Byla e2-15762-217/2018
Dėl skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmų teisėjas Romaldas Šuliokas,

2sekretoriaujant Audronei Palaimienei,

3nedalyvaujant ieškovės Uždarosios akcinės bendrovės (toliau-UAB) „NEO Finance" atstovui,

4nedalyvaujant atsakovui G. K.,

5viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „NEO Finance“ ieškinį atsakovui G. K. dėl skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

6Teismas

Nustatė

7Ieškovė UAB „NEO Finance" ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo G. K. 7 777,30 Eur negrąžintą kredito dalį, 843,07 Eur mokėjimo (pelno) palūkanas, paskaičiuotas iki kreipimosi į teismą dienos, 1 085,44 Eur tarpininkavimo mokestį, 2 580,53 Eur administravimo mokestį, 0,81 Eur sutartines palūkanas, skaičiuojamas nuo termino praleidimo iki kreipimosi į teismą dienos, 17,00 procentų dydžio mokėjimo palūkanas nuo negrąžintos 1 719,56 Eur kredito sumos nuo kreipimosi į teismą dienos iki visiško kredito grąžinimo dienos, 24,00 procentų dydžio mokėjimo palūkanas nuo negrąžintos 6 057,74 Eur kredito sumos nuo kreipimosi į teismą dienos iki visiško kredito grąžinimo dienos, 15,00 Eur sutartines palūkanas, skaičiuojamas nuo termino įvykdyti prievolę praleidimo, t.y. nuo 2018-01-07 iki kreipimosi į teismą dienos, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 277,00 Eur žyminį mokestį, 246,01 Eur už teisinę pagalbą.

8Ieškovo atstovas į teismo posėdį neatvyko, pateikė prašymą civilinę bylą nagrinėti ieškovo atstovui nedalyvaujant. Ieškovas nepateikė teismui atsiliepimo į pareiškimą, kaip tai numato LR CPK 288 str. 1 d.

9Atsakovas G. K. į teismo posėdį neatvyko, 2018-09-04 pateikė informaciją, jog gyvena užsienyje, prašo jį informuoti apie procesą ir visus dokumentus siųsti jam el. paštu.

10Atsakovui apie teismo posėdį pranešta, byla nagrinėtina iš esmės šalims nedalyvaujant pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles (CPK 246 str. 2 d.).

11Atsakovas teismui pateiktame pareiškime dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo su ieškovės reikalavimu sutinka iš dalies. Nurodo, kad CK 6.37 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad kai palūkanų dydį nustato įstatymai, šalys gali raštu susitarti ir dėl didesnių palūkanų, jeigu toks susitarimas neprieštarauja įstatymams ir sąžiningumo bei protingumo principams. Procesinės palūkanos laikomos kompensacinėmis palūkanomis, kurių paskirtis - atlyginti kreditoriaus minimalius patirtus nuostolius, atsakovui praleidus piniginės prievolės įvykdymo terminą, o ne atlikti pasipelnymo funkciją. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojama teismų praktika į tai, jog paskolos yra suteikiamos komerciniais tikslais, ieškovas yra verslo subjektas, užsiimantis komercine veikla, siekiantis pelno, o atsakovas yra vartotojas, kuris vartojimo kredito sutartį su ieškovu sudarė prisijungimo būdu pagal standartines sutarčių sąlygas, turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų ir jas derinti, t. y. šalys sutarčių sudarymo momentu buvo nelygiavertėje padėtyje, todėl priteistos 17 procentų dydžio palūkanos nuo negrąžintos 1719,56 eurų kredito sumos ir 24 procentų dydžio palūkanos nuo negrąžintos 6057,74 eurų kredito sumos nuo 2018-05-22 aiškiai prieštarauja teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams. Kreditoriaus nuostolius pilnai padengia LR CK 6.210 str. numatytos, teismo priteistos 5 procentų dydžio palūkanos nuo bylos teisme iškėlimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Priteisti ieškovo prašomi tarpininkavimo ir administravimo mokesčiai taip pat prieštarauja teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams, nes jų priteisimas ne kompensuoja kreditoriui kokias nors išlaidas, o yra pasipelnymo šaltinis. Be to nei ieškinyje, nei teismo sprendime nėra jokių šiuos mokesčių dydžius pagrindžiančių skaičiavimų. Matematiškai pats niekaip jų pagrįsti negali, bet spėja, kad jie buvo skaičiuojami už visą 48 mėnesių kredito laikotarpį. Tokie mėnesiniai mokesčiai už tarpininkavimą išduoti kreditą, jo administravimą, kai dėl šio kredito jau kreiptasi į teismą ir ieškovas nepatiria jokių su jo administravimu susijusių išlaidų niekaip negali būti pateisinti. Tuo pagrindu prašo peržiūrėti 2018-07-17 Kauno apylinkės teismo sprendimą už akių ir panaikinti sprendimo dalį dėl tarpininkavimo, administravimo mokesčių, 17 procentų dydžio palūkanų nuo negrąžintos 1 719,56 Eur kredito sumos ir 24 procentų dydžio palūkanų nuo negrąžintos 6 057,74 Eur kredito sumos nuo 2018-05-22 priteisimo.

12Ieškinys tenkintinas iš dalies.

13Savo reikalavimą ieškovė grindžia rašytiniais įrodymais: PVM sąskaita-faktūra, patvirtinančia ieškovo patirtas išlaidas už procesinių dokumentų parengimą bei sąskaitos apmokėjimą patvirtinantis bankinio mokėjimo nurodymas; vartojimo kredito sutarčių bendrosiomis sąlygomis Nr. ( - ) ir Nr. ( - ); vartojimo kredito sutarčių specialiosiomis sąlygomis Nr. ( - ) ir Nr. ( - ); vartojimo kredito suteikimą patvirtinančiu išrašu; raginimo (įspėjimo apie sutarties nutraukimą) bei jo išsiuntimą patvirtinančio lydraščio kopijomis; Pranešimo dėl sutarties nutraukimo bei jo išsiuntimą patvirtinančio lydraščio kopijomis; Registrų centro išrašu, kuriais nustatyta, kad atsakovas su ieškovu 2017-09-20 sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ), kuria atsakovui buvo suteiktas 1 800,00 Eur vartojimo kreditas 48 mėn. terminui, kuria atsakovas įsipareigojo grąžinti bendrą vartojimo kredito sumą – 2 665,14 Eur (metinė palūkanų norma 17,00 proc.). 2017-11-06 atsakovas su ieškovu sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ), kuria atsakovui buvo suteiktas 6 111,32 Eur vartojimo kreditas 60 mėn. terminui, o atsakovas įsipareigojo grąžinti suteiktą vartojimo kreditą ir sumokėti bendrą vartojimo kredito sumą – 11 487,42 Eur (metinė palūkanų norma 24,00 proc.). Atsakovui laiku nemokant mėnesinių įmokų bei nereaguojant į ieškovo siųstus raginimo laiškus, ieškovas 2018-04-25 atsakovui siųstu išankstiniu raštišku pranešimu vienašališkai nutraukė vartojimo kredito sutartis Nr. ( - ) ir Nr. ( - ). Atsakovas liko skolingas ieškovui 7777,30 Eur (1719,56 Eur pagal vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ) ir 6057,74 Eur pagal vartojimo kredito sutartį Nr. ( - )).

14Pagal CK 6.886 straipsnio 1 dalį vartojimo kredito sutartimi kredito davėjas suteikia arba įsipareigoja suteikti kredito gavėjui vartojimo kreditą atidėto mokėjimo, paskolos forma arba kitu panašiu finansiniu būdu, išskyrus sutartis dėl nuolatinio tos pačios rūšies paslaugų teikimo ar tos pačios rūšies prekių tiekimo, kai kredito gavėjas už teikiamas paslaugas ar tiekiamas prekes moka dalimis jų teikimo ar tiekimo metu. CK 6.870 straipsnio 1 dalis numato, kad paskolos sutartimi viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus arba rūšies požymiais apibūdintus suvartojamuosius daiktus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą (paskolos sumą) arba tokį pat kiekį tokios pat rūšies ir kokybės kitų daiktų bei mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenumato ko kita. CK 6.872 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad palūkanų už naudojimąsi paskolos suma dydį ir mokėjimo tvarką nustato šalys susitarimu. CK 6.38 straipsnyje įtvirtinta bendroji norma, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai ir nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais. CK 6.256 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis). Pagal CK 6.59 straipsnį draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus. Vadovaujantis CK 6.873 straipsnio 1 dalies nuostatomis, paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka.

15Kadangi atsakovas pateiktame prieštaravime kreditų suteikimo faktą pripažįsta, kreditų skolos ir prašomo priteisti paskaičiuotų palūkanų dydžio neginčija, vadovaujantis aukščiau nurodytomis teisės normomis, ieškovei iš atsakovo priteistina 7 777,30 Eur negrąžinto kredito ir 843,07 Eur mokėjimo (pelno) palūkanų, paskaičiuotų iki kreipimosi į teismą dienos pagal abi kredito sutartis.

16Atsakovas pareiškime dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo prieštarauja prašomiems priteisti 1 085,44 Eur tarpininkavimo ir 2 580,53 Eur administravimo mokesčiams bei 17,00 procentų dydžio mokėjimo palūkanoms nuo negrąžintos 1 719,56 Eur kredito sumos nuo kreipimosi į teismą dienos iki visiško kredito grąžinimo dienos ir 24,00 procentų dydžio mokėjimo palūkanoms nuo negrąžintos 6 057,74 Eur kredito sumos nuo kreipimosi į teismą dienos iki visiško kredito grąžinimo dienos. Atsakovo manymu ieškovo nuostolius pilnai padengia LR CK 6.210 str. numatytos, teismo priteistos 5 procentų dydžio palūkanos nuo bylos teisme iškėlimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, o prašymą priteisti administravimo, tarpininkavimo mokesčius bei 17 ir 24 proc. palūkanas laiko pasipelnymu iš jo, nes sutartį su ieškovu sudarė prisijungimo būdu pagal standartines sutarčių sąlygas ir turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų ir jas derinti, t. y. šalys sutarčių sudarymo momentu buvo nelygiavertėje padėtyje. Be to atsakovas nurodo, kad ieškovė nepateikė jokių paskaičiavimų dėl tarpininkavimo ir administravimo mokesčių. Atsakovas remiasi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika dėl netesybų mažinimo.

17Ieškovas neįvykdė LR CPK 288 str. 1 d. numatytos pareigos ir atsiliepimo į atsakovo prieštaravimą nepateikė, laikytina, kad ieškovė priešingų argumentų atsakovo prieštaravimams neturi.

18Ieškovė prašė priteisti iš atsakovo 2 580,53 Eur sutarties administravimo mokesčio.

19Pažymėtina, jog administravimo mokesčio dydis Specialiosiose sąlygose nėra numatytas, o Bendrųjų sąlygų kredito sutarčių 5.4. punkte numatyta, kad jis apskaičiuojamas taip: 1,2 procento per mėnesį nuo Vartojimo kredito sumos, iš šios sumos atėmus priskaičiuotą komisinį mokestį ir yra ne daugiau nei 30 eurų per mėnesį. Kas yra komisinis mokestis, nei Specialiosiose sąlygose, nei Bendrose sąlygose, nėra nurodyta. Tokiu būdu ir šiuo atveju konstatuotina, jog tokia sąlyga yra visiškai neskaidri ir nesąžininga vartotojo atžvilgiu, nes vartotojas, būdamas silpnesnioji sutarties šalis, negali / negalėjo numatyti, koks mokestis jo atžvilgiu bus taikomas, be to pažymėtina, kad kredito sutarčių Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) specialiosiose ir bendrosiose sąlygose tokio mokesčio nėra numatyta, todėl reikalavimas atmestinas kaip nepagrįstas.

20Be to, iš Bendrųjų vartojimo kredito sutarčių Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) sąlygų 5.4 punkto matyti, jog jame šalys sulygo, kad vartojimo kredito gavėjui tinkamai vykdant sutartį, sutarties administravimo mokesčiui yra taikoma nuolaida ir jis yra lygus nuliui; vartojimo kredito gavėjui netinkamai vykdant sutartį, sutarties administravimo mokesčiui nuolaida nebetaikoma vadovaujantis 5.14 punktu, kuriame nustatyta, kad bet kokios nuolaidos, susijusios su vartojimo kredito gavėjo išlaidomis (įskaitant, bet neapsiribojant nuolaidomis palūkanoms, sutarties administravimo mokesčiui ir kitiems mokesčiams), kurios yra taikomos tik apibrėžtu laikotarpiu (t. y. kaip išskirtiniai riboto galiojimo pasiūlymai bendrovės klientams), taikomos tik vartojimo kredito gavėjui tinkamai vykdant įsipareigojimus pagal vartojimo kredito sutartį. Jei vartojimo kredito gavėjas netinkamai vykdo įsipareigojimus pagal vartojimo kredito sutartį, t. y. vėluoja mokėti bent vieną mėnesinę įmoką daugiau kaip 30 dienų, nuo 31 vėlavimo dienos nuolaidos netaikomos visam tolimesniam vartojimo kredito sutarties laikotarpiui. Tai atitinkamai reiškia, kad administravimo mokestis šiuo konkrečiu atveju yra mokamas tik atsakovui pažeidus sutarties nuostatas, todėl darytina išvada, kad jis yra tam tikra netesybų forma. Kitaip tariant, prievolė mokėti šį mokestį atsiranda tik kaip pažeidimo pasekmė. Specialiosios teisės normos, reglamentuojančios vartojimo kredito teisinius santykius, yra nustatytos Vartojimo kredito įstatyme, pagal kurio 11 straipsnio 8 dalį pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais vartojimo kredito gavėjui taikomos netesybos negali būti didesnės kaip 0,05 procento pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną, o jokios kitos netesybos ir mokesčiai už vartojimo kredito sutartyje numatytų finansinių įsipareigojimų nevykdymą vartojimo kredito gavėjui negali būti taikomi, todėl nagrinėjamu atveju reikalavimas dėl administravimo mokesčio priteisimo negalėtų būti tenkinamas ir šiuo pagrindu.

21Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovo 1 085,44 Eur tarpininkavimo mokesčio.

22Sutarčių Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) Specialiosiose sąlygose numatyta, kad tarpininkavimo mokestis yra 1 085,44 (938,82 Eur pagal vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ) ir 172,02 Eur pagal vartojimo kredito sutartį Nr. ( - )). Pagal Sutarties Bendrųjų sąlygų 1.28 punktą tarpininkavimo mokestis – tai mokestis, kurį vartojimo kredito gavėjas moka bendrovei (ieškovui) ir kuris apskaičiuojamas sutarties 5.3 punkte numatyta tvarka. Sutarties 5.3 punkte numatyta, kad tarpininkavimo mokestis apskaičiuojamas tokia tvarka: tai yra Specialiosiose sąlygose numatytas tam tikras procentinis dydis nuo mėnesinės įmokos ir priskaičiuotos vėlavimo palūkanų sumos, jeigu mėnesinės įmokos mokėjimas yra pradelstas. Specialiosiose vartojimo kredito sąlygose tarpininkavimo mokesčio procentinis dydis – 8,90 proc. pagal vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ) ir 6,90 proc. pagal vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ).

23Pažymėtina, kad iš sutarties Bendrųjų sąlygų 1.28 punkte esančio mokesčio apibrėžimo (sąvokos) nėra aiški tokio mokesčio paskirtis. Nors ieškovas nurodė, kad šis mokestis skaičiuojamas, nes ieškovė teikia tarpusavio skolinimo paslaugą ir dėl to patiria išlaidas, tačiau nepateikė jokių įrodymų apie patirtas 1 085,44 Eur išlaidas. Išlaidos turi būti pagrįstos. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad komisinio (tarpininkavimo) mokesčio sąvoka tapati 1.30 punkte nurodytai administravimo mokesčio sąvokai. Tai yra mokesčiai, mokami ieškovės bendrovei, tačiau vartotojui nenurodyta, už ką jis privalės sumokėti kredito davėjui tokį mokestį. Šalių teisinius santykius reglamentuojančiame Įstatyme numatyta, kad tam tikri asmenys gali teikti vartojimo kredito tarpininko paslaugas ir už tai gauti atitinkamą atlyginimą. Tačiau šiuo atveju ieškovė nurodo, jog veikia kaip tarpusavio skolinimo platformos operatorius, kreditus teikia savo vardu. Taigi ieškovė neatitinka Vartojimo kredito įstatymo 2 straipsnio 23 punkte pateiktos vartojimo kredito tarpininko apibrėžties.

24Pagal Vartojimo kredito įstatymo 253 straipsnio 6 dalį tarpusavio skolinimo platformos operatoriui paskolos davėjo ir (arba) vartojimo kredito gavėjo mokamas atlygis gali būti skaičiuojamas tik nuo paskolos davėjui vartojimo kredito gavėjo grąžintų (ne grąžintinų) įmokų. Įvertinus Bendrųjų sąlygų 5.3. punkte numatytą komisinio (tarpininkavimo) mokesčio apskaičiavimo metodą matyti, kad jis neatitinka Vartojimo kredito įstatymo 253 straipsnio 6 dalyje nurodyto atlyginimo skaičiavimo būdo, juolab neaišku, kokia atsakovui apskaičiuoto tarpininkavimo mokesčio paskirtis. Pažymėtina ir tai, kad sutarties Bendrųjų sąlygų 5.2 punkte nurodyta, jog vartojimo kredito gavėjas privalo kiekvieną mėnesį mokėti grąžinamą kredito dalį, palūkanas, sutarties administravimo mokestį ir komisinį mokestį. Tuo tarpu tarpininkavimo mokesčio, kaip mėnesinės kredito grąžinimo įmokos dalies, sutartyje nenurodyta. Atsakovas, būdamas silpnesniąja sutarties šalimi, dėl informacijos, patirties, specialių žinių stokos, sudarydamas sutartį, turėjo ribotas galimybes tinkamai įvertinti ieškovės pasiūlytas sutarties sąlygas, daryti įtaką jų turiniui, todėl teismas, atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes, reikalavimą dėl tokio tarpininkavimo mokesčio priteisimo atmeta kaip nepagrįstą.

25Atsakovas prieštarauja priteistoms 17,00 procentų dydžio mokėjimo palūkanoms nuo negrąžintos 1 719,56 Eur kredito sumos nuo kreipimosi į teismą dienos iki visiško kredito grąžinimo dienos ir 24,00 procentų dydžio mokėjimo palūkanoms nuo negrąžintos 6 057,74 Eur kredito sumos nuo kreipimosi į teismą dienos iki visiško kredito grąžinimo dienos, nurodydamas, kad ieškovo nuostolius pilnai padengia teismo priteistos 5 procentų dydžio palūkanos nuo bylos teisme iškėlimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, remiantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika dėl netesybų mažinimo.

26Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai; CK 6.71 straipsnio 1 dalis). Tai yra vienas iš prievolių įvykdymo užtikrinimo būdų (CK 6.70 straipsnis), kartu – viena iš civilinės atsakomybės formų (CK 6.245 straipsnio 1 dalis, 6.258 straipsnis).

27Kasacinio teismo išaiškinta, kad paskolos gavėjas negali būti atleistas nuo palūkanų kaip atlyginimo už naudojimąsi paskolos suma mokėjimo tuo atveju, jei paskolos davėjas nutraukia paskolos sutartį paskolos gavėjui pažeidus įsipareigojimus grąžinti suteiktą paskolą ir mokėti sutartas palūkanas nustatytu terminu, išskyrus atvejus, jei tai nustatyta paskolos sutartyje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gruodžio 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-509/2010). Toks aiškinimas atitinka ir mokėjimo palūkanų paskirtį – atlyginti kreditoriui už naudojimąsi pinigais tol, kol toks naudojimasis tęsiasi. Nagrinėjamu atveju Kredito sutartyje 6.1 punktu šalys susitarė, kad sutarties specialiosiose sąlygose nustatytos (mokėjimo funkciją atliekančios) palūkanos, skaičiuojamos nuo negrąžintos mėnesinės įmokos kredito dalies kaip atlyginimas už naudojimąsi Vartojimo kredito suma iki visiško skolos sumokėjimo dienos. Ši sutartinė nuostata patvirtina, kad kredito gavėjo pareiga po kredito sutarties nutraukimo mokėti pelno palūkanas išliko (LAT nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-275-248/2015).

28Atsakovas prašo mažinti palūkanas, atsakovo argumentai, kad priteistos 17 procentų dydžio palūkanos nuo negrąžintos 1719,56 eurų kredito sumos ir 24 procentų dydžio palūkanos nuo negrąžintos 6057,74 eurų kredito sumos nuo 2018-05-22 aiškiai prieštarauja teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams, pagrįsti, pagal vartojimo kredito sutarties bendrąsias sąlygas (sutartis Nr. ( - )), p. 1.1, p.3.4.4 skolininkui G. K. suteiktas vartojimo kreditas, kreditas suteikiamas įvertinus kliento kreditingumą pagal gavėjų kreditingumo vertinimo taisykles, kreditorius galėjo visiškai ar iš dalies atsisakyti sutiekti vartojimo kreditą, jeigu manė, kad klientas nesugebės laiku ir tinkamai vykdyti savo įpareigojimus; sutarties 5 p., 5.1 p., 5.2 p., numatyta, kad vartojimo kreditas grąžinamas dalimis, kas mėnesį grąžinant kredito dalį, palūkanas; be to vartojimo kredito įstatymas numato galimybę atsisakyti vartojimo kredito sutarties ir grąžinti jam išmokėtą vartojimo kredito sumą nemokant palūkanų ir jokių kitų mokesčių, išlaidų ar kompensacijų.

29Teismas įvertinęs atsakovo pateiktą atsiliepimą, atsikirtimus, pateiktus šalių įrodymus, laiko nustatytomis bylos aplinkybes, kad sutarčių specialiosiose sąlygose nurodytos paskaičiuotos už visą naudojimosi kreditu laiką mokėtinos palūkanų sumą aukšta, prieštaraujanti teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams. Atsakovas, skolindamasis 1 800 Eur įsipareigojo sumokėti 693,12 Eur palūkanų, o už 6 111,32 Eur kreditą – 4 437,28 Eur palūkanų. Atsakovas nurodo, kad sudarant sutartį turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų ir jas derinti; teismas vertina, kad atsakovo suklydimui ir sąlygų įvertinimui turėjo įtakos sutarties sudarymas elektronine forma prisijungimo būdu , kaip paaiškėjo atsakovui, pagal standartines sutarties sąlygas, ir tai apribojo skolininkui galimybę suprasti ir įvertinti sutarties sąlygas, skubotai ir neapgalvotai pasirašius sutartis, įvertinti mokėjimų nevykdymo pasekmes, atsakovas neturėjo galimybės tartis dėl palankesnių sutarties sąlygų, dėl mažesnių palūkanų, jei tai būtų sutarties sąlygos būtų išaiškintos atsakovui dalyvaujant kredito įstaigos atstovui, atsakovas sutarčių sudarymo momentu buvo nelygiavertėje padėtyje, yra silpnesnė šalis, negalėjo tartis pagal Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 6 str. dėl palankesnės ir mažesnės vartojimo kredito palūkanų normos, todėl yra pagrindas mažinti palūkanų dydį iki 5 proc. nuo pareiškimo pateikimo dienos teismui iki įvykdymo, kuri teismo vertinimu, yra adekvati padarytam pažeidimui bei faktiškai kreditorės patirtiems nuostoliams , palūkanas pagal prievoles gali nustatyti įstatymai arba šalių susitarimai(CK 6.37 str. 1 d.). Atsižvelgiant į kasacinio teismo formuojamą praktiką, taip pat į tai, kad atsakovas yra vartotojas, kuris sutartį su kreditoriumi sudarė prisijungimo būdu pagal standartines sutarties sąlygas, t. y. turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų, į tai, kad prašomos priteisti palūkanos yra akivaizdžiai per didelės, jų dydis prieštarauja protingumo, sąžiningumo principams, sąžiningai verslo praktikai ir suteikia galimybę nepagrįstai praturtėti vienai šaliai bei pažeidžia teisėtus kitos šalies interesus, todėl ieškovės prašomos priteisti palūkanos nuo pareiškimo pateikimo dienos teismui iki įvykdymo mažintinos iki protingo dydžio, iki 5 proc. (Respublikos vartojimo kredito įstatymas 2011 m. lapkričio 17 d. Nr. XI-1684, LR CK 6.37 str.1,2,3 d.).

30Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 0,81 Eur sutartines palūkanas, skaičiuojamas nuo termino įvykdyti prievolę praleidimo, t.y. nuo 2018-01-21 pagal vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ) ir 15,08 Eur sutartines palūkanas, skaičiuojamas nuo termino įvykdyti prievolę praleidimo, t.y. nuo 2018-01-07 pagal vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ) iki kreipimosi į teismą dienos, vadovaujantis sutarties 6.1 punktu. Šiame sutarties punkte nurodyta, kad sutarties specialiosiose sąlygose numatytos palūkanos yra mokamos nuo negrąžintos mėnesinės įmokos kredito dalies kaip atlyginimas už naudojimąsi vartojimo kredito suma. Ieškovė nurodė, kad mokėjimo funkciją atliekančios palūkanos iki kreipimosi į teismą dienos yra 843,07 Eur. Atsižvelgiant į tai, kad šios palūkanos yra paskaičiuotos už bendrą įsiskolinimo sumą iki kreipimosi į teismą dienos, teismas sprendžia, kad prašomos priteisti 0,81 Eur palūkanos, skaičiuojamos nuo 2018-01-21 iki kreipimosi į teismą dienos ir 15,08 Eur palūkanos, skaičiuojamos nuo 2018-01-07 iki kreipimosi į teismą dienos už prievolės įvykdymo termino praleidimą yra perteklinės, todėl nepriteistinos.

31Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.261 straipsnyje nustatyta, kad palūkanos yra minimalūs kreditoriaus nuostoliai, kuriuos, praleidęs piniginės prievolės įvykdymo terminą, skolininkas privalo mokėti už termino praleidimą. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 17,00 procentų dydžio mokėjimo palūkanas nuo negrąžintos 1 719,56 Eur kredito sumos nuo kreipimosi į teismą dienos iki visiško kredito grąžinimo dienos pagal sutartį Nr. ( - ) ir 24,00 procentų dydžio mokėjimo palūkanas nuo negrąžintos 6 057,74 Eur kredito sumos nuo kreipimosi į teismą dienos iki visiško kredito grąžinimo dienos pagal sutartį Nr. ( - ). Atsakovas šiam ieškovės reikalavimui prieštarauja, kaip nesąžiningam, kadangi kompensacinių palūkanų paskirtis yra atlyginti kreditoriaus minimalius patirtus nuostolius, o ne pasipelnyti. Nurodo, kad vartojimo kredito sutartį sudarė prisijungimo būdu pagal standartines sutarčių sąlygas, turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų ir jas derinti, t. y. šalys sutarčių sudarymo momentu buvo nelygiavertėje padėtyje, todėl priteistos 17 procentų dydžio palūkanos nuo negrąžintos 1719,56 eurų kredito sumos ir 24 procentų dydžio palūkanos nuo negrąžintos 6057,74 eurų kredito sumos nuo 2018-05-22 aiškiai prieštarauja teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams. Kreditoriaus nuostolius pilnai padengia 5 procentų dydžio palūkanos nuo bylos teisme iškėlimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

32Teismas, spręsdamas, ar yra pagrindas nepriteisti (mažinti) palūkanas, turi atsižvelgti į sutarties pobūdį, jos trukmę, paskolos paskirtį, skolininko riziką, taip pat į tai, ar palūkanos prieštarauja viešajai tvarkai ir ar jos neperauga į lupikavimą, į sutarties sudarymo metu buvusias bankų palūkanų normas ir kitas aplinkybes (Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus 2016 m. gegužės 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2A-893-560/2016). Aplinkybių, tirtinų mažinant palūkanas, sąrašas nėra baigtinis (2012 m. spalio 25 d. netesybas ir palūkanas reglamentuojančių teisės normų taikymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje apžvalga Nr. AC-37-1). Teismas, atsižvelgęs į pagrindinės prievolės (6 111,32 Eur ir 1800 Eur) ir (atitinkamai) prašomų priteisti palūkanų 24 proc. ir 17 proc. santykį sprendžia, kad nagrinėjamu yra pagrindas mažinti palūkanų dydį.

33CK 6.37 straipsnyje numatyta, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės prievolės, turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio ar šalių susitartas palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. CK 6.210 straipsnio 1 dalis numato, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą. Procesinių palūkanų paskirtis – skatinti skolininką kuo greičiau įvykdyti prievolę, be to, jos atlieka kompensacinę funkciją – procesinės palūkanos yra skolininko kreditoriui mokamas atlyginimas už naudojimąsi kreditoriaus lėšomis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gegužės 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-223/2011). Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškovei iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą 8620,37 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2018-05-22) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

34Šaliai, kurios naudai priimtas teismo sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93 str. 1 d.). Bylinėjimosi išlaidas sudaro žyminis mokestis ir išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu (CPK 79 str.). Ieškovas teismui pateikė rašytinius įrodymus, jog už ieškinį sumokėjo 277,00 Eur žyminį mokestį ir už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas patyrė 246,01 Eur išlaidų už procesinių dokumentų parengimą ir pateikimą teismui. Kaip matyti iš ieškovo pateiktų dokumentų, ši suma buvo sumokėta advokatų profesinė bendrija „Euroteisės biuras“ vien tik už ieškinio parengimą. Atsižvelgiant į bylos sudėtingumą, atliktus procesinius veiksmus, laikytina, jog advokato darbo laiko sąnaudos nėra didelės, nes tarp šalių kilęs ginčas nereikalauja sudėtingos teisinės analizės, nėra sprendžiamas naujas teisinis klausimas, Teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis - ieškiniai ganėtinai šabloniški, todėl vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais, teismas mano, kad ieškovo prašomos priteisti išlaidos už procesinių dokumentų parengimą yra nepagrįstai didelės, ir todėl mažintinos iki 100,00 Eur.

35Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 93 straipsnio 2 dalimi – jei ieškinys patenkintas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovei proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai. Pagal ieškovės ieškinį yra patenkinti 70,07 procentai reikalavimų, todėl bylinėjimosi išlaidos ieškovei priteisiamos vadovaujantis šia proporcija. Iš atsakovo ieškovei priteistina 264,16 Eur bylinėjimosi išlaidų (CPK 79 straipsnis, 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis, 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas, 98 straipsnis) (277 Eur žyminio mokesčio + 100,00 Eur už advokato teisinę pagalbą) x 70,07 / 100 proc.).

36Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo išlaidos neženkliai viršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą (3,12 Eur), procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovo nepriteistinos (CPK 92 straipsnis).

37Teismas, vadovaudamasis CPK 259, 263-268, 270 straipsniais,

Nutarė

38ieškinį patenkinti iš dalies.

39Priteisti iš atsakovo G. K. (asmens kodas ( - ) paskutinė žinoma gyvenamoji vieta ( - )), ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „NEO Finance“ (įmonės kodas ( - ), buveinė ( - )) 7 777,30 Eur (septynių tūkstančių septynių šimtų septyniasdešimt septynių eurų 30 ct) negrąžintą kredito dalį, 843,07 Eur (aštuonių šimtų keturiasdešimt trijų eurų 07 ct) mokėjimo (pelno) palūkanas, paskaičiuotas iki kreipimosi į teismą dienos, 5,00 procentų dydžio mokėjimo palūkanas nuo negrąžintos 1 719,56 Eur kredito sumos nuo kreipimosi į teismą dienos 2018-05-22 iki visiško kredito grąžinimo dienos, 5,00 procentų dydžio mokėjimo palūkanas nuo negrąžintos 6 057,74 Eur kredito sumos nuo kreipimosi į teismą dienos 2018-05-22 iki visiško kredito grąžinimo dienos, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos 8 620,37 Eur nuo bylos iškėlimo teisme 2018-05-23 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 264,16 Eur (du šimtus šešiasdešimt keturis eurus 16 ct) bylinėjimosi išlaidas.

40Likusią ieškinio dalį atmesti.

41Sprendimas per trisdešimt dienų nuo priėmimo gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmų teisėjas Romaldas Šuliokas,... 2. sekretoriaujant Audronei Palaimienei,... 3. nedalyvaujant ieškovės Uždarosios akcinės bendrovės (toliau-UAB) „NEO... 4. nedalyvaujant atsakovui G. K.,... 5. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 6. Teismas... 7. Ieškovė UAB „NEO Finance" ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo G. K. 7... 8. Ieškovo atstovas į teismo posėdį neatvyko, pateikė prašymą civilinę... 9. Atsakovas G. K. į teismo posėdį neatvyko, 2018-09-04 pateikė informaciją,... 10. Atsakovui apie teismo posėdį pranešta, byla nagrinėtina iš esmės šalims... 11. Atsakovas teismui pateiktame pareiškime dėl sprendimo už akių... 12. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 13. Savo reikalavimą ieškovė grindžia rašytiniais įrodymais: PVM... 14. Pagal CK 6.886 straipsnio 1 dalį vartojimo kredito sutartimi kredito davėjas... 15. Kadangi atsakovas pateiktame prieštaravime kreditų suteikimo faktą... 16. Atsakovas pareiškime dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo prieštarauja... 17. Ieškovas neįvykdė LR CPK 288 str. 1 d. numatytos pareigos ir atsiliepimo į... 18. Ieškovė prašė priteisti iš atsakovo 2 580,53 Eur sutarties administravimo... 19. Pažymėtina, jog administravimo mokesčio dydis Specialiosiose sąlygose nėra... 20. Be to, iš Bendrųjų vartojimo kredito sutarčių Nr. ( - ) ir Nr. ( - )... 21. Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovo 1 085,44 Eur tarpininkavimo... 22. Sutarčių Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) Specialiosiose sąlygose numatyta, kad... 23. Pažymėtina, kad iš sutarties Bendrųjų sąlygų 1.28 punkte esančio... 24. Pagal Vartojimo kredito įstatymo 253 straipsnio 6 dalį tarpusavio skolinimo... 25. Atsakovas prieštarauja priteistoms 17,00 procentų dydžio mokėjimo... 26. Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma,... 27. Kasacinio teismo išaiškinta, kad paskolos gavėjas negali būti atleistas nuo... 28. Atsakovas prašo mažinti palūkanas, atsakovo argumentai, kad priteistos 17... 29. Teismas įvertinęs atsakovo pateiktą atsiliepimą, atsikirtimus, pateiktus... 30. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 0,81 Eur sutartines palūkanas,... 31. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.261 straipsnyje nustatyta, kad... 32. Teismas, spręsdamas, ar yra pagrindas nepriteisti (mažinti) palūkanas, turi... 33. CK 6.37 straipsnyje numatyta, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės... 34. Šaliai, kurios naudai priimtas teismo sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 35. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK)... 36. Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo... 37. Teismas, vadovaudamasis CPK 259, 263-268, 270 straipsniais,... 38. ieškinį patenkinti iš dalies.... 39. Priteisti iš atsakovo G. K. (asmens kodas ( - ) paskutinė žinoma gyvenamoji... 40. Likusią ieškinio dalį atmesti.... 41. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo priėmimo gali būti skundžiamas Kauno...