Byla A-438-2837-11
Dėl sprendimų panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko (kolegijos pirmininkas), Romano Klišausko (pranešėjas) ir Vaidos Urmonaitės – Maculevičienės, sekretoriaujant Lilijai Andrijauskaitei, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo S. L. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. vasario 4 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo S. L. skundą atsakovui Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (trečiasis suinteresuotas asmuo Tauragės apskrities valstybinė mokesčių inspekcija) dėl sprendimų panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas S. L. su skundu kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti Tauragės apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – ir Tauragės AVMI) 2010 m. gegužės 31 d. sprendimą dėl patikrinimo akto tvirtinimo Nr. 5-3-9 (toliau – ir Tauragės AVMI sprendimas), Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – ir VMI) 2010 m. rugsėjo 1 d. sprendimą Nr. 68-203 (toliau – ir VMI sprendimas) ir Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – ir Komisija) 2010 m. spalio 29 d. sprendimą Nr. S-294 (7-268/2010) (toliau – ir Komisijos sprendimas).

5Atsakovas VMI atsiliepime į pareiškėjo S. L. skundą su skundu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.

6Trečiasis suinteresuotas asmuo Tauragės AVMI atsiliepime į pareiškėjo S. L. skundą su skundu bei jame išdėstytais reikalavimais nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.

7II.

8Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. vasario 4 d. sprendimu pareiškėjo S. L. skundą atmetė kaip nepagrįstą.

9Apeliaciniu skundu S. L. prašė panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – jo skundą tenkinti.

10Atsakovas bei tretysis suinteresuotasis asmuo atsiliepimais į apeliacinį skundą prašė šį skundą atmesti kaip nepagrįstą.

11Atsakovas 2011 m. lapkričio 18 d. Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui pateikė prašymą nutraukti administracinę bylą kadangi, remiantis Mokesčių administravimo įstatymo 71 straipsniu, tarp centrinio mokesčių administratoriaus ir S. L. 2011 m. lapkričio 2 d. buvo pasirašytas susitarimas Nr. 210-36 dėl mokesčio ir su juo susijusių sumų dydžio.

12Pareiškėjas S. L. 2011 m. gruodžio 2 d. Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui pateikė pareiškimą dėl atsisakymo nuo apeliacinio skundo, kuriame nurodė, jog, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 132 straipsnio 1 dalimi, atsisako nuo apeliacinio skundo ir prašo apeliacinį procesą nutraukti, nes su atsakovo 2011 m. lapkričio 9 d. sudarė susitarimą dėl mokestinio ginčo išsprendimo taikiai.

13III.

14Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 101 straipsnio 3 punktas numato, jog jei pareiškėjas atsisakė skundo, teismas nutraukia bylą. ABTĮ 52 straipsnyje įtvirtinta, jog pareiškėjas tokią teisę atsiimti skundą turi iki jo priėmimo, taip pat tikslinti ir pakeisti skundo pagrindą ar dalyką arba atsisakyti skundo gali bet kurioje bylos nagrinėjimo stadijoje iki teismui išeinant į pasitarimų kambarį.

15Mokesčių administravimo įstatymo 71 straipsnio 1 dalis įtvirtina, jog mokesčių administratorius ir mokesčių mokėtojas gali pasirašyti susitarimą dėl mokesčio ir su juo susijusių sumų dydžio, jei, apskaičiuojant mokesčius, nė viena iš šalių neturi pakankamai įrodymų savo apskaičiavimams pagrįsti. Pasirašius tokį susitarimą, mokesčių mokėtojas praranda teisę ginčyti mokesčio apskaičiavimo teisingumą, o mokesčių administratorius – apskaičiuoti didesnę sumą negu nurodyta susitarime. Minėtas susitarimas gali būti pasirašytas mokestinio tyrimo ar mokestinio patikrinimo metu, taip pat visų mokestinių ginčų nagrinėjimo etapų metu.

16Teisėjų kolegija sprendžia, kad pareiškėjas su atsakovu tokia MAĮ numatoma teise pasiekti susitarimą nagrinėjamu atveju pasinaudojo, tai matyti iš teismui pateiktų atsakovo bei pareiškėjo prašymų 2009 m. spalio 19 d. susitarimo dėl mokesčių ir su jais susijusių sumų dydžio. Pažymėtina, jog pasirašydamas susitarimą, inter alia atimantį teisę ginčyti mokesčių dydžius, dėl kurių teisėtumo ir pagrįstumo buvo teiktas skundas teismui, pareiškėjas išreiškė savo subjektyvią poziciją atsisakyti nuo teisminio nagrinėjimo. Todėl, teisėjų kolegijos nuomone, nagrinėjamu atveju tokia pareiškėjo minėtame susitarime išreikšta valia vertintina kaip skundo atsiėmimas ABTĮ 101 straipsnio 3 punkto prasme, o apeliacinės instancijos teismas turi teisę bylą nutraukti.

17Remiantis išdėstytomis aplinkybėmis, konstatuotina, jog Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. vasario 4 d. sprendimas yra naikintinas, o administracinė byla pagal pareiškėjo S. L. apeliacinį skundą nutrauktina.

18Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 101 straipsnio 3 punktu, 133 straipsniu ir 140 straipsnio 1 dalies 5 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

19Panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. vasario 4 d. sprendimą, o administracinę bylą nutraukti.

20Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai