Byla L2-4930-798/2009
Dėl teismo įsakymo išdavimo skolininko UAB „EBR Capital“ atžvilgiu

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Antanas Rudzinskas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs kreditoriaus UAB „Pineka“ pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo skolininko UAB „EBR Capital“ atžvilgiu,

Nustatė

2kreditorius UAB „Pineka“ kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl teismo įsakymo išdavimo, kuriuo prašė priteisti iš skolininko UAB „EBR Capital“ 878.402,35 Lt skolos, 6 procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo įsakymo visiško įvykdymo, 3243 Lt žyminio mokesčio ir 300 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

3Pareiškimą priimti atsisakytina.

4LR CPK 434 str. 1 d. numato, kad už pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo mokamas žyminis mokestis, lygus ketvirtadaliui tos sumos, kurią reikėtų mokėti už ieškinio nagrinėjimą teisme ginčo teisena, tačiau ne mažesnis negu dešimt litų.

5Kreditorius už pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo skolininko UAB „EBR Capital“ atžvilgiu sumokėjo 3243 Lt žyminio mokesčio. Kreditoriaus reikalavimas dalyje dėl 3243 Lt žyminio mokesčio priteisimo iš skolininko UAB „EBR Capital“ yra aiškiai nepagrįstas ir negali būti tenkintinas pilna apimtimi. Šiuo atveju už kreditoriaus pareiškimą mokėtinas žyminis mokestis sudarytų 3196 Lt, todėl iš skolininko negali būti priteista daugiau žyminio mokesčio, negu mokėtino ir apskaičiuoto Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

6Dalyvaujantis byloje asmuo, kuris procesinio dokumento turinį pagrindžia rašytiniais įrodymais, prideda jų originalus arba tinkamai patvirtintus nuorašus (CPK 114 str. 1 d.). Dalis teismui pateiktų rašytinių įrodymų nuorašų, patvirtintų advokato Sigito Čepo, neatitiko jiems keliamų reikalavimų. Nuorašų tvirtinimo ir registravimo tvarką nustatė Lietuvos advokatūra, suderinusi su Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija. Teisingumo ministerija 2006 m. sausio 19 d. raštu Nr. (1.16)-7R-474 pritarė Lietuvos advokatūros advokatų tarybos 2006 m. sausio 19 d. sprendimu patvirtintai Nuorašų tvirtinimo ir registravimo tvarkai (Toliau – Tvarka), kuri reglamentuoja bylai nagrinėti teisme reikalingų rašytinių įrodymų nuorašų tvirtinimą ir registravimą. Tvarkos 2.2. p. nurodyti tvirtinamąjį įrašą sudarantys duomenys, o 2.4. p. – įrašų darymo tvarka tvirtinant kelis nuorašus. Taigi kai tvirtinamą nuorašą sudaro daugiau nei vienas lapas ir įrašas daromas kiekviename lape, turi būti nurodomi visi Tvarkos 2.2. p. nurodyti duomenys, tuo tarpu advokatas Sigitas Čepas ne visuose dokumentuose nurodė nuorašų tvirtinimo datą (Tvarkos 2.2.4. p.).

7Bylų dėl teismo įsakymo išdavimo nagrinėjimą reglamentuojantis Civilinio proceso kodekso XXIII skyrius nenumato pareiškimo dėl teismo įsakymo išdavimo trūkumų šalinimo, o CPK 435 str. 2 d. 1 p. ir 4 p. numatyta, kad teismas atsisako priimti pareiškimą, jeigu pareiškimas neatitinka bendrųjų reikalavimų, keliamų procesinių dokumentų turiniui ir formai, ir pareiškimas yra aiškiai nepagrįstas.

8Atsisakymas priimti pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo neužkerta kelio ištaisius trūkumus įstatymų nustatyta tvarka pateikti naują pareiškimą arba pareikšti ieškinį teisme pagal ginčo teisenos taisykles (CPK 435 str. 4 d.).

9Teismas, vadovaudamasis LR CPK 435 str. 2 d. 1 p., 4 p., 291 str. 1 d.,

Nutarė

10atsisakyti priimti kreditoriaus UAB „Pineka“ pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo skolininko UAB „EBR Capital“ atžvilgiu.

11Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai