Byla 2A-735-368/2018
Dėl skolos, delspinigių, bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija susidedanti iš teisėjų Egidijaus Mockevičiaus (pirmininkas ir pranešėjas), Rasos Bartašienės ir Irenos Stasiūnienės teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apeliantės (atsakovės) A. M. įmonės apeliacinį skundą dėl Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmų 2018 m. birželio 7 d. galutinio sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės pagal ieškovės UAB „Saitema“ ieškinį atsakovei A. M. įmonei dėl skolos, delspinigių, bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Ieškovė UAB „Saitema“ prašė teismo dokumentinio proceso tvarka priteisti iš atsakovės A. M. įmonės 21 281,53 Eur skolą, 7723,41 Eur delspinigių, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2012-12-05 tarp ginčo šalių buvo sudaryta Degalų pirkimo-pardavimo sutartis Nr. KSUT2012/1 (toliau-Sutartis), kurios pagrindu ieškovė įsipareigojo parduoti atsakovei degalus degalinėse pagal išduotą įmonei kreditinę kortelę, pardavimą fiksuojant PVM sąskaita-faktūra pagal sutartyje nurodytus terminus, o atsakovė įsipareigojo sumokėti už degalus sutartyje numatyta tvarka ir terminais. Kadangi atsakovė nustatytu terminu už prekes neatsiskaitė, buvo skaičiuojami Sutartyje nustatyti delspinigiai. Atsakovė prisiimtų sutartinių įsipareigojimų tinkamai nevykdė ir liko už degalus skolinga ieškovei 21281,53 Eur bei 7723,41 Eur delspinigių. 2.

6Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmai 2018 m. kovo 29 d. preliminariu sprendimu ieškinį tenkino visiškai. 3.

7Atsakovė A. M. įmonė pateikė prieštaravimus, prašė ieškovės ieškinį atmesti. Nurodė, jog atsakovė iš esmės neginčija skolos ieškovei už patiektus degalus, bet nesutinka mokėti be pagrindo reikalaujamus delspinigius. Teigė, jog santykiuose su ieškove vadovaujasi 2017-03-01 Degalų pirkimo-pardavimo sutartimi Nr. 67/2017, kuri buvo sudaryta ieškovės iniciatyva bei jos pasiūlytomis sąlygomis, kurią atsakovė akceptavo. Pagal šią sutartį atsakovė gautą sąskaitą-faktūrą turėjo apmokėti per 90 kalendorinių dienų nuo sąskaitos –faktūros išrašymo dienos. Neapmokėtos sąskaitos delspinigiai už kiekvieną pradelstą dieną sutartyje numatyti 0,05 proc. Įmonės kreditinės kortelės limitas 3 mėnesių laikotarpiui 40000 eurų. Laikotarpyje nuo 2018-01-01 atsakovė ieškovei sumokėjo 29840,58 eurų, t. y. net daugiau, nei skolinga pagal prie ieškinio pridėtas sąskaitas (28281,52 Eur). Ieškovė nepagrįstai delspinigių sumą grindžia 2012-12-05 tarp šalių sudaryta Degalų pirkimo-pardavimo sutartimi Nr.KSUT2012/1, skaičiuodama 0,20 proc. delspinigių už kiekvieną praleistą dieną, pradedant skaičiuoti po 15 dienų nuo sąskaitos-faktūros išrašymo dienos.

8II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

94.

10Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmai 2018 m. birželio 7 d. galutiniu sprendimu Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmų 2018 m. kovo 28 d. preliminarų sprendimą pakeitė ir ieškovės ieškinį tenkino iš dalies. 5.

11Teismas nurodė, kad atsakovė ginčija savo pareigą mokėti ieškovei Sutartyje nustatytus delspinigius pagal 2012-12-05 Sutartį, tuo aspektu, kad tarp šalių buvo sudaryta nauja 2017-03-01 Degalų pirkimo-pardavimo sutartis, kurioje nustatytos kitos, delspinigių mokėjimo sąlygos. Įvertinęs tai, kad šalys neturi 2017-03-01 sutarties originalų, pasirašytų abiejų jų parašais, teismas sprendė, jog naujos sutarties kitomis sąlygomis sudarymui nepakako vien atsakovės akcepto, t. y. 2017-11-08 sutarties pasirašymo, ir persiuntimo ieškovei elektroniniu paštu. Nesant byloje duomenų apie tai, kad 2012-12-05 Sutartis buvo nutraukta vienos šalies reikalavimu, teismas padarė išvadą, kad sutartis yra galiojanti ir atsakovė privalo mokėti ieškovei 2012-12-05 Sutartimi sulygtus delspinigius.

12III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

136.

14Apeliaciniu skundu apeliantė (atsakovė) A. M. įmonė prašo Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmų 2018 m. birželio 7 d. galutinį sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą bei bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais esminiais argumentais:

6.1.Teismas neteisėtai vadovaujasi tik ieškovės pozicija dėl sutarties taikymo. Ieškovės atstovas ir liudytoja byloje apklausta ieškovės buhalterė neneigė fakto, kad pačios ieškovės iniciatyva ir pasiūlymu buvo atsakovei pateikta oferta dėl naujos tiekimo sutarties. Teismas sprendime aprašo sutarties ofertą ir akceptą, bet neteisingai teigia, kad tarp šių aktų praėjus pusei metų sutartis nebuvo pasirašyta, nes ieškovė teismui nepateikė sutarties rašytinio varianto, o atsakovė tokio rašytinio dokumento ir neturi. 6.2. Ieškovė ieškinyje pateikė neapmokėtas dvi sąskaitas faktūras: 2017 m. gruodžio 31 d. ir 2018 m. sausio 31 d., viso 28 281,52 Eur sumai. Remiantis šiomis sąskaitomis ir gali būti skaičiuojami delspinigiai bei reiškiamas ieškinys, tačiau teismas vadovaujasi prie ieškinio pridėtu „Skolos ir delspinigių apskaičiavimo aktu“. Šis aktas surašytas ne ieškinyje nurodytomis sąskaitomis faktūromis o menamu įsiskolinimo likučiu, kuris nėra ieškinio pagrindas ir apie kurį nekalbama nei ieškinyje nei teismo sprendime. Delspinigiai pradedami skaičiuoti nuo 2017 m. rugsėjo mėnesio, nors pateiktos teismui sąskaitos faktūros (ieškinio pagrindas) yra datuojamos 2017 m. gruodžio 31 d. ir 2018 m. sausio 31 d. Netgi skaičiuojant pagal teismo paliktą galioti, tarp šalių buvusią 2012 m. gruodžio 5 d. Degalų pirkimo - pardavimo sutartį Nr. KSUT2012/1, delspinigius galima pradėti skaičiuoti praėjus penkiolikai dienų nuo pateikimo datos. Tai yra, atitinkamai, nuo 2018 m. sausio 15 d. ir nuo 2018 m. vasario 15 d. Atsakovė, per laikotarpį nuo 2018 m. sausio 1 d. ieškovei pervedė 29 840,58 Eur, kas yra daugiau, negu nurodyta prie ieškinio pridėtose sąskaitose. Bylos nagrinėjimo teisme metu nustatyta, jog atsakovė lieka skolinga ieškovei (ir su skola sutinka) 7000 Eur. Neatsižvelgiant į tai, teismas tenkino ieškovės reikalavimą ir priteisė 7723,41 Eur delspinigių, kuriuos teismas turėjo sumažinti kaip neprotingai didelius. Be šių delspinigių, didesnių nei pati skola, teismas priteisė ir žyminį mokestį nuo visos ieškinio 29004,94 Eur, o ne nuo priteistos 7000 Eur skolos likučio sumos. 7.

15Atsiliepimu į atsakovės apeliacinį skundą, ieškovė UAB „Saitema“ prašo atsakovės apeliacinį skundą atmesti, palikti galioti Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmų 2018 m. birželio 7 d. galutinį sprendimą, priteisti bylinėjimosi išlaidas ir bylą nagrinėti rašytinio proceso tvarka. Atsiliepimą grindžia šiais esminiais argumentais: 7.1.Apeliantė pačią skolą pripažįsta, tačiau nepripažįsta priteistų delspinigių. Per visą sutarties galiojimo laiką jokių raštiškų pageidavimų, prašymų ar pasiūlymų dėl sutarties keitimo, papildymo ar nutraukimo šalys viena kitai neteikė. 2017-03-01 atsakovei buvo pateiktas sutarties projektas, nes atsakovė ketino pasirašyti faktoringo sutartį. Tačiau faktoringo sutartis pasirašyta nebuvo, kaip ir nebuvo pasirašytas minėtas 2017-03-01 sutarties projektas, todėl tokiu atveju liko galioti tarp šalių sudaryta 2012-12-05 Degalų pirkimo-pardavimo sutartis. 7.2. Teismas gali mažinti netesybas skolininko prašymu arba savo iniciatyva. Skolininko prašymas turi būti argumentuotas, jame turi būti pagrįsta, kodėl kreditoriaus prašomos priteisti netesybos yra neprotingai didelės, pateikti nurodytus argumentus patvirtinančius įrodymus. Šiuo atveju, atsakovė jokių argumentų nepateikia, apart to, kad netesybos yra aiškiai (neprotingai) per didelės. Atsakovė sudarydama sutartį laisva valia prisiėmė pareigą mokėti 0,2 procentų dydžio delspinigius ieškovei nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą sumokėti dieną.

16Teisėjų kolegija

konstatuoja:

17IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,

18teisiniai argumentai ir išvados

19 Apeliantės (atsakovės) A. M. įmonės apeliacinis skundas atmestinas. 8.

20Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą tik apskųstoje dalyje ir tik analizuojant apeliaciniame skunde išdėstytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnis). 9.

21Apeliaciniame skunde keliamas klausimas dėl teismo galutinio sprendimo, kuriuo priteisti delspinigiai ir žyminis mokestis, teisėtumo ir pagrįstumo. Dėl bylos nagrinėjimo žodinio proceso tvarka. 10.

22Apeliantė A. M. įmonė prašo bylą apeliacinėje instancijoje nagrinėti žodinio proceso tvarka, tuo tarpu ieškovė mano, jog rengti žodinį posėdį nėra tikslinga, kadangi jokie nauji įrodymai byloje nėra pateikti ir prašo nagrinėti bylą rašytinio proceso tvarka. 11.

23Pažymėtina, kad apeliacinis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, išskyrus CPK 322 straipsnyje nurodytas išimtis (CPK 321 straipsnis). Tai reiškia, kad apeliacinis skundas nagrinėjamas žodinio proceso tvarka, jeigu bylą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad žodinis nagrinėjimas būtinas. Dalyvaujantys byloje asmenys apeliaciniame skunde, atsiliepime į apeliacinį skundą arba pareiškime dėl prisidėjimo prie apeliacinio skundo gali pateikti motyvuotą prašymą nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka, tačiau šis prašymas teismui nėra privalomas (CPK 322 straipsnis). 12.

24Iš byloje esančių duomenų matyti, jog pirmosios instancijos teismui priėmus preliminarų sprendimą, atsakovei pateikus prieštaravimus, bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, buvo surengtas teismo posėdis, kuriame dalyvavo tiek ieškovės atstovas, tiek atsakovės ir savo poziciją ginčo klausimu abi šalys išsakė. Jokių kitų motyvų apeliaciniame skunde dėl bylos nagrinėjimo apeliacinėje instancijoje žodinio proceso tvarka, atsakovė nenurodo, nors pateikti teismui motyvuotą prašymą dėl bylos nagrinėjimo žodinio proceso tvarka yra apeliantės pareiga (CPK 322 straipsnis). Įvertinus paminėtas aplinkybes, teisėjų kolegija pripažįsta, kad žodinis bylos nagrinėjimas apeliacinės instancijos teisme, siekiant užtikrinti proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principus (CPK 7 straipsnis), juo labiau nesant pagrįsto apeliantės motyvuoto prašymo, nėra nei būtinas, nei tikslingas. Dėl ginčo esmės 13.

25Apeliantė apeliacinį skundą grindžia dvejais esminiais argumentais. Pirma, kad teismas, priteisdamas skolą ir delspinigius rėmėsi 2012-12-05 Degalų pirkimo-pardavimo sutartimi ir neteisingai įvertino, jog tarp šalių 2017-03-01 sudaryta nauja sutartis su kitomis apmokėjimo už prekes sąlygomis, neįsigaliojo, nes buvo nepasirašyta. Antra, teismas neteisingai priteisė neprotingai didelius delspinigius, skaičiuodamas juos ne pagal ieškovės pateiktas į bylą neapmokėtas 2 sąskaitas faktūras, o pagal „Skolos ir delspinigių apskaičiavimo aktą“, kuris surašytas ne ieškinyje nurodytomis sąskaitomis faktūromis o menamu įsiskolinimo likučiu, kas nėra ieškinio pagrindas ir apie kurį nekalbama nei ieškinyje nei teismo sprendime. Taip pat teismas, apeliantės nuomone, neteisingai priteisė ir žyminį mokestį. Su šiais apeliantės argumentais teisėjų kolegija nesutinka. 14.

26Pažymėtina, kad atmesdamas skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo motyvams. Tokia teismo sprendimo motyvavimo pareigos tinkamo įvykdymo samprata pateikiama ne vien kasacinio teismo, bet ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. gegužės 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-219/2009; Van de Hurk v. the Netherlands, judgement of 19 April 1994, par. 61). Apeliacinės instancijos teismas iš esmės sutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimu, tačiau papildomai pasisako dėl pagrindinių apeliacinio skundo argumentų. 15.

27Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovė UAB „Saitema“ ir atsakovė A. M. įmonė 2012 m. gruodžio 5 d. sudarė Degalų pirkimo – pardavimo sutartį Nr. KSUT2012/1 (4-5 b. l.), pagal kurią ieškovė įsipareigojo parduoti atsakovei degalus ieškovės degalinėse, fiksuojant įsigyjamų prekių kiekį ir kainą ieškovės išduodamomis specialiomis nepiniginėmis mokėjimo priemonėmis (kortelėmis), o atsakovė įsipareigojo sumokėti ieškovei už parduotus degalus sutartyje nustatyta tvarka (Sutarties 1.1. punktas). Sutarties 3.3. punktu šalys sutarė, jog už degalus atsakovė ieškovei mokės bankiniu pavedimu pagal pateiktas PVM sąskaitas – faktūras. Atsakovė įsipareigojo apmokėti gautas PVM sąskaitas – faktūras per 15 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitų – faktūrų išrašymo dienos (Sutarties 3.4. punktas). Atsakovė taip pat įsipareigojo pažeidusi Sutarties 3.4. punkte numatytas sąlygas, mokėti ieškovei 0,2 procentų dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą mokėti dieną (Sutarties 3.6. punktas). Sutarties 4.1. punktu šalys susitarė, jog sutartis įsigalioja nuo sutarties pasirašymo ir galioja iki 2013-12-05, o finansinių įsipareigojimų atžvilgiu, iki visiško atsiskaitymo. Šalis taip pat susitarė, kad sutartis automatiškai pratęsiama iki sekančių kalendorinių metų pabaigos, jeigu likus ne mažiau 30 dienų iki sutarties galiojimo pabaigos nei viena šalis raštiškai nepareiškė noro nutraukti šią sutartį (Sutarties 4.2 punktas), o Sutarties 4.4 punktu šalis sutarė, kad bet kokie šios sutarties pakeitimai, papildymai galioja tik tuo atveju, jeigu jie padaryti raštu ir juos pasirašė abi sutarties šalys ar jų įgalioti asmenys. Tokie pakeitimai ar papildymai yra neatskiriama sutarties dalis. Ieškovė 2017 metais (į bylą nėra pateikta įrodymų apie tikslų sutarties atsakovei išsiuntimo laiką) pateikė atsakovei nepasirašytą 2017-03-01 sutarties projektą. Dokumentas buvo nepasirašytas, nes kaip nurodo ieškovės atstovas, sutarties sąlygos šalių nebuvo suderintos ir atsakovė ketino pasirašyti faktoringo sutartį. Faktoringo sutartis sudaryta nebuvo, tačiau 2017-11-08 (daugiau nei po pusės metų) atsakovė elektroniniu paštu išsiuntė ieškovei pasirašytą 2017-03-01 Degalų pirkimo – pardavimo sutartį. Šios sutarties 4.1 ir 4.2 punktai nustato, kad ji įsigalioja nuo jos pasirašymo ir galioja iki 2018-12-31, o finansinių įsipareigojimų atžvilgiu - iki visiško atsiskaitymo ir ji vienašališkai gali būti nutraukta įspėjus kitą šalį prieš 15 dienų registruotu laišku ir visiškai įvykdžius įsipareigojimus. 2017-03-01 sutarties 3.6 punkte aptartas sutartinės civilinės atsakomybės klausimas, pirkėjui neapmokėjus gautą PVM sąskaitą – faktūrą per 90 kalendorinių dienų nuo jos išrašymo dienos, pirkėjas įsipareigoja mokėti 0,05 proc. dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą mokėti dieną. Pagal PVM sąskaitas faktūras Serija LAD Nr. G 0007166, Serija LAD Nr. G 0007241, kliento apyvartos suvestinę bei skolos ir delspinigių apskaičiavimo aktą, atsakovė savo įsipareigojimų neįvykdė ir su ieškove atsiskaitė tik dalinai, t. y. 2018 m. kovo 25 d. už nupirktus degalus buvo skolinga 21 281,53 Eur. Po teismo preliminaraus sprendimo priėmimo atsakovė laikotarpiu nuo 2018-04-16 iki 2018-05-30 sumokėjo dalį skolos geruoju (58-61 b. l.). 16.

28Apeliantė teigia, jog teismas, priteisdamas skolą ir delspinigius rėmėsi 2012-12-05 Degalų pirkimo-pardavimo sutartimi ir neteisingai įvertino, jog tarp šalių 2017-03-01 sudaryta nauja sutartis su kitomis apmokėjimo už prekes sąlygomis, neįsigaliojo, nes buvo nepasirašyta. 17.

29Pasisakydama dėl pačios sutarties sampratos, jos sudarymo aplinkybių ir įsigaliojimo jas sudariusioms šalims, teisėjų kolegija pažymi, kad sutartis yra dviejų ar daugiau asmenų susitarimas sukurti, pakeisti ar nutraukti civilinius teisinius santykius, kai vienas ar keli asmenys įsipareigoja kitam asmeniui ar asmenims atlikti tam tikrus veiksmus (ar susilaikyti nuo kitų veiksmų atlikimo), o šie įgyja reikalavimo teisę (CK 6.154 straipsnio 1 d). Sutarties laisvės principas užtikrina šalims teisę laisvai sudaryti sutartis ir savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises ir pareigas (CK 6.156 straipsnis). Šalių pasiektas susitarimas įformintas teisės aktų pripažįstama tvarka tampa teisiškai įpareigojančiu aktu; jame nustatomos teisės ir pareigos. Pagal CK 6.189 straipsnio 1 dalį, sutartis jos šalims turi įstatymo galią ir įpareigoja atlikti ne tik tai, kas tiesiogiai joje numatyta, bet ir visa tai, ką lemia sutarties esmė arba įstatymai. Šioje teisės normoje įtvirtintas sutarties privalomumo ir vykdytinumo principas, kuriuo vadovaudamasis kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles (CK 6.256 straipsnio 1 dalis). Kartu pabrėžtina, kad šalys yra laisvos derėtis, o jei pasiektas susitarimas yra kuriai nors pusei nepriimtinas – šalys laisvos nesudaryti sutarties. 18.

30Sutarties laisvės principas valstybės pripažįstamas ir ginamas tikslingai – jis suteikia reikšmę suderintiems šalių tarpusavio ketinimams. Sprendžiant ginčus, kylančius iš sutartinių santykių, nevalia ignoruoti sutarties šalių valios ir vadovautis vien įstatymo nuostatomis. Teismas, spręsdamas sutartinių ginčų klausimus, nuo sutarties sąlygų turinio gali (ir privalo) nukrypti ir vadovautis teisės normomis tik tada, kai šalių sutartis prieštarauja bendriesiems teisės principams (CK 1.5 straipsnis), viešajai tvarkai (CK 1.81 straipsnis) ar imperatyviosioms įstatymo nuostatoms (CK 6.157 straipsnis) (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2010 m. rugsėjo 27 d. nutartį priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-7-262/2010; 2010 m. gruodžio 27 d. nutartį priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-559/2010). 19.

31Sutarties laisvės principas garantuoja asmenims teisę ne tik, laikantis įstatymo reikalavimų, sudaryti sutartį, bet ir keisti jos sąlygas (CK 6.223 straipsnio 1 dalis). Pagal CK 6.192 straipsnio 4 dalį pakeitimai turi būti tokios pat formos, kokios yra ir sutartis, išskyrus įstatymų ar sutarties nustatytus atvejus. Įstatymo reikalaujamos formos nesilaikymas lemia sutarties negaliojimą, kai tokie padariniai įsakmiai nurodyti įstatymuose (CK 1.93 straipsnio 1 dalis), o kitais atvejais, kilus ginčui dėl sutarties, gali būti taikomas įrodinėjimo priemonių ribojimas (CK 1.93 straipsnio 2 dalis) (žr., pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2018 m. kovo 7 d. nutartį priimtą civilinėje byloje Nr. e3K-3-80-611/2018). 20.

32Nagrinėjamu atveju sprendžiant klausimą ar teisingai pirmosios instancijos teismas priteisdamas iš atsakovės skolą ir delspinigius rėmėsi 2012 m. gruodžio 5 d. Degalų pirkimo-pardavimo sutartimi, teisėjų kolegijos nuomone, būtina atsižvelgti į minėtos sutarties turinį, t. y. pačių šalių aptartas sutarties sąlygas. Iš Sutarties turinio matyti, jog Sutarties 4.1 punktas numato sutarties galiojimo laiką iki 2013-10-05. Sutarties 4.2 punktas nustato sutarties pratęsimą iki sekančių kalendorinių metų pabaigos, jeigu likus 30 dienų iki jos galiojimo pabaigos nei viena šalis raštiškai nepareiškė noro nutraukti šią sutartį ir tokio noro iki šiol nėra pareiškusi ne viena iš šalių. Reikšminga tai, kad Sutarties 4.4 punktas nustato įpareigojimą visus Sutarties pakeitimus, papildymus sudaryti rašytine forma ir juos pasirašyti abiem šalims ar jų įgaliotiems asmenims. Taigi, atsižvelgiant į formuojamą kasacinio teismo praktiką ir tarp šalių sudarytos Sutarties nuostatas, teisėjų kolegija pritaria pirmosios instancijos teismo pozicijai, jog atsakovė nepagrįstai, nepaisydama Sutarties reikalavimo, neigia abiejų šalių pasirašytos rašytinės sutarties formos privalomumą (CK 1.93 straipsnio 1 dalis, 6.192 straipsnio 4 dalis), kaip būtiną 2017-03-01 Degalų pirkimo-pardavimo sutarties Nr.67/2017 sąlygą. Akivaizdu, kad atsakovės pateikta 2017-03-01 sutartis yra pasirašyta tik vienos iš sandorio šalių – atsakovės A. M. įmonės savininko, ieškovės atstovo parašo ant šios sutarties nėra (31-32 b. l.). Šalys neturi 2017-03-01 sutarties originalų, pasirašytų abiejų jų parašais ir tokių į bylą nei viena iš šalių nepateikė. Kadangi 2017-03-01 ieškovės pateikta nepasirašyta sutartis atsakovei, iš esmės keičia 2012-12-05 Sutartį, (t. y. Sutarties 3.6 punktą dėl apmokėjimo už prekes sąlygų pažeidimo, delspinigių dydį mažinant už praleistą apmokėti terminą nuo 0,2 % iki 0,05 % už kiekvieną pavėluotą mokėti dieną) būtent šios Sutarties 4.4 punkto nuostatos patvirtina, kad naujos sutarties kitomis sąlygomis sudarymui buvo reikalingi abiejų šalių parašai, nes pakeitimai turi būti tokios pat formos, kokios yra ir sutartis (CK 6.192 straipsnio 4 dalis). Byloje nėra duomenų apie tai, kad 2017-03-01 Sutartis yra atitinkamai pasirašyta abiejų šalių parašais, todėl pirmosios instancijos teismas, atsižvelgdamas į pasikeitusią Sutarties sąlygų esmę dalyje dėl delspinigių dydžio, teisingai vertino, jog tokia sutartis negali būti laikoma kaip turinti šalims teisinę galią. Byloje taip pat nesant duomenų, kad tarp šalių sudaryta 2012-12-05 Sutartis yra nutraukta, teisėjų kolegija sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai pripažino ją galiojančia ir teisingai vertino tarp šalių kilusį ginčą būtent pagal 2012-12-05 Sutartyje įtvirtintas sąlygas, pagal kurias atsakovė privalo mokėti 2012-12-05 Sutartimi sulygtus delspinigius. 21.

33Apeliantė teigia, kad teismas neteisingai priteisė neprotingai didelius delspinigius, skaičiuodamas juos ne pagal ieškovės pateiktas į bylą neapmokėtas 2 sąskaitas faktūras, o pagal „Skolos ir delspinigių apskaičiavimo aktą“, kuris surašytas ne ieškinyje nurodytomis sąskaitomis faktūromis o menamu įsiskolinimo likučiu, kas nėra ieškinio pagrindas ir apie kurį nekalbama nei ieškinyje nei teismo sprendime. Apeliantės nuomone, teismas neteisingai priteisė ir žyminį mokestį. Tuo tarpu ieškovė, nesutikdama su šiais apeliantės argumentais, nurodo, kad atsakovė jokių argumentų dėl delspinigių dydžio nepateikia, apart to, kad netesybos yra aiškiai (neprotingai) per didelės. Ieškovė pabrėžia, jog atsakovė sudarydama sutartį laisva valia prisiėmė pareigą mokėti 0,2 procentų dydžio delspinigius ieškovei nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą sumokėti dieną. 22.

34Aptariant delspinigių paskirtį, apeliacinės instancijos teismas akcentuoja, jog netesybos (bauda, delspinigiai) – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta ( CK 6.71 straipsnio 1 dalis). Netesybos yra prievolių įvykdymo užtikrinimo būdas, skatinantis skolininką įvykdyti prievolę (CK 6.70, 6.71 straipsniai), taip pat sutartinės civilinės atsakomybės forma (CK 6.256 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 1 dalis). Šalių teisė susitarti dėl netesybų, dėl jų dydžio yra sutarties laisvės principo išraiška (CK 6.156 straipsnis). Šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, kad kreditoriui nereikia įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais. Taigi sutartinės netesybos apibrėžia šalių atsakomybės ribas už prievolės neįvykdymą sutarties sudarymo momentu ir suteikia teisę į jas, konstatavus prievolės neįvykdymo faktą (žr., pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 12 d. nutartį priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007). 23.

35Kai kyla ginčas dėl priteistinų sutartinių netesybų dydžio, svarbu atsižvelgti į tai, jog netesybos nustatytos šalių valia jų sudarytoje sutartyje ir teismas neturėtų iš esmės paneigti šalių valios dėl atsakomybės už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą. Netesybų mažinimo pagrindai įtvirtinti CK 6.73 straipsnio 2 dalyje, kurioje nurodyta, kad jeigu netesybos aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo. Nagrinėjamu atveju apeliantė apeliuoja į tai, kad teismas neteisingai priteisė neprotingai didelius delspinigius, jų nemažindamas ir skaičiuodamas juos ne pagal ieškovės pateiktas į bylą neapmokėtas 2 sąskaitas faktūras, o pagal „Skolos ir delspinigių apskaičiavimo aktą“, kuris surašytas ne ieškinyje nurodytomis sąskaitomis faktūromis o menamu įsiskolinimo likučiu, kas nėra ieškinio pagrindas ir apie kurį nekalbama nei ieškinyje nei teismo sprendime. 24.

36Teisėjų kolegijos vertinimu, šie apeliantės argumentai yra paneigti byloje esančiais įrodymais. Anot apeliantės, tiek ieškovė, tiek teismas turėjo skaičiuoti delspinigius remiantis tik dvejomis sąskaitomis faktūromis LADG0007166 ir LADG0007241. Tai yra, atitinkamai, pradedant delspinigius skaičiuoti nuo 2018 m. sausio 15 d. (nuo 13735,87 Eur sumos) ir nuo 2018 m. vasario 15 d. (nuo 14545,65 Eur sumos), o ne nuo 2017 m. rugsėjo mėnesio. Atkreiptinas apeliantės dėmesys į tai, kad tiek tarp šalių sudaryta 2012-12-05 Sutartis, tiek Skolos ir delspinigių apskaičiavimo aktas patvirtina, jog tarp šalių yra susiklostę ilgalaikiai degalų pirkimo-pardavimo teisiniai santykiai. Nuo 2017 m. rugsėjo mėnesio apeliantė turėjo 19228,86 Eur įsiskolinimo likutį, kuris iki 2018 metų kovo mėnesio nuolat kito ir buvo pasiekęs net 36319,63 Eur įsiskolinimą (8-11 b. l.). Todėl apeliantės argumentai, kad ieškovė turėjo skaičiuoti delspinigius ne nuo skolos likučio, o tik nuo jos nurodytų ir į bylą pateiktų dviejų sąskaitų faktūrų, atitinkamai delspinigius pradedant skaičiuoti nuo 2018-01-15 ir 2018-02-15, atmestini kaip nepagrįsti. Apeliacinės instancijos teismo įsitikinimu, ieškovė teisėtai, remiantis 2012-12-05 Sutarties 3.6. punkto nuostatomis skaičiavo 0,2 % delspinigius nuo laiku neapmokėtų sumų nuo 2017 m. rugsėjo mėnesio ir pateikė teismui juos priteisti. Taigi, atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, jog atsakovė (juridinis asmuo, kuriam keliami aukštesni profesionalumo standartai) sudarydama Sutartį laisva valia prisiėmė pareigą mokėti 0,2 procentų dydžio delspinigius ieškovei nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą sumokėti dieną, teisėjų kolegija daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai prašomų priteisti delspinigių dydžio nemažino ir priteisė visą 7723,41 Eur sumą. 25.

37Apeliantė nesutinka su priteistu žyminio mokesčio dydžiu ir teigia, jog pirmosios instancijos teismas priteisė jai sumokėti žyminį mokestį nuo visos 29000 Eur sumos, nors ieškinį tenkino tik dėl 7000 Eur. 26.

38Atsakant į šiuos apeliantės argumentus, teisėjų kolegija pažymi, jog už kiekvieną ieškinį turtiniuose ginčuose yra mokamas 3 procentų žyminis mokestis nuo ieškinio sumos, o dokumentinio proceso tvarka nagrinėjamose bylose – pusė sumos mokėtinos už ieškinį, bet ne mažiau kaip dešimt eurų (CPK 80 straipsnio 1 dalis 1 punktas, 8 punktas). Ieškovė teikdama ieškinį turtiniame ginče dėl 29004,94 Eur sumos teismui ir prašydama jį nagrinėti dokumentinio proceso tvarka, sumokėjo 485 Eur žyminio mokesčio, nors turėjo sumokėti 435 Eur (29004,94 Eur x 3 proc./2) (15 b. l.). Pabrėžtina, jog civilinio proceso kodeksas tiesiogiai nereglamentuoja situacijos, kai atsakovas įvykdo visiškai (ar iš dalies) ieškinio reikalavimus po ieškinio pareiškimo ir ieškovas nuo ieškinio neatsisako – proceso įstatymo normos neįpareigoja ieškovo jo atsisakyti. Ieškovui neatsisakant ieškinio teismas turi bylą nagrinėti iš esmės ir ieškinį tenkinti, nors ir nustatoma, kad atsakovas patenkino ieškinio reikalavimus visiškai (ar iš dalies) bylos nagrinėjimo metu. Iš to seka, kad tai, jog bylos nagrinėjimo eigoje, o ne iki ieškinio pateikimo teismui, atsakovė dalį įsiskolinimo padengė ir teismas priteisė galutiniu sprendimu tik 7000 Eur skolos, nesudaro pagrindo iš atsakovės priteisti mažesnę žyminio mokesčio sumą nei teikiant ieškinį į teismą turėjo sumokėti ieškovė ir nepaneigia atsakovės pareigos atlyginti ieškovės patirtas bylinėjimosi išlaidas pirmosios instancijos teisme. Dėl nurodyto, atsakovės argumentas dėl neteisingai priteistos žyminio mokesčio sumos atmestinas kaip nepagrįstas. 27.

39Atmetus apeliacinį skundą, iš apeliantės priteistinos ieškovės turėtos 500 Eur teisinės pagalbos išlaidų apeliacinės instancijos teisme. 28.

40Apibendrinant apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismo galutinis sprendimas yra teisingas, naikinti jį apeliaciniame skunde nurodytais argumentais nėra pagrindo. Teismo sprendimas paliktinas nepakeistas, o apeliacinis skundas atmestinas (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

41Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

42Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmų 2018 m. birželio 7 d. galutinį sprendimą palikti nepakeistą.

43Priteisti iš apeliantės A. M. įmonės (j. a. k. ( - )) 500 Eur (penkis šimtus eurų 00 ct) ieškovei UAB „Saitema“ (j. a. k. ( - )) teisinės pagalbos išlaidų turėtų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Ieškovė UAB „Saitema“ prašė teismo dokumentinio proceso tvarka... 6. Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmai 2018 m. kovo 29 d. preliminariu... 7. Atsakovė A. M. įmonė pateikė prieštaravimus, prašė ieškovės ieškinį... 8. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 9. 4.... 10. Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmai 2018 m. birželio 7 d. galutiniu... 11. Teismas nurodė, kad atsakovė ginčija savo pareigą mokėti ieškovei... 12. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai... 13. 6.... 14. Apeliaciniu skundu apeliantė (atsakovė) A. M. įmonė prašo Telšių... 15. Atsiliepimu į atsakovės apeliacinį skundą, ieškovė UAB „Saitema“... 16. Teisėjų kolegija... 17. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,... 18. teisiniai argumentai ir išvados... 19. Apeliantės (atsakovės) A. M. įmonės apeliacinis skundas atmestinas. 8.... 20. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 21. Apeliaciniame skunde keliamas klausimas dėl teismo galutinio sprendimo, kuriuo... 22. Apeliantė A. M. įmonė prašo bylą apeliacinėje instancijoje nagrinėti... 23. Pažymėtina, kad apeliacinis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka,... 24. Iš byloje esančių duomenų matyti, jog pirmosios instancijos teismui... 25. Apeliantė apeliacinį skundą grindžia dvejais esminiais argumentais. Pirma,... 26. Pažymėtina, kad atmesdamas skundą, apeliacinės instancijos teismas gali... 27. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovė UAB „Saitema“ ir atsakovė A. M.... 28. Apeliantė teigia, jog teismas, priteisdamas skolą ir delspinigius rėmėsi... 29. Pasisakydama dėl pačios sutarties sampratos, jos sudarymo aplinkybių ir... 30. Sutarties laisvės principas valstybės pripažįstamas ir ginamas tikslingai... 31. Sutarties laisvės principas garantuoja asmenims teisę ne tik, laikantis... 32. Nagrinėjamu atveju sprendžiant klausimą ar teisingai pirmosios instancijos... 33. Apeliantė teigia, kad teismas neteisingai priteisė neprotingai didelius... 34. Aptariant delspinigių paskirtį, apeliacinės instancijos teismas akcentuoja,... 35. Kai kyla ginčas dėl priteistinų sutartinių netesybų dydžio, svarbu... 36. Teisėjų kolegijos vertinimu, šie apeliantės argumentai yra paneigti byloje... 37. Apeliantė nesutinka su priteistu žyminio mokesčio dydžiu ir teigia, jog... 38. Atsakant į šiuos apeliantės argumentus, teisėjų kolegija pažymi, jog už... 39. Atmetus apeliacinį skundą, iš apeliantės priteistinos ieškovės turėtos... 40. Apibendrinant apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios... 41. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 42. Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmų 2018 m. birželio 7 d. galutinį... 43. Priteisti iš apeliantės A. M. įmonės (j. a. k. ( - )) 500 Eur (penkis...