Byla 2-18966-638/2014
Dėl Darbo ginčų komisijos sprendimo pakeitimo ir atsakovo A. B. priešieškinį ieškovui IĮ „Saumada“ dėl dienpinigių priteisimo, atleidimo iš darbo pagrindo pakeitimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Diana Labokaitė, sekretoriaujant Eglei Šiugždinytei, dalyvaujant ieškovo IĮ „Saumada“ atstovams Audronei Ščiukienei ir atstovui advokato padėjėjui Vadimui Makušinui, atsakovui A. B., teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo IĮ „Saumada“ ieškinį atsakovui A. B. dėl Darbo ginčų komisijos sprendimo pakeitimo ir atsakovo A. B. priešieškinį ieškovui IĮ „Saumada“ dėl dienpinigių priteisimo, atleidimo iš darbo pagrindo pakeitimo, ir

Nustatė

2ieškovas prašė pakeisti VDI Kauno skyriaus darbo ginčų komisijos 2014-07-17 sprendimą Nr. DGKS-3303 ir sumažinti priteistą iš ieškovo atsakovui sumą iki 17596,01 Lt ( b.l.3-4).

3Ieškovo atstovė Audronė Ščiukienė prašė patenkinti ieškinį ir paaiškino, kad su atsakovu buvo susitarta, kad dienpinigiai jam bus mokami 50 proc. nuo Vyriausybės nustatyto dydžio, tačiau šis susitarimas liko tarp šalių žodinis, raštu jis nebuvo įformintas. Todėl atsakovas pareiškė reikalavimą priteisti dienpinigius. Ieškovas susitarimo įrodyti negali, todėl sutinka sumokėti trūkstamą dienpinigių sumą.

4Ieškovo atstovas advokato padėjėjas paaiškino iš esmės analogiškai, prašė ieškinį patenkinti.

5Atsakovas su ieškiniu sutiko.

6Atsakovas pareiškė priešieškinį, kuriuo prašė priteisti jam papildomai 4910,84 Lt dienpinigių, taip pat prašė pakeisti atleidimo iš darbo pagrindą vietoje atleidimo už pravaikštas atleidimo pagrindą kvalifikuoti kaip darbo sutarties nutraukimą ne dėl nuo darbuotojo priklausančių aplinkybių ( b.l. 28-29).

7Atsakovas prašė patenkinti priešieškinį. Paaiškino, kad ieškovas nenurodė 6 komandiruočių dienų ir neapmokėjo dienpinigių už jas. Konkrečiai 2013-03-30 atsakovas buvo Vokietijoje, 2013-m. rugpjūčio 29,30 ir 31 dienomis buvo Vokietijoje, 2014 m. sausio 4 ir 5 dienomis buvo Lenkijoje, tačiau šios dienos yra neįskaičiuotos į komandiruotėje prabūtas dienas ir atitinkamai už jas nesumokėti dienpinigiai. Atsakovas pripažino, kad nuo 2014 metų balandžio 25 dienos nėjo į darbą, tačiau nurodė, kad į darbą nėjo dėl to, kad su juo nebuvo pilnai atsiskaityta. Jokių pareiškimų, pranešimų darbdaviui nesiuntė. Mano, kad darbo sutartis turėjo būti nutraukta dėl to, kad darbdavys nevykdė darbo sutarties. Apie atleidimą iš darbo sužinojo 2014-05-28, atleidimo neskundė, nes neturėjo lėšų advokatui.

8Ieškovo atstovai prašė priešieškinio netenkinti. Paaiškino, kad komandiruočių dienos buvo užfiksuotos tinkamai. Atsakovas pats nustojo atvykti į darbą nuo 2014-04-25, atsakovui keletą kartų buvo siunčiami raginimai atvykti į darbą ir pasiaiškinti dėl pravaikštų. Tačiau atsakovas neatvyko, todėl buvo atleistas iš darbo.

9Ieškinys tenkintinas.

10Priešieškinys atmestinas.

11Darbo ginčų komisijos sprendimas pakeistinas.

12Nustatyta, kad 2013-02-28 tarp šalių buvo sudaryta darbo sutartis, pagal kurią atsakovas A. B. buvo priimtas dirbti IĮ „Saumada“ vairuotoju-ekspeditoriumi. Darbo sutartis nutraukta 2014-05-26 pagal LR DK 136 str. 3 d.2 p., 235 str. 2 d.9p. ( b.l.30). Tarp šalių nebuvo jokio susitarimo dėl dienpinigių normos.

13Atsakovas kreipėsi į darbo ginčų komisiją dėl nesumokėtos dalies dienpinigių. Darbo ginčų komisija 2014-07-17 sprendimu Nr. DGKS-3303 nustatė, kad darbdavys siuntė atsakovą į komandiruotes į užsienio valstybes, tačiau dienpinigius mokėjo skaičiuodamas tik 50 proc. Vyriausybės nustatytos normos, nors tokia sąlyga nei darbo sutartyje, nei kolektyvinėje sutartyje nebuvo nustatyta. Darbo ginčų komisija paskaičiavo, kad ieškovas turi išmokėti atsakovui 18 355,62 Lt dienpinigių ( b.l. 5-6). Tačiau tarp šalių nėra ginčo, kad keletą komandiruočių ieškovas apmokėjo didesne norma negu kad 50 proc., tai matyti iš ieškovo pateiktos lentelės b.l. 14. Atsakovas šių paskaičiavimų neginčija, konkrečiai, kad 2013-04-26 už komandiruotę buvo išmokėta 75 proc. dienpinigių, už 2013-08-19 komandiruotę buvo išmokėta 90 proc. dienpinigių, todėl bendra neišmokėta suma sudarė 17 596,01 Lt ( b.l. 14).

14Todėl ieškinys tenkintinas, darbo ginčų komisijos sprendimas pakeistinas, sumažinant priteistą sumą iki 17 596,01 Lt.

15Atsakovas priešieškiniu kelia du reikalavimus: 1) dėl papildomos dienpinigių sumos priteisimo ir 2) dėl atleidimo iš darbo pagrindo pakeitimo.

16Dėl papildomų dienpinigių priteisimo

17Atsakovas nurodė, kad jam nebuvo priskaičiuotos 6 komandiruočių dienos ir nesumokėti dienpinigiai už 6 komandiruočių dienas.

18Atsakovas nurodė, kad 2013 m. kovo 30 dieną jis buvo Vokietijoje. Iš ieškovo pateikto įsakymo 2013-03-01 Nr. K-8 matyti, kad atsakovas 2013 m. kovo 30 dieną buvo Lenkijoje ir dienpinigiai jam paskaičiuoti ir sumokėti kaip už komandiruotę Lenkijoje ( b.l. 7). Atsakovas pateikė tachografo lapelio kopiją, iš kurios matyti, kad 2013-03-30 5 val. 34 min.( suderintu pasauliniu laiku, t.y. Grinvičo laiku, http://terminai.vlkk.lt/pls/tb/tb.result co) buvo Vokietijoje ( b.l. 35) kad vairavimas truko 1 val. ir 54min. Spręstina, kad atsakovas neįrodė visą kovo 30 buvęs Vokietijoje, tikėtina, kad iš ryto jis pradėjo vairuoti Vokietijoje ir baigė Lenkijoje, ir jam pagrįstai buvo apmokėta kaip už komandiruotę Lenkijoje. ( Dienpinigiai už laiką, būtą kelyje, mokami pagal dienpinigių toje užsienio valstybėje, į kurią siunčiama ar(ir) iš kurios grįžtama, normą, „Dėl tarnybinių komandiruočių į užsienį“, LR Vyriausybės 1995 m. balandžio 28 d. Nr. 613 nutarimo, pakeisto 2001 03 29 nutarimu Nr. 341 (nuo 2001 04 05) redakcija).

192013 m. kovo 31 d. atsakovui komandiruotė nebuvo tęsiama. Atsakovas nepateikė įrodymų, kad jis vairavo 2013 m. kovo 31 d.

202013 m. rugpjūčio 29 ir 30 dienomis atsakovas teigė, kad buvo komandiruotėje, tą įrodinėjo tachografo lapelių kopijomis ( b.l. 36). Iš minėtų dienų lapelių matyti, kad atsakovas automobilio nevairavo, nuvažiuotas laikas yra nulis valandų nulis minučių, automobilio buvimo vieta nenurodyta. Ieškovas pateikė automobilio vairavimo apskaitos duomenis, iš kurių matyti, kad 2013 m. rugpjūčio 29 ir 30 dienomis vairavo ne atsakovas, o A. A. ( b.l. 66). Atsakovui komandiruotė pradedama tik 2013-08-31 ( b.l. 33). Teismas sprendžia, kad atsakovas neįrodė, kad jau 2013-08-29 pradėjo komandiruotę ir kad jam turėjo būti skaičiuojami ir mokami dienpinigiai už 2013 m. rugpjūčio 29 ir 30 dienas. Šalutinis įrodymas yra tas, kad atsakovas iškart po komandiruotės nereiškė darbdaviui jokių pretenzijų dėl to, kad neteisingai nurodytos komandiruotėje praleistos dienos ir atitinkamai neteisingai paskaičiuoti dienpinigiai.

212014 metų sausio 4 ir 5 dienomis atsakovas teigė buvęs komandiruotėje. Apie buvimo vietą 2014-01-04 atsakovas duomenų nepateikė. Atsakovas pateikė tachografo duomenis, kad 2014-01-05 jis vairavo 0 valandų ir 0 minučių, automobilio buvimo vieta nenurodoma ( b.l.37), tačiau 2014-01-06 vairavo 7 valandas ir 25 minutes, buvimo vieta- Vokietija ( D) ( b.l.38). Iš ieškovo įsakymo 2014-01-06 Nr. K-1 matyti, kad atsakovas tik 2014-01-06 buvo išsiųstas į komandiruotę, pirmoji komandiruotės diena- 2014-01-06 nustatoma Vokietijoje ( b.l. 34). Ieškovo atstovai negalėjo paaiškinti, kodėl pirmoji komandiruotės diena nustatyta Vokietijoje, nes atsakovas važiavo automobiliu, todėl turėjo bent vieną komandiruotės dieną praleisti Lenkijoje prieš pasiekdamas Vokietiją. Spręstina, kad atsakovas komandiruotėje praleido ir 2014-01-05, už vieną dieną atsakovui turėjo būti sumokėta 130 Lt dienpinigių ( Lenkijai taikoma dienpinigių norma).

22Tačiau dėl šio reikalavimo atsakovas nėra kreipęsis į darbo ginčų komisiją. DK 287 str. nustato, kad darbo ginčų komisija yra privalomas ikiteisminis organas, nagrinėjantis individualius darbo ginčus, jeigu Darbo Kodeksas nenustato kitos tvarkos.

23Išankstinio ginčo nagrinėjimo tvarkos ne teisme nesilaikymas yra pagrindas atsisakyti priimti ieškinį ( CPK 137 str. 2 d. 3p.), o jeigu ieškinys jau priimtas- palikti jį nenagrinėtu ( CPK 296 str. 1 d. 11p.).

24Dėl atleidimo iš darbo pagrindo pakeitimo

25DK 299 str. 2 d. nustato, kad nesikreipiant į darbo ginčų komisiją tiesiogiai teismuose nagrinėjami individualūs darbo ginčai dėl darbuotojo atleidimo iš darbo teisėtumo. Atleidimo iš darbo teisėtumas turi būti užginčytas teisme per vieną mėnesį nuo atitinkamo dokumento gavimo dienos ( DK 300 str.). Tačiau įvertindamas Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-8/2008 duotą išaiškinimą, kad kreipimasis į teismą dėl atleidimo iš darbo formuluotės pakeitimo yra atskira darbo ginčų kategorija, jai DK nenumato sutrumpinto ieškinio senaties termino, todėl turėtų būti taikomas bendras 3 m. ieškinio senaties terminas, šis teismas priėmė atsakovo reikalavimą dėl atleidimo iš darbo pagrindo pakeitimo nagrinėti.

26Nustatyta, kad atsakovas buvo atleistas iš darbo 2014-05-26 įmonės direktoriaus įsakymu Nr. 2 pagal LR DK 136 str. 3 d. 2 p. ( kai darbuotojas vieną kartą šiurkščiai pažeidžia darbo pareigas) ( b.l.31). Ieškovo atstovai paaiškino, kad atsakovas nuo 2014 m. balandžio 25 dienos neatvyko į darbą, tai pažymėta ir darbo laiko paskaitos žiniaraščiuose ( b.l. 59,60). Ieškovas siuntė atsakovui raštus, prašydamas pasiaiškinti dėl neatvykimo į darbą ir atvykti į darbą ( b.l.61,62). Atsakovas neginčijo, kad siųstus raštus gavo, tačiau nurodė, kad į darbą neatvyko dėl to, kad darbovietė buvo toli, kitame mieste ( atsakovas gyvena Kaune), be to, atsakovui nebuvo sumokėti visi priklausantys dienpinigiai. Tokius atsakovo paaiškinimus teismas vertina kritiškai, nes atsakovas jau sudarydamas darbo sutartį žinojo, kad darbdavio buveinė yra kitame mieste ( b.l.30), ir tai jam netrukdė kurį laiką dirbti pas ieškovą. Dėl nepilnai apmokėtų dienpinigių, tai teismas pažymi, kad atsakovas, norėdamas nutraukti darbo sutartį kitu pagrindu, pvz., pagal DK 127 str. 2 d., turėjo parašyti darbdaviui atitinkamą prašymą. Tačiau atsakovas darbdaviui jokio prašymo nepateikė, tiesiog neatvyko į darbą nuo 2014-04-25 iki 2014-05-26, todėl spręstina, kad ieškovas turėjo pagrindą atleisti atsakovą už pravaikštas. Todėl reikalavimas pakeisti atleidimo iš darbo pagrindą atmestinas.

27Ieškinį patenkinus, priešieškinį atmetus, iš atsakovo priteistinos ieškovo turėtos bylinėjimosi išlaidos: 144 Lt žyminio mokesčio ( b.l. 16,25). Išlaidos už teisines paslaugas priteistinos tik dalyje, kurioje sumokėta pagal advokato pateiktas sąskaitas ir už atstovavimą teismo posėdžiuose, procesinių dokumentų šioje byloje surašymą: 600 Lt už atsiliepimo surašymą ( b.l. 73, 74), ir 466 Lt už atstovavimą teismo posėdžiuose, kurie bendrai užtruko 2 val. 40 min. ( suapvalinama iki 3 valandų, skaičiuojama po 0,15 minimalios algos už 1 val.). Ieškovo pateiktas 500 Lt apmokėjimas R. V. iš atsakovo nepriteistinas, nes ieškovas nepateikė duomenų, už kokias teisines paslaugas mokėjo ir kas toks yra gavėjas ( advokatas, advokato padėjėjas).

28Pašto išlaidos ( 13 Lt) valstybei priteistinos iš atsakovo.

29Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 str., 270 str., 296 str. teismas

Nutarė

30ieškinį patenkinti. Pakeisti 2014-07-17 VDI Kauno skyriaus darbo ginčų komisijos sprendimą Nr. DGKS-3303 ir išdėstyti jį nauja redakcija: priteisti atsakovui A. B., a.k. ( - ) iš ieškovo IĮ „Saumada“, įm.k. 300883635, 17596,01 Lt/ 5096,16 eurų ( septyniolika tūkstančių penkis šimtus devyniasdešimt šešis litus ir 1 ct arba penkis tūkstančius devyniasdešimt šešis eurus ir 16 eurocentų, išmokėtina suma) dienpinigių.

31Priešieškinį dalyje dėl 4910,84 Lt dienpinigių priteisimo palikti nenagrinėtu.

32Likusioje dalyje priešieškinį atmesti.

33Priteisti ieškovui IĮ „Saumada“, įm.k. 300883635, iš atsakovo A. B., a.k. ( - ) 1210 Lt / 350 eurų ( tūkstantį du šimtus dešimt litų arba tris šimtus penkiasdešimt eurų) bylinėjimosi išlaidų.

34Priteisti valstybei iš atsakovo A. B., a.k. ( - ) 13 Lt / 4 eurus ( trylika litų arba keturis eurus) pašto išlaidų sumokant Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR FM (kodas 188659752) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660.

35Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Diana Labokaitė, sekretoriaujant Eglei... 2. ieškovas prašė pakeisti VDI Kauno skyriaus darbo ginčų komisijos... 3. Ieškovo atstovė Audronė Ščiukienė prašė patenkinti ieškinį ir... 4. Ieškovo atstovas advokato padėjėjas paaiškino iš esmės analogiškai,... 5. Atsakovas su ieškiniu sutiko.... 6. Atsakovas pareiškė priešieškinį, kuriuo prašė priteisti jam papildomai... 7. Atsakovas prašė patenkinti priešieškinį. Paaiškino, kad ieškovas... 8. Ieškovo atstovai prašė priešieškinio netenkinti. Paaiškino, kad... 9. Ieškinys tenkintinas.... 10. Priešieškinys atmestinas.... 11. Darbo ginčų komisijos sprendimas pakeistinas.... 12. Nustatyta, kad 2013-02-28 tarp šalių buvo sudaryta darbo sutartis, pagal... 13. Atsakovas kreipėsi į darbo ginčų komisiją dėl nesumokėtos dalies... 14. Todėl ieškinys tenkintinas, darbo ginčų komisijos sprendimas pakeistinas,... 15. Atsakovas priešieškiniu kelia du reikalavimus: 1) dėl papildomos... 16. Dėl papildomų dienpinigių priteisimo... 17. Atsakovas nurodė, kad jam nebuvo priskaičiuotos 6 komandiruočių dienos ir... 18. Atsakovas nurodė, kad 2013 m. kovo 30 dieną jis buvo Vokietijoje. Iš... 19. 2013 m. kovo 31 d. atsakovui komandiruotė nebuvo tęsiama. Atsakovas... 20. 2013 m. rugpjūčio 29 ir 30 dienomis atsakovas teigė, kad buvo... 21. 2014 metų sausio 4 ir 5 dienomis atsakovas teigė buvęs komandiruotėje. Apie... 22. Tačiau dėl šio reikalavimo atsakovas nėra kreipęsis į darbo ginčų... 23. Išankstinio ginčo nagrinėjimo tvarkos ne teisme nesilaikymas yra pagrindas... 24. Dėl atleidimo iš darbo pagrindo pakeitimo ... 25. DK 299 str. 2 d. nustato, kad nesikreipiant į darbo ginčų komisiją... 26. Nustatyta, kad atsakovas buvo atleistas iš darbo 2014-05-26 įmonės... 27. Ieškinį patenkinus, priešieškinį atmetus, iš atsakovo priteistinos... 28. Pašto išlaidos ( 13 Lt) valstybei priteistinos iš atsakovo.... 29. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 str., 270... 30. ieškinį patenkinti. Pakeisti 2014-07-17 VDI Kauno skyriaus darbo ginčų... 31. Priešieškinį dalyje dėl 4910,84 Lt dienpinigių priteisimo palikti... 32. Likusioje dalyje priešieškinį atmesti.... 33. Priteisti ieškovui IĮ „Saumada“, įm.k. 300883635, iš atsakovo A. B.,... 34. Priteisti valstybei iš atsakovo A. B., a.k. ( - ) 13 Lt / 4 eurus ( trylika... 35. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...