybės laikomos teisingomis, kol jos nėra paneigtos. Pareiškėjas nepateikė jokių įrodymų, paneigiančių 2013-02-27 turto neradimo akte nurodytas aplinkybes. Pareiškėjas galėjo pakviesti antstolį į savo buveinę ir pateikti anstolio apžiūrai kilnojamąjį turtą, nurodytą pareiškėjo pagrindinių priemonių likučių ataskaitoje. Todėl apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismu, jog nėra pagrindo naikinti 2013-02-27 antstolio priimtą turto neradimo aktą.

26Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti skundžiamos nutarties, absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl atskirasis skundas atmetamas, o skundžiama nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

27Vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

28Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. balandžio 22 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Burdulienė,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Pareiškėjas pateikė skundą dėl antstolio veiksmų, kuriuo prašė... 4. Pareiškėjas nurodė, kad antstolis D. B. skundžiamu patvarkymu atsisakė... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013-04-22 nutartimi atmetė pareiškėjo... 7. Teismas sprendė, kad antstolis pagrįstai atsisakė tenkinti pareiškėjo... 8. Teismas atmetė kaip nepagrįstą pareiškėjo prašymą naikinti 2013-02-27... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 10. Pareiškėjas pateikė atskirąjį skundą, kuriuo pašo panaikinti Vilniaus... 11. Nurodė, kad nepaisant to, kad antstolis 2013-03-12 priėmė patvarkymą dėl... 12. Teismas taip pat nepagrįstai nurodė, kad pareiškėjas nepateikė įrodymų,... 13. A. D. B. prašo pareiškėjo atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą, o... 14. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 15. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 16. Atskirasis skundas netenkintinas.... 17. Bylos medžiaga nustatyta, kad antstolis D. B. priėmė vykdyti 2012-10-16... 18. Įsiteisėjęs teismo sprendimas yra privalomas visiems fiziniams ir... 19. Minėtuose straipsniuose nėra numatyta, kad antstolis privalo ar turi teisę... 20. Pareiškėjas atskirajame skunde nurodė, kad pirmosios instancijos teismas... 21. Įrodinėjimo tikslas – tai teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių... 22. Pareiškėjas prašymą panaikinti antstolio 2013-02-27 turto neradimo aktą... 23. Iš bylos medžiagos matyti, kad 2013-02-27 antstolis priėmė turto neradimo... 24. Pareiškėjas teigia, kad nei antstolis D. B., nei antstolio padėjėja S. B.,... 25. Pareiškėjo turto paieškos metu 2013-02-27 antstolis pasirašytinai įteikė... 26. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad atskirojo skundo argumentai... 27. Vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,... 28. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. balandžio 22 d. nutartį palikti...