Byla 1-157-786/2012
Dėl ir neėmusi

1Anykščių rajono apylinkės teismo teisėja Vitalija Ragauskienė, sekretoriaujant Nijolei Kriauzienei, dalyvaujant prokurorui Arvydui Miečiui, nukentėjusiajai ir civilinei ieškovei E. P., nedalyvaujant civilinio ieškovo Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento atstovui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje, A. R., gim. 1976 m. rugpjūčio 9 d. Anykščiuose, a.k. ( - ) Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis, gyvenantis Anykščiuose, J. B. g. 48-5, baigęs 9 klases, nevedęs, dirbantis UAB „Gobeva“ drabininku, anksčiau neteistas, kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 straipsnio 4 dalį.

2Teismas išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3Kaltinamasis A. R. 2012 m. vasario mėnesį, dienos metu, tiksli data ir laikas nenustatyti, nuvykęs į E. P. priklausančią žemės sklypo valdą, esančią Pavarių girininkijos 1601 kvartalo, 61 sklype, Anykščių r., Skiemonių sen., Gikonių k., nupjovė ir pagrobė svetimą turtą – E. P. priklausančius 1,733 kietmetrius žalių beržų, kurių 1 kietmetrio kaina yra 100 Lt, o bendra vertė 173,30 Lt, tuo nukentėjusiajai E. P. padarydamas 173,30 Lt turtinę žalą..

4Kaltinamasis A. R. kaltu prisipažino ir parodė, kad 2012 m. vasario mėnesį, tikslios datos neatsimena, E. P. priklausančiame miške savavališkai nupjovė 24 žalius beržus, kuriuos supjaustė 2 metrų ilgio rąstais. Dalį rąstų su A. K., arklinėmis rogėmis per du kartus parsivežė į namus. Likusius medžius parvežė jo paprašytas T. A.. Nei A. K., nei T. A. nesakė, kad medžiai vogti. Parsivežtus medžius supjovė malkoms. Supjautos malkos yra daržinėje. Malkas norėjo atiduoti nukentėjusiajai E. P., tačiau ji nesutikusi.

5Be kaltinamojo paaiškinimo nusikaltimas įrodytas tokiais įrodymais:

6Nukentėjusioji E. P. posėdžio metu parodė, kad Anykščių r. Gikonių kaime yra jai priklausantis miškas. Pastebėjo, jog jai priklausančiame miške nupjauti ir pavogti 24 žali beržai. Jai buvo padaryta 173.30 Lt turtinė ir 1 000 Lt neturtinė žala. Prašo ieškinį tenkinti. Kaltinamasis A. R. jai siūlė paimti malkas, tačiau ji mano, kad malkų iš 24 nupjautų beržų turi būti daugiau, nei jis siūlė, todėl ir neėmusi.

7Liudytojas A. K. parodė, kad 2012 m. vasario mėnesį, tikslesnės datos neatsimena, A. R. prašant kartu su juo savo arkliniu vežimu per tris kartus iš miško parvežė žalius beržinius rąstus. Juos į pamiškę išnešė ir į roges sukrovė A. R. su J. P.. Kitą dieną, sužinojęs, kad miškas priklauso E. P., ir įtardamas, kad medžius A. R. išpjovė savavališkai, daugiau jų nebevežė. Vėliau sužinojo, kad likusius medžius parvežė T. A.. Veždamas malkas nežinojo, kad jos vogtos.

8Iš 2012-03-21 įvykio vietos apžiūros protokolo matyti, kad apžiūrėta įvykio vieta

9ir E. P. priklausančioje miško valdoje, esančioje Anykščių r., Skiemonių sen., Gikonių k., rasti nupjautų 23 beržų kelmai, prie kelmų gulinčios medžių viršūnės ir šakos (b. l. 6-7).

10Iš 2012-05-03 įvykio vietos papildomos apžiūros protokolo matyti, kad papildomai apžiūrint E. P. priklausančią miško valdą, esančią Anykščių r., Skiemonių sen., Gikonių k., rasti 24 beržų kelmai ir nupjautas vienas šermukšnis, kuris paliktas miške (b. l. 8-9).

11Iš 2012-03-21 daiktų pateikimo protokolo matyti, kad E. P. pateikė 2006-11-20 Utenos apskrities viršininko administracijos sprendimo, žemės sklypo planų ir pažymėjimo kopijas (b. l. 19-24).

12Iš 2012-03-21 reikalaujamų daiktų pateikimo protokolo matyti, kad O. P. pateikė apie 2 m3 skaldytos beržinės medienos, kuri apžiūrėta (b. l. 27-31).

13Iš 2012-05-04 biržės taksavimo lapo Nr. 1 matyti, kad E. P. priklausančiame sklype neteisėtai nukirsta 1.733 ktm žalių medžių. Savininkui padaryta 173.30 Lt žala (b. l. 40-43).

14Teismas išanalizavęs byloje surinktus įrodymus ir juos patikrinęs teismo posėdžio metu, konstatuoja, jog kaltinamojo A. R. kaltė, jog jis 2012 m. vasario mėnesį, tiksli data ir laikas nenustatyti, iš E. P. priklausančio miško, Anykščių r., Skiemonių sen., Gikonių k., nupjovė ir pagrobė svetimą turtą – E. P. priklausančius 1,733 kietmetrius žalių beržų, padarydamas nukentėjusiajai 173,30 Lt žalą, visiškai įrodyta. Pagrobtas nedidelės vertės svetimas turtas, nes neviršija 3 MGL (390litų) dydžio sumos. Kaltinamojo A. R. veika kvalifikuota pagal LR BK 178 straipsnio 4 dalį tinkamai.

15Teismas, už padarytą nusikalstamą veiką skirdamas kaltinamajam A. R. bausmę, atsižvelgia į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, padarytos veikos motyvus ir tikslus, nusikalstamos veikos stadiją, kaltininko asmenybę, jo atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes (LR BK 54 str.).

16Kaltinamasis A. R. padarė baudžiamąjį nusižengimą (LR BK 12 str..), nusikalstama veika padaryta tiesiogine tyčia. Baudžiamasis nusižengimas padarytas nuosavybei, baudžiamasis nusižengimas yra baigtas.

17Kaltinamojo A. R. atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra tai, kad jis prisipažino padaręs baudžiamąjį nusižengimą, o atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

18Vertindamas kaltinamojo A. R. asmenybę, teismas atsižvelgia į tai, kad jis neteistas, administracine tvarka metų bėgyje baustas, dirba.

19Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes bei LR BK 12 straipsnio nuostatas, kad asmeniui, padariusiam baudžiamąjį nusižengimą skiriama su laisvės atėmimu nesusijusi bausmė, išskyrus areštą, teismas daro išvadą, kad A. R. bausmės tikslai bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo ir jam skiriamas laisvės apribojimas, paskiriant įpareigojimus (BK 48 str.). Bausmės dydis skirtinas artimas sankcijoje numatytam vidurkiui.

20Iki nuosprendžio įsiteisėjimo A. R. paliktina kardomoji priemonė rašytinis pasižadėjimas neišvykti.

21Byloje yra pareikštas nukentėjusios E. P. civilinis ieškinys 173,30Lt turtinei žalai ir 1000 litų neturtinei žalai atlyginti. Civilinį ieškinį palaikė ir prašė jį tenkinti. LR CK 6.263 str. 2 d. nustato, kad asmuo, padaręs žalą kitam asmeniui, privalo ją visiškai atlyginti. LR CK 6.246 str. 1 d. nustato, kad civilinė atsakomybė atsiranda atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai draudžia atlikti, t. y. esant neteisėtam veikimui. Civilinį ieškinį baudžiamojoje byloje gali pareikšti asmuo, kuris dėl nusikalstamos veikos patyrė turtinės žalos (LR BPK 109 str.). Nustatyta, kad A. R. nusikalstamais veiksmais E. P. padarė 173,30 Lt turtinės žalos. Tačiau kaip paaiškino posėdžio metu pats kaltinamasis A. R. jis malkų nesunaudojo, jos yra ir nori sugrąžinti nukentėjusiajai ir taip atlyginti padarytą turtinę žalą. Esant tokioms aplinkybėms nukentėjusios ieškinys dėl turtinės žalos atmestinas.

22Byloje nustatyta, kad dėl miško iškirtimo ir medžių vagystės nukentėjusioji E. P. patyrė nepatogumus, nes buvo iškirstas jos paveldėtas miškas, nukirsti brandūs medžiai. Teismo funkcija yra nustatyti teisingą piniginę kompensaciją už padarytą skriaudą, praradimus. Neturtinė žala padaryta nusikalstama veika, todėl LR CK 6.250 str. 2 d. pagrindu kaltinamajam atsiranda pareiga atlyginti neturtinę žalą. Teismas priteisdamas neturtinę žalą iš kaltinamojo, neturtinės žalos dydį nustato, vadovaudamasis LR CK 6.250 str. 2 d. įtvirtintais neturtinės žalos piniginio įvertinimo kriterijais. Nukentėjusioji prašė priteisti 1000 litų neturtinės žalos atlyginimo. Įvertinus tai, kad kaltinamojo veiksmais didelės žalos nepadaryta, pats kaltinamasis norėjo atlyginti padarytą žalą, taip pat įvertinus visas bylos aplinkybes, spręstina, kad nukentėjusiajai priteistinos neturtinės žalos dydis atitiktų 500 litų sumą, kuri yra pagrįsta LR CK 1.5 str. įtvirtintais teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais ir iš kaltinamojo priteistina 500 litų neturtinei žalai atlyginti. Kitoje dalyje ieškinys atmestinas.

23Byloje yra pareikštas Anykščių rajono apylinkės prokuratūros ir bendraieškio Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento ieškinys sumai dėl padarytos žalos atlyginimo sumoje 38,12Lt ( b.l.86-87). Ieškovo atstovas posėdyje nedalyvavo, prašė bylą nagrinėti atstovui nedalyvaujant. Teismas mano, kad ieškinys pagrįstas, pažyma patvirtina nupjautų žalių medžių vertę. Nustatyta, kad A. R. žalą padarė nusikalstamais veiksmais, todėl civilinis ieškinys tenkintinas visiškai

24Prie šios bylos pridėti daiktiniai įrodymai – 2m³ skaldytų beržinių malkų (b.l.32), įsiteisėjus nuosprendžiui grąžinti nukentėjusiajai E. P.. (LR BPK 94str.5d).

25Teismas, vadovaudamasis BPK 297 str., 301 – 303 str.,

Nutarė

26A. R. pripažinti kaltu, įvykdžius LR BK 178 straipsnio 4 dalyje numatytą baudžiamąjį nusižengimą ir paskirti laisvės apribojimą šešiems mėnesiams.

27Vadovaujantis LR BK 48 straipsnio 3d., 1p, 6d. 1p, 5p įpareigoti be šios priemonės vykdymą kontroliuojančios institucijos žinios nekeisti gyvenamosios vietos, būti savo namuose nuo 22 val. vakaro iki 6 val. ryto, jai tai nesusiję su darbu, neatlygintai išdirbti 40 valandų per penkis mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliaisiais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis.

28Iki nuosprendžio įsiteisėjimo A. R. palikti kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti

29Nukentėjusios E. P. ieškinį tenkinti iš dalies ir priteisti E. P. iš A. R. 500 (penkis šimtus ) litų neturtinės žalos atlyginimo. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

30Civilinio ieškovo Anykščių rajono apylinkės prokuratūros ir bendraieškio Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento ieškinį patenkinti ir priteisti iš A. R. Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentui 38,12 Lt (trisdešimt aštuonis litus 12 ct) žalai atlyginti

31Daiktinius įrodymus – 2(du)kubinius metrus skaldytų beržinių malkų įsiteisėjus nuosprendžiui grąžinti nukentėjusiajai E. P..

32Nuosprendis per 20 dienų gali būti apskųstas Panevėžio apygardos teismui, paduodant skundą per Anykščių rajono apylinkės teismą, o nuteistajam šis terminas skaičiuojamas nuo nuosprendžio nuorašo įteikimo dienos.

Proceso dalyviai
1. Anykščių rajono apylinkės teismo teisėja Vitalija... 2. Teismas išnagrinėjęs bylą,... 3. Kaltinamasis A. R. 2012 m. vasario mėnesį, dienos metu, tiksli data ir laikas... 4. Kaltinamasis A. R. kaltu prisipažino ir parodė, kad 2012 m. vasario mėnesį,... 5. Be kaltinamojo paaiškinimo nusikaltimas įrodytas tokiais įrodymais:... 6. Nukentėjusioji E. P. posėdžio metu parodė, kad Anykščių r. Gikonių... 7. Liudytojas A. K. parodė, kad 2012 m. vasario mėnesį, tikslesnės datos... 8. Iš 2012-03-21 įvykio vietos apžiūros protokolo matyti, kad apžiūrėta... 9. ir E. P. priklausančioje miško valdoje, esančioje Anykščių r., Skiemonių... 10. Iš 2012-05-03 įvykio vietos papildomos apžiūros protokolo matyti, kad... 11. Iš 2012-03-21 daiktų pateikimo protokolo matyti, kad E. P. pateikė... 12. Iš 2012-03-21 reikalaujamų daiktų pateikimo protokolo matyti, kad O. P.... 13. Iš 2012-05-04 biržės taksavimo lapo Nr. 1 matyti, kad E. P. priklausančiame... 14. Teismas išanalizavęs byloje surinktus įrodymus ir juos patikrinęs teismo... 15. Teismas, už padarytą nusikalstamą veiką skirdamas kaltinamajam A. R.... 16. Kaltinamasis A. R. padarė baudžiamąjį nusižengimą (LR BK 12 str..),... 17. Kaltinamojo A. R. atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra tai, kad jis... 18. Vertindamas kaltinamojo A. R. asmenybę, teismas atsižvelgia į tai, kad jis... 19. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes bei LR BK 12 straipsnio nuostatas, kad... 20. Iki nuosprendžio įsiteisėjimo A. R. paliktina kardomoji priemonė rašytinis... 21. Byloje yra pareikštas nukentėjusios E. P. civilinis ieškinys 173,30Lt... 22. Byloje nustatyta, kad dėl miško iškirtimo ir medžių vagystės... 23. Byloje yra pareikštas Anykščių rajono apylinkės prokuratūros ir... 24. Prie šios bylos pridėti daiktiniai įrodymai – 2m³ skaldytų beržinių... 25. Teismas, vadovaudamasis BPK 297 str., 301 – 303 str.,... 26. A. R. pripažinti kaltu, įvykdžius LR BK 178 straipsnio 4 dalyje numatytą... 27. Vadovaujantis LR BK 48 straipsnio 3d., 1p, 6d. 1p, 5p įpareigoti be šios... 28. Iki nuosprendžio įsiteisėjimo A. R. palikti kardomąją priemonę –... 29. Nukentėjusios E. P. ieškinį tenkinti iš dalies ir priteisti E. P. iš A. R.... 30. Civilinio ieškovo Anykščių rajono apylinkės prokuratūros ir bendraieškio... 31. Daiktinius įrodymus – 2(du)kubinius metrus skaldytų beržinių malkų... 32. Nuosprendis per 20 dienų gali būti apskųstas Panevėžio apygardos teismui,...