Byla 2-879-855/2011
Dėl juridinę reikšmę fakto nustatymo

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėja Renata Volodko, sekretoriaujant Julijai Franckevič, dalyvaujant pareiškėjui V. V., pareiškėjo atstovui adv. padėjėjui J. Z.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo V. V. pareiškimą, suinteresuotas asmuo – Vilniaus apskrities Valstybinė mokesčių inspekcija dėl juridinę reikšmę fakto nustatymo.

3Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4Pareiškėjas kreipėsi į teismą, prašydamas paveldėjimo teisei įgyvendinti nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad jis po savo sutuoktinės R. V. mirties 2004-04-30 priėmė jos palikimą, pradėję turtą faktiškai valdyti. Nurodė, kad po sutuoktinės mirties liko ½ dalis jai priklausiusio buto, esančio ( duomenys neskelbtini), kita dalis buto priklauso pareiškėjui, kuris dėl palikimo priėmimo po sutuoktinės mirties į notarų biurą nesikreipė ir paveldėjimo bylos neužvedė, žinodamas, kad sutuoktinės valia, išreikšta dar 1982 m. testamente, buvo visą turtą po mirties palikti pareiškėjui, nežinodamas, kad dėl palikimo priėmimo dar reikia kreiptis į notarą. Pažymėjo, kad jie su sutuoktine vaikų neturėjo, sutuoktinė kitų giminaičių taip pat neturėjo. Nurodė, kad po sutuoktinės mirties priėmė jos turtą – butą bei visus jame esančius namų apyvokos daiktus, faktiškai pradėdamas valdyti, naudotis, bute gyvena iki šiol, padarė smulkų remontą: nudažė langus ir duris, pastatė naują krosnelę, užklijavo naujos tapetus, mokėjo mokesčius už elektrą.

5Suinteresuotas asmuo Vilniaus apskrities Valstybinė mokesčių inspekcija atsiliepime į pareiškimą nurodė, kad su pareiškimu sutinka, prašė bylą nagrinėti jam nedalyvaujant (b.l. 24-25).

6Pareiškimas tenkintinas.

7Mirus fiziniam asmeniui atsiranda paveldėjimas, kurio objektas yra palikimas, t.y. mirusio fizinio asmens turto, turtinių teisių, pareigų ir kai kurių asmeninių neturtinių teisių, priklausiusių palikėjui nuosavybės teise jo mirties momentu, visuma. Mirusio asmens turto paveldėjimas yra vienas iš nuosavybės teisės įgijimo pagrindų. Mirusio fizinio asmens turtas nuosavybės teise pereina jo įstatyminiams arba testamentiniams įpėdiniams, o jų nesant – valstybei. Tam, kad įvyktų turto savininko pasikeitimas, t.y. kad nuosavybės teisę įgytų palikėjo įpėdiniai, palikimas turi būti priimtas. Palikimo priėmimas yra vienašalis sandoris, kurį sudaryti asmuo gali tiek asmeniškai, tiek per įgaliotą atstovą. Priimdamas palikimą, įpėdinis išreiškia savo valią įgyti nuosavybės teisę į palikimą sudarantį turtą (t.y. turtą, turtines teises, pareigas ir kai kurias asmenines neturtines palikėjo teises). Asmens valia priimti palikimą, t.y. tapti palikėjo turto savininku, gali būti išreikšta tik aktyviais veiksmais. Be to, įpėdinio veiksmai turi būti atliekami įstatymo nustatyta tvarka ir per įstatyme nustatytą terminą.

8Kaip matyti iš byloje esančių rašytinių įrodymų ir pareiškėjo paaiškinimų, V. V. sutuoktinė R. V., su kuria jie 1985-08-23 sudarė santuoką, mirė 2004-04-30 (b.l. 4, 8-9), sutuoktiniai vaikų neturėjo (b.l. 9-10). Pareiškėjui ir jo sutuoktinei bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklausė butas, esantis( duomenys neskelbtini), kurio dabartinis adresas – ( duomenys neskelbtini) (b.l. 5-6). Po sutuoktinės mirties pareiškėjas į notarų biurą per įstatymo nustatyta terminą su pareiškimu dėl palikimo priėmimo nesikreipė, paveldėjimo byla po R. V. mirties neužvesta (b.l. 21).

9LR CK 5.51 str. 1 d. numato, kad įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, jeigu ji pradėjo valdyti turtą, juo rūpintis kaip savo turtu (valdo, naudoja ir juo disponuoja, prižiūri, moka mokesčius, kreipėsi į teismą išreikšdamas valią priimti palikimą ir pan.). Pareiškėjas paaiškino, kad po sutuoktinės mirties liko ir iki šios gyvena jiems bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausančiame bute, juo naudojasi, valdo, prižiūri, išlaiko, naudojasi visais po sutuoktinės mirties bute likusiais namų apyvokos daiktais, buvo atlikęs buto remontą (nudažė sienas ir langus, pakeitė tapetas, įrengė naują krosnelę), tam tikrą laiką mokėjo už elektrą. Gyventojų registro tarnybos 2011-01-05 pažyma Nr. (29)3V-24-1 patvirtina, kad V. V. gyvenamoji vieta buvo ir yra būtent jam ir sutuoktinei priklausančiame bute ( duomenys neskelbtini) (b.l. 10). Byloje apklaustas liudytoju pareiškėjo kaimynas G. S. patvirtino pareiškėjo nurodytas aplinkybes, parodė, kad padėjo jam po V. V. sutuoktinės mirties bei po buto gaisro atlikti buto remontą. Nors pareiškėjas nurodė, kad po sutuoktinės mirties mokėjo už elektros energiją, tačiau atsisakymo knygelės ar kitų tai patvirtinančių įrodymų nepateikė, teigdamas, kad jie sudegė 2009 m. kilusio gaisro metu. Aplinkybę, kad pareiškėjo bute 2009-06-04 kilo gaisras, kurio metu išdegė kambarys bei jame buvę daiktai, patvirtinta 2009-04-16 Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos pažyma (b.l. 11). Pareiškėjas nurodė, kad už elektros energiją po sutuoktinės mirties mokėjo kurį laiką, po to nustojo mokėti dėl sunkios turtinės padėties. AB „Lesto“ 2011-03-21 pažyma Nr. 5170-253 patvirtina, kad už suvartotą elektros energiją objekte, esančiame ( duomenys neskelbtini)nuo 2004-04-30 buvo atliktas tik vienas mokėjimas už suvartotą elektros energiją (2005-12-13 – 104,01 Lt), kas atliko šį mokėjimą duomenų nėra. Kita vertus, rašte išdėstytos aplinkybės nesudaro pagrindo netikėti, kad būtent pareiškėjas atliko minėtą mokėjimą, kadangi kaip paaiškino pareiškėjas ir patvirtino liudytojas G. S., per visą laiką vienas pareiškėjas gyveno po sutuoktinės mirties likusiame bute. Nors pareiškėjas nurodė, kad sutuoktinė dar 1982 m. testamentu visą savo turtą paliko jam, tačiau kaip matyti iš Vilniaus apskrities archyvo 2011-02-15 rašto, Vilniaus miesto I notarinės kontoros dokumentų fonde R. V. testamentas nerastas (b.l. 20).

10Atsižvelgiant į visas aukščiau nurodytas aplinkybes, pagrįstas pareiškėjo paaiškinimais, liudytojo parodymais, byloje esančiais rašytiniais įrodymais, kuriais abejoti teismas neturi pagrindo, į suinteresuoto asmens Valstybinės mokesčių inspekcijos poziciją, darytina išvada, kad po R. V. mirties jos sutuoktinis iš karto faktiškai pradėjo jos turtą valdyti, t.y. savo konkliudentiniais veiksmais išreiškė valią priimti palikėjos turtą bei su tuo susijusias teises bei pareigas, priimtą turtą valdė, juo naudojosi, rūpinosi, prižiūrėjo, kaip savo nuosavybę, todėl teismas pareiškimą tenkina (CK 5.51 str.).

11Vadovaudamasis LR CPK 176, 183, 186, 189, 191, 259, 263-270 ir 444 str. str., teismas

Nutarė

12Pareiškimą tenkinti.

13Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad V. V. (a.k. ( - ) gyv. ( duomenys neskelbtini) po savo sutuoktinės R. V. (a.k. ( - ) mirusios 2004-04-30, mirties priėmė palikimą, pradėjęs turtą faktiškai valdyti.

14Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytas paveldėjimo teisės pagal įstatymą įgyvendinimo tikslu.

15Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai