Byla 2-971/2008

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės, Konstantino Gurino (pirmininkas ir pranešėjas) ir Donato Šerno, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo K. P. atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2008 m. spalio 15 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-285-44/2008 pagal ieškovo K. P. ieškinį atsakovams Lietuvos valstybei, atstovaujamai Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, antstolei V. Š. , V. Ž. , tretieji asmenys Lietuvos valstybė, atstovaujama Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, R. P. , E. P. , Šiaulių rajono vaikų teisių apsaugos tarnyba, Šiaulių miesto vaikų teisių apsaugos tarnyba, dėl turto pardavimo iš varžytinių akto pripažinimo negaliojančiu, restitucijos taikymo bei turtinės žalos priteisimo, ir

Nustatė

2Ieškovas K. P. kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu, prašydamas pripažinti negaliojančiu 2003-06-16 turto pardavimo iš varžytinių aktą Nr. 71-6145 ir taikyti restituciją – grąžinti ieškovui žemės sklypą, esantį ( - ), priteisti solidariai iš atsakovų Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir antstolės V. Š. 395244,62 Lt dydžio žalos atlyginimą (3 t., b. l. 59 - 70).

3Šiaulių apygardos teismas 2008 m. spalio 15 d. nutartimi paliko ieškinį nenagrinėtu (3 t., b. l. 96). Teismas nurodė, kad 2008 m. spalio 15 d. teismo posėdyje dalyvaujantys atsakovai, tretieji asmenys bei jų atstovai prašė palikti ieškinį nenagrinėtą. Teismo nuomone, šie prašymai tenkintini, nes ieškovas K. P. neatvyko į 2008 m. spalio 15 d. teismo posėdį, nors apie teismo posėdžio vietą ir laiką jam pranešta tinkamai, be to, ieškovas nepranešė teismui apie neatvykimo priežastis bei neprašė teismo nagrinėti bylą jam nedalyvaujant (3 t., b. l. 55; CPK 246 str. 1 d.).

4Atskiruoju skundu ieškovas K. P. prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo nutartį ir perduoti Šiaulių apygardos teismui ieškinį nagrinėti iš naujo (3 t., b. l. 100 - 102). Savo skundą apeliantas motyvuoja tuo, kad:

51. Apeliantas, pasirašydamas teismo sekretorės paduotą lapą apie 2008 m. spalio 15 d. posėdį, manė, kad pasirašo įsipareigojimą iki minėtos datos pateikti patikslintą ieškinį. Šis lapas – kolektyvinis pranešimas neatitinka CPK 134 straipsnyje numatytų reikalavimų, šaukimas pagal CPK 133 ir 127 straipsnius apeliantui nebuvo įteiktas, todėl laikytina, jog ieškovas nebuvo tinkamai informuotas apie teismo posėdžio laiką ir vietą.

62. Teismas turėjo atidėti teismo posėdžio datą ir išsiaiškinti ieškovo neatvykimo į teismo posėdį priežastis (CPK 246 str. 1 d.). Ieškovas manė, kad teismas, gavęs patikslintą ieškinį, lauks atsiliepimų į jį ir tik po to paskirs teismo posėdžio datą.

73. Ieškovas proceso metu sąžiningai naudojosi procesinėmis teisėmis, aktyviai domėjosi bylos eiga. Pasiūlymu pasinaudoti advokato pagalba ieškovas atsisakęs dėl sunkios materialinės padėties. Todėl ieškinio palikimas nenagrinėtu reikštų ne realaus, o formalaus teisingumo įgyvendinimą.

8Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovė antstolė V. Š. prašo netenkinti atskirojo skundo reikalavimų ir jį atmesti, motyvuodama tuo, kad Šiaulių apygardos teismo 2008-09-11 posėdyje jame dalyvavusiems asmenims (įskaitant ieškovą) buvo pasirašytinai įteikti šaukimai į kitą teismo posėdį (CPK 127 str.). Todėl ieškovas, neatvykdamas į paskirtą teismo posėdį, pažeidė protingumo principą. Apeliantas nesąžiningas, jis piktnaudžiaudamas savo procesinėmis teisėmis veikia prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą.

9Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovas V. Ž. nurodo, kad atskirasis skundas nėra pagrįstas, todėl atmestinas. Nurodo, kad ieškovas buvo tinkami informuotas apie kitą teismo posėdį, jam pasirašytinai įteiktas pranešimas (CPK 126 str., 133 str. 1 d.). Ieškovo nurodomas nesusipratimas nėra pateisinama priežastis neatvykti į teismo posėdį, jo elgesys laikytinas nesąžiningu naudojimusi procesinėmis teisėmis.

10Atsiliepimu į atskirąjį skundą UAB ,,BTA Draudimas“ prašo atskirąjį skundą atmesti ir palikti galioti skundžiamą teismo nutartį, motyvuodamas tuo, kad ieškovui buvo tinkamai pranešta apie teismo posėdžio laiką ir vietą, o jo argumentas, kad esą apeliantas pasirašęs įsipareigojimą pateikti patikslintą ieškinį nėra reikšmingas (CPK 127 str.).

11Apeliantas K. P. 2008-12-11 pateikė teismui prašymą, prašydamas atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2008 m. spalio 15 d. nutarties nagrinėti žodinio proceso tvarka, nes toks skundo nagrinėjimas yra būtinas. Nurodė, kad nori žodžiu pateikti argumentus apie priežastis, dėl kurių jis skundžia minėtą teismo nutartį.

12Atskirasis skundas netenkintinas.

13Pagal CPK 336 straipsnį apeliacinės instancijos teismas atskirąjį skundą nagrinėja rašytinio proceso tvarka, išskyrus atvejus, kai šį skundą nagrinėjantis teismas pripažįsta žodinį nagrinėjimą būtinu.

14Apeliantas K. P. 2008-12-11 prašyme iš esmės nurodo, kad atskirojo skundo nagrinėjimas žodinio proceso tvarka yra būtinas, nes to nori apeliantas. Teisėjų kolegijos nuomone, vadovaujantis proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principais, atsižvelgiant į byloje esančius įrodymus ir byloje dalyvaujančių asmenų argumentus, nėra pagrindo apelianto nurodytais motyvais tenkinti jo prašymo dėl bylos nagrinėjimo žodinio proceso tvarka, todėl šis prašymas atmestinas (CPK 7 str., 336 str.).

15Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 338 str., 320 str. 1 d.). Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str. 2 d., 338 str.).

16CPK 296 straipsnio 1 dalies 5 punkte nurodyto ieškinio palikimo nenagrinėtu pagrindo taikymas tiesiogiai susijęs su šalių neatvykimo į teismo posėdį padariniais, išdėstytais CPK 246 straipsnyje. Teisės būti išklausytam, tinkamo pranešimo ir kiti civilinio proceso principai reikalauja, kad apie bylos nagrinėjimą teismo posėdyje ar parengiamajame posėdyje būtų tinkamai informuoti byloje dalyvaujantys asmenys, kurie turi teisę dalyvauti bylą nagrinėjant teisme. Kita vertus, šalys neprivalo dalyvauti teismo posėdyje ir gali vesti bylą per atstovus ar prašyti teismą bylą išnagrinėti joms ir jų atstovams nedalyvaujant (CPK 42 str., 51 str., 117 str., 123 str., 124 str., 133 str.).

17CPK 7 straipsnio 2 dalyje, 42 straipsnio 5 dalyje įtvirtinta ir bendroji šalių pareiga sąžiningai naudotis procesinėmis teisėmis ir jomis nepiktnaudžiauti, rūpintis kuo greitesniu bylos išnagrinėjimu, laiku pateikti teismui argumentus bei įrodymus. Bylos šalis, kuri ketina asmeniškai dalyvauti teismo posėdyje, gavusi tinkamą teismo pranešimą, kuriame nurodyta teismo posėdžio vieta ir laikas, turi atvykti į teismo posėdį numatytu laiku, o tais atvejais, kai šalis pageidauja vesti bylą per atstovą, ji turi laiku pasirūpinti atstovavimu (CPK 51 str. 1 d., 2 d.).

18CPK 246 straipsnio pirmoji dalis nustato, kad bylos nagrinėjimas gali būti atidėtas ieškovo prašymu, jeigu jis iki teismo posėdžio pradžios pateikia dokumentus, pateisinančius savo neatvykimą, ir teismas neatvykimo priežastis pripažįsta svarbiomis. Pagal CPK taisykles, į teismo posėdį neatvykus ieškovui arba jo atstovui, kuriam tinkamai pranešta apie teismo posėdį, ir atsakovui neprašant priimti sprendimo už akių, teismas palieka ieškinį nenagrinėtą (CPK 246 str. 1d., 296 str. 1 d. 5 p., 230 str. 3, 4 d.).

19Jeigu šalis ar jos atstovas dėl svarbių priežasčių negali pateikti teismui procesinių dokumentų arba negali atvykti į teismo posėdį, ji ar jos atstovas, iš anksto (iki teismo posėdžio pradžios) pateikdamas teismui prašymą atidėti bylos nagrinėjimą, turi pateikti ir dokumentus, patvirtinančius neatvykimo į teismo posėdį priežastis (CPK 234 str., 246 str.).

20Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, kad ieškovui K. P. buvo tinkamai pranešta apie 2008 m. spalio 15 d., 9 val. įvykusio teismo posėdžio laiką ir vietą (2 t., b. l. 55). Todėl neturi pagrindo apelianto argumentai dėl jo netinkamo informavimo, juolab kad byla pagal ieškovo ieškinį tęsiasi dar nuo 2006 m. rugsėjo 4 d. (1 t., b. l. 2 - 4) ir pareiškėjas ne kartą minėtu būdu buvo informuojamas apie teismo posėdį (1 t., b. l. 78, 151, 230, 2 t., b. l. 55).

21Apygardos teismas taip pat teisingai nustatė, kad ieškovas nepateikė prašymo atidėti bylos nagrinėjimo ir nenurodė svarbių neatvykimo į teismo posėdį priežasčių bei jas patvirtinančių įrodymų, dėl ko būtų pagrindas teismui atidėti nagrinėjamą bylą, ką pripažįsta ir pats apeliantas. Pažymėtina, kad atsakovo nurodomi argumentai dėl jo suklydimo nelaikytini svarbia priežastini, dėl kurios pirmosios instancijos teismas privalėjo atidėti bylos nagrinėjimą. Ieškovas privalo sąžiningai naudotis procesinėmis teisėmis ir jomis nepiktnaudžiauti, rūpintis kuo greitesniu bylos išnagrinėjimu, aktyviai domėtis bylos nagrinėjimo eiga (CPK 7 str. 2 d., 42 str. 5 d.). Atkreiptinas dėmesys į tai, kad ieškovas turėjo teisę vesti bylą 2008 m. spalio 15 d. teismo posėdyje per savo atstovą, tačiau nepasirūpimo tinkamu atstovavimu, nors teismas jam siūlė tą padaryti (3 t., b. l. 53, 54). Neturi pagrindo apelianto argumentai, kad teismo siūlymu pasirūpinti tinkamu atstovavimu jis negalėjo dėl sunkios materialinės padėties. Neturtingiems asmenims, gaunantiems mažas pajamas, gali būti suteikta valstybės garantuojama teisinė pagalba pagal 2005 m. sausio 20 d. redakcijos Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymą (CPK 99 str. 1 d.).

22Atsižvelgus į nurodytas aplinkybes, t. y. į tai, kad ieškovui buvo tinkamai pranešta apie teismo posėdžio vietą ir laiką, ieškovas neatvyko į teismo posėdį ir nepasirūpino, kad į teismo posėdį atvyktų jo atstovas, iš anksto (iki teismo posėdžio pradžios) nepateikė teismui prašymo atidėti bylos nagrinėjimą ir dokumentų, patvirtinančių neatvykimo į teismo posėdį priežastis, ir į tai, kad atsakovai neprašė priimti sprendimo už akių, darytina išvada, jog apygardos teismas turėjo pagrindo palikti ieškinį nenagrinėtą, juolab kad to prašė ir 2008 m. spalio 15 d. teismo posėdyje dalyvavę byloje dalyvaujantys asmenys (CPK 7 str. 2 d., 42 str. 5 d., 296 str. 1 d. 5 p., 246 str. 1 d.).

23Dėl nurodytų motyvų nėra pagrindo atskirojo skundo argumentais panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį, kuri paliktina galioti (CPK 338 str., 329 str.).

24Ieškovui išaiškintina, jog ieškinio palikimas nenagrinėtu neužkerta kelio pakartotinai kreiptis į teismą su tapačiu reikalavimu.

25Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

26Palikti nepakeistą Šiaulių apygardos teismo 2008 m. spalio 15 d. nutartį.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Ieškovas K. P. kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu, prašydamas... 3. Šiaulių apygardos teismas 2008 m. spalio 15 d. nutartimi paliko ieškinį... 4. Atskiruoju skundu ieškovas K. P. prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo... 5. 1. Apeliantas, pasirašydamas teismo sekretorės paduotą lapą apie 2008 m.... 6. 2. Teismas turėjo atidėti teismo posėdžio datą ir išsiaiškinti ieškovo... 7. 3. Ieškovas proceso metu sąžiningai naudojosi procesinėmis teisėmis,... 8. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovė antstolė V. Š. prašo netenkinti... 9. Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovas V. Ž. nurodo, kad atskirasis... 10. Atsiliepimu į atskirąjį skundą UAB ,,BTA Draudimas“ prašo atskirąjį... 11. Apeliantas K. P. 2008-12-11 pateikė teismui prašymą, prašydamas atskirąjį... 12. Atskirasis skundas netenkintinas.... 13. Pagal CPK 336 straipsnį apeliacinės instancijos teismas atskirąjį skundą... 14. Apeliantas K. P. 2008-12-11 prašyme iš esmės nurodo, kad atskirojo skundo... 15. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 16. CPK 296 straipsnio 1 dalies 5 punkte nurodyto ieškinio palikimo nenagrinėtu... 17. CPK 7 straipsnio 2 dalyje, 42 straipsnio 5 dalyje įtvirtinta ir bendroji... 18. CPK 246 straipsnio pirmoji dalis nustato, kad bylos nagrinėjimas gali būti... 19. Jeigu šalis ar jos atstovas dėl svarbių priežasčių negali pateikti... 20. Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė,... 21. Apygardos teismas taip pat teisingai nustatė, kad ieškovas nepateikė... 22. Atsižvelgus į nurodytas aplinkybes, t. y. į tai, kad ieškovui buvo tinkamai... 23. Dėl nurodytų motyvų nėra pagrindo atskirojo skundo argumentais panaikinti... 24. Ieškovui išaiškintina, jog ieškinio palikimas nenagrinėtu neužkerta kelio... 25. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1... 26. Palikti nepakeistą Šiaulių apygardos teismo 2008 m. spalio 15 d. nutartį....