Byla eA-691-1062/2019

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Stasio Gagio (kolegijos pirmininkas), Ryčio Krasausko ir Ramutės Ruškytės (pranešėja),

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Žemaitijos spauda“ prašymą dėl papildomo sprendimo priėmimo administracinėje byloje pagal trečiojo suinteresuoto asmens V. S. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. spalio 24 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Žemaitijos spauda“ skundą atsakovams Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Centrinei darbo medicinos ekspertų komisijai, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Klaipėdos teritoriniam skyriui, V. S. dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „Žemaitijos spauda“ (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi su skundu į teismą, prašydamas panaikinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Centrinės darbo medicinos ekspertų komisijos (toliau – ir Komisija) 2017 m. kovo 9 d. išvadą dėl profesinės ligos diagnozės pagrįstumo Nr. 3EK (13.2)-196 (toliau – ir Išvada).

5Vilniaus apygardos administracinis teismas 2017 m. spalio 24 d. sprendimu tenkino pareiškėjo skundą, t. y. panaikino Išvadą bei įpareigojo Komisiją iš naujo išnagrinėti pareiškėjo 2016 m. sausio 25 d. skundą.

6Trečiasis suinteresuotas asmuo V. S. pateikė apeliacinį skundą, kuriame prašė panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. spalio 24 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – nutraukti Vilniaus apygardos administracinio teismo administracinę bylą Nr. eI-3164-484/2017 arba, teismui nepatenkinus šio reikalavimo, atmesti pareiškėjo skundą.

7Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2019 m. sausio 30 d. nutartimi atmetė V. S. apeliacinį skundą, o pareiškėjui iš Komisijos priteisė 175 Eur bylinėjimosi išlaidoms atlyginti. Dėl pareiškėjui atlygintinų bylinėjimosi išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme, dydžio buvo pažymėta, jog atsižvelgiant į tai, kad pirmosios instancijos teismas pareiškėjo skundą patenkino iš dalies – įpareigojo Komisiją iš naujo išnagrinėti jo 2016 m. sausio 25 d. skundą, – pareiškėjui priteistina 50 procentų jo prašomos sumos, t. y. 175 Eur (350 Eur x 50 proc.).

8Pareiškėjas 2019 m. vasario 1 d. pateikė prašymą dėl papildomo sprendimo priėmimo, kuriuo prašo priimti papildomą nutartį ir išspręsti bylinėjimosi išlaidų klausimą administracinėje byloje Nr. eA-691-1062/2019. Prašyme pareiškėjas nesutinka su Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išvada, jog pirmosios instancijos teismas jo skundą tenkino tik iš dalies, ir mano, kad jam turėjo būti priteista visa prašoma suma bylinėjimosi išlaidoms atlyginti – 350 Eur.

9Teisėjų kolegija

konstatuoja:

10Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 97 straipsnio 1 dalį (2018 m. gruodžio 20 d. įstatymo Nr. XIII-1833 redakcija, įsigaliojusi 2018 m. gruodžio 29 d.), teismas, priėmęs byloje sprendimą, gali proceso dalyvių pareiškimu, taip pat savo iniciatyva priimti papildomą sprendimą: 1) jeigu kuris nors reikalavimas, dėl kurio proceso dalyviai pateikė įrodymų ir davė paaiškinimų, sprendime yra neišnagrinėtas; 2) jeigu teismas, išsprendęs teisės klausimą, nenurodė veiksmų, kuriuos atsakovas privalo atlikti arba nuo kurių jis privalo susilaikyti; 3) jeigu teismas neišsprendė bylinėjimosi išlaidų ar jų dalies atlyginimo ar paskirstymo klausimo. Teisėjų kolegija prieina išvadą, kad papildomas teismo sprendimas gali būti priimamas tik dėl teismui pareikštų, tačiau neišspręstų materialinių teisinių reikalavimų.

11Nagrinėjamu atveju įvertinus Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2019 m. sausio 30 d. nutarties turinį matyti, kad teismas išanalizavo iš esmės pareiškėjo prašymą priteisti bylinėjimosi išlaidų atlyginimą ir nusprendė pareiškėjo prašomą sumą sumažinti remiantis nutartyje nurodytais motyvais – aplinkybe, kad, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas skundą patenkino iš dalies. Prašyme dėl papildomo sprendimo priėmimo pareiškėjas prašo ne išspręsti klausimą, kuris nagrinėjant bylą apeliacine tvarka nebuvo išspręstas, o įvertinti jau priimto procesinio sprendimo, t. y. sprendimo jam priteisti tik 50 procentų prašomos sumos, teisėtumą ir pagrįstumą. Toks prašymas nepatenka į Administracinių bylų teisenos įstatymo 97 straipsnio 1 dalyje išvardytus atvejus, kai gali būti priimamas papildomas sprendimas (nutartis), ir yra nesuderinamas su šio įstatymo 148 straipsnio 1 dalyje įtvirtintu imperatyvu, kad apeliacinės instancijos teismo sprendimas ar nutartis yra neskundžiami.

12Apibendrindama išdėstytus motyvus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pareiškėjo prašymas dėl papildomo sprendimo priėmimo yra netenkintinas.

13Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 97 straipsnio 1 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

14netenkinti pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Žemaitijos spauda“ prašymo dėl papildomo sprendimo priėmimo.

15Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai