Byla 2-171-839/2012
Dėl neturtinės žalos atlyginimo

1Utenos rajono apylinkės teismo teisėjas Gediminas Karpavičius, sekretoriaujant Sandrai Pečionienei, dalyvaujant M. V., jos įstatyminei atstovei A. V., atstovui advokatui V. B, uždarosios akcinės bendrovės draudimo kompanijos „PZU Lietuva“ atstovei D. B., uždarosios akcinės bendrovės ,,Utenos komunalininkas“ atstovei advokatei I. M., nedalyvaujant V. B., viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės M. V. ieškinį atsakovui UAB DK ,,PZU Lietuva“ ir tretiesiems asmenims, nepareiškiantiems savarankiškų reikalavimų – UAB ,,Utenos komunalininkas“ ir V. B. dėl neturtinės žalos atlyginimo,

Nustatė

2ieškovė prašo priteisti iš atsakovo UAB DK ,,PZU Lietuva“ 5000 Lt neturtinės žalos atlyginimo ir visas turėtas bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje nurodė, kad 2009 m. gruodžio 30 d. įvykusio autoįvykio metu, V. B. vairuojant UAB „Utenos komunalininkas“ priklausantį traktorių buvo sužalotos automobilio „VW Golf“ keleivės, t.y. ieškovei padarytas nežymus sveikatos sutrikdymas, o jos motinai A. V. nesunkus sveikatos sutrikdymas. Dėl įvykusio autoįvykio patyrė šoką, buvo stipriai sukrėsta, blauzdose padarytos kraujosruvos, todėl teko atsisakyti dalyvavimo suplanuotose renginiuose, atliekami procesiniai veiksmai baudžiamojoje byloje lėmė psichologinės ir dvasinės gerovės praradimą, teko gerti raminamąsias arbatas. UAB „Utenos komunalininkas“ priklausantis traktorius buvo apdraustas civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu UAB DK ,,PZU Lietuva“, todėl patirtą žalą turėtų atlyginti draudimo bendrovė.

3Patikslintu ieškiniu UAB DK ,,PZU Lietuva“ nurodė byloje atsakovu, o UAB „Utenos komunalininkas“ trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų bei 2011-12-06 pateikė prašymą dėl civilinio ieškinio atsisakymo UAB „Utenos komunalininkas“ atžvilgiu.

4Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškinį, su ieškiniu nesutinka, nes jis nepagrįstas ir neįrodytas. Nurodo, kad ieškovė praleido pretenzijų pateikimo terminą pagal LR Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 16 str. 4 d., be to prašomos priteisti neturtinės žalos dydis neatitinka teisės aktuose įtvirtintų draudimo išmokos apskaičiavimo principų bei teismų praktikos ir yra aiškiai per didelis.

5Tretysis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų (procesinė padėtis po patikslinto ieškinio ir ieškinio atsisakymo pateikimo) – UAB ,,Utenos komunalininkas“ pateikė atsiliepimą į ieškinį, su juo nesutinka ir prašo atmesti, nes ieškinys nepagrįstas ir neįrodytas.

6Tretysis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų – V. B. pateikė atsiliepimą į ieškinį, ieškinį pripažįsta iš dalies, prašo priteistinos neturtinės žalos dydį sumažinti iki 200 Lt.

7Ieškinys tenkintinas iš dalies.

8Iš bylos duomenų matyti, kad 2009 m. gruodžio 30 d. įvykusio autoįvykio metu, V. B. vairuojant UAB „Utenos komunalininkas“ priklausantį traktorių „MTZ 80”, valst. Nr. 56-95 LC, buvo sužalotos automobilio „VW Golf“ keleivės, t.y. ieškovei padarytas nežymus sveikatos sutrikdymas (b.b. I t. 35 b.l.), o jos motinai A. V. nesunkus sveikatos sutrikdymas (b.b. I t. 14-16 b.l.). Įsiteisėjusiu Utenos rajono apylinkės teismo 2011 m. vasario 15 d. nuosprendžiu V. B. pripažintas kaltu dėl autoįvykio (b.b. II t. 27-33 b.l.). UAB „Utenos komunalininkas“ įvykusio autoįvykio metu buvo sudaręs su atsakovu UAB DK „PZU Lietuva“ transporto priemonių valdytojų privalomos civilinės atsakomybės sutartį AYAS NR. 7191184 laikotarpiui nuo 2009-04-01 iki 2010-03-31 (b.b. I t. 55 b.l.).

9LR Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo (toliau Įstatymas) 16 str. 4 d. nustato, kad šio įstatymo nustatyta tvarka atsakingas draudikas arba Biuras moka išmoką, jeigu pretenzija dėl padarytos žalos pareikšta per vienus metus nuo žalos atsiradimo dienos arba per vienus metus nuo dienos, kurią nukentėjęs trečiasis asmuo sužinojo ar turėjo sužinoti apie padarytą žalą, bet ne vėliau kaip per 4 metus nuo eismo įvykio dienos. Iš baudžiamosios bylos duomenų (b.b. I t. 33, 138, II t. 57-59 b.l.) matyti, kad M. V. buvo pripažinta nukentėjusia dėl fizinės žalos padarymo ir pakankamai aktyviai buvo imamasi priemonių dėl žalos nustatymo, tačiau ši teisė nebuvo tinkamai įgyvendinta ir realizuota, ką patvirtina 2011 m. gegužės 5 d. Panevėžio apygardos teismo nutartis (b.b. II t. 78-83 b.l.), kurioje sprendžiant dėl M. V. apeliacinio skundo pažymėta, kad dėl nusikalstamos veikos žalą patyręs asmuo civilinį ieškinį, jei jo nepareiškė baudžiamojoje byloje, gali pareikšti civilinio proceso tvarka. Iš bylos duomenų matyti, kad nuo eismo įvykio 2009-12-30 iki ieškinio pareiškimo 2011-07-25 nėra praėję daugiau kaip 2 metai (CK 1.125 str. 8 d.). Pretenzijos nepateikimas ar pateikimas praleidus nustatytą vienų metų terminą nedaro įvykio nedraudiminiu ir nepanaikina ieškovės teisės kreiptis į teismą su ieškiniu dėl žalos atlyginimo. Pažymėtina, jog tiesiogiai ieškovės ir atsakovo draudimo teisiniai santykiai nesieja. Pagal CK 6.987 straipsnį draudimo sutartimi viena šalis (draudikas) įsipareigoja už sutartyje nustatytą draudimo įmoką sumokėti kitai šaliai (draudėjui) arba trečiajam asmeniui, kurio naudai sudaryta sutartis, įstatyme ar draudimo sutartyje nustatytą draudimo išmoką, apskaičiuotą įstatyme ar draudimo sutartyje nustatyta tvarka, jeigu įvyksta įstatyme ar draudimo sutartyje nustatytas draudiminis įvykis. Taigi laikytina, kad UAB DK „PZU Lietuva“ yra tinkamu atsakovu byloje ir jam gali būti reiškiami reikalavimai.

10Neturtinės žalos samprata yra apibrėžta CK 6.250 straipsnyje. Pagal šio straipsnio nuostatas, neturtinė žala yra asmens fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, dvasinis sukrėtimas, reputacijos pablogėjimas ir kt. Pagal savo pobūdį neturtinė žala yra asmeninė žala, tiesiogiai susijusi su asmeniu, neatskiriama nuo jo asmenybės ir priklauso nuo jo paties išgyventų emocijų.

11Neturtinė žala yra padaroma dėl sukeliamų išgyvenimų, paveikiant skirtingus gėrius, turinčius didesnę ar mažesnę vertę asmeniui, kurie yra individualūs, todėl nukentėjusysis subjektyviai įvertina ir nurodo jam padarytos neturtinės žalos dydį. Teismas, nustatydamas neturtinės žalos dydį, atsižvelgia į jos pasekmes, šią žalą padariusio asmens kaltę, jo turtinę padėtį, padarytos turtinės žalos dydį bei kitas turinčias reikšmės bylai aplinkybes, taip pat į sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijus. Šioje normoje nėra pateiktas išsamus neturtinės žalos dydžio kriterijų sąrašas, nes, priklausomai nuo bylos aplinkybių, teismas gali pripažinti ir kitus neturtinės žalos atlyginimo dydžio nustatymo kriterijus.

12Iš ieškinyje nurodytų aplinkybių ir bylos nagrinėjimo metu teiktų paaiškinimų matyti, kad ieškovė patirtą neturtinę žalą sieja su patirtu sveikatos sužalojimu dėl to, kad jaučia fizinį skausmą ir išgyvenimais, dvasiniu sukrėtimu, nepatogumais, bendravimo galimybių sumažėjimu dėl autoįvykio bei jo metu įvykusio motinos sužalojimo.

13Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 178 straipsnyje suformuluota pagrindinė įrodinėjimo pareigos taisyklė, pagal kurią šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus. Šiuo atveju ieškovė turi pagrįsti kuo daugiau ir kuo svarbesnių žalos dydžio nustatymui reikšmingų kriterijų.

14Pagal CK 6.283 straipsnio 1 dalies prasmę, vienas iš žalos dydžio parinkimo kriterijų yra pasekmės. Minėta, kad dėl įvykusio autoįvykio M. V. konstatuotas nežymus sveikatos sutrikdymas (b.b. I t. 35 b.l.). Įrodymų, kad dėl patirtos traumos (kraujosruvų blauzdose) liekamųjų reiškinių ieškovės gyvenimo kokybė nepagerės byloje nėra. Įrodymais taip pat nepagrįsti teiginiai, jog M. V. prasidėjęs traukulinis sindromas gali būti autoįvykio metu patirto šoko pasekmė bei tai, jog nuo kūno kultūros pamokų ieškovė buvo atleista būtent dėl autoįvykio metu patirtų sužalojimų. Bylos nagrinėjimo metu ieškovė nurodė, kad nuo kūno kultūros pamokų ji buvo atleista dėl priežasčių, kurios nesusiję su įvykusiu autoįvykiu. Iš byloje esančios specialisto išvados ir pačios nukentėjusios parodymų ikiteisminio tyrimo metu matyti, kad 2009-12-30 įvykusio eismo įvykio metu jai buvo padarytos tik kraujosruvos blauzdose. Tuo tarpu iš baudžiamojoje byloje pateiktų medicininių dokumentų kopijų matyti, kad M. V. 2010-09-16 kreipėsi į gydytoją skųsdamasi kaktos skausmu, aukšta temperatūra, o 2010-10-29 jai diagnozuotas traukulinis sindromas (I t. 133-134 b.l.). Tokiu būdu, taip pat atsižvelgiant į byloje nagrinėjamo eismo įvykio metu M. V. padarytų sužalojimų pobūdį bei lokalizaciją, nėra jokio pagrindo minėto traukulinio sindromo atsiradimo bei atleidimo nuo kūno kultūros pamokų ir sieti priežastiniu ryšiu su įvykusiu eismo įvykiu.

15Kokia apimtimi ir kokio dydžio išmoką dėl draudiminio įvykio metu trečiajam asmeniui padarytos žalos moka draudikas, nustato Įstatymas bei 2008-02-13 LR Vyriausybės nutarimu Nr. 122 patvirtintos (nauja redakcija) Eismo įvykio metu padarytos žalos nustatymo ir draudimo išmokos mokėjimo taisyklės (toliau - Taisyklės). Įstatymo 11 straipsnio 1 dalis numato, kad transporto priemonės valdytojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo suma dėl vieno eismo įvykio negali viršyti 2 500 000 eurų, tame tarpe 2500 eurų dėl neturtinės žalos atlyginimo. Ši įstatymo nuostata nereiškia, kad draudikas tokią sumą privalo išmokėti visais atvejais. Konkrečių išmokėtinų sumų dydį nustato Taisyklės, jų 12 ir 12.1. punktai numato, kad atsakingas draudikas, nustatydamas atlygintinos neturtinės žalos dėl sveikatos sužalojimo dydį, privalo vadovautis dokumentais apie laikinojo nedarbingumo dėl sužalojimo trukmę, už kiekvieną nedarbingumo dieną išmokėdamas po 20 Lt. Iš specialisto išvados matyti, kad po eismo įvykio apžiūrėjus gydytojams ieškovė išleista namo ambulatoriniam gydymui. Duomenų, kad ieškovė dėl eismo įvykio metu patirto sužalojimo buvo nedarbinga bei kiek truko gydymas byloje nėra pateikta, kaip nurodė pati ieškovė turimas neįgalumas nesusijęs su autoįvykiu. Pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2003 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. V-298/158/A1-86 patvirtintas Sveikatos sutrikdymo masto nustatymo taisykles nežymus sveikatos sutrikdymas nustatomas, kai sužalojimas arba susargdinimas sveikatą sutrikdo ne ilgesniam kaip 10 dienų laikotarpiui arba nukentėjusysis praranda 5 procentus profesinio arba bendro darbingumo. Taigi dėl patirto sužalojimo ieškovei padaryta neturtinė žala įvertintina 200 Lt.

16Dar vienas iš žalos dydžio parinkimo kriterijų yra žalą padariusio asmens kaltė. Šiuo atveju tretysis asmuo pripažintas kaltu padaręs neatsargų nusikaltimą, jis sąmoningai nesiekė sukelti ieškovei dvasinių ir moralinių išgyvenimų. Ginčo dėl to, kad autoįvykis įvyko dėl trečiojo asmens V. B. kaltės, nėra. Bylos duomenimis ieškovės elgesys buvo rūpestingas, ji važiavo prisisegusi saugos diržus (b.b. I t. 35 b.l.).

17Sprendžiant neturtinės žalos atlyginimo klausimą, atsižvelgtina ir į atsakovo turtinę padėtį. Atsakovas neįrodinėja ir byloje nėra jokių duomenų apie tai, kad atsakovas yra nepajėgus sumokėti neturtinės žalos atlyginimą.

18Esant tokioms aplinkybėms ir vertinant bylos aplinkybes, pripažintina, kad esminis neturtinės žalos atlyginimo kriterijus yra ieškovės dvasinis sukrėtimas bei išgyvenimai ir jų įtaka tolimesniam nukentėjusiosios gyvenimui, nes iš bylos duomenų nėra pagrindo teigti, kad ieškovės sveikatos sužalojimas iš dalies pakeitė buvusį jos gyvenimą ir dėl sužalojimo pasekmių ji turi nuolat rūpintis pašlijusia sveikata.

19Kaip minėta fiziniam asmeniui neturtinė žala gali būti padaroma fizinio ir dvasinio pobūdžio pakenkimais, kurie sukelia kančias ir išgyvenimus. Išgyvenimus gali sukelti ne tik pačio asmens patirti sužalojimai bei ir jam artimų asmenų sužalojimai. Pirmiausia tai pasakytina apie asmenis, kurie emociškai labai susiję su nukentėjusiuoju. Tai – tėvai, vaikai, sutuoktiniai, kurių tarpusavio santykiai yra labai glaudūs. Iš bylos duomenų matyti, kad autoįvykio neigiamas fizinis poveikis pasireiškė ieškovės ir jos motinos kūno sužalojimo padarymu, todėl pripažintina, kad ieškovei kaip sužalotai pačiai ir kaip susijusiai su sužalotu asmeniu šiuo atveju (vaikui) teko patirti neigiamus dvasinius išgyvenimus, susirūpinimą būsimomis pasekmėmis, taigi yra pagrindas konstatuoti, kad padaryta neturtinė žala, kuri pasireiškė neigiamu poveikiu, įprastinio gyvenimo ritmo surikimu bei nepatogumais. Įrodymų, kurie leistų susieti patirtus išgyvenimus su traukulinio sindromo atsiradimu ar kitų sveikatos problemų paūmėjimu, kaip minėta byloje nėra pateikta, todėl konstatuotina, kad neturtinė žala padaryta dėl sukeltų išgyvenimų, tačiau jie nelaikytini itin dideliais, nes patirti sužalojimai nustatyti kaip nežymus ir nesunkus, taigi pažeistos vertybės gali būti atkuriamos.

20Atsižvelgdamas į aukščiau nurodytas aplinkybes teismas visą ieškovei padarytą neturtinę žalą įvertina 600 Lt suma ir ją priteisia (CK 6.250 str., CPK 185 str.). Įstatymo 11 straipsnio 1 dalis (galiojusi eismo įvykio metu) numato, kad nepaisant to, kiek yra nukentėjusių trečiųjų asmenų, Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo suma dėl vieno eismo įvykio 2500 eurų dėl neturtinės žalos atlyginimo. Utenos rajono apylinkės teismo 2011 m. vasario 15 d. nuosprendžiu iš UAB DK ,,PZU Lietuva“ A. V. priteista 3452,80 Lt neturtinei žalai atlyginti, todėl draudimo atlyginimo pakanka teismo priteistinai neturtinei žalai atlyginti.

21Ieškovė, kuriai atstovavo advokatas pagal įstatymą savo nuožiūra pasirinko pažeistų teisių gynimo būdą ir 2011-09-28 patikslinusi ieškinį nereiškė neturtinės žalos atlyginimo reikalavimo iš UAB ,,Utenos komunalininkas“, nurodydama šią įmonę trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų (32 b.l.), o žalos atlyginimo reikalavo tik iš UAB DK ,,PZU Lietuva“ (CK 1.137 str. 1 d.). 2011-12-02 vykusio parengiamojo teismo posėdžio metu suteikus ieškovei terminą apsispręsti dėl UAB ,,Utenos komunalininkas“ procesinės padėties byloje, 2011-12-06 ieškovė pateikė rašytinį prašymą dėl ieškinio atsisakymo atsakovo UAB ,,Utenos komunalininkas“ atžvilgiu, nurodė, kad ieškinio atsakymo pasekmės žinomos, todėl prašymas priimtinas ir byla dalyje dėl neturtinės žalos atlyginimo iš UAB ,,Utenos komunalininkas“ nutrauktina (LR CPK 140 str. 1 d.).

22Likusioje dalyje ieškinys atmestinas.

23LR CPK 93 str. 2 d. nurodyta, kad jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai.

24Ieškovė nuo žyminio mokesčio mokėjimo atleista pagal įstatymą, todėl iš atsakovo valstybei proporcingai patenkintų reikalavimų daliai priteisiama 18 Lt žyminio mokesčio ir 2,05 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų, iš viso 20,05 Lt (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 83 str. 1 d. 4 p., 96 str. 1 d.). Kadangi ieškinys tenkinamas iš dalies, iš atsakovo ieškovei priteisiamos išlaidos advokato pagalbai apmokėti proporcingai patenkintų reikalavimų daliai - 48 Lt (5, 14 b. l.). Atsakovas pateikė įrodymus (57, 60, 69 b.l.), jog patyrė 157,10 Lt išlaidas dėl atstovo atvykimo į bylos nagrinėjimą, todėl proporcingai atmestų reikalavimų daliai iš ieškovės atsakovui priteistina 138,25 Lt patirtų kelionės išlaidų.

25Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis LR CPK 185, 268, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

26ieškinį patenkinti iš dalies.

27Priteisti iš atsakovo UAB DK ,,PZU Lietuva“, įmonės kodas 110057869, ieškovei M. V., asmens kodas ( - ) atstovaujamai įstatyminės atstovės A. V., asmens kodas ( - ) 600 Lt (šešis šimtus litų) neturtinės žalos atlyginimo, 48 Lt (keturiasdešimt aštuonis litus) advokato atstovavimo išlaidų.

28Priteisti iš ieškovės M. V., asmens kodas ( - ) atstovaujamos įstatyminės atstovės A. V., asmens kodas ( - ) atsakovui UAB DK ,,PZU Lietuva“, įmonės kodas 110057869, 138,25 Lt (vieną šimtą trisdešimt aštuonis litus 25 ct) bylinėjimosi išlaidų.

29Priteisti iš UAB DK ,,PZU Lietuva“, įmonės kodas 110057869, valstybės biudžeto naudai 20,05 Lt žyminio mokesčio ir procesinių dokumentų įteikimo išlaidų.

30Bylą dalyje dėl neturtinės žalos atlyginimo iš UAB ,,Utenos komunalininkas“ nutraukti.

31Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

32Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui, paduodant skundą Utenos rajono apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
1. Utenos rajono apylinkės teismo teisėjas Gediminas Karpavičius,... 2. ieškovė prašo priteisti iš atsakovo UAB DK ,,PZU Lietuva“ 5000 Lt... 3. Patikslintu ieškiniu UAB DK ,,PZU Lietuva“ nurodė byloje atsakovu, o UAB... 4. Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškinį, su ieškiniu nesutinka, nes jis... 5. Tretysis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų (procesinė... 6. Tretysis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų – V. B. pateikė... 7. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 8. Iš bylos duomenų matyti, kad 2009 m. gruodžio 30 d. įvykusio autoįvykio... 9. LR Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo... 10. Neturtinės žalos samprata yra apibrėžta CK 6.250 straipsnyje. Pagal šio... 11. Neturtinė žala yra padaroma dėl sukeliamų išgyvenimų, paveikiant... 12. Iš ieškinyje nurodytų aplinkybių ir bylos nagrinėjimo metu teiktų... 13. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 178 straipsnyje... 14. Pagal CK 6.283 straipsnio 1 dalies prasmę, vienas iš žalos dydžio parinkimo... 15. Kokia apimtimi ir kokio dydžio išmoką dėl draudiminio įvykio metu... 16. Dar vienas iš žalos dydžio parinkimo kriterijų yra žalą padariusio asmens... 17. Sprendžiant neturtinės žalos atlyginimo klausimą, atsižvelgtina ir į... 18. Esant tokioms aplinkybėms ir vertinant bylos aplinkybes, pripažintina, kad... 19. Kaip minėta fiziniam asmeniui neturtinė žala gali būti padaroma fizinio ir... 20. Atsižvelgdamas į aukščiau nurodytas aplinkybes teismas visą ieškovei... 21. Ieškovė, kuriai atstovavo advokatas pagal įstatymą savo nuožiūra... 22. Likusioje dalyje ieškinys atmestinas.... 23. LR CPK 93 str. 2 d. nurodyta, kad jeigu ieškinys patenkintas iš dalies,... 24. Ieškovė nuo žyminio mokesčio mokėjimo atleista pagal įstatymą, todėl... 25. Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis LR CPK 185, 268, 270 straipsniais,... 26. ieškinį patenkinti iš dalies.... 27. Priteisti iš atsakovo UAB DK ,,PZU Lietuva“, įmonės kodas 110057869,... 28. Priteisti iš ieškovės M. V., asmens kodas ( - ) atstovaujamos įstatyminės... 29. Priteisti iš UAB DK ,,PZU Lietuva“, įmonės kodas 110057869, valstybės... 30. Bylą dalyje dėl neturtinės žalos atlyginimo iš UAB ,,Utenos... 31. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 32. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliacine tvarka gali būti...