Byla 2-2500-589/2013
Dėl skolos priteisimo pagal ieškovės UAB „4 Finance“ ieškinį atsakovui D. D

1Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėja Rita Dambrauskaitė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą dėl skolos priteisimo pagal ieškovės UAB „4 Finance“ ieškinį atsakovui D. D., ir

Nustatė

2Ieškovė kreipėsi į teismą ir prašo priteisti iš atsakovo 2100 Lt skolą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir visas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad su atsakovu 2011 m. vasario 11 d. pagal bendrąsias paskolos sutarties sąlygas sudarė paskolos sutartį ir suteikė atsakovui 750,00 Lt paskolą terminui iki 2011-03-13. Atsakovas prievolės neįvykdė iki šiol, todėl remiantis bendrųjų paskolos sutarties sąlygų 7.2 punktu, už kiekvieną prievolės neįvykdymo dieną buvo skaičiuojami 1 proc. dydžio delspinigiai nuo uždelstų mokėjimų, todėl delspinigių dydis už 180 dienų yra 1350 Lt. Ieškovė prašo priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovas nepareikš atsiliepimo į ieškinį.

3Atsakovas teismo 2013 m. kovo 5 d. pranešimu buvo įpareigotas per 20 dienų nuo pranešimo įteikimo dienos pateikti atsiliepimą į ieškinį. Teismo pranešimas atsakovui įteiktas 2013 m. kovo 6 d., tačiau atsiliepimo į ieškinį jis nepateikė, todėl priimtinas sprendimas už akių (LR CPK 142 str. 4 d.).

4Atlikus formalų byloje esančių įrodymų tyrimą (netiriant įrodymų turinio ir vertinant tik teisinį, bet ne faktinį jų pagrįstumą), teismas įsitikino, kad pasitvirtinus byloje esančių įrodymų turiniui būtų pagrindas ieškinį tenkinti iš dalies (LR CPK 285 str. 2 d.).

5Ieškinys tenkintinas iš dalies. Priimtinas sprendimas už akių.

6Atsakovo piniginę prievolę ieškovei patvirtina byloje esantys rašytiniai įrodymai. Iš byloje esančių dokumentų matyti, kad ieškovė ir atsakovas 2011 m. vasario 11 d. pagal bendrąsias paskolos sutarties sąlygas sudarė paskolos sutartį, pagal kurią atsakovui buvo suteikta 750 Lt paskola. Sutartimi atsakovas įsipareigojo grąžinti paskolą iki 2011-03-13. Įstatymas įpareigoja prievoles vykdyti sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus bei draudžia vienašališkai atsisakyti vykdyti prievolę, pakeisti jos įvykdymo sąlygas (LR CK 6.38, 6.59, 6.158, 6.200, 6.256 str.). Ieškovė savo prievolę įvykdė tinkamai, atsakovas pretenzijų nereiškė ir su ieškove tinkamai neatsiskaitė, todėl darytina išvada, kad atsakovas prievolės neįvykdė. Iš atsakovo priteistina 750 Lt skola (LR CK 6.870 str. – 6.874 str.).

7Ieškovė taip pat prašo iš atsakovo priteisti sutartyje numatytus delspinigius. Ieškovė delspinigius skaičiuoja už 180 dienų. Pagal sutarties 7.2. punktą, už kiekvieną prievolės neįvykdymo dieną ieškovas skaičiuoja 1 procento dydžio delspinigius nuo uždelstos mokėjimų sumos. Todėl delspinigių dydis už 180 dienų yra 1350 Lt.

8Netesybos – tai įstatymų ar sutarties nustatyta pinigų suma, kurią kaltoji sutarties šalis (skolininkas) privalo mokėti kreditoriui jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (LR CK 6.71 str. 1 d., 6.258 str. 1 d.). Skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai jis praleidžia prievolės įvykdymo terminą (LR CK 6.63 str. 1 d. 2 p., 6.260 str. 1 d.). Netesybos turi atlikti kompensuojamą funkciją, jos nustatomos siekiant atlyginti nukentėjusiai šaliai nuostolius, tačiau netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (atsakovo) sąskaita. Jeigu netesybos yra aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo (LR CK 6.73 str. 2 d.). Nors šalys netesybų dydį nustatė tarpusavio susitarimu, tačiau netesybos neturi būti pernelyg didelės, nes sutarties dalyviai tarpusavio santykius privalo grįsti protingumu, sąžiningumu ir teisingumu, o šaliai prašant priteisti netesybas, teismui pavesta kontroliuoti šalių elgesį ir tikrinti netesybų dydį. LR CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d. įtvirtinta teismo teisė mažinti netesybas vien dėl to, kad jos pernelyg didelės (neprotingos), taip pat dėl to, jeigu skolininkas įvykdė dalį prievolės ir tai vertinama kaip teismo pareiga kontroliuoti netesybų dydį. Teismas mano, kad ieškovės reikalavimas dalyje dėl delspinigių priteisimo yra aiškiai nepagrįstas ir neatitinkantis protingumo, sąžiningumo bei teisingumo principų, delspinigių suma yra neprotingai didelė, todėl mažintina iki 0,1 procento, kas sudaro 135 Lt (750 Lt x 0,1 proc. x 180 d. = 135 Lt).

9Už piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimą LR CK 6.37 str., 6.210 str. 1 d. numatytos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškovo reikalavimas priteisti procesines palūkanas už priteistą sumą yra pagrįstas įstatymu.

10Ieškinys dėl skolos priteisimo tenkintinas iš dalies (42 %). Iš atsakovo priteistina 750 Lt skola, 135 Lt delspinigiai, 5 proc. dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

11Bylinėjimosi išlaidos paskirstytinos tarp šalių proporcingai teismo patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai (LR CPK 79, 80, 88, 92, 93 str.).

12Vadovaudamasis LR CPK 279, 285, 286, 287 straipsniais, teismas

Nutarė

13Ieškinį tenkinti iš dalies.

14Priteisti ieškovei UAB „4 Finance“, į.k. 301881644, iš atsakovo D. D., a.k. ( - ) 750 Lt (septynis šimtus penkiasdešimt litų) skolą, 135 Lt (šimtą trisdešimt penkis litus) delspinigius, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo 2013 m. kovo 5 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 30,24 Lt (trisdešimt litų 24 ct) žyminio mokesčio.

15Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

16Atsakovas D. D. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Panevėžio miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

17Ieškovė UAB „4 Finance“ per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Panevėžio apygardos teismui, paduodant skundą Panevėžio miesto apylinkės teisme.

Proceso dalyviai