Byla e2-138-863/2020
Dėl nuostolių atlyginimo, su trečiaisiais asmenimis, nepareiškiančiais savarankiškų reikalavimų, Uždarąja akcine bendrove „Skraidenis“, palaikančia ieškovą, ir AAS „BTA Baltic Insurance Company“, palaikančia atsakovę

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Kristina Lysionok, sekretoriaujant Svetlanai Žurienei, dalyvaujant ieškovo atstovui M. K., atsakovės atstovei advokato padėjėjai Neringai Petrauskaitei, trečiojo asmens ieškovo pusėje atstovui advokato padėjėjui Simonui Makrickui, trečiojo asmens atsakovės pusėje atstovei A. S., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo ERGO Insurance SE ieškinį atsakovei Uždarajai akcinei bendrovei „Ideali švara“ dėl nuostolių atlyginimo, su trečiaisiais asmenimis, nepareiškiančiais savarankiškų reikalavimų, Uždarąja akcine bendrove „Skraidenis“, palaikančia ieškovą, ir AAS „BTA Baltic Insurance Company“, palaikančia atsakovę.

2Teismas

Nustatė

3ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovės 12 274,42 Eur nuostolių atlygimo. Nurodė, jog draudimo sutarties pagrindu atlygino draudėjai 13 582,67 Eur dydžio žalą, kurią draudėja – UAB „Skraidenis“ patyrė dėl 2017 m. rugpjūčio 1 d. kilusio gaisro, kai atsakovės UAB „Ideali švara“ darbuotoja į šiukšlių konteinerį įmetė nuorūką. Paaiškino, kad atsakovės civilinės atsakomybės draudikas - AAS „BTA Baltic Insurance Company“ atlygino 1 308,25 Eur nuostolių, likusi draudimo išmokos dalis liko neatlyginta.

4Atsakovė atsiliepime į ieškinį su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti. Nurodė, jog ieškovas draudėjui UAB „Skraidenis“ atlygintos žalos dydį iš esmės grindžia UAB „Statybos titanai“ išrašyta PVM sąskaita - faktūra Nr. STT160000260 ir UAB „Skraidenis“ atliktu jos apmokėjimu bei Atliktų darbų aktu Nr. 2017/09/19. Pažymėjo, kad ieškinyje nenurodyti jokie argumentai, patvirtinantys aplinkybę, jog atliktų darbų akte nurodyti pastato fasado remonto darbai iš tiesų faktiškai buvo atlikti ir juo labiau, kad jie buvo būtini atlikti pilna apimtimi, siekiant pašalinti 2017 m. rugpjūčio 1 d. įvykio (gaisro) padarinius. Nurodė, kad apie 2017 m. rugpjūčio 1 d. buvo informavusi savo civilinės atsakomybės draudiką AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialą Lietuvoje, kuris savo ruožtu administravo žalos bylą Nr. BCAD/17/000091 ir organizavo dėl gaisro kilusių padarinių pašalinimo darbus bei nuostolių atlyginimą. Paaiškino, kad trečiojo asmens sudarytame defektų akte yra nustatyti dėl 2017 m. rugpjūčio 1 d. gaisro patirti pastato pažeidimai: apdegusios fasado plokštės - rekomenduojama keisti 100 kv. m, apdegusios durys (nudegę, suskeldėję durų dažai) - rekomenduojama perdažyti; apdegę, aprūkę durų angos apvadai - rekomenduojama keisti, perdažyti; aprūkusios fasado plokštės (56 kv. m) - rekomenduojama nuvalyti; apdegusios tvoros plokštės - rekomenduojama dažyti. Nurodė, kad pastato fasado (aprūkusios dalies) valymo darbus atliko UAB „Infranet“ už 3 934,45 Eur sumą , pažymėjo, jog buvo nuvalytas visas pastato fasadas (250 kv. m), o ne tik tiesiogiai dėl gaisro aprūkusi fasado dalis (56 kv. m). Paaiškino, kad UAB „Infranet“, kuri buvo atlikusi įvykio vietos apžiūrą bei užfiksavusi dėl gaisro pastato patirtus apgadinimus, sudarė pastato remonto sąmatą 1 308,25 Eur be PVM sumai, vadovaujantis aukščiau nurodyta 1 308,25 Eur dydžio sąmata, kaip pagrįsta ir realiai apskaičiuojančia dėl gaisro pastato patirtos žalos dydį, atsakovo UAB „Ideali švara“ civilinės atsakomybės draudikas AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialas Lietuvoje ieškovui sumokėjo 1 308,25 Eur draudimo išmoką, nurodydamas, kad likusi ERGO Insurance SE Lietuvos filialo reikalaujama suma – 12 274,42 Eur - nebus atlyginta, kadangi yra nepagrįsta bei viršijanti realiai nustatytą padarytos žalos pastatui dydį. Pažymėjo, kad analizuojant atliktų darbų aktą Nr. 2017/09/19, pagal kurį buvo išmokėta išmoka draudėjui, ir lyginant jį tiek su AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialo Lietuvoje sudarytu pastato defektų aktu, tiek su paties ieškovo ERGO Insurance SE Lietuvos filialo surašytu pastato defektiniu aktu, yra akivaizdūs neatitikimai tarp galimai atliktų remonto darbų pagal Atliktų darbų aktą Nr. 2017/09/19 ir faktiškai nustatytų pastato defektų, kilusių dėl 2017 m. rugpjūčio 1 d. įvykio. Pažymėjo, kad savo civilinę atsakomybę yra apdraudusi AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filiale Lietuvoje, draudimo sutarties Nr. BCAD 021393, pagal minėtą sutartį 2017 m. rugpjūčio 1 d. įvykį atsakovės draudikas yra pripažinęs draudžiamuoju, todėl laiko, jog tinkamas atsakovas šioje byloje yra draudimo bendrovė AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialas Lietuvoje.

5Trečiasis asmuo UAB „Skraidenis“ atsiliepime į ieškinį palaikė ieškovo pusę, ieškinį prašė tenkinti visa apimtimi. Nurodė, jog iš esmės tarp šalių nėra ginčo, jog gaisras kilo būtent dėl atsakovo darbuotojos kaltės, atsakovė nesutinka su žalos dydžiu. Paaiškino, jog UAB „Statybos titanai“ darbus atliko iš karto po to, kai įvyko gaisras, iki UAB „Infranet“ valymo darbų, t. y. iš esmės UAB „Statybos titanai“ buvo pirmas subjektas pradėjęs tvarkyti apdegusį fasadą. Iš į bylą pateiktų nuotraukų matyti, jog fasado skydai yra pajuodavę, purvini, su apdegusių dažų likučiais ir t.t. Akivaizdu, jog prieš UAB „Statybos titanai“ pradedant darbus nuo fasado reikėjo nuplauti visą likusį purvą, kas yra normalu. Dėl to šitie darbai ir buvo atlikti, o ieškovas UAB „Skraidenis“ šių darbų išlaidas kompensavo. Atsakovė teigia, jog 160,2 kv. m linijinės fasado dangos ardymas buvo atliktas nepagrįstai, kadangi tokie darbai šiuo atveju nebuvo būtini. Dėl to, kad neva nebuvo būtinybės ardyti viso fasado plokščių, atsakovė teigia, jog nebuvo būtina statyti metalinius pastolius, kurių išlaidos, atsakovės vertinimu irgi yra nepagrįstos. Atsakovė teigia, jog pagal pateiktą UAB „Infranet“ sąmatą apdegusias metalines plokštes buvo galima pakeisti nuardant tik apdegusias plokštes atskirai, nenuardant visos linijinės fasado dangos nuo viršaus. Su tokiu atsakovės teiginiu negalima sutikti, kadangi ant pastato esančių metalinių plokščių yra įdiegta speciali tvirtinimo sistema, t. y. plokštės yra pradedamos montuoti nuo apačios į viršų kiekvieną iš jų pritvirtinant prie apatinės plokštės, todėl techniškai nėra įmanoma pakeisti apatinės plokštės nenuardžius virš jos esančios plokštės. Šioms aplinkybėms patvirtini UAB „Statybos titanai“ kreipėsi į UAB „Laivorita“ – ant pastato esančių linijinių elementų tiekėją, kuri savo atsakyme nurodė, jog apačioje esančių linijinių elementų pakeisti negalima neišmontuojant viršuje esančių elementų. Iš tokio UAB „Laivorita“ atsakymo yra akivaizdu, jog visos linijinių elementų eilės iš viršaus į apačią nuėmimas, o vėliau sumontavimas buvo būtinas, dėl to atliktas pagrįstai. Taip pat paaiškino, jog kilus gaisrui atvyko gaisrinės tarnybos, kurios kilusį gaisrą užgesino vandeniu iš aukšto slėgio žarnos. Dėl to tam tikra pastato fasade esančios vatos dalis permirko ir tapo netinkama. Atsižvelgiant į tai buvo nuspręsta dalį netinkamos vatos pakeisti. Dėl pakeistų durų paaiškino, jog pastarosios paveiktos ugnies ir temperatūros deformavosi, todėl jas buvo būtina keisti. Pažymėjo, jog duris paveikus ugniai jos prarado savo priešgaisrines savybes, taip pat jos buvo išsigaubusios. Dėl to UAB „Statybos titanai“ šias duris pakeitė pagrįstai.

6Trečiasis asmuo AAS „BTA Baltic Insurance Company“ savo poziciją byloje išdėstė 2018 m. gegužės 10 d. byloje gautuose rašytiniuose paaiškinimuose. Nurodė, jog pilnai palaiko atsakovės UAB „Ideali švara“ argumentus, išdėstytus atsiliepime į ieškinį. Patikslino, jog atsakovės atsiliepimo į ieškinį 3 punkte įsivėlė rašymo apsirikimas: defektų akte nustatyti dėl gaisro patirti pastato pažeidimai - rekomenduojama keisti 15,37 kv. m (11,97+2,4 +1), atsakovė nurodė 100 kv. m. Papildomai paaiškino, kad nors ieškovas pats apžiūrėjo įvykio vietą, tačiau nenustatė žalos dydžio pagal paties sudarytą įvykio vietos apžiūros aktą (jo nustatyti apgadinimai iš esmės sutampa su AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialo Lietuvoje nustatytaisiais), naudojant Sistela (http://www.sistela.lt/samatu-skaiciavimas) statybinių sąmatų skaičiavimo programą. Taip pat ieškovas turėjo galimybę patikrinti draudėjo pateiktame atliktų darbų perdavimo-priėmimo akte Nr. 2017/09/19 nurodytus darbų ir medžiagų įkainius, tačiau to nepadarė. Pažymėjo, jog kaip atsakovės draudikas, patikrino Sistelos programa aukščiau atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktą Nr. 2017/09/19 ir nustatė, kad darbų ir medžiagų kaina būtų 6 691,00 Eur be PVM, o ne 13 697,67 Eur be PVM. Dėl minėto mano akivaizdu, kad ieškovas, kaip draudikas, ne tik netinkamai vykdė Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo numatytą pareigą dėl realios žalos, patirtos dėl įvykio, dydžio nustatymo, bet net nepatikrino savo draudėjo pateikto nuostolių skaičiavimo pagrįstumo prieš išmokėdamas išmoką.

7Bylos nagrinėjimo iš esmės metu byloje dalyvaujantys asmenys palaikė savo procesiniuose dokumentuose išdėstytas pozicijas.

8Šalių prašymu byloje apklausti liudytojai.

9Liudytojas E. G. – UAB „Statybų titanas“ direktorius“ be kito ko paaiškino, jog gaisro padarinių šalinimas apėmė iš esmės šiuos darbus: plokščių demontavimą ir keitimą, vatos keitimą, durų keitimą ir laidų tvarkymą. Paaiškino, jog pastate sudėtos „Lego“ tipo plokštės, jos dedamos nuo apačios ir kiekviena sekanti – viršutinė užspaudžia apatinę savo svoriu. Konstrukciškai neįmanoma išimti apatinės nenuardžius viršutinės. Iš viso buvo pakeistos 10-20 plokščių, tačiau tam reikėjo išardyti visą sieną iš viršaus iki pat apačios. Naujų originalių plokščių gauti nepavyko, nes gamykla tokių jau nebegamina. Tokių plokščių gamybai reikėtų perreguliuoti stakles ir paleisti liniją, gaminių reikėtų laukti apie 6 mėnesius. Dėl šios priežasties to buvo atsisakyta, rinkoje rado panašias plokštes, jas nupirko ir perdažė. Apdegusios durys pradėjo rūdyti, jas tik nudažius negalima būtų suteikti garantijos dėl priešgaisrinių savybių, todėl teko keisti. Paaiškino, jog išardžius plokštes, vata buvo sukritusi, todėl reikėjo ją pakeisti.

10Liudytojas J. G. paaiškino, jog yra UAB „Remeks“ darbuotojas ir BTA draudimo prašymu atlikto sąmatinius skaičiavimus dėl ( - ), Vilniuje remonto. Sąmata buvo paskaičiuota iš nuotraukų ir defektinio akto, poreikio vykti į vietą nebuvo. Visų plokščių nuardymą dėl apatinių keitimo laiko didžiausia nesąmone, tokiems darbams statybose laiko nėra. Plokštės keičiamos įstūmimo būdu, nagrinėjamu atveju visos plokštės nebuvo demontuotos, tai matosi iš karto. Į sąmatą durų keitimo nenumatė, nes tai nebuvo būtina, šiukšlių išvežimas neįtrauktas, nes buvo vertinama, jog tai daroma nuosavu transportu. Vatos sudrėkimo nesimatė, nuo vatos vanduo nubėga kaip nuo žąsies, jos keisti nereikėjo.

11Liudytojas V. B. paaiškino, jog po gaisro UAB B. ir M. UAB „Infranet“ prašymu atliko valymo darbus. UAB „Infranet“ yra partneris, kartu veiklą vykdo po „Remeks“ ženklu. Atvykus į vietą fasadas nebuvo valytas, išvalė fasadą prieš remontą. Vėliau teko lankytis po remonto, prašė tas pats UAB „Infranet“. Apžiūrėjus matėsi, jog kelios plokštės pakeistos naujomis, kelios nudažytos, durys pakeistos, pakeista tvora. Tai, jog apatinės plokštės buvo nekeistos, o nudažytos, matosi iš dažų sluoksnio, skiriasi dažų storis. Apie tai, kad visos plokštės nebuvo permontuotos, byloja tai, kad ant plokščių esantys saulės nudegimai, raštai nuo reklamų – viskas idealiai atitinka, jei būtų permontavimas, taip idealiai sudėti nepavyktų. Pakeisti plokštes nenuimant visų įmanoma, žino tai, nes tai jau darė „Regitra“ pastate. Ten kaip tik prašė nenuiminėti ir kažkaip pakeisti, kad kuo greičiau. Kai pastatą valė, izoliacijos nematė.

12Liudytojams pateikus prieštaringus paaiškinimus dėl to, ar šalinant gaisro padarinius buvo išmontuotos visos fasado plokštės ir netinkamos pakeistos naujomis, ar pastarosios buvo pakeistos be viso fasado išmontavimo, šalių prašymu byloje atlikta teismo ekspertizė. Ekspertui buvo pavesta atsakyti į šiuos šalių suderintus klausimus:

131.

14Ar buvo galima išmontuoti gaisro metu apdegusias (sugadintas) fasado plokštes, neišmontuojant virš jų esančių plokščių? Ar toks plokščių pakeitimo būdamas būtų technologiškai pagrįstas (nepažeistų kitų, nekeičiamų plokščių savybių)?

152.

16Kaip faktiškai buvo atlikti apdegusių fasado plokščių pakeitimo darbai: ar pakeičiant apačioje apdegusias plokštes buvo nuardytos visos virš jų buvusios plokštės ir sumontuotos atgal, ar apdegusios plokštės buvo pakeistos panaudojant kitokias plokščių pakeitimo technologijas?

173.

18Kokia buvo faktiškai atliktų statybos darbų rinkos kaina, skaičiuojant pagal 2017 m. rugsėjo mėn. įkainius?

194.

20Ar iki 2017 m. rugpjūčio 1 d. gaisro kilimo apdegusi pastato siena buvo apšiltinta statybine vata (akmens vata)?

215.

22Ar 2017 m. rugpjūčio 1 d. gaisro gesinimo metu buvo užlieta akmens vata? Ar po 2017 m. rugpjūčio 1 d. įvykusio gaisro ir vatos užliejimo akmens vatą reikėjo keisti? Jeigu taip, ar ji buvo pakeista ir koks kiekis?

236.

24Ar buvo būtina keisti gaisro metu apdegusias duris, ar pakako pašalinti nuo jų paviršiaus senus dažus ir iš naujo perdažyti, siekiant atstatyti durų būklę iki gaisro?

25Teismo ekspertas V. B. E. atlikęs ekspertizę pateikė byloje tokias išvadas:

261.

27Gaisro metu apdegusias (sugadintas) fasado kasetines plokštes galima buvo išmontuoti, virš jų esančių plokščių neišmontuojant. Tyrimo rezultatai tai patvirtino. Šis plokščių permontavimo su daliniu pakeitimu naujomis būdas technologiniu bei ekonominiu požiūriais pagrįstas, nepažeidžia kitų (likusių) kasetinių plokščių savybių.

282.

29Apdegusių fasado plokščių permontavimo darbai faktiškai buvo atlikti visų virš jų buvusių plokščių neišmontuojant, dėl to neprireikus jas sumontuoti į buvusias vietas. Apdegusios plokštės permontuotos jas perdažius, bei bent trejas 5,7 m ilgio plokštes pakeitus naujomis, „9“ ir „20“-ją ir galbūt dar kai kurias plokštes išilginio įstūmimo į tarpus būdu, atlenkus jų galines užlankas (briaunas) po jų tokiu būdu sumontavimo briaunas vėl užlenkus.

303.

31Vidutinė faktiškai atliktų statybos remonto darbų rinkos kaina 2017 m. rugsėjo mėn., tuo metu faktiškai galiojus 2017-03 kainų lygiu yra 1 981,91 Eur.

324.

33Iki 2017 m rugpjūčio l d. gaisro apdegusi pastato siena buvo apšiltinta akmens vata.

345.

352017 m. rugpjūčio l d. kilusio konteinerio gaisro gesinimo metu, sienai nedegus akmens vata vandeniu nebuvo užlieta vandeniu, todėl jos keisti nebuvo nei pagrindo, nei reikalo, ir faktiškai ji nebuvo keičiama.

366.

37Gaisro metu dėl apdegusių metalinių durų dažų duris keisti naujomis nebuvo būtina. Pakakus nuo jų išorinio paviršiaus pašalinti senus dažus, iš naujo perdažant, ir to pakankant iki gaisro buvusiai durų būklei atstatyti.

38Teismo posėdžio metu ekspertas atsakydamas į byloje dalyvaujančių asmenų klausimus papildomai paaiškino, jog pakeisti plokštes visų nenuimant yra įmanoma: išpjaunama tik viena viršutinė iš apdegusių plokščių, tuomet visos po ją esančios išimamos ir pakeičiamos nuo apačios link viršaus ir tik paskutinioji įdedama įstūmimo būdu. Ekspertas nurodė, jog gaisras stogo nepalietė, o parapetai, jei buvo keisti, tai ne dėl gaisro, o galimai dėl netinkamai atliktų sujungimų. Į sąmatą šiukšlių išvežimo neįtraukė, nes vata nebuvo keičiama, visos šiukšlės, tai 3 kasėtės, kurios buvo pakeistos naujomis, kitos buvo perdažomos. Netinkamas kasetes reikėjo priduoti į laužą ir gauti pinigus. Durų keisti nereikėjo, nes korpusas nepažeistas, tik dažai nusilupę, reikėjo nuvalyti ir perdažyti. Naujos durys nedažytos gamykliniu būdu, nes dažų sluoksniai netolygūs, skiriasi kelis kartus. Atkreipė dėmesį, jog pastoliai nagrinėjamu atveju nebuvo reikalingi. Pastoliai skaičiuojami darbams nuo 5 m, ne mažiau nei 4 metrų aukščiui; 2 metrų aukštyje plokštėms pakeisti naudojami darbastaliai –„ožiai“, kad pasiekti reikia 1 m darbastalio, tokio aukščio pastolių nėra. Dėl vatos- akmens vatos lydymosi temperatūra 800 laipsnių, gaisro metu po plokšte buvo apie 50 laipsnių, vanduo gesinant negalėjo sukelti vatai jokių neigiamų pasekmių. Nurodė, jog tyrimo metu atlenkė vieną plokštę ir nustatė, jog vata keista nebuvo. Pažymėjo, jog vata negali būti išmetama bendrai su kitomis šiukšlėmis, ji turi būti utilizuojama nustatyta tvarka; nagrinėjamu atveju, duomenų apie tai nėra, nes vata nebuvo keista.

39Po eksperto apklausos šalims kilo abejonių dėl to, ar ekspertas atlenkė fasado plokštę ir vatą tikrino ginčo gaisro vietoje, todėl buvo nuspręsta nuvykti į ( - ), Vilniuje ir apžiūrėti gaisro vietą.

402020 m. sausio 31 d. įvyko išvažiuojamasis teismo posėdis, kurio metu dalyvaujantys byloje asmenys kartu su teismo ekspertu apžiūrėjo gaisro vietą, buvo atlenkta gaisro vietoje esančių durų stakta, apžiūrėta po ja esanti vata, apžiūrėtos pastato plokštės ir parapetai ant stogo. Apžiūros metu teismo ekspertas papildomai nurodė, jog pastatas yra nedegus, jo iš esmės gesinti nereikėjo, pagrinde gesinamas turėjo būti konteineris, vatai jokios žalos neturėjo padaryti, apžiūrėta vata nekeista. Apžiūrint ant stogo esančius parapetus, ekspertas atkreipė dėmesį, jog parapetai yra tokie patys palei visą sieną, o plokštės, kaip teigia UAB „Skraidenis“ buvo keistos tik vienoje sienos dalyje, todėl net jeigu ir būtų permontavimas ir dėl to reikėtų parapetų nuardymo, tai reikėtų daryti tik tam tikroje sienos dalyje, bet neardyti visus tos sienos parapetus.

41Ištyrus byloje surinktus įrodymus baigiamosiose kalbose šalys savo pradines procesines pozicijas palaikė iš dalies.

42Ieškovo atstovas ieškinį prašė tenkinti pilnai. Paaiškino, jog išmokėdamas draudimo išmoką ieškovas privalėjo grąžinti draudėją į prieš gaisrą esančią padėtį. Apie tai, jog darbai buvo faktiškai atlikti patvirtino draudėjo direktorius, tai nurodyta ir atliktų darbų akte. Mano, jog ekspertas byloje ekspertizę atliko galimai šališkai ir neatidžiai, daugiausiai dėmesio skyrė dažų sluoksniams, ne tam ar darbai buvo faktiškai atlikti ar ne. Be to, mano, jog draudėjas ir neprivalėjo atlikti visų darbų, bet tai neatleidžia draudiko nuo visų patirtų nuostolių atlyginimo. Kartu pažymėjo, jog eksperto išlaidos už atvykimą į išvažiojamąjį teismo posėdį jam atrodo neprotingai didelės.

43Atsakovės atstovė pažymėjo, jog ginčo dėl civilinės atsakomybės taikymo nėra, turi draudiką, todėl nuostolių kompensavimo sieks iš draudiko. Kokie nuostoliai realiai patirti, dėl to yra ginčas. Dėl visų nuostolių bendrai nurodė, jog su jais negalimi sutikti dėl daugelio priežasčių: darbai atlikti nesant statybų žurnalo, fotofiksacijos, sąmatoje yra darbų, kurie bylos nagrinėjimo metu buvo paneigti, o kokie atlikti vietoj jų – neįmanoma patikrinti, nes nefiksuoti, sąmatoje yra neegzistuojančių kodų ir įkainių, nesutampa darbų kiekiai. Atkreipė dėmesį, jog į bylą pateiktas durų įsigijimo dokumentas yra 2 mėnesiais vėlesnis nei atliktų darbų aktas, įsigijimo dokumentai 2 mėnesiais vėlesni. Pažymėjo, jog draudikas negali aklai vadovautis draudėju ir privalėjo patikrinti realiai atliktus darbus. Nurodė, jog ekspertas nustatė remonto išlaidas – 1 637,94 Eur, į jas įtraukė ir darbus, susijusius su apdegusia tvora: 36,50 Eur ir 109,39 Eur, kadangi byloje ginčo dėl tvoros nėra, reali remonto išlaidų suma – 1 492,45. Kadangi BTA draudimas jau išmokėjo 1 308,25 Eur, ieškinys galėtų būti tenkinamas tik 183,80 Eur dalyje. Pažymėjo, jog nors ieškovas kritikuoja atliktą ekspertizę, jos išvadų niekaip nepaneigė.

44Trečiojo asmens UAB „Skraidenis“ atstovas ieškinį palaikė pilnai, pažymėjo, jog nagrinėjamu atveju ieškinys pareikštas tinkamam atsakovui, nes ieškovas galėjo rinktis kam reikšti ieškinį, taip pat nurodė, jog niekas neįpareigoja remtis Sistela programa, sąmatos gali būti sudaromos ir kitos programos pagrindu.

45Trečiojo asmens AAS „BTA Baltic Insurance Company“ atstovė su ieškiniu nesutiko. Pažymėjo, jog ieškovą ir trečiąjį asmenį „Skraidenis“ sieja sutartiniai santykiai ir jie gali susitarti dėl mokamos išmokos dydžio, tačiau reiškiant subrogacinį reikalavimą negalima perkelti jų susitarimo kitiems, čia jau reikia įrodyti kiekvieną patirtą eurą. Mano, jog nagrinėjamu atveju abejonių kelia ne tik žalos dydis, bet ir draudiko veiksmai atliekant administravimo veiksmus, nes pats draudikas neatliko jokios fotofiksacijos, neatliko jokių paskaičiavimų.

46Ieškinys tenkintinas iš dalies.

47Iš byloje dalyvaujančių asmenų paaiškinimų ir byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad galiojant draudiminei apsaugai ieškovo Įmonių turto draudimu apdraustas pastatas, ( - ) Vilnius, 2017 m. rugpjūčio 1 d. apdegė, užsidegus prie pastato esančiam atliekų konteineriui, nuo į jį įmestos neužgesintos nuorūkos. Ieškovas dėl gaisro sukeltų pasekmių išmokėjo draudėjui – trečiajam asmeniui UAB „Skraidenis“ 13 697,67 Eur draudimo išmoką, atliktą dviem mokėjimais – 2017 m. rugsėjo 5 d. sumokėjo 6 850 Eur avansinę išmoką, 2017 m. rugsėjo 27 d. – 6 847,67 Eur išmoką, pagal UAB „Statybų titanai“ draudėjui (UAB „Skraidenis“) išrašytą PVM sąskaitą faktūrą Nr. STT160000250 13 697,67 Eur sumai (be PVM). Dėl išmokėtų sumų grąžinimo ieškovas kreipėsi į atsakovę UAB „Ideali švara“, kurios darbuotoja įmetė į konteinerį nuorūką, o atsakovė nuostolių atlyginimo klausimą perdavė savo civilinės atsakomybės draudikui - AAS „BTA Baltic Insurance Company“. Pastaroji draudimo bendrovė dėl gaisro padarytus nuostolius įvertino 1 308,25 Eur suma ir ją sumokėjo ieškovui, kitoje dalyje nuostolių atlyginti nesutiko. Dėl šios priežasties ieškovas pareiškė ieškinį dėl neatlygintų – 12 274,42 Eur nuostolių priteisimo.

48Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.1015 straipsnio 1 dalį, draudikui, išmokėjusiam draudimo išmoką, pereina teisė reikalauti išmokėtų sumų iš atsakingo už padarytą žalą asmens, jeigu draudimo sutartis nenustato ko kita. CK 6.1015 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad reikalavimo teisė, perėjusi draudikui, įgyvendinama laikantis taisyklių, nustatančių draudėjo ir už žalą atsakingo asmens santykius. Tai reiškia, kad žalos padarymo draudėjo turtui atveju draudikui perėjusi reikalavimo teisė įgyvendinama pagal deliktinę civilinę atsakomybę reglamentuojančias CK šeštosios knygos III dalies XXII skyriaus normas, pagal kurias tam, kad atsirastų civilinės atsakomybės teisiniai santykiai, būtina nustatyti visų atsakomybės sąlygų – neteisėtų veiksmų, žalos, priežastinio ryšio tarp neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos, bei kaltės – buvimą.

49Gaisro atveju, kai žala atsiranda ne dėl pastato trūkumų, o dėl kitų priežasčių, atsako žalą sukėlęs trečiasis asmuo, o ne pastato savininkas (valdytojas).

50Nagrinėjamu atveju tarp šalių nėra ginčo dėl gaisro priežasčių ir dėl, jog civilinės atsakomybė dėl gaisro pasekmių šalinimo tenka atsakovei, kaip gaisrą sukėlusio asmens darbdavei. Byloje šalys nekėlė ginčo dėl neteisėtų veiksmų, kaltės ir priežastinio ryšio, nes atsakovės civilinės atsakomybės draudikas įvykį pripažino draudžiamuoju ir atlygino dalį ieškovo išmokėtos draudimo išmokos, ginčas kilo dėl gaisro padarytos žalos dydžio.

51Žala (nuostoliai) civilinės atsakomybės atveju gali būti turto sugadinimas. Ją patvirtina turtui pataisyti reikalingos lėšos, kurios gali būti išlaidos, jeigu remontas jau atliktas, arba būsimo remonto kaštai (sąnaudos), jeigu remontas dar neatliktas. Lėšų panaudojimas turi būti susijęs su sugadinimų pašalinimu, todėl pagal pateiktas remonto sąmatas ar skaičiavimus teismas gali reikalauti papildomų įrodymų, patvirtinančių, kad visi sąmatoje nurodyti darbai yra susiję su sugadinimų pašalinimu.

52Nagrinėjamu atveju patirta žala grindžiama gaisro padarinių šalinimą atlikusios bendrovės UAB „Statybos titanai“ 2017 m. rugpjūčio 3 d. lokaline sąmata (toliau ir – Lokalinė sąmata) ir 2017 m. rugsėjo 19 d. Atliktų darbų aktu (toliau – ir Atliktų darbų aktas), atliktų darbų kiekiai ir vertė pagal abu minėtus rašytinius įrodymus sutampa – 13 697,67 Eur (be PVM). Tarp šalių kilo ginčas ar visi Lokalinėje sąmatoje numatyti darbai buvo būtini atlikti gaisro padariniam pašalinti, taip pat ar visi Atliktų darbų akte įtraukti darbai buvo realiai atlikti bei ar jų atlikimo kaštai atitinka rinkos kainas.

53Šalims nesutinkant dėl padarytos žalos dydžio, teismas byloje paskyrė teismo ekspertizę. Teismo ekspertas pateikė byloje išvadas, iš kurių seka, jog didėlė dalis Lokalinėje sąmatoje ir atliktų darbų akte numatytų darbų nėra susiję su gaisro padarinių šalinimų – vatos keitimas ir parapetų permontavimas, tam tikri darbai, nors ir technologiškai galėjo būti atliekami, tačiau realiai neatlikti – fasadinių plokščių permontavimas; atliktų darbų kodai ir įkainiai yra išgalvoti, todėl jais negalima vadovautis, kaip atitinkančiais vidutines rinkos kainas. Teismo ekspertizę atlikęs ekspertas gaisro padarinių pašalinimo kaštus įvertino 1 981,91 Eur (į juos įtraukus ir tvoros atstatymo išlaidas, dėl ko byloje reikalavimai nereiškiami).

54Ieškovas, nesutikdamas su eksperto atlikta ekspertize, nurodė, jog pastaroji atlikta neatidžiai ir galimai šališkai, tačiau papildomos ar pakartotinės ekspertizės byloje atlikti neprašė.

55Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 178 straipsnyje nustatyta, kad šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai remiamasi aplinkybėmis, kurių CPK nustatyta tvarka nereikia įrodinėti. Šioje įstatymo normoje įtvirtinta bendroji įrodinėjimo pareiga – ji nustatyta tam asmeniui, kuris teigia, o ne tam, kuris neigia. Ieškovas savo reikalavimus byloje grindžia tiek Lokaline sąmata, tiek Atliktų darbų aktu, kurių duomenis paneigia byloje atlikta ekspertizė. Nesutikdami su ekspertizės išvadomis nei ieškovas nei trečiasis asmuo UAB „Skraidenis“ nepateikė jokių rašytinių įrodymų, pagrindžiančių savo atsikirtimus į ekspertizę. Sutiktina su atstovų nuomone, jog ekspertizės išvados teismui nėra privalomos, tačiau nagrinėjamu atveju teismas neturi jokio teisinio pagrindo jomis nesivadovauti.

56Visų pirma pažymėtina, jog teismas neturi pagrindo abejoti eksperto kvalifikacija ir nešališkumu, nes eksperto šališkumo pagrindų byloje nenustatyta. Taip pat pažymėtina, jog subjektyvumas yra neišvengiamas kiekvieno vertinamojo darbo atveju, tačiau eksperto duoti paaiškinimai ir išvažiuojamojo teismo posėdžio metu nustatytos aplinkybės byloja apie tai, jog eksperto padarytos išvados yra tikėtinos, o ieškovo rašytiniuose įrodymuose – Lokalinėje sąmatoje ir Atliktų darbų akte nurodyti darbai, didele apimtimi nėra susiję su ginčo gaisro padarinių šalinimu. Išvažiuojamojo teismo posėdžio metu buvo apžiūrėtos kelios pastato, esančio ( - ), Vilnius sienos, ir nustatyta, jog 2 plokštės yra akivaizdžiai deformuotos, tikėtina, jog būtent jų vietoje esančios plokštės po gaisro buvo jėga „išimtos“, o visos esančios apačioje gražiai išardytos, pakeistos ar nudažytos ir sudėtos atgal, o ant jų vėl „įspraustos“ ar „įstumtos“ viršutinės plokštės. Pastato apžiūros metu plika akimi matėsi, jog keistų ar išimtų ir dažytų plokščių vietoje tarp kasečių tarpai nėra tolygūs, vienoje vietoje plokštės labai suspaustos (beveik nėra jokio tarpo), kitose jie netolygūs; be to gaisro paliestose vietose plokščių, kurias teko keisti ar dažyti, sujungimo mazgai yra skirtingi, akivaizdžiai matosi, jog jie buvo atlenkiami ir vėliau vėl užlenkiami, tuo tarpu virš jų esančių plokščių mazgai neturi jokių judinimo žymių. Visos minėtos aplinkybės byloja apie tai, jog plokštės, nepažeistos gaisro, ir esančios virš gaisro pažeistų, nebuvo permontuotos.

57Aplinkybes apie visų plokščių permontavimą paneigia ir tai, jog visi parapetai, esantys virš apdegusios sienos yra tokie patys. Apžiūrėjus parapetus ant stogo nustatyta, jog apdegusios sienos parapeto skarda ir tvirtinimo detalės yra kitokios, nei kitos sienos parapetų, tačiau gaisro paliestos sienos plokštės nebuvo keičiamos visa apimtimi (per visą sienos plotį), pats trečiasis asmuo UAB „Skraidenis“ į bylą pateikė nuotrauką Nr. 6, kurioje pažymėjo keistą sienos dalį (el. b. t. IV, l. 11, popierinio priedo l. 79), o parapetai išilgai visos sienos, tiek toje vietoje, kur tariamai plokštės buvo demontuotos iki pat stogo, tiek ten, kur jos demontuotos nebuvo, yra suvirinti iš tokios pačios skardos gabalų ir sutvirtinti tokiomis pačiomis tvirtinimo detalėmis (varžtais).

58Be to, bylos nagrinėjimo metu apklausti liudytojai V. B. ir J. G. taip pat nurodė, jog nagrinėjamu atveju plokštės nebuvo permontuojamos iki pat stogo ir tam nebuvo būtinybės. Tuo tarpu liudytojas E. G. pripažino, jog Lokalinėje sąmatoje nurodyti darbai – Austrijos gamykloje linijos paleidimas – nebuvo realiai atlikti, nes tai užtruktų ilgą laiko tarpą, todėl plokštės nebuvo pirktos iš Austrijos tiekėjo, o pakeistos rinkoje esančiais analogais. Tokie gaisro padarinius šalinančio rangovo vadovo paaiškinimai patvirtina, jog į Atliktų darbų aktą buvo tiesiog perrašytos pozicijos iš Lokalinės sąmatos, ir kad Atliktų darbų aktas negali būti vertinamas kaip rašytinis įrodymas, kuriame užfiksuoti realiai atlikti darbai.

59Vadovautis pastaraisiais rašytiniais įrodymais teismas negali ir dėl, tiek atsakovės ir trečiojo asmens procesiniuose dokumentuose, tiek teismo eksperto ekspertizės akte, nurodytų įkainių trūkumų: teismo ekspertas ekspertizės akte nurodė, jog Lokalinėje sąmatoje iš 37 pozicijų 10 yra paskaičiuotos pritaikius negaliojančius įkainius, įvardintus ‚JJJ“ darbo kodais.; trečiasis asmuo AAS „BTA Baltic Insurance Company“ atsiliepime į ieškinį taip pat nurodė, jog Atliktų darbų akte nurodytus darbus paskaičiavus su Sistelos programa darbų ir medžiagų kaina būtų 6 691,00 Eur be PVM, ne 13 697,67 Eur. Ieškovas nesutikdamas su atliktos ekspertizės išvadomis dėl nurodytų įkainių trūkumo jokių paaiškinimų nepateikė. Teismas sutinka su trečiojo asmens UAB „Skraidenis“ atstovu, jog Sistela programa nėra visuotinai privaloma, tačiau šalies pasirinkta programa ir įkainiai turi atitikti galiojančias rinkos kainas, turi būti sąžiningi ir teisingi. Nagrinėjamu gi atveju byloje nėra jokių rašytinių įrodymų apie tai, jog Lokalinėje sąmatoje panaudoti darbų kodai ir įkainiai yra galiojantys, ir kad atitinka minėtus kriterijus. Dėl minėto įvertinus byloje surinktų įrodymų ir padarytų išvadų visetą, ieškovui atlygintinų nuostolių dydis nustatytinas remiantis ekspertizės akto išvadomis, nes kitų patikimų žalą pagrindžiančių įrodymų byloje nėra.

60Remiantis teismo eksperto atliktais paskaičiavimai ieškovui priteistina 183,80 Eur nuostolių, susijusių su pastato, esančio ( - ), Vilnius gaisro padarinių pašalinimu. Priteistina suma paskaičiuota teismo ekspertizės akte pateiktos Lokalinės sąmatos (ekspertizės akto priedas Nr. 7) pagrindu, iš paskaičiuotos nuostolių sumos (be PVM, nes draudikas nėra PVM mokėtojas) atėmus išlaidas tvoros pažeidimams šalinti ir ieškovui jau atlygintų nuostolių sumą – 1 308,25 (1 637,94 – 36,50 (9 pozicija) – 109,39 (10 pozicija) – 1 308,25 = 183,80)).

61Nustatęs atlygintinos žalos dydį, teismas taip pat pasisako dėl atsakovo tinkamumo byloje, nes atsakovė tokį klausimą kėlė atsiliepime į ieškinį.

62Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad tais atvejais, kai žalą patyręs asmuo yra apsidraudęs savo turtinį interesą, draudikas, išmokėjęs išmoką, įgyja reikalavimo teisę į žalą padariusį asmenį, o jei šis apsidraudęs – į jo draudiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m spalio 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB „Lietuvos draudimas“ v. UAB „ERGO Lietuva“, bylos Nr. 3K-3-503/2005). Atsakingo už žalą asmens ir jo civilinės atsakomybės draudiko, atsakomybė žalą patyrusiam asmeniui, taigi ir iš jo reikalavimo teisę perėmusiam draudikui, yra solidarioji (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2009 m. vasario 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-46/2009). Žalą patyręs asmuo, taigi ir subrogacijos teisę įgijęs draudikas, turi teisę reikalauti, kad žalą atlygintų bet kuris iš dviejų solidariųjų skolininkų (CK 6.6 straipsnio 4 dalis). Dėl to nagrinėjamu atveju ieškovas turėjo teisę ieškinį reikšti tik vienam iš solidariųjų skolininkų, konstatuotina, jog ieškinys pareikštas tinkamam atsakovui.

63CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymo nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Pagal CK 6.210 straipsnio 2 dalį, kai abi sutarties šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys, terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 6 procentų dydžio metines palūkanas, jei įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Tokios palūkanos vadinamos procesinėmis. Procesinių palūkanų paskirtis – skatinti skolininką kuo greičiau įvykdyti prievolę, be to, jos atlieka kompensacinę funkciją – procesinės palūkanos yra skolininko kreditoriui mokamas atlyginimas už naudojimąsi kreditoriaus lėšomis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. birželio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-283/2012). Remiantis minėtu reglamentavimu ieškovui priteistinos 6 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą 183,80 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2018 m. kovo 13 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

64Dėl bylinėjimosi išlaidų

65Pagal CPK 93 straipsnį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Jeigu ieškinys patenkinamas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos šalims proporcingai patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai. Patenkinus šalių reikalavimus iš dalies, nustatytina procentinė priteistinų bylinėjimosi išlaidų išraiška. Atsižvelgiant į tai, jog ieškinys tenkinamas 1,5 procentais, ieškovui ir jį palaikančiam trečiajam asmeniui UAB „Skraidenis“ priklauso 1,5 procento turėtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo, atsakovei ir jos pusę palaikančiam trečiajam asmeniui AAS „BTA Baltic Insurance Company“ - 98,5 procentai patirtų bylinėjimosi išlaidų.

66Ieškovas byloje patyrė 476,31 Eur bylinėjimosi išlaidų (200 Eur už eksperto atvykimą į teismo posėdį, 0,31 Eur už pavedimo atlikimą, 276 Eur žyminio mokesčio), UAB „Skraidenis“ byloje patyrė 2 041,88 Eur advokato padėjėjo pagalbos išlaidų (už atstovavimą teismo posėdžių metu ir atsiliepimo surašymą), atsakovė patyrė 880 Eur advokato padėjėjos pagalbos išlaidų (už atsiliepimo į ieškinį surašymą ir atstovavimą teismo posėdžiuose); trečiasis asmuo AAS „BTA Baltic Insurance Company“ byloje patyrė 1 500,31 Eur bylinėjimosi išlaidų (1 100 Eur išlaidų už teismo ekspertizės atlikimą, 0,31 Eur už pavedimo atlikimą ir 400 Eur už eksperto atvykimą į išvažiuojamąjį teismo posėdį bei susipažinimą su papildoma medžiaga).

67Vertindamas byloje šalių patirtų bylinėjimosi išlaidų dydį teismas vadovaujasi Rekomendacijomis dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio, patvirtintomis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85. Atsižvelgdamas į bylos sudėtingumą, į byloje įvykusių posėdžių kiekį ir jų trukmę, teismas visas minėtas šalių atstovų pagalbos išlaidas laiko būtinomis ir protingomis, todėl pagrįstomis.

68Atskirai pasisakytina dėl teismo eksperto išlaidų. Teismo ekspertizę atlikęs ekspertas šalių prašymu atvyko į teismo posėdį ir atsakė į šalių klausimus. Už atvykimą į teismo posėdį ekspertas išrašė sąskaitą apmokėjimui 200 Eur už 2,5 h. Dėl šių išlaidų šalys jokių prieštaravimų nereiškė. Šalių prašymu byloje įvyko išvažiuojamasis teismo posėdis, į kurį suderinus su šalimis buvo kviečiamas teismo ekspertas. Teismo ekspertui buvo išsiųsta susipažinimui trečiojo asmens UAB „Skraidenis“ į bylą po teismo ekspertizės atlikimo pateikta medžiaga – rašytiniai įrodymai apie medžiagų įsigijimą ir nuotraukos. Teismo ekspertas pasibaigus išvažiuojamajam teismo posėdžiui pateikė į bylą 400 Eur sąskaitą už 4 h, už atvykimą ir dalyvavimą išvažiuojamajame teismo posėdyje, susipažinimą su papildomai pateikta medžiaga ir nuomonės apie ją pateikimą. Susipažinę su sąskaita išvažiuojamajame teismo posėdyje dalyvavę asmenys jokių klausimų teismo ekspertui dėl jo paslaugų apmokėjimo neteikė, taip pat nereiškė jokių pretenzijų. Abejones dėl teismo eksperto išlaidų ieškovo atstovas iškėlė baigiamosiose kalbose. Atsižvelgiant į tai, jog teismo eksperto įkainiai šalims buvo žinomi iki išvažiuojamojo teismo posėdžio, taip pat įvertinus išvažiuojamojo teismo posėdžio trukmę ir tai, jog ekspertas atsakinėjo ne tik į teismo ekspertizėje iškeltus klausimus, bet ir analizavo trečiojo asmens papildomai pateiktą medžiagą, teismas visas teismo eksperto pateiktas išlaidas laiko protingomis.

69Remiantis nustatyta šalims priteistinų bylinėjimosi išlaidų procentine išraiška ieškovui iš atsakovės priteistina 7,14 Eur bylinėjimosi išlaidų, trečiajam asmeniui UAB „Skraidenis“ iš atsakovės priteistina 30,63 Eur bylinėjimosi išlaidų; iš ieškovo atsakovei priteistina 866,80 Eur bylinėjimosi išlaidų, trečiajam asmeniui AAS „BTA Baltic Insurance Company“ – 1 477,80 Eur bylinėjimosi išlaidų.

70Šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo išlaidos – 34,39 Eur buvo apmokėtos iš valstybės biudžeto. Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš šalių nepriteisiamos jei jos neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 (keistu 2020 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. 1R-19/1K-2) nustatytos minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos (5 Eur). Pagal aukščiau nustatytą patenkintų ir atmestų reikalavimų procentinę išraišką valstybės naudai iš ieškovo priteistina 33,87 Eur procesinių dokumentų siuntimo išlaidų (98,5 procentai nuo visumos), iš atsakovės procesinių dokumentų siuntimo išlaidos nepriteisiamos, nes neviršija minimalios priteistinos sumos (CPK 92 straipsnis).

71Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis CPK 265-270 straipsniais, teismas

Nutarė

72ieškinį patenkinti iš dalies.

73Priteisti ieškovui ERGO Insurance SE, juridinio asmens kodas 10017013, iš atsakovės UAB „Ideali švara“, juridinio asmens kodas 300128405, 183,80 Eur (vieną šimtą aštuoniasdešimt tris eurus ir 80 euro centų) nuostolių atlyginimo, 6 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2018 m. kovo 13 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 7,14 Eur (septynis eurus ir 14 euro centų) bylinėjimosi išlaidų. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

74Priteisti trečiajam asmeniui UAB „Skraidenis“, juridinio asmens kodas 125716332, iš atsakovės UAB „Ideali švara“, juridinio asmens kodas 300128405, 30,63 Eur (trisdešimt eurų ir 63 euro centus) bylinėjimosi išlaidų.

75Priteisti atsakovei UAB „Ideali švara“, juridinio asmens kodas 300128405, iš ieškovo ERGO Insurance SE, juridinio asmens kodas 10017013, 866,80 Eur (aštuonis šimtus šešiasdešimt šešis eurus ir 80 euro centų) bylinėjimosi išlaidų.

76Priteisti trečiajam asmeniui AAS „BTA Baltic Insurance Company“, juridinio asmens kodas 40103840140, iš ieškovo ERGO Insurance SE, juridinio asmens kodas 10017013, 1 477,80 Eur (vieną tūkstantį keturis šimtus septyniasdešimt septynis eurus ir 80 euro centų) bylinėjimosi išlaidų.

77Priteisti valstybės naudai iš ieškovo ERGO Insurance SE, juridinio asmens kodas 10017013, 33,87 Eur (trisdešimt tris eurus ir 87 euro centus) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Išaiškinti, jog valstybės naudai priteistos bylinėjimosi išlaidos (procesinių dokumentų siuntimo išlaidos) turi būti sumokėtos Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (juridinio asmens kodas 188659752) į vieną iš biudžeto pajamų surenkamųjų sąskaitų, įmokos kodas 5660. Mokėjimo kvitą reikia pristatyti į Vilniaus miesto apylinkės teismą.

78Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Kristina Lysionok, sekretoriaujant... 2. Teismas... 3. ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovės 12 274,42... 4. Atsakovė atsiliepime į ieškinį su ieškiniu nesutiko ir prašė jį... 5. Trečiasis asmuo UAB „Skraidenis“ atsiliepime į ieškinį palaikė... 6. Trečiasis asmuo AAS „BTA Baltic Insurance Company“ savo poziciją byloje... 7. Bylos nagrinėjimo iš esmės metu byloje dalyvaujantys asmenys palaikė savo... 8. Šalių prašymu byloje apklausti liudytojai.... 9. Liudytojas E. G. – UAB „Statybų titanas“ direktorius“ be kito ko... 10. Liudytojas J. G. paaiškino, jog yra UAB „Remeks“ darbuotojas ir BTA... 11. Liudytojas V. B. paaiškino, jog po gaisro UAB B. ir M. UAB „Infranet“... 12. Liudytojams pateikus prieštaringus paaiškinimus dėl to, ar šalinant gaisro... 13. 1.... 14. Ar buvo galima išmontuoti gaisro metu apdegusias (sugadintas) fasado... 15. 2.... 16. Kaip faktiškai buvo atlikti apdegusių fasado plokščių pakeitimo darbai: ar... 17. 3.... 18. Kokia buvo faktiškai atliktų statybos darbų rinkos kaina, skaičiuojant... 19. 4.... 20. Ar iki 2017 m. rugpjūčio 1 d. gaisro kilimo apdegusi pastato siena buvo... 21. 5.... 22. Ar 2017 m. rugpjūčio 1 d. gaisro gesinimo metu buvo užlieta akmens vata? Ar... 23. 6.... 24. Ar buvo būtina keisti gaisro metu apdegusias duris, ar pakako pašalinti nuo... 25. Teismo ekspertas V. B. E. atlikęs ekspertizę pateikė byloje tokias išvadas:... 26. 1.... 27. Gaisro metu apdegusias (sugadintas) fasado kasetines plokštes galima buvo... 28. 2.... 29. Apdegusių fasado plokščių permontavimo darbai faktiškai buvo atlikti visų... 30. 3.... 31. Vidutinė faktiškai atliktų statybos remonto darbų rinkos kaina 2017 m.... 32. 4.... 33. Iki 2017 m rugpjūčio l d. gaisro apdegusi pastato siena buvo apšiltinta... 34. 5.... 35. 2017 m. rugpjūčio l d. kilusio konteinerio gaisro gesinimo metu, sienai... 36. 6.... 37. Gaisro metu dėl apdegusių metalinių durų dažų duris keisti naujomis... 38. Teismo posėdžio metu ekspertas atsakydamas į byloje dalyvaujančių asmenų... 39. Po eksperto apklausos šalims kilo abejonių dėl to, ar ekspertas atlenkė... 40. 2020 m. sausio 31 d. įvyko išvažiuojamasis teismo posėdis, kurio metu... 41. Ištyrus byloje surinktus įrodymus baigiamosiose kalbose šalys savo pradines... 42. Ieškovo atstovas ieškinį prašė tenkinti pilnai. Paaiškino, jog... 43. Atsakovės atstovė pažymėjo, jog ginčo dėl civilinės atsakomybės taikymo... 44. Trečiojo asmens UAB „Skraidenis“ atstovas ieškinį palaikė pilnai,... 45. Trečiojo asmens AAS „BTA Baltic Insurance Company“ atstovė su ieškiniu... 46. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 47. Iš byloje dalyvaujančių asmenų paaiškinimų ir byloje esančių... 48. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.1015 straipsnio... 49. Gaisro atveju, kai žala atsiranda ne dėl pastato trūkumų, o dėl kitų... 50. Nagrinėjamu atveju tarp šalių nėra ginčo dėl gaisro priežasčių ir... 51. Žala (nuostoliai) civilinės atsakomybės atveju gali būti turto sugadinimas.... 52. Nagrinėjamu atveju patirta žala grindžiama gaisro padarinių šalinimą... 53. Šalims nesutinkant dėl padarytos žalos dydžio, teismas byloje paskyrė... 54. Ieškovas, nesutikdamas su eksperto atlikta ekspertize, nurodė, jog pastaroji... 55. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 178 straipsnyje... 56. Visų pirma pažymėtina, jog teismas neturi pagrindo abejoti eksperto... 57. Aplinkybes apie visų plokščių permontavimą paneigia ir tai, jog visi... 58. Be to, bylos nagrinėjimo metu apklausti liudytojai V. B. ir J. G. taip pat... 59. Vadovautis pastaraisiais rašytiniais įrodymais teismas negali ir dėl, tiek... 60. Remiantis teismo eksperto atliktais paskaičiavimai ieškovui priteistina... 61. Nustatęs atlygintinos žalos dydį, teismas taip pat pasisako dėl atsakovo... 62. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad tais atvejais, kai žalą patyręs... 63. CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymo... 64. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 65. Pagal CPK 93 straipsnį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos... 66. Ieškovas byloje patyrė 476,31 Eur bylinėjimosi išlaidų (200 Eur už... 67. Vertindamas byloje šalių patirtų bylinėjimosi išlaidų dydį teismas... 68. Atskirai pasisakytina dėl teismo eksperto išlaidų. Teismo ekspertizę... 69. Remiantis nustatyta šalims priteistinų bylinėjimosi išlaidų procentine... 70. Šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo išlaidos – 34,39 Eur buvo... 71. Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis CPK 265-270 straipsniais, teismas... 72. ieškinį patenkinti iš dalies.... 73. Priteisti ieškovui ERGO Insurance SE, juridinio asmens kodas 10017013, iš... 74. Priteisti trečiajam asmeniui UAB „Skraidenis“, juridinio asmens kodas... 75. Priteisti atsakovei UAB „Ideali švara“, juridinio asmens kodas 300128405,... 76. Priteisti trečiajam asmeniui AAS „BTA Baltic Insurance Company“, juridinio... 77. Priteisti valstybės naudai iš ieškovo ERGO Insurance SE, juridinio asmens... 78. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per...