Byla 2-8462-812/2012
Dėl antstolio veiksmų

1Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėja Daina Lisaitė,

2Sekretoriaujant Daliai Monkevičienei,

3Nedalyvaujant pareiškėjui UAB „Vairavimo menas“,

4Suinteresuotiems asmenims antstoliui Sauliui Ramanauskui, AB „Swedbank“, UAB „Adreka“,

5Viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo UAB ,,Vairavimo menas“ skundą suinteresuotiems asmenims antstoliui Sauliui Ramanauskui, AB „Swedbank“, UAB „Adreka“ dėl antstolio veiksmų ir

Nustatė

6Pareiškėjas prašo sustabdyti veiksmus pagal 2012-09-25 patvarkymą dėl administracinių patalpų, unikalus Nr. ( - ) , adresu ( - ) , Panevėžyje, priklausančių nuosavybės teises UAB ,,Vairavimo menas“ ekspertizės paskyrimo. Skundu pareiškėjas UAB „Vairavimo menas“ nesutinka su antstolio S. Ramanausko 2012-09-25 patvarkymu dėl ekspertizės skyrimo, nurodo, kad patvarkymas yra neteisėtas, nepagrįstas ir todėl neturi būti vykdomas, t.y. iš esmės pareiškėjas skundžia minėtą antstolio patvarkymą. Patvarkymo neteisėtumas ir nepagrįstumas grindžiamas tuo, kad pareiškėjas vykdomojoje byloje atliko ir pateikė antstoliui 2011-05-18 UAB korporacija „Matininkai“ priverstinai parduodamų administracinių patalpų vertinimą, iš kurio matyti, kad patalpos įvertintos 300 000 Lt suma. Antstolis patvarkyme nenurodė argumentų ir motyvų, kodėl pareiškėjo pateiktas turto įvertinimas nėra tinkamas, antstolis nederino su pareiškėju ekspertizės ir eksperto skyrimo klausimo.

7Išieškotojas AB „Swedbank“ pateikė atsiliepimą, kuriame nurodo, kad su skundu nesutinka, nes banko naudai išieškoma suma sudaro daugiau kaip 304 000 Lt, pagal esamą turto įvertinimą pirmosiose varžytynėse turtas būtų pardavinėjamas už pradinę 240 000 Lt sumą ir tokia suma nepadengtų esamos skolos, todėl tinkamas areštuoto turto įvertinimas bankui yra labai svarbus siekiant pilno skolos išieškojimo. Bankas pateikė prieštaravimus dėl antstolio nustatyto turto įvertinimo remiantis UAB „Vairavimo menas“ pateikta turto įvertinimo ataskaita, todėl antstolis neturėjo pasirinkimo ir privalėjo skirti byloje ekspertizę. Pareiškėjo atliktas turto įvertinimas buvo užsakytas pareiškėjo iniciatyva, bankas neturėjo galimybės pateikti prieštaravimus dėl vertintojo kandidatūros vadovaujantis CPK 682 str. 1d., pateiktas vertinimas yra atliktas daugiau nei prieš metus, o CPK 681 str. įpareigoja antstolį turtą įkainoti vertinimo dienos kainomis, vertinimas yra glaustas, iš pareiškėjo pateikto dokumento negalima nustatyti ar jis buvo atliktas laikantis galiojančių teisės aktų, neaišku kaip buvo nustatyta turto rinkos kaina, pagal banko atliekamus vidinius turto įvertinimus, areštuoto turto rinkos vertė šiuo metu sudaro apie 450 000 Lt, dėl to nustačius didelį turto vertės neatitikimą bankas paprašė skirti turto vertės ekspertizę. Pareiškėjas yra įkeičiamo daikto savininkas, o ne skolininkas todėl jam neteks apmokėti vykdymo išlaidas byloje, kurios bus išieškomos iš skolininko UAB „Adreka“. Pareiškėjas, nesutinkantis su antstolio paskirtu ekspertu, turi teisę pareikšti jam nušalinimą vadovaujantis CPK 682 str. 1d. ir 598 str. numatyta tvarka.

8Skundas atmestinas.

9Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad Antstolis S. Ramanauskas 2011-03-10 patvarkymu priėmė vykdyti Panevėžio miesto apylinkės teismo hipotekos skyriaus 2010-08-20 nutartį Nr. ( - ) dėl 88 225,17 EUR skolos bei nutartyje nurodytų palūkanų išieškojimo iš skolininko UAB „Jungtinis duonos centras“ į.k. 148100869 (UAB „Adreka") išieškotojo AB „Swedbank“ naudai, priverstinai parduoti iš varžytynių įkeistas administracines patalpas (uink. Nr. ( - ) ), adresu ( - ) Panevėžys, nuosavybės teise priklausančias UAB „Vairavimo menas“ į.k. 148510626 (vykd.b.l. 5) ir patvarkymu paprašė pareikšti nuomonę dėl įkeistų administracinių patalpų vidutinės rinkos vertės pateikiant nuomonę pagrindžiančius įrodymus (vykd.b.l. 17). UAB „Vairavimo menas“ pateikus 2011-05-18 UAB korporacija „Matininkai“ glaustos apimties turto vertinimo ataskaitą, 2011-05-24 patvarkymu turtas buvo įvertintas 300 000 Lt suma (vykd.b.l. 19). Skolininkui UAB „Jungtinis duonos centras“ įm.k. 148100869 (UAB „Adreka“) iškėlus bankroto bylą, vykdomoji byla 2011-06-14 patvarkymu buvo sustabdyta ir atnaujinta tik 2012-09-18 (vykd.b.l. 20, 25). Atnaujinęs vykdomąją bylą 2012-09-18 antstolis Saulius Ramanauskas patvarkymu administracines patalpas (uink. Nr. ( - ), ( - ) , Panevėžyje, įkainojo ta pačia 300 000 Lt suma ir tais pačiais pagrindais, kurie egzistavo antstoliui priimant 2011-05-24 patvarkymą. Išieškotojui AB „Swedbank“ nesutikus su turto įkainojimu ir prašius vertei nustatyti skirti ekspertizę antstolis patvarkymu 2012-09-25 „Dėl turto įkainojimo“ skyrė minėto turto vertės ekspertizę (vykd.b.l. 28).

10LR CPK 681 straipsnis numato teisę antstoliui vykdymo proceso metu pasikeitus įkainoto turto vertei turtą perkainoti laikantis CPK 681 straipsnyje nustatytos tvarkos. Vienas iš ekspertizės skyrimo pagrindų – vykdymo proceso šalių prieštaravimas antstolio atliktam įkainojimui (CPK 681 str. 1 d.). Tinkamas areštuoto turto įvertinimas būtinas siekiant apginti tiek išieškotojo (pardavus turtą už didžiausią kainą maksimaliai padengiama skola), tiek skolininko (jam grąžinamas skolos ir turto vertės skirtumas) interesus. Išieškotojo naudai išieškoma skola yra didelė - 88 225,17 EUR. Išieškotojas prašo perkainoti parduodamą iš varžytynių turtą skiriant turto vertės ekspertizę siekdamas, kad turtas būtų parduodamas už kiek įmanoma didesnę kainą. 2012-09-18 antstolis S. Ramanauskas patvarkymu areštuotas administracines patalpas įkainojo 300 000 Lt pagal pareiškėjo pateiktą 2011-05-18 UAB korporacija „Matininkai“ glaustos apimties nekilnojamojo turto įvertinimo ataskaitą Nr. 50A0-1105-0062 (vykd.b.l. 26), tačiau atskaitoje pateikti duomenys yra daugiau kaip pusantrų metų senumo, turtas iš varžytynių bus parduodamas 2012 m. metų pabaigoje arba 2013 metais, todėl yra pagrįsta manyti, kad areštuoto turto vertė nuo 2011 m. gegužės mėnesio iki šio laiko yra pasikeitusi. Tokias aplinkybes nurodo ir išieškotojas AB „Swedbank“, nurodydamas, kad banko vertinimu turto rinkos vertė šiuo metu gali būti apie 450 000 Lt. Skiriant turto vertės ekspertizę vykdymo proceso šalims suteikiama teisė pareikšti nušalinimus ekspertui (CPK 682 str. 1d.), dėl ekspertizės metu gautų duomenų gali būti reiškiami motyvuoti prieštaravimai (CPK 682 str. 2d.), tokiu būdu užtikrinamos vykdymo proceso dalyvių teisės dalyvauti antstoliui nustatant kiek įmanoma objektyviausią parduodamo areštuoto turto rinkos vertę. Remdamasis nurodytais motyvais teismas mano, kad antstolis, skirdamas byloje turto vertės ekspertizę, nepažeidė CPK nuostatų, vykdymo proceso šalių teisių ir interesų, kartu nenustatyta pagrindų vykdymo veiksmams byloje sustabdyti, todėl skundas atmestinas. Vykdymo veiksmai byloje sustabdyti civilinės bylos nagrinėjimo teisme laiku (CPK 627 str. 6p.). Iš pareiškėjo priteistinos procesinių dokumentų įteikimo išlaidos.

11Vadovaudamasis CPK 88 str. 1d. 3p., 96 str. 2d., 510 str., 512 str., 290-291 str., teismas

Nutarė

12Pareiškėjo UAB „Vairavimo menas“ skundą atmesti.

13Priteisti iš UAB „Vairavimo menas“, į.k. 148510626, 12 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų į valstybės pajamas, įmokos kodas 5660.

14Nutartis per 7 dienas atskiruoju skundu gali būti skundžiama Panevėžio apygardos teismui, atskirąjį skundą paduodant Panevėžio miesto apylinkės teisme.

Proceso dalyviai