Byla 2-1674-802/2012
Dėl globos nustatymo ir globėjo paskyrimo neveiksniai K. S

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Eridana Paltanavičienė, sekretoriaujant Jolitai Šilinskienei, dalyvaujant pareiškėjai S. S., jos atstovei adv. Vilijai Jurčikonienei, institucijos teikiančios išvadą byloje Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Socialinės paramos skyriaus atstovei Laimai Žigienei, nedalyvaujant neveiksniu pripažintam asmeniui K. S., suinteresuotam asmeniui V. S., institucijos teikiančios išvadą byloje Marijampolės savivaldybės administracijos VTAS atstovui, žodinio proceso tvarka viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi teismo iniciatyva inicijuotą civilinę bylą dėl globos nustatymo ir globėjo paskyrimo neveiksniai K. S.,

Nustatė

2Marijampolės rajono apylinkės teismo 2012-03-28 nutartimi pradėta byla dėl globos nustatymo ir globėjo paskyrimo neveiksniai K. S. (b.l.1).

3Pareiškėjos atstovė paaiškino, kad pareiškėjos mama teismo sprendimu yra pripažinta neveiksnia. Iš med. dokumentų matyti, kad globėją K. S. skirti būtina, nes ji negali apsitarnauti savęs, negali atlikti jokių funkcijų. Globėja būti sutinka jos duktė, kuri vienintelis pilnametis šeimos narys gyvena Lietuvoje. Ji jau dabar globoja mamą ir nepilnametį brolį. Kandidatūra būti globėja yra tinkama, ji neteista, nebausta, santykiai su mama šilti.

4Pareiškėja nurodo, kad globoti mamą ji sutinka. Kitų asmenų, kurie sutiktų tai daryti, nėra. Vyriausioji sesuo (34 m.) gyvena Vokietijoje, vidurinioji (32 m.) gyvena Amerikoje. Su mama nuolat gyvena ji ir jauniausias brolis V., kuris yra nepilnametis. Prašė ją skirti mamos globėja ir turto administratore.

5Neveiksnia pripažinta K. S. į teismo posėdį neatvyko. Šaukimas įteiktas tinkamai (b.l.15). Pareiškėja teismui nurodė, kad dėl jos mamos sveikatos būklės šiai paaiškinti bylos aplinkybes bei išsiaiškinti jos nuomonę dėl globėjo kandidatūros neįmanoma. Ekspertizės akte nurodoma, kad K. S. dalyvavimas teismo posėdyje nerekomenduojamas (prijungtos civ. bylos 2-317-802/2012, b.l.36-38). Dalyvaujančių byloje asmenų sutikimu byla nagrinėjama K. S. nedalyvaujant (LR CPK 443 str. 5d.).

6Suinteresuotas asmuo V. S. į teismo posėdį neatvyko, šaukimas jam įteiktas tinkamai (b.l.16). Gautas prašymas bylą nagrinėti jam nedalyvaujant, nustatyti jo mamai globą, globėja paskiriant jo seserį S. (b.l.22). Byla nagrinėjama be šio asmens (LR CPK 443 str. 5 d.).

7Institucijos teikiančios išvadą byloje Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Socialinės paramos skyriaus atstovė prašo nustatyti K. S. nuolatinę globą, jos globėja paskiriant dukterį Skirmantę. Nurodo, kad lankantis pas jas namuose, buvo rastos ir kitos dvi vyriausiosios dukterys, kurios institucijos atstovei išreiškė sutikimą, jog mamos globėja būtų paskirta S. S.. Ši turi visas globėjui reikalingas asmenines savybes, mama rūpinasi tinkamai, todėl skirtina mamos globėja ir turto administratore.

8Neveiksnia pripažintai K. S. nustatytina nuolatinė globa ir skirtinas globėjas bei turto administratorius.

9Nustatyta, kad 2012-03-28 Marijampolės rajono apylinkės teismo sprendimu K. S. pripažinta neveiksnia (b.l.4), ji pati savarankiškai savimi pasirūpinti negali (prijungtos civ. bylos 2-317-802/2012, b.l.16,36-38), todėl jai nustatytina globa ir skirtinas globėjas (LR CK 3.238str., 3.277 str. 1 d.). P. S. S. yra K. S. duktė (prijungtos civ. bylos 2-317-802/2012, b.l.7). Ji sutinka būti paskirta mamos globėja (b.l.9, S. S. paaiškinimai posėdžio metu), prieštaravimų tam nebuvo pareikšta (b.l.22, prijungtos civ. bylos 2-317-802/2012, b.l.9,13). S. S. skirti K. S. globėja bei turto administratore siūlo ir Marijampolės savivaldybės Socialinių reikalų departamentas (b.l.8, institucijos atstovės paaiškinimai posėdžio metu). S. S. baudžiamojon atsakomybėn patraukta nebuvo (b.l.11), administracine tvarka nebausta (b.l.19-20). Jos sveikatos būklė leidžia būti mamos globėja (prijungtos civ. bylos 2-317-802/2012, b.l.18). Išdėstytų aplinkybių pagrindu S. S. skirtina neveiksnia pripažintos K. S. globėja ir turto administratore (LR CK 3.238 str., 3.242 str. 1, 3 d., 3.244 str., 3.245 str. 1 d., 4.236 str.- 4.249 str., LR CPK 491-496, 505-508 str.). S. S. išaiškintinos jos, kaip globėjos ir turto administratorės, teisės ir pareigos, numatytos LR CK 3.240 str. 1 d., 2 d., 3.243-3.246str., 4.236 str. - 4.249 str.

10Nutarties dalis dėl globos nustatymo ir globėjo paskyrimo nukreiptina skubiai vykdyti (LR CPK 496 str.).

11Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 491-496 str., 505-508 str., 291 str.,

Nutarė

12Nustatyti globą neveiksniai K. S. (a.k( - ) gyv. ( - )).

13Paskirti S. S. (a.k( - ) gyv. ( - )) neveiksnios K. S. (a.k( - ) globėja ir turto administratore.

14Nutarties dalį dėl globos nustatymo ir globėjo paskyrimo neveiksniai K. S. (a.k( - ) nukreipti skubiai vykdyti.

15Nutarties nuorašą per 3 dienas išsiųsti neatvykusiems į teismo posėdį asmenims.

16Nutartis per 7 dienas nuo jos paskelbimo atskiruoju skundu gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai