Byla e2-1725-955/2018
Dėl skolos ir delspinigių priteisimo

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Kristina Imbrasienė, sekretoriaujant Aurelijai Paškevičienei, dalyvaujant ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „( - )“ atstovei Sandrai Žemaitei,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „( - )“ ieškinį atsakovei mažajai bendrijai „( - )“ dėl skolos ir delspinigių priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „( - )“ (toliau – ieškovė) pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašo priteisti iš atsakovės mažosios bendrijos „( - )“ (toliau – atsakovė) 4 620,16 Eur skolą, 334,24 Eur delspinigius, 8 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (4 620,16 Eur) už laikotarpį nuo kreipimosi į teismą dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

5Nurodė, jog 2016 m. spalio 28 d. šalys sudarė Pirkimo–pardavimo sutartį Nr. ( - ), kurios pagrindu ieškovė tiekė prekes atsakovei. Pagal minėtos sutarties 6.1. punktą atsakovė įsipareigojo atsiskaityti su ieškove už tiekiamas prekes per 14 kalendorinių dienų nuo prekių pirkimo–pardavimo dienos. Atsakovė nepaisydama daugkartinių ieškovės žodinių ir rašytinių raginimų atsiskaityti, iki šios dienos nėra atsiskaičiusi už pateiktas prekes pagal PVM sąskaitas faktūras. Šiuo metu atsakovės skolos suma siekia 4 620,16 Eur. Vadovaujantis sutarties 7.1. punktu atsakovė ieškovei turi mokėti ir 334,24 Eur delspinigius. Atsakovė ilgą laiką, tai yra nuo 2017 m. sausio 4 d. vengia grąžinti skolą tuo piktnaudžiaudama teise, ko pasėkoje ieškovė patiria nuostolių. Atsakovė nereaguoja į daugkartinius raginimus ir įspėjimus atsiskaityti su ieškove, vengia bet kokio bendravimo su ieškovės atstovais.

6Ieškovės atstovė teismo posėdyje patvirtino ieškinyje išdėstytas aplinkybes ir prašė ieškinio reikalavimus tenkinti. Neatvykus į teismo posėdį atsakovės atstovui, prašė priimti sprendimą už akių.

7Atsakovė teismo nustatytu terminu pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad su pareikštu ieškiniu nesutinka, prašo atmesti pareikštą ieškinį kaip nepagrįstą. Nurodė, kad 2016 m. spalio 28 d. šalys sudarė Pirkimo–pardavimo sutartį Nr. ( - ), kurios pagrindu atsakovė iš ieškovės pirko prekes. Minėtoje sutartyje nebuvo nustatytas prekių galiojimas terminas. Galiojimo terminai buvo sužinomi tik gavus produkciją į pristatymo vietą, tačiau jie visuomet buvo su pasibaigusiu arba besibaigiančiu galiojimo terminu, nors turėjo būti bent 5–7 d. tinkamumu vartoti. Įvertinus tai, kad produkcijos pirkimo laikotarpis buvo šventinis ir tuo metu yra parduodama žymiau daugiau žuvies produkcijos nei įprastai, tai pirkdama produkciją iš ieškovės, atsakovė ne tik, kad negavo pelno, bet ir patyrė nuostolių, nes taip greitai surasti naują tiekėją nebuvo įmanoma, o jei ir būtų rastas, nebūtų įmanoma pristatyti produkcijos. Nemažai produkcijos buvo užsisakę eiliniai pirkėjai, kurie labai nusivylė negavę produkcijos, arba gavę, bet buvę priversti ją grąžinti arba išmesti, nes per Kūčias ar Kalėdas, bei Naujuosius metus ji jau nebebuvo tinkama vartoti. Be to, nemažai produkcijos buvo užsisakę restoranai, kurie buvo suplanavę šventines vakarienes, kuriems atsakovė tiekia žuvį, tačiau dėl netinkamos kokybės jie nepriėmė produkcijos arba ji buvo išvis nepristatyta dėl to, kad ieškovė pristatė produkciją, kuri buvo jau su pasibaigusiu galiojimu, o tokiu būdu buvo nepataisomai sugadinta atsakovės reputacija. Atsižvelgiant į visą tai, mano, kad ieškovės patirti nuostoliai ir sugadinta reputacija yra didesni nei 2 154,21 Eur, todėl ieškinys turi būti atmestas kaip nepagrįstas.

8Atsakovės atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio vietą ir laiką jam pranešta tinkamai, atsakovė jokių prašymų į bylą nepateikė, neatvykimo priežastys teismui nėra žinomos, todėl byla nagrinėjama atsakovės atstovui nedalyvaujant.

9Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 285 straipsnio 1 dalis numato, kad sprendimas už akių gali būti priimtas tais atvejais, kai neatvyksta į parengiamąjį ar teismo posėdį viena iš šalių, kuriai tinkamai pranešta apie posėdžio laiką ir vietą, ir iš jos negautas prašymas nagrinėti bylą jai nedalyvaujant, o atvykusi šalis prašo priimti sprendimą už akių. Atsakovės atstovui neatvykus į teismo posėdį ir nepateikus prašymo nagrinėti bylą jam nedalyvaujant bei esant ieškovės prašymui, priimtinas sprendimas už akių.

10Teismas konstatuoja:

11ieškinys tenkinamas.

12Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, tai yra įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

13Atlikus formalų ieškovės pateiktų įrodymų – 2016 m. spalio 28 d. Pirkimo–pardavimo sutarties Nr. ( - ); delspinigių skaičiavimo lentelės; 2017 m. vasario 9 d. Pranešimo dėl įsiskolinimo apmokėjimo; PVM sąskaitų faktūrų 2016 m. lapkričio 15 d. ( - ), 2016 m. lapkričio 22 d. ( - ), 2016 m. lapkričio 29 d. ( - ), 2016 m. lapkričio 30 d. ( - ), 2016 m. gruodžio 2 d. ( - ), 2016 m. gruodžio 2 d. ( - ), 2016 m. gruodžio 6 d. ( - ), 2016 m. gruodžio 6 d. ( - ), 2016 m. gruodžio 6 d. ( - ), 2016 m. gruodžio 9 d. ( - ), 2016 m. gruodžio 14 d. ( - ), 2016 m. gruodžio 16 d. ( - ), 2016 m. gruodžio 21 d. ( - ), 2016 m. gruodžio 21 d. ( - ), 2016 m. gruodžio 21 d. ( - ), 2016 m. gruodžio 23 d. ( - ), 2016 m. gruodžio 28 d. ( - ), 2016 m. gruodžio 28 d. ( - ), 2016 m. gruodžio 28 d. ( - ), 2016 m. gruodžio 28 d. ( - ), 2017 m. sausio 11 d. ( - ), mokėjimo nurodymų 2016 m. lapkričio 28 d. Nr. ( - ), 2016 m. gruodžio 8 d. Nr. ( - ), 2016 m. gruodžio 19 d. Nr. ( - ), 2016 m. gruodžio 23 d. Nr. ( - ) – vertinimą bei atsakovei nepateikus įrodymų, patvirtinančių skolos sumokėjimą, daroma išvada, jog pasitvirtinus paminėtų ieškovės pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti ieškovės prašomą sprendimą.

14Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnio 1 dalis numato, kad prievolės turi būti vykdomos tinkamai ir laiku, nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles (CK 6.256 straipsnio 1 dalis). Šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai. Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.200 straipsnio 1 dalis, 6.205 straipsnis). Skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai neįvykdomos ar netinkamai vykdomos sutartyje numatytos sąlygos (CK 6.63 straipsnio 1 dalis). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas (CK 6.59 straipsnis).

15Kaip matyti iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų, tarp šalių susiklostė pirkimo–pardavimo teisiniai santykiai, kurių pagrindu ieškovė atsakovei perdavė prekes, todėl atsakovei atsirado pareiga už tas prekes sumokėti PVM sąskaitose faktūrose nurodytais terminais, už nesavalaikį atsiskaitymą atsakovei taip pat kyla pareiga mokėti ir sutartyje numatytus delspinigius. Pažymėtina, kad atsakovė nepaneigė, jog nėra gavusi prekių, ir nepateikė įrodymų, kad už jas yra sumokėjusi (CPK 177, 178 straipsniai). Ieškovei kreipusis į teismą, atsakovė turi sumokėti ieškovei ir įstatyme numatytas procesines palūkanas (CK 6.37 straipsnio 2, 3 dalys, 6.210 straipsnio 2 dalis).

16Ieškinys pagrįstas byloje esančiais rašytinais įrodymais, todėl tenkinamas visiškai – iš atsakovės ieškovei priteisiama 4 620,16 Eur skola, 334,24 Eur delspinigiai, 8 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (4 620,16 Eur) už laikotarpį nuo kreipimosi į teismą dienos 2017 m. rugpjūčio 21 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.2 straipsnis, 6.37 straipsnio 2, 3 dalys, 6.38, 6.57, 6.63. straipsniai, 6.200 straipsnis, 6.205 straipsnis, 6.210 straipsnio 1 dalis, 6.256 straipsnis, 6.305 straipsnio 1 dalis, 6.314 straipsnio 4, 5 dalys, CPK 177, 185 straipsniai).

17Visiškai patenkinus ieškinį, iš atsakovės priteisiamos bylinėjimosi išlaidos: 1) ieškovei – 111,00 Eur žyminis mokestis, 2) 7,13 Eur išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei (CPK 79 straipsnis, 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis, 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 92, 93, 96 straipsniai, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. 1R-261/1K-355; b. l. 2).

18Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 285, 286 straipsniais, teismas

Nutarė

19ieškinį tenkinti visiškai.

20Priteisti iš atsakovės mažosios bendrijos „( - )“ (įmonės kodas ( - ), buveinė ( - ), atsiskaitomosios sąskaitos Nr. ( - ), akcinė bendrovė SEB bankas, banko kodas 70440) ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „( - )“ (įmonės kodas ( - ), buveinė ( - ), atsiskaitomosios sąskaitos Nr. ( - ), akcinė bendrovė SEB bankas, banko kodas 70440) 4 620,16 Eur (keturių tūkstančių šešių šimtų dvidešimt eurų 16 ct) skolą, 334,24 Eur (trijų šimtų trisdešimt keturių eurų 24 ct) delspinigius, 8 (aštuonių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (4 620,16 Eur) už laikotarpį nuo kreipimosi į teismą dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei 111,00 Eur (vieno šimto vienuolikos eurų 00 ct) žyminį mokestį.

21Priteisti iš atsakovės mažosios bendrijos „( - )“ (įmonės kodas ( - ), buveinė ( - ), atsiskaitomosios sąskaitos Nr. ( - ), akcinė bendrovė SEB bankas, banko kodas 70440) 7,13 Eur (septynių eurų 13 ct) išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.

22Nepateikusi atsiliepimo šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau ji turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 287 straipsnio 2, 3 dalių reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

23Ieškovė turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.

Proceso dalyviai
1. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Kristina... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „( - )“ (toliau – ieškovė)... 5. Nurodė, jog 2016 m. spalio 28 d. šalys sudarė Pirkimo–pardavimo sutartį... 6. Ieškovės atstovė teismo posėdyje patvirtino ieškinyje išdėstytas... 7. Atsakovė teismo nustatytu terminu pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame... 8. Atsakovės atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio vietą ir... 9. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 285 straipsnio... 10. Teismas konstatuoja:... 11. ieškinys tenkinamas.... 12. Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų... 13. Atlikus formalų ieškovės pateiktų įrodymų – 2016 m. spalio 28 d.... 14. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnio 1 dalis... 15. Kaip matyti iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų, tarp šalių... 16. Ieškinys pagrįstas byloje esančiais rašytinais įrodymais, todėl... 17. Visiškai patenkinus ieškinį, iš atsakovės priteisiamos bylinėjimosi... 18. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4... 19. ieškinį tenkinti visiškai.... 20. Priteisti iš atsakovės mažosios bendrijos „( - )“ (įmonės kodas ( - ),... 21. Priteisti iš atsakovės mažosios bendrijos „( - )“ (įmonės kodas ( - ),... 22. Nepateikusi atsiliepimo šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių,... 23. Ieškovė turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti...