Byla 2S-1744-480/2012

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Albina Rimdeikaitė apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos O. K. E. atstovės advokatės Aidos Martinaitienės atskirąjį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. gegužės 23 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-371-375/2012 pagal pareiškėjų B. G., O. K. E., E. L., S. V., R. G. pareiškimą suinteresuotiems asmenims Kauno miesto savivaldybei, Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, AB „VST“, E. R., K. Ž., V. K., J. G., J. B., R. A. M., A. M., N. T. D. dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo,

Nustatė

2

  1. Ginčo esmė

3teisme gautas pareiškėjų B. G., O. K. E., E. L., S. V., R. G. pareiškimas suinteresuotiems asmenims Kauno miesto savivaldybei, Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, AB „VST“, E. R., K. Ž., V. K., J. G., J. B., R. A. M., A. M., N. T. D. dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo.

4Kauno miesto apylinkės teismo 2012-04-25 nutartimi pareiškėjai buvo įpareigoti per 7 dienas nuo nutarties įteikimo ištaisyti pateikto procesinio dokumento trūkumus, patikslinant byloje dalyvaujančius asmenis.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Kauno miesto apylinkės teismas 2012 m. gegužės 23 d. nutartimi (2 t., b.l. 127-128) pareiškėjų B. G., O. K. E., E. L., S. V., R. G. pareiškimą suinteresuotiems asmenims Kauno miesto savivaldybei, Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, AB „VST“, E. R., K. Ž., V. K., J. G., J. B., R. A. M., A. M., N. T. D. dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo paliko nenagrinėtą. Priteisė iš kiekvieno pareiškėjų B. G., O. K. E., E. L., S. V., R. G. po 32 Lt pašto išlaidų valstybės naudai.

7Nutartyje nurodyta, kad Kauno miesto apylinkės teismo 2012-04-25 nutartis pareiškėjus atstovaujančiai advokatei buvo įteikta įstatymų nustatyta tvarka 2012-05-03. Kadangi pareiškėjai nepašalino nutartyje nurodytų pareiškimo trūkumų, neįvykdė teismo nurodymų, o įstatymas nenumato pakartotinio trūkumų šalinimo, teismas pripažino, kad teismo nutartis neįvykdyta ir pareiškimą palikto nenagrinėtą CPK 296 str. 1 d. 11 p. pagrindu – paaiškėjus, jog pateiktas procesinis dokumentas neatitinka procesinių dokumentų turiniui keliamų reikalavimų.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

9Pareiškėja, atstovaujama advokatės Aidos Martinaitienės, atskiruoju skundu (3 t., b.l. 3) prašo Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. gegužės 23 d. nutartį panaikinti ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Nurodo, kad 2012-04-25 teismo nutartis 2012-05-03 14.00 val. buvo įteikta Kauno advokatų kontoros samdomai darbuotojai. Kadangi advokatė Aida Martinaitienė nuo 2012-05-04 atostogavo, 2012-05-03 darbą baigė anksčiau, jai asmeniškai minėta nutartis prieš atostogas įteikta nebuvo. Laikytina, kad advokatė teismo nustatytą terminą praleido dėl svarbių priežasčių. Pareiškėja O. K. E. praleido terminą patikslinti byloje dalyvaujančius asmenis dėl to, kad paskutiniu metu ėmė labai blogai matyti, nes šiais metais jau du kartus jai buvo operuotos akys, todėl gavusi 2012-04-25 teismo nutartį, nepastebėjo jame esančio įpareigojimo patikslinti dalyvaujančius asmenis, atkreipė dėmesį tik į nustatytą teismo posėdžio datą. Be to, teismo nustatytas 7 dienų laikotarpis dviejų mirusių bylos dalyvių teisių perėmėjams nustatyti yra per trumpas. Šiuo atveju pirmosios instancijos teismas neteisingai aiškino CPK 115 straipsnio nuostatas ir klaidingai taikė procesinių dokumentų trūkumų šalinimo institutą.

10Atsiliepime į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo A. K. (3 t., b.l. 11-13) nurodo, kad su atskiruoju skundu nesutinka. Pareiškėjai be pateisinamos priežasties neįvykdė 2012-04-25 teismo nutarties teisėtų ir pagrįstų įpareigojimų, todėl Kauno miesto apylinkės teismas 2012-05-23 nutartimi teisėtai ir pagrįstai pareiškėjų pareiškimą dėl nuosavybės teisių įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo paliko nenagrinėtu. Pareiškėjai aiškiai piktnaudžiavo savo procesinėmis teisėmis, nesidomėjo bylos eiga.

11Atsiliepime į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo E. K. (3 t., b.l. 15-16) nurodo tapačius motyvus, kaip ir suinteresuotas asmuo A. K. savo atsiliepime į atskirąjį skundą.

12Daugiau atsiliepimų į atskirąjį skundą negauta.

13IV. Apeliacinio teismo argumentai

14Atskirasis skundas tenkintinas.

15Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismo teisėja konstatuoja, kad CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl pasisako dėl atskirojo skundo faktinių bei teisinių pagrindų.

16Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta teisė kreiptis į teismą. Kaip ir bet kuri kita subjektinė teisė, teisė kreiptis į teismą realizuojama tam tikra įstatymų nustatyta tvarka. Šios teisės realizavimo tvarką numato Civilinio proceso kodeksas. Šio kodekso 111 straipsnis apibrėžia bendrus reikalavimus, keliamus procesinių dokumentų formai ir turiniui.

17Lietuvos Respublikos CPK 296 straipsnio 1 dalies 11 punkte nustatyta, jog teismas pareiškimą palieka nenagrinėtą, jeigu bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu paaiškėja, kad pareiškimas neatitinka ieškinio turiniui keliamų reikalavimų. Šio straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, jog šio straipsnio 1 dalies 7, 8 ir 11 punktų pagrindu ieškinys gali būti paliekamas nenagrinėtas tik tuo atveju, jeigu šalis per teismo nustatytą terminą trūkumų nepašalina, ir tik pirmosios instancijos teisme.

18Nagrinėjamu atveju matyti, kad pareiškėjams Kauno miesto apylinkės teismo 2012-04-25 nutartimi buvo nustatytas 7 dienų terminas nuo nutarties gavimo dienos pašalinti pateikto procesinio dokumento trūkumus. Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi pareiškimą paliko nenagrinėtą, konstatavęs, jog pareiškėjai nepašalino teismo nurodytų pareiškimo trūkumų, neįvykdė teismo nurodymų, tai yra nepatikslino byloje dalyvaujančių asmenų. Apeliacinės instancijos teismo teisėja, įvertinusi tai, kad civilinio proceso įstatyme nėra nustatyti kriterijai, kuriais remdamasis teismas nusprendžia, koks terminas yra pakankamas teismo įpareigojimams įvykdyti, o taip pat atsižvelgusi į šiuo atveju teismo nustatyto reikalavimo pobūdį, konstatuoja, kad teismo nustatytas 7 dienų terminas pareiškėjai įvykdyti teismo reikalavimą patikslinti byloje dalyvaujančius asmenis nebuvo pakankamas, kadangi pareiškėja, siekdama įvykdyti teismo reikalavimą patikslinti byloje dalyvaujančius asmenis, mirus šioje byloje suinteresuotais asmenimis įtrauktoms J. G. ir V. K., privalėjo kreiptis į notarą ir gauti reikalingus dokumentus. Be to, kaip matyti iš bylos medžiagos, apeliantė, siekdama tinkamai įgyvendinti savo teisę į teisminę gynybą, kreipėsi teisinės pagalbos į advokatę Aidą Martinaitienę, kuri nuo 2012-05-04 iki 2012-05-14, tai yra visą Kauno miesto apylinkės teismo 2012-04-25 nutarties apskundimo laikotarpį, atostogavo (3 t., b.l. 6), dėl ko pareiškėja neturėjo galimybės tinkamai įgyvendinti savo procesines teises ir kreiptis į teismą su prašymu pratęsti terminą trūkumams pašalinti. Pažymėtina, kad pagal CPK 77 straipsnio 1 dalį gali būti pratęsiami tik teismo paskirti ir nepasibaigę procesiniai terminai.

19Apeliacinės instancijos teisėjos nuomone, šiuo atveju suteikiant prioritetą formaliesiems aspektams, tai yra po daugiau kaip dvejus metus trunkančio civilinės bylos nagrinėjimo dėl dalyvaujančių byloje asmenų nepatikslinimo taikant Lietuvos Respublikos CPK 294 straipsnio 1 dalies 11 punkto nuostatas, paneigiami esminiai Lietuvos Respublikos CPK 5, 7, 8, 12, 14 straipsniuose įtvirtinti civilinio proceso principai.

20Apeliacinės instancijos teismo teisėja, įvertinusi visas aplinkybes, konstatuoja, skundžiama nutartis yra neteisėta ir nepagrįsta, todėl panaikintina ir klausimas perduotinas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 337 str. 1 d. 3 p.).

21Teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

22Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. gegužės 23 d. nutartį panaikinti ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Albina Rimdeikaitė... 2.
  1. Ginčo esmė
...
3. teisme gautas pareiškėjų B. G., O. K. E., E. L., S. V., R. G. pareiškimas... 4. Kauno miesto apylinkės teismo 2012-04-25 nutartimi pareiškėjai buvo... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Kauno miesto apylinkės teismas 2012 m. gegužės 23 d. nutartimi (2 t., b.l.... 7. Nutartyje nurodyta, kad Kauno miesto apylinkės teismo 2012-04-25 nutartis... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 9. Pareiškėja, atstovaujama advokatės Aidos Martinaitienės, atskiruoju skundu... 10. Atsiliepime į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo A. K. (3 t., b.l.... 11. Atsiliepime į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo E. K. (3 t., b.l.... 12. Daugiau atsiliepimų į atskirąjį skundą negauta.... 13. IV. Apeliacinio teismo argumentai... 14. Atskirasis skundas tenkintinas.... 15. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 16. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta teisė... 17. Lietuvos Respublikos CPK 296 straipsnio 1 dalies 11 punkte nustatyta, jog... 18. Nagrinėjamu atveju matyti, kad pareiškėjams Kauno miesto apylinkės teismo... 19. Apeliacinės instancijos teisėjos nuomone, šiuo atveju suteikiant prioritetą... 20. Apeliacinės instancijos teismo teisėja, įvertinusi visas aplinkybes,... 21. Teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 22. Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. gegužės 23 d. nutartį panaikinti ir...