Byla eB2-1460-260/2016
Dėl bankroto bylos Zinos Motiejūnienės įmonei iškėlimo

1Kauno apygardos teismo teisėjas Raimondas Buzelis, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs pareiškėjo VSDFV Kauno skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos Zinos Motiejūnienės įmonei iškėlimo,

Nustatė

2pareiškėjas VSDFV Kauno skyrius prašo iškelti bankroto bylą atsakovei Zinos Motiejūnienės įmonei. Nurodė, jog ši įmonė yra skolinga Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui 7579,29 Eur, šios skolos iš atsakovės išieškoti nepavyksta.

3Atsakovės Zinos Motiejūnienės įmonės vadovė, įmonei CPK 123 str. 4 d. nustatyta tvarka pranešus apie gautą pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, Įmonių bankroto įstatymo 9 str. 1 d. nurodytų duomenų apie įmonės turtinę padėtį, įsipareigojimus ir kreditorius teismui nepateikė.

4Prašymas iškelti bankroto bylą tenkintinas.

5LR Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 5 dalyje nurodoma, kad bankroto byla iškeliama, jei yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą; 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų. Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje įmonės nemokumas apibrėžiamas kaip jos būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

6Pagal į bylą pateiktus duomenis Zinos Motiejūnienės įmonės pradelsta skola kreditoriui VSDFV Kauno skyriui yra 7579,29 Eur, jos vardu įregistruoto nekilnojamojo turto ir transporto priemonių įmonė neturi. Šių duomenų, teismo nuomone, įmonės vadovei nepateikus atsiliepimo į pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo ir duomenų apie įmonės turtinę padėtį, pakanka, kad pripažinti, jog Zinos Motiejūnienės įmonė yra nemoki. Kadangi Zinos Motiejūnienės įmonė yra nemoki, jai keltina bankroto byla (ĮBĮ 2 str. 8 d., 9 str. 5 d. 1 p.).

7Iškeldamas bankroto bylą, teismas privalo paskirti bendrovės bankroto administratorių.

8Administratorius atrinktinas laikantis Įmonės bankroto administratoriaus atrankos teisme tvarkos, nustatytos Bankroto administratorių atrankos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 9 d. nutarimu Nr. 647. Teismui bankroto administratoriaus atranką vykdžius pagal Bankroto administratorių atrankos kompiuterinę programą, atrinkta administratorė uždaroji akcinė bendrovė „OMEN FAUSTUM“.

9Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 6 ir 10 straipsniais,

Nutarė

10Iškelti Zinos Motiejūnienės įmonei (juridinio asmens kodas 134258916; adresas Taikos pr. 64-46) bankroto bylą.

11Paskirti Zinos Motiejūnienės įmonės administratore UAB „OMEN FAUSTUM“ (adresas Vilnius, Žirmūnų g. 86; el. paštas info@omenfaustum.lt; asmenų, teikiančių įmonių bankroto administravimo paslaugas, sąrašo Nr. B-JA231).

12Sustabdyti atsakovės Zinos Motiejūnienės įmonės (juridinio asmens kodas 134258916) turto realizavimą ir išieškojimą pagal vykdomuosius dokumentus).

13Uždėti areštą atsakovės Zinos Motiejūnienės įmonės (juridinio asmens kodas 134258916) nekilnojamajam turtui, kitam ilgalaikiam turtui, turtinėms teisėms, galiojantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

14Nustatyti 45 dienų terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos kreditoriniams reikalavimams, atsiradusiems iki bankroto bylos iškėlimo dienos, pareikšti.

15Nustatyti, kad įmonės vadovas ir kiti valdymo organai ne vėliau kaip per 15 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo privalo perduoti administratoriui turtą pagal finansinę atskaitomybę ir visus dokumentus.

16Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti juridinių asmenų registrui.

17Pavesti administratoriui įvykdyti visus ĮBĮ 10 str. 4 d. 3 ir 4 punktuose bei 7 d. 8 punkte nustatytus veiksmus. Jam taip pat pavesti sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ĮBĮ 22 str. 1 dalyje nustatytu terminu.

18Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti apskųsta atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai