Byla e2YT-29206-820/2016
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „G ir G partneriai“ skundą dėl antstolio Donato Kisieliaus veiksmų vykdomojoje byloje Nr. 0174/16/01212, suinteresuotasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „CORNIS“

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Vaidas Pajeda, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „G ir G partneriai“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „G ir G partneriai“ skundą dėl antstolio Donato Kisieliaus veiksmų vykdomojoje byloje Nr. 0174/16/01212, suinteresuotasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „CORNIS“,

2Teismas

Nustatė

3pareiškėjas kreipėsi į antstolį Donatą Kisielių su skundu, prašydamas panaikinti antstolio 2016 m. birželio 3 d. turto arešto aktą Nr. 2-DK-A-1816 ir antstolio 2016 m. birželio 13 d. turto arešto aktą Nr. 2-DK-A-1857, priimtus vykdomojoje byloje Nr. 0174/16/01212. Taip pat pareiškėjas pateikė teismui prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti antstolio vykdymo veiksmus, pradėtus ir atliekamus pagal 2016 m. birželio 3 d. turto arešto aktą Nr. 2-DK-A-1816 ir antstolio 2016 m. birželio 13 d. turto arešto aktą Nr. 2-DK-A-1857 vykdomojoje byloje Nr. 0174/16/01212. Nurodo, jog antstolis areštavo turto daugiau negu yra skolingas skolininkas, taip pat nėra nurodyta areštuoto turto vertė, o nurodytas tik areštuoto turto mastas.

4Prašymas tenkintinas iš dalies.

5Spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą teismas nenagrinėja paties ieškinio pagrįstumo.

6Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindas yra aplinkybės dėl kurių būsimo pareiškėjui galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymas būtų apsunkintas arba pasidaryti negalimu (CPK 144 str.). Sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo turi būti atsižvelgiama į abiejų šalių interesus, kad nė viena ginčo šalis neįgytų prioriteto dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ar nepagrįsto teisių suvaržymo.

7Laikinosios apsaugos priemonės užtikrina būsimo pareiškėjui galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymą. Jos turi atitikti skunde keliamus reikalavimus, nes galės būti vykdomas tik teismo sprendimas, priimtas pagal pateiktus reikalavimus. Ir priešingai, teismas negali taikyti laikinųjų apsaugos priemonių, kurios išeina už ieškinio reikalavimo ribų (CPK 144 str. 1 d.). Pareiškėjas skundu dėl antstolio veiksmų prašo panaikinti antstolio priimtus 2016 m. birželio 3 d. turto arešto aktą Nr. 2-DK-A-1816 ir 2016 m. birželio 13 d. turto arešto aktą Nr. 2-DK-A-1857, priimtus vykdomojoje byloje Nr. 0174/16/01212. Teigia, jog areštuoto turto vertė neatitinka realios turto vertės, areštuota turto daugiau negu faktinė skolininko skola, taip pat turto arešto akte nenurodyta atskiro areštuoto turto vertė. Sutiktina su pareiškėjo argumentais, kad antstolis turto gali areštuoti tiek, kad jo užtektų teismo sprendimui įvykdyti. Iš pateiktų duomenų matyti, jog antstolio areštuoto turto vertė viršija skolininko skolą išieškotojui. Konstatuotina, jog nagrinėjamu atveju yra nepagrįstai suvaržomos skolininko teises bei pažeidžiami teisėti pareiškėjo interesai. Pareiškėjas prašo sustabdyti visus vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0174/16/01212, tačiau stabdant visą bylą būtų išeita už skundo reikalavimų ribų, todėl uždraustina vykdyti tolesnius veiksmus susijusius su priimtais turto arešto aktais. Todėl pareiškėjo prašymas tenkintinas iš dalies ir sustabdytini antstolio Donato Kisieliaus veiksmai, susiję su 2016 m. birželio 3 d. priimtu turto arešto aktu Nr. 2-DK-A-1816 ir antstolio 2016 m. birželio 13 d. priimtu turto arešto aktu Nr. 2-DK-A-1857 vykdomojoje byloje Nr. 0174/16/01212 (CPK 144 str. 1 d.).

8Pažymėtina, jog vykdomieji veiksmai sustabdytini iki tol, kol bus įsiteisės sprendimas, priimtas pagal pareiškėjo skundą dėl antstolio veiksmų (CPK 144 str. 1 d., 145 str. 1 d. 6 ir 10 p.).

9Vadovaudamasis CPK 144, 152, 335 straipsniais, teismas

Nutarė

10patenkinti pareiškėjo UAB „G ir G partneriai“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

11Sustabdyti antstolio Donato Kisieliaus veiksmus, susijusius su 2016 m. birželio 3 d. priimtu turto arešto aktu Nr. 2-DK-A-1816 ir 2016 m. birželio 13 d. priimtu turto arešto aktu Nr. 2-DK-A-1857 vykdomojoje byloje Nr. 0174/16/01212 iki bus išnagrinėtas ir įsiteisės teismo sprendimas, priimtas pagal pareiškėjo 2016 m. birželio 22 d. skundą dėl antstolio veiksmų.

12Likusioje dalyje prašymą atmesti.

13Vykdyti nutartį skubiai.

14Pavesti nutartį vykdyti antstoliui Donatui Kisieliui.

15Išsiųsti nutarties kopiją byloje dalyvaujantiems asmenims.

16Nutartis per 7 (septynias) dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai