Byla 1S-233-557/2009

1Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Lino Pauliukėno (pranešėjo), teisėjų Valentino Janonio ir Daliaus Jocio, sekretoriaujant Irinai Fiodorovai, dalyvaujant prokurorui Simonui Geniui, kolegijos posėdyje išnagrinėjo Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros prokuroro skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009-10-01 nutarties, kuria atmestas Klaipėdos miesto pataisos inspekcijos teikimas dėl A. R. pasiuntimo į pataisos namus atlikti likusią neatliktą laisvės atėmimo bausmės dalį, ir

Nustatė

2Šilutės rajono apylinkės teismo 2007-11-22 nuosprendžiu A. R. nuteistas pagal BK 180 str. 1 d. laisvės atėmimu vieneriems metams šešiems mėnesiams.

3Marijampolės rajono apylinkės teismo 2009-04-14 nutartimi BVK 157 str. tvarka A. R. 2009-04-21 lygtinai paleistas iš pataisos namų neatlikęs 5 mėn. 11 d. paskirtos bausmės, įpareigojant jį tris kartus per mėnesį registruotis pataisos inspekcijoje pagal gyvenamąją vietą ir uždraudžiant išeiti iš namų nuo 23 val. iki 6 val., jei tai nesusiję su darbu. Nuteistojo elgesį nuo 2009-04-24 kontroliavo Šilutės rajono pataisos inspekcija, o nuo 2009-07-13 kontroliuoja Klaipėdos miesto pataisos inspekcija.

42009-10-01 nutartimi Klaipėdos miesto apylinkės teismas atmetė Klaipėdos miesto pataisos inspekcijos teikimą motyvuodamas tuo, kad atsižvelgiant į A. R. paaiškinimus, jog jis teikime nurodytus pažeidimus padarė susipykęs su drauge ir dėl to pergyvenęs bei vartojęs alkoholį, o šiuo metu atlieka praktiką ir yra charakterizuojamas teigiamai, nėra teisinio pagrindo panaikinti lygtinį atleidimą nuo bausmės vykdymo ir pasiųsti A. R. į pataisos namus atlikti likusią laisvės atėmimo bausmės dalį, nes jis naujų teisės pažeidimų nepadarė ir yra pagindai daryti išvadą, kad ateityje jis teismo nustatytų įpareigojimų nepažeidinės.

5Skundu prokuroras prašo šią teismo nutartį panaikinti ir priimti naują nutartį – tenkinti Klaipėdos miesto pataisos inspekcijos teikimą dėl A. R. pasiuntimo į pataisos namus atlikti likusią neatliktą laisvės atėmimo bausmės dalį. Nurodo, kad teismas padarė nepagrįstą išvadą, jog nėra teisinio pagrindo panaikinti lygtinį atleidimą nuo bausmės vykdymo ir pasiųsti A. R. į pataisos namus atlikti likusią neatliktą laisvės atėmimo bausmės dalį. BVK 157 str. 6 d. nurodyta, kad „lygtinai paleistas iš pataisos įstaigos darbingas nuteistasis, kuris vengia dirbti arba sistemingai pažeidinėja ar itin piktybiškai pažeidžia darbo drausmę, taip pat pažeidinėja viešąją tvarką ar jam nustatytas pareigas teismo nutartimi siunčiamas į pataisos įstaigą atlikti likusią laisvės atėmimo bausmės dalį“. Iš pataisos inspekcijos pateiktos medžiagos akivaizdu, kad A. R. nevykdė jam teismo paskirtų įpareigojimų, darė administracinius teisės pažeidimus, itin piktybiškai pažeidinėjo darbo drausmę. A. R. paaiškinimai, kad jis neatvyko registruotis į pataisos inspekciją nustatytu laiku, nes buvo susipykęs su drauge, dėl to pergyveno, vartojo alkoholį, negali būti teisiškai vertinami kaip pateisinantys minėtų teismo skirtų įpareigojimų nevykdymą, t. y. tokios A. R. nurodytos priežastys negali būti laikomos objektyviomis, dėl ko asmuo negali vykdyti jam skirtų teismo įpareigojimų ir tai turėtų būti laikoma vengimu atlikti jam teismo skirtus įpareigojimus. Be to, akivaizdu, kad A. R. pataisos inspekcijai teikė melagingus paaiškinimus dėl neatvykimo registruotis į pataisos inspekciją. Antai, A. R. 2009-08-18 neatvyko registruotis į pataisos inspekciją, pasiaiškinime nurodė, kad jis užtruko mokykloje, tačiau Darbo rinkos mokymo centras informavo, kad minimą dieną jis išvis nebuvo pamokose. Tai parodo A. R. nenuoširdumą ir piktybiškumą. Taip pat akivaizdu, kad A. R., padarydamas administracinius teisės pažeidimus, numatytus ATPK 174 str. (Nedidelis chuliganizmas) ir 178 str. (Alkoholinių gėrimų gėrimas viešose vietose arba girto pasirodymas viešose vietose) pažeidinėjo viešąją tvarką. Kiti pataisos inspekcijos nurodyti A. R. padaryti pažeidimai parodo, kad jis piktybiškai ir sistemingai pažeidinėja darbo drausmę. Taigi atsižvelgiant į paminėtas aplinkybes Klaipėdos miesto pataisos inspekcijos teikimas dėl A. R. pasiuntimo į pataisos namus atlikti likusią neatliktą laisvės atėmimo bausmės dalį yra pagrįstas ir tenkintinas.

6Teismo posėdyje prokuroras prašė skundą tenkinti.

7Skundas tenkintinas.

8BVK 157 str. 1 d. ir 2 d. nustato, kad teismas taiko lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigų esant pagrindui manyti, kad asmenį įmanoma toliau taisyti neizoliavus nuo visuomenės, ir nuteistajam įsipareigojus doru elgesiu ir stropiu darbu įrodyti, kad jis pasitaisys. BVK 157 str. 6 d. nustato, kad lygtinai paleistas nuteistasis siunčiamas atlikti likusios laisvės atėmimo bausmės dalies, jeigu jis vengia dirbti arba sistemingai pažeidinėja ar itin piktybiškai pažeidžia darbo drausmę, taip pat pažeidinėja viešąją tvarką ar jam nustatytas pareigas.

9Iš pataisos inspekcijos surinktos medžiagos matosi, kad nuteistasis A. R. 2009-07-24 ir 2009-07-25 padarė administracinius teisės pažeidimus, atitinkamai numatytus ATPK 174 str. (Nedidelis chuliganizmas) ir 178 str. (Alkoholinių gėrimų gėrimas viešose vietose arba girto pasirodymas viešose vietose), už kurių padarymą jam buvo paskirtos adminitracinės nuobaudos, o taip pat 2009-08-21 buvo skirta BVK 162 str. 2 d. numatyta poveikio priemonė – įspėjimas. Be to, A. R. 2009-08-18 neatvyko registruotis į pataisos inspekciją, už šį teismo nustatytos pareigos pažeidimą jam 2009-08-25 buvo skirta BVK 162 str. 2 d. numatyta poveikio priemonė - papeikimas. Nepaisydamas šių poveikio priemonių, A. R. 2009-09-15 ir 2009-09-22 vėl neatvyko registruotis į pataisos inspekciją, ir už šiuos teismo nustatytos pareigos pažeidimus jam 2009-09-23 vėl buvo skirtas papeikimas. Pasiaiškindamas, kodėl 2009-08-18 neatvyko registruotis į pataisos inspekciją, nuteistasis A. R. nurodė, kad tą dieną užtruko mokykloje, tačiau iš Klaipėdos darbo rinkos mokymo centro rašto matyti, kad minimą dieną A. R. išvis nebuvo pamokose. Gi teisme A. R. nurodė kitą versiją, jog susipyko su drauge ir dėl to pradėjo vartoti alkoholį, to pasekoje padarė administracinius teisės pažeidimus bei nevykdė teismo skirtų įpareigojimų, kas akivaizdžiai patvirtina, kad nuteistasis jam nustatytų įpareigojimų nesilaikė ne dėl svarbių ir pateisinamų priežasčių, o dėl itin atsainaus požiūrio į jam nustatytus apribojimus, nesiskaitydamas su įpareigojimų vykdymą kontroliuojančių pareigūnų pastangomis įtikinti jį elgtis dorai ir nepriekaištingai, savo asmeninius interesus priešpastatydamas įstatymo nustatytoms taisyklėms, kurių jam buvo privalu laikytis.

10BVK 161 str. 5 d. nustato, kad itin piktybiškų nustatytų pareigų pažeidimų sąrašą sudaro Teisingumo ministerija. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2003 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. 107 patvirtinto „Lygtinai paleistų iš laisvės atėmimo vietų asmenų itin piktybiškų viešosios tvarkos ir nustatytų pareigų pažeidimų sąrašo“ 3 punkte yra apibrėžti itin piktybiški nustatytų pareigų pažeidimai, kurių piktybiškumas yra siejamas su atitinkamų pažeidimų padarymu po pataisos inspekcijos vadovo paskirtos poveikio priemonės. A. R. po poveikio priemonių skyrimo 2009-08-21 ir 2009-08-25 vėl nevykdė jam nustatytos pareigos ir padarė tokius pažeidimus, kurie pagal minėtą įsakymą yra laikomi itin piktybiškais. Tokiu būdu nuteistasis A. R., piktybiškai pažeidinėdamas nustatytus įpareigojimus, nepateisino jam parodyto pasitikėjimo, nesistengė doru elgesiu įrodyti, jog pasitaisys, todėl kolegija laiko, kad, priešingai nei nustatė apylinkės teismas, tolesnis nuteistojo taisymasis neizoliavus nuo visuomenės yra negalimas. Apylinkės teismo nutartis naikinama ir priimamas naujas sprendimas A. R. pasiųsti į pataisos įstaigą atlikti likusią laisvės atėmimo bausmės dalį.

11Vadovaudamasi BPK 364 str. 8 d. 2 p., teisėjų kolegija

Nutarė

12panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009 m. spalio 1 d. nutartį, ir priimti dėl skundo naują sprendimą:

13Klaipėdos miesto pataisos inspekcijos 2009 m. rugpjūčio 28 d. teikimą tenkinti, panaikinti nuteistajam A. R. lygtinį paleidimą iš laisvės atėmimo vietos, ir pasiųsti nuteistąjį A. R. į pataisos namus atlikti likusią neatliktą 5 mėnesių 11 dienų laisvės atėmimo bausmės dalį.

14Ši nutartis yra galutinė ir neskundžiama.

Proceso dalyviai