Byla 2-567-857/2012
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

1Biržų rajono apylinkės teismo teisėjas Dainius Strautininkas, sekretoriaujant Almidai Gurklienei, dalyvaujant pareiškėjai V. V., jos atstovui advokatui Česlovui Petroniui, suinteresuoto asmens Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR finansų ministerijos atstovui nedalyvaujant, teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos V. V. pareiškimą suinteresuotam asmeniui Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR finansų ministerijos dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo,

Nustatė

2Pareiškėja paaiškino, kad jos tėvo sesuo J. Š. gyvendama santuokoje su P. Š., įsigijo gyvenamąjį namą su ūkio pastatais, esančius ( - ). P. Š. mirė 1999-10-30. Po jo mirties turtą pradėdama jį faktiškai valdyti priėmė teta J. Š., toliau gyvendama namuose, juos prižiūrėdama, tvarkydama kaip savo. Po P. Š. mirties teta į notarą dėl palikimo nesikreipė. Taip pat paaiškino, kad jos teta J. Š. mirė 2012-02-20d. Po tetos mirties ji kreipėsi į notarą į notarą ir taip tetos palikimą ji priėmusi, nes teta testamentu jai paliko visą savo turtą, todėl prašo nustatyti faktą, kad jos teta savo sutuoktinio palikimą priėmė, nes nori gauti paveldėjimo teisės liudijimą.

3Suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atsiliepime nurodė, kad neprieštarauja pareiškėjos prašymui ir šį klausimą palieka spręsti teismui.

4Pareiškimas tenkintinas.

5Iš bylos medžiagos matyti, kad 1999-10-30 mirė pareiškėjos tetos vyras P. Š. (b.l. 8, 9, 10, 40, 41), o 2012-02-20 mirė pareiškėjos teta J. Š., P. Š. sutuoktinė (b.l. 7, 8, 9, 40, 41). Po P. Š. mirties niekas į notaro biurą dėl palikimo priėmimo nesikreipė ir paveldėjimo teisės liudijimas niekam neišduotas. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo 38 str., civilinio kodekso penktosios knygos normos taikomos paveldėjimo santykiams, kai palikimas atsiranda įsigaliojus šiam kodeksui. Pagal palikimo atsiradimo momentu galiojusio 1964 m. LR CK 568 str. - palikimas atsiranda palikėjui mirus. Nuo palikimo atsiradimo momento įpėdiniai įgyja paveldėjimo teises, tačiau tam, kad įpėdinis įgytų palikimą, jis turi jį priimti įstatyme nustatyta tvarka ir terminu. LR CK 587 str. 2 d. nurodyta, kad yra laikoma, kad įpėdinis palikimą priėmė, jei jis faktiškai pradėjo paveldimą turtą valdyti arba kai jis padavė palikimo atsiradimo vietos notariniam organui pareiškimą apie palikimo priėmimą. Minėto straipsnio 3 dalyje pasakyta, kad paveldėtojas tuos veiksmus turi atlikti per šešis mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos. Analogiškai palikimo priėmimo santykiai reglamentuoti ir 2000 m. (įsigaliojo 2001-07-01) Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 5.3 str. 1 d., t.y. palikimas atsiranda palikėjui mirus. Nuo palikimo atsiradimo momento įpėdiniai įgyja paveldėjimo teises, tačiau tam, kad įpėdinis paveldėtų palikimą, jis turi jį priimti įstatymu nustatyta tvarka ir terminu. Palikimo priėmimas, tai įpėdinių valios išreiškimas veiksmais per įstatymo nustatytą terminą nuo palikimo atsiradimo dienos, liudijantis apie įpėdinio sutikimo įgyti visas teises į palikimą.

6Teismas mano, kad byloje pateikta pakankamai įrodymų, patvirtinančių jog po P. Š. mirties, jo palikimą priėmė ir valdė iki savo mirties jo sutuoktinė J. Š.. Tai, jog J. Š. faktiškai priėmė palikimą ir jį valdė teisme patvirtina teismui pateikta žemės mokesčio deklaracija iš kurios matyti, kad J. Š. mokėjo mokesčius už žemės sklypą, esantį ( - ). Priešingų įrodymų byloje nesurinkta. Visų šių duomenų pakanka šiam juridiniam faktui nustatyti (LR CPK 444 str. 2d. 8 p.).

7Iš pareiškėjos valstybei priteistinos procesinių dokumentų į teikimo išlaidos (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str., 443 str. 6 d.).

8Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 268-270, 448 str., teismas

Nutarė

9Pareiškimą tenkinti.

10Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, jog J. Š., a.k. ( - ) priėmė sutuoktinio P. Š., a.k. ( - ) mirusio 1999-10-30 d., palikimą, faktiškai pradėdama valdyti paliktą turtą.

11Priteisti iš pareiškėjos V. V., a.k. ( - ) trylika litų 20 ct procesinių dokumentų įteikimo išlaidų valstybei.

12Apie palikimų priėmimą pranešti Testamentų registrui.

13Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui, skundą paduodant šiame teisme.

Proceso dalyviai