Byla e2S-657-856/2017
Dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jurga Kramanauskaitė-Butkuvienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos P. B. atskirąjį skundą dėl Šiaulių apylinkės teismo 2017 m. birželio 5 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2FB-7079-1028/2017, kuria atsisakyta priimti pareiškimą dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo.

2Teismas

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4

  1. Pareiškėja P. B. kreipėsi į teismą, prašydama iškelti jai bankroto bylą, nurodė, kad įsiskolinimai kreditoriams sudaro 71 413,52 Eur, jokio turto, išskyrus nevažiuojantį automobilį, ji neturi, jos gaunama pensija siekia 65 Eur.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6

  1. Šiaulių apylinkės teismas 2017 m. birželio 5 d. nutartimi atsisakė priimti P. B. pareiškimą.
  1. Teismas nurodė, kad kreditoriams apie ketinimą pateikti pareiškimą iškelti bankroto bylą pranešta 2017-05-25, o pareiškimas teisme užregistruotas 2017-05-26. Teismo vertinimu, nesilaikyta Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 4 straipsnio 2 dalyje nustatyto termino.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai

8

  1. Atskiruoju skundu pareiškėja P. B. prašo panaikinti Šiaulių apylinkės teismo 2017 m. birželio 5 d. nutartį ir priimti pareiškėjos pareiškimą. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:
    1. Kreditoriais nurodyti asmenys – antstolis T. U. ir antstolė V. Š., vykdydami išieškojimą, atstovauja ir kitų kreditorių interesams (jie pateikė pažymas tiek apie pareiškėjos įsiskolinimą jiems, tiek apie įsiskolinimą UAB „Baltijos kredito sprendimai“ bei BKU „Vilniaus taupomoji kasa“). V. M. į bylą įtrauktas tik suinteresuotu asmeniu – jis nėra kreditorius.
    2. Teismas nenustatė termino pareiškimo trūkumams pašalinti – pateikti įrodymus, kad pranešimai kreditoriams buvo išsiųsti laiku. Apie bankroto bylą kreditoriams buvo pranešta ir papildomai prašoma pateikti informaciją dar 2017-04-21 bei 2017-04-25. Į prašymus buvo atsakyta pateikus pažymas, kurios teismui buvo pateiktos kartu su pareiškimu.

9Teismas

konstatuoja:

10IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,

11teisiniai argumentai ir išvados

125. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Nagrinėjamu atveju absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnis).

136. Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo (toliau – ir FABĮ) 4 straipsnio 2 dalis numato, kad fizinis asmuo, ketindamas pateikti pareiškimą iškelti bankroto bylą, kurio būklė atitinka šio įstatymo 2 straipsnio 2 dalyje nurodytąją, ne vėliau kaip prieš mėnesį iki pareiškimo iškelti bankroto bylą pateikimo dienos apie tai raštu praneša visiems kreditoriams. Taigi, iš nurodyto teisinio reglamentavimo matyti, kad fizinis asmuo apie kreipimąsi į teismą privalo informuoti kreditorius ne vėliau kaip prieš mėnesį laiko iki kreipimosi į teismą.

147. Iš bylos duomenų nustatyta, jog pranešimai dėl kreipimosi į teismą P. B. kreditoriams išsiųsti 2017 m. gegužės 25 d., o pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo teismui pateiktas 2017 m. gegužės 26 d., t. y. nesilaikius FABĮ 4 straipsnio 2 dalies nuostatų. Kadangi pranešimai kreditoriams turėjo būti išsiųsti ne vėliau kaip prieš vieną mėnesį iki pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo pateikimo teismui dienos, t. y. iki 2017-04-26, o apeliantė tokių įrodymų nepateikė, kreditorius informavo 2017-05-25, todėl laikytina, kad pareiškėja nevykdė pareigos, numatytos FABĮ 4 straipsnio 2 dalyje. Vadovaujantis išdėstytais argumentais, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad šiuo aspektu pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė priimti pareiškėjos P. B. pareiškimą.

158. Nesutiktina su atskirojo skundo argumentu, kad antstolis T. U. ir antstolė V. Š., vykdydami išieškojimą, atstovauja kreditorių interesus ir apie kreipimąsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo jiems buvo žinoma dar 2017 m. balandžio mėnesį.

169. Pažymėtina, kad nei antstolis T. U., nei antstolė V. Š. neatstovauja kreditorių UAB „Baltijos kredito sprendimai“ bei BKU „Vilniaus taupomoji kasa“ interesų, tokių įrodymų pareiškėja nei pirmosios, nei apeliacinės instancijos teismui nepateikė. Tiek antstolis T. U., tiek antstolė V. Š. vykdo priverstinį išieškojimą minėtų išieškotojų naudai iš P. B. turto, todėl antstolius laikyti kreditorių atstovais nėra teisinio pagrindo. Konstatavus, kad antstoliai nėra kreditorių UAB „Baltijos kredito sprendimai“ bei BKU „Vilniaus taupomoji kasa“ atstovai, atmestinas kaip nepagrįstas skundo argumentas, kad kreditoriams pranešimai apie kreipimąsi į teismą buvo išsiųsti laiku, apie tai pranešant antstoliams 2017-04-21 bei 2017-04-25.

1710. Nesutiktina su atskirojo skundo argumentu, kad pirmosios instancijos teismas nenustatė pareiškėjai termino trūkumams pašalinti – pateikti įrodymus, kad pranešimai kreditoriams buvo išsiųsti laiku. Iš teismui pateiktų įrodymų akivaizdu, kad pranešimai kreditoriams išsiųsti pažeidžiant FABĮ 4 straipsnio 2 dalies nuostatas, todėl konstatuotina, kad šiuo atveju taikyti ieškinio trūkumų šalinimo institutą buvo netikslinga.

1811. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs pareiškėjos atskirojo skundo argumentus, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino bylos aplinkybes, susijusias su pranešimų kreditoriams įteikimu, tinkamai išaiškino ir pritaikė šį klausimą reglamentuojančias teisės normas, dėl ko priėmė teisiškai pagrįstą nutartį, kurios keisti ar naikinti atskirajame skunde nurodytais argumentais nėra teisinio pagrindo (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

19Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

20Šiaulių apylinkės teismo 2017 m. birželio 5 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai