Byla 2A-1137-623/2010

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko (pranešėjo) Marijono Greičiaus, teisėjų Neringos Švedienės, Tatjanos Žukauskienės, sekretoriaujant Jonei Markovičiūtei, dalyvaujant ieškovo atstovui adv. Renaldui Baliūčiui, viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo UAB ,,Senovė“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2010 m. vasario 18 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB DK ,,PZU Lietuva“ ieškinį atsakovui UAB ,,Senovė“, tretieji asmenys RUAB ,,Sklypas“, BUAB ,,ITS Projektai“ dėl žalos atlyginimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3ieškovas UAB DK „PZU Lietuva“ kreipėsi į teismą su ieškiniu (1 t., b.l. 2-4), prašydamas priteisti iš atsakovo UAB „Senovė“ 4709 Lt nuostolių, 6 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodė, kad 2007-02-14 tarp ieškovo ir R. S. buvo sudaryta gyventojų turto draudimo sutartis, kuria apdraustas nekilnojamasis turtas – butas, esantis ( - ), Vilniuje. 2007-07-13 nurodytas butas buvo užlietas iš gretimai esančio buto. Tai patvirtina 2007-07-13 pranešimas apie įvykį, 2007-07-16 pranešimo apie įvykį registravimo kortelė, 2007-07-19 nekilnojamojo turto apžiūros aktas. Pažymėjo, kad R. S. priklausantis butas buvo užlietas dėl bute Nr. 5 nekokybiškai atliktų karšto vandens skaitiklio montavimo darbų. Tai patvirtina 2007-07-19 IĮ „Antagutė“ raštas. Nurodė, kad vandentiekio montavimo darbus atliko subrangovas UAB „ITS projektai“. Ieškovas savo reikalavimą atlyginti žalą subrogacijos tvarka grindė 2004-12-03 tarp užsakovo UAB „Sklypas“ ir atsakovo UAB „Senovė“ (rangovo) sudaryta Generalinės statybos rangos sutartimi dėl daugiabučio gyvenamojo namo, esančio ( - ), Vilniuje, statybos. Ieškovo teigimu, 2005-09-01 tarp užsakovo ir subrangovo UAB „ITS projektai“ buvo sudaryta Statybos rangos sutartis, kuria subrangovas įsipareigojo atlikti vidaus santechnikos ir lauko vandentiekio tinklų darbus objekte, esančiame ( - ). Tuo tarpu atsakovas (rangovas) 2004-12-03 Sutarties 3.1.12 p. pagrindu buvo įsipareigojęs prisiimti pilną atsakomybę už subrangovus, o Sutarties 3.1.18 p. – nustatytus defektus šalinti savo sąskaita. Esant nurodytoms aplinkybėms, atsakovas, kaip generalinis rangovas, privalo atlyginti padarytą žalą dėl įvykusio buto užliejimo. Ieškovas atsakovo civilinę atsakomybę grindė netinkamu pareigų vykdymu, pasireiškusiu netinkamu subrangovo atliktų darbų apžiūrėjimu, neįsitikinus, jog pastarojo darbai buvo atlikti kokybiškai. Pasak ieškovo, atsakovo kaltė pasireiškė neatsargumu.

4Ieškovas pažymėjo, kad dėl 2007-07-13 įvykusio buto Nr. 6 užliejimo išmokėjo R. S. 4709 Lt draudimo išmoką.

5Atsakovas UAB „Senovė“ su pareikštu ieškiniu nesutiko ir prašė bylą nutraukti arba ieškinį atmesti kaip nepagrįstą bei priteisti bylinėjimosi išlaidas (1 t., b.l. 52-53). Nurodė, kad pagal 2004-12-03 Generalinės statybos rangos sutarties 3.1.12 p., rangovas atsako tik už jo pasamdytus subrangovus. Pažymėjo, kad išnagrinėtoje Vilniaus m. 2 apylinkės teismo civilinėje byloje 2009-02-02 sprendimu teismas konstatavo, kad draudiminis įvykis įvyko dėl UAB „ITS projektai“ kaltės, kurį buvo pasamdęs ne rangovas UAB „Senovė“, o pats užsakovas UAB „Sklypas“. Nurodė, kad šio subrangovo atsakovas nebuvo akceptavęs, vandens filtrų įrengimo darbų sutarties sudarymas ir vykdymas vyko be rangovo (atsakovo) žinios ir kontrolės. Pažymėjo, kad atsakovas nedalyvavo subrangovų atliktų darbų priėmime ir perdavime užsakovui. Todėl UAB „Senovė“ nėra tinkamas atsakovas šioje byloje, atsakovu turėtų būti UAB „ITS projektai“. Taip pat savo atsikirtimus ieškovas grindė tuo, kad byla turi būti nutraukta, nes ieškinys yra pareikštas tuo pačiu pagrindu, dėl to paties dalyko ir tarp tų pačių šalių kaip ir išnagrinėtoje Vilniaus m. 2 apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-289-535/09.

6Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 2010 m. vasario 18 d. sprendimu (1 t., b.l. 190-199) ieškinį tenkino visiškai. Priteisė ieškovui UAB DK „PZU Lietuva“ iš atsakovo UAB „Senovė“ 4.709 Lt nuostolių atlyginimo ir 6 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2009-07-07) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Priteisė ieškovui UAB DK „PZU Lietuva“ iš atsakovo UAB „Senovė“ 141 Lt žyminio mokesčio ir 809 Lt 20 ct išlaidų advokato pagalbai apmokėti, iš viso – 950 Lt 20 ct. Priteisė iš atsakovo UAB „Senovė“ į valstybės biudžetą 56 Lt 45 ct procesinių dokumentų įteikimo išlaidų. Teismas nurodė, kad 2004-12-03 Generalinės statybos rangos sutarties 3.1.12 p. neįvardijo konkrečios subrangovo akceptavimo formos, todėl teigti, kad šalys turėjo pareigą pasirašyti sutartį ar pateikti raštišką sutikimą dėl subrangovo akceptavimo, nėra teisinio pagrindo. Teismas įvertino ir tai, jog 2005-09-01 Statybos rangos sutarties, sudarytos su subrangovu UAB „ITS projektai“, preambulė neįpareigojo užsakovo raštišku pranešimu informuoti rangovą UAB „Senovė“.

7Teismas, nustatydamas tarp šalių susiklosčiusią praktiką dėl subrangovų parinkimo, liudytojo A. K. parodymus pripažino teisiškai reikšmingais apie tai, kad UAB „Senovė“, būdama generaliniu rangovu, apie pastate atliekamus darbus negalėjo nežinoti, nes ji apie visus darbus turėjo būti informuota, juolab, kad tik po UAB „Senovė“ raštiško ar žodinio pritarimo subrangovas gaudavo pinigus, nes tokia buvo susiklosčiusi praktika įmonėje.

8Teismas taip pat nurodė, kad rangovui UAB „Senovė“, kuris buvo įsipareigojęs priduoti statinį ir šią pareigą įvykdė, buvo žinoma, kokie subrangovai atliko specializuotus darbus.

9Teismas atsakovo teiginius, jog jis privalo atsakyti tik už savo atliktus darbus atmetė kaip nepagrįstus, kadangi pagal 2004-12-03 Generalinės statybos rangos sutartį rangovas įsipareigojo priduoti statinį kaip visumą, o ne atskiras jo dalis.

10Teismas nurodė, kad atsakovas aplinkybių, atleidžiančių jį nuo atsakomybės, neįrodė, o teismas, įvertinęs byloje esančius duomenis, tokio pobūdžio aplinkybių nenustatė. Teismas pažymėjo, kad atsakovas sutarčiai vykdyti buvo pasitelkęs subrangovus, kurie netinkamai atliko vandentiekio ir santechnikos tinklų montavimo darbus, todėl padarė išvadą, kad rangovas netinkamai organizavo darbų apžiūros procedūras bei darbų priėmimą - perdavimą, ko pasėkoje nekokybiškai buvo atlikti karšto vandens skaitiklio montavimo darbai. Teismas konstatavo, kad 2004-12-03 Generalinės statybos rangos sutarties pagrindu, atsakovui (rangovui) atsirado prievolė atsakyti už subrangovų netinkamą įsipareigojimų įvykdymą, atliekant karšto vandens skaitiklio montavimo darbus name, esančiame ( - ), Vilniuje, todėl jis privalo atlyginti padarytą žalą.

11Teismas nurodė, kad 2005-09-01 Statybos rangos sutartyje nurodytus darbus nekokybiškai atliko subrangovas UAB „ITS projektai“, todėl už netinkamą darbų kokybę privalo atsakyti generalinis rangovas (atsakovas), kuris pagal Sutarties 3.1.12 ir 3.1.18 punktus prisiėmė pilną atsakomybę už subrangovų nekokybiškai atliktus darbus bei įsipareigojo nustatytus defektus šalinti savo sąskaita

12Teismas atmetė atsakovo prašymą taikyti vienerių metų ieškinio senaties terminą, kadangi tarp ginčo šalių yra susiklostę žalos atlyginimo teisiniai santykiai, o jiems yra taikomas sutrumpintas trejų metų ieškinio senaties terminas.

13Apeliaciniu skundu (2 t., b.l. 16-21) atsakovas UAB ,,Senovė“ prašo panaikinti Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2010 m. vasario 18 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškovo UAB DK ,,PZU Lietuva“ ieškinį atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apelianto manymu, teismas neteisingai vertino įrodymus, nepagrįstai atmetė bylai esminės reikšmės turinčias aplinkybes, patvirtintas rašytiniais įrodymais ir tuo pažeidė įrodymų tinkamo vertinimo reikalavimus, o taip pat pažeidė reikalavimą objektyviai ir visapusiškai išnagrinėti bylą, nes teismo sprendimo išvadas pagrindė aplinkybėmis, kurios byloje nėra patvirtintos įrodymais.

14Apeliantas nesutinka su teismo išvadomis, kad jis prisiėmė sutartinius įsipareigojimus atsakyti už subrangovą UAB ,,ITS projektai“. Apelianto teigimu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nevertino, jog beveik tuo metu, kai buvo sudaryta 2005-08-03 trišalė sutartis tarp užsakovo, rangovo ir užsakovo pasirinkto subrangovo ,,Megrame“, užsakovas UAB ,,Sklypas“ sudarė 2005-09-01 Statybos rangos sutartį su pasirinktu be rangovo žinios subrangovu UAB ,,ITS projektai“, apie kurį apeliantas nebuvo informuotas prieš sudarant sutartį ir kurio neakceptavo. Abi sutartys su subrangovais buvo sudarytos tuo pat metu, tik viena buvo trišalė, kuria atsakovas įrodinėjo savo prieštaravimus ieškinio reikalavimams, o kita buvo dvišalė, ta, kuria ieškovas įrodinėjo savo ieškinio reikalavimus. Teismas neatkreipė dėmesio į tai, jog byloje nėra pateikta jokių įrodymų, kurie galėtų patvirtinti liudytojo A. K. žodinius paaiškinimus apie tai, kad sutarčių su ne rangovo pasirinktais subrangovais buvo keliolika ir kad apie tokias sutartis rangovas buvo informuojamas žodžiu, ar kad rangovo akceptas būdavo raštiškai neįforminamas.

15Apelianto manymu, pirmosios instancijos teismas aiškindamas Generalinės rangos sutarties 3.1.12 punktą tinkamai neįvertino šio punkto antrosios sąlygos tikrosios reikšmės. Ta sąlyga numato, kad sutartis su subrangovu yra sudaroma tik tuomet, kai tokį subrangovą akceptuoja rangovas. Byloje nebuvo pateikti jokie įrodymai, išskyrus liudytojo A. K. paaiškinimus, kad atsakovas kokiais nors veiksmais būtų akceptavęs subrangovą UAB ,,ITS projektai“.

16Apelianto teigimu, byloje nėra įrodymų, kurie patvirtintų, jog karšto vandens skaitiklį apdraustame bute sumontavo būtent UAB ,,ITS projektai“ iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto pasirašymo.

17Atsiliepimu į apeliacinį skundą (2 t., b.l. 26-28) ieškovas UAB DK ,,PZU Lietuva“ prašo apeliacinį skundą atmesti, palikti pirmosios instancijos teismo sprendimą nepakeistą bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodo, kad jo pateiktas IĮ ,,Antagutė“ raštas patvirtina, jog vandentiekio montavimo darbus pastate ( - ), Vilniuje, atliko subrangovas UAB ,,ITS projektai“. Šis dokumentas nėra nuginčytas įstatymų nustatyta tvarka, todėl byloje buvo vertintas kartu su visais pateiktais įrodymais.

18Byloje apelianto pateikta statybos rangos sutartis su UAB ,,Megrame“ neįrodo fakto, kad visi sandoriai būdavo sudaromi tik raštu. Byloje A. K. duoti parodymai patvirtina, kad tarp rangovo ir užsakovo būdavo ir žodinių susitarimų.

19Ieškovas pažymėjo, kad apeliantas būdamas generaliniu rangovu, apie tuo metu pastate ( - ), Vilniuje, atliekamus darbus negalėjo nežinoti, nes jis apie visus darbus privalėjo būti informuotas, tuo labiau, kad tik po apelianto raštiško ar žodinio pritarimo subrangovas gaudavo pinigus.

20Apeliacinis skundas netenkintinas, pirmosios instancijos teismo sprendimas paliekamas nepakeistu (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

21Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant ir faktinę, ir teisinę bylos puses, tai yra, tiriant byloje surinktus įrodymus, patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialinės teisės normas. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

22Antra vertus, pagal CPK 328 str., iš esmės teisėtas ir pagrįstas teismo sprendimas negali būti panaikintas vien formaliais pagrindais.

23Byloje nustatyta, kad 2007-02-14 tarp ieškovo UAB DK „PZU Lietuva“ ir R. S. buvo sudaryta Gyventojų turto draudimo sutartis (Draudimo liudijimas GT Nr. 214590), kuria apdraustas nekilnojamasis turtas - butas, esantis ( - ), Vilniuje (1 t., b.l. 8). Draudimo sutarties galiojimo metu, t.y. 2007-07-13, R. S. priklausantis butas buvo užlietas, dėl drėgmės pažeistos buto sienos. Tai patvirtina R. S. pranešimas apie įvykį ir pranešimo apie įvykį registravimo kortelė (1 t., b.l. 10-11). 2007-07-19 nekilnojamojo turto apžiūros aktu nustatyti patalpų sienų pažeidimai nuo vandens ir drėgmės bei nustatytas nuostolis (1 t., b.l. 9). Iš IĮ „Antagnutė“ 2007-07-19 rašto Nr. 278 „Dėl ( - ) nekokybiškai atliktų vandentiekio tinklų montavimo darbų“ matyti, jog 2007-07-16, gavus ( - ) patalpų savininko nusiskundimą dėl drėkstančios buto vidaus sienos, 2007-07-17 buvo atlikta pastato inžinierinių tinklų apžiūra. Apžiūros metu nustatyta, kad dėl nekokybiškai atliktų buto Nr. 5 karšto vandens skaitiklio (sujungimas su vandentiekio vamzdynu) montavimo darbų, 2 aukšto vandentiekio ir šildymo sistemų šachtoje sunkėsi vanduo, ko pasėkoje butų Nr. 5 ir 6 patalpose sudrėko besiribojančios su šachta sienos ir pakilo dažai. Nustačius sienų drėkimo priežastį, butui Nr. 5 buvo užsuktas karštas vanduo ir kreiptasi į UAB „ITS projektai“ (vandentiekio montavimo darbų subrangovą) (1 t., b.l. 14). Tuo tarpu R. S. butui buvo padaryta 4709 Lt dydžio žala, tai patvirtina 2007-09-07 atliktų darbų sąmata (1 t., b.l. 49) ir PVM sąskaitos-faktūros (b.l. 46-47).

24Kadangi įvykis buvo pripažintas draudiminiu, ieškovas draudimo sutarties pagrindu, 2007 m. rugpjūčio 27 d. ir 2007 m. gruodžio 22 d. išmokėjo draudėjai R. S. 4709 Lt dydžio draudimo išmoką (1 t., b.l. 42-43, 44-45).

25Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad 2004-12-03 tarp UAB „Sklypas“ (Užsakovo) ir atsakovo UAB „Senovė“ (Rangovo) buvo sudaryta Generalinės statybos rangos sutartis (1 t., b.l. 15-29), kuria atsakovas įsipareigojo savo rizika, priemonėmis atlikti generalinius statybos rangos darbus objekte, esančiame ( - ), Vilniuje, pilnai dalyvauti perduodant statinius valstybinei komisijai bei nustatytu terminu perduoti tinkamą ir kokybišką šių darbų rezultatą užsakovui, o užsakovas įsipareigojo priimti atkliktus darbus ir už juos sumokėti (Sutarties 2.1 p.). Nurodytos sutarties 3.1.12 punktu rangovas įsipareigojo prisiimti visišką atsakomybę už subrangovus, neatsižvelgiant į tai, kas juos pasirinko. Jeigu subrangovą siūlo užsakovas, toks subrangovas sutartį su juo pasirašo tik tuo atveju, jeigu tokį subrangovą akceptuoja rangovas. Įgyvendinant Sutarties 3.1.12 punkto nuostatą, 2005-09-01 tarp užsakovo UAB „Sklypas“ ir UAB „ITS projektai“ (subrangovo) buvo sudaryta Statybos rangos sutartis, kuria subrangovas įsipareigojo atlikti vidaus santechnikos (šalto ir karšto vandentiekio, nuotėkų bei vėdinimo) ir lauko vandentiekio tinklų darbus objekte, esančiame ( - ), Vilniuje (Sutarties 2.1 p.) (1 t., b.l. 30-41). Šios sutarties preambulėje nurodyta, jog sutartis sudaroma tiesiogiai su Subrangovu, o generalinį rangovą UAB „Senovė“ užsakovas informuoja atskiru pranešimu apie šios Statybos rangos sutarties sudarymą.

26RUAB „Sklypas“ teismui pateiktas raštas patvirtina faktą, jog pastatas, kuriame buvo užlietas ieškovo nurodytas butas, valstybinės komisijos buvo pripažintas tinkamu naudoti (1 t., b.l. 107-108).

27Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija sutinka su pirmos instancijos teismo išvadomis dėl atsakovo UAB „Senovė“ atsakomybės už subrangovo UAB „ITS projektai“ atliktus darbus.

28Pirmos instancijos teismas teisingai taikė sutarčių aiškinimo taisykles ir nustatė, kad atsakovas UAB „Senovė“ 2004-12-03 Generalinės statybos rangos sutartimi įsipareigojo atlikti visus statybos darbus objekte, esančiame ( - ), t.y. perduoti užsakovui galutinį statybos darbų rezultatą – daugiabutį gyvenamąjį namą ir kitus statinius. Sutarties 3.1.12. p. šalys neįvardijo konkrečios subrangovo akceptavimo formos, tačiau byloje nėra paneigta, kad atsakovui nebuvo žinoma apie UAB „ITS projektai“ atliekamus vidaus santechnikos (šalto ir karšto vandentiekio, nuotėkų bei vėdinimo) ir lauko vandentiekio tinklų darbus ar apeliantas tokių darbų atlikimui būtų nepritaręs. Liudytojas A. K. pirmos instancijos teismo posėdyje parodė, kad tik po UAB „Senovė“ raštiško ar žodinio pritarimo subrangovas gaudavo pinigus.

292004-12-03 Generalinės statybos rangos sutarties 11.6 p. įtvirtinta rangovo UAB „Senovė“ pareiga užtikrinti visų statinių pagal projektą pridavimą valstybinei komisijai pagal STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“. Akivaizdu, kad apeliantas nebūtų galėjęs įvykdyti savo įsipareigojimų užsakovui UAB „Sklypas“ neakceptavęs ne tik UAB „ITS projektai“ kaip subrangovo kandidatūros, bet ir faktiškai nepriėmęs šio subrangovo atliktų darbų, kuriuos pagal Generalinės statybos rangos sutartį buvo privalu priduoti valstybinei komisijai.

30Iš IĮ „Antagnutė“ 2007-07-19 rašto Nr. 278 „Dėl ( - ) nekokybiškai atliktų vandentiekio tinklų montavimo darbų“ matyti, jog 2007-07-16, gavus ( - ) patalpų savininko nusiskundimą dėl drėkstančios buto vidaus sienos, 2007-07-17 buvo atlikta pastato inžinierinių tinklų apžiūra. Apžiūros metu nustatyta, kad dėl nekokybiškai atliktų buto Nr. 5 karšto vandens skaitiklio (sujungimas su vandentiekio vamzdynu) montavimo darbų, 2 aukšto vandentiekio ir šildymo sistemų šachtoje sunkėsi vanduo, ko pasėkoje butų Nr. 5 ir 6 patalpose sudrėko besiribojančios su šachta sienos ir pakilo dažai. Nustačius sienų drėkimo priežastį, butui Nr. 5 buvo užsuktas karštas vanduo ir kreiptasi į UAB „ITS projektai“ (vandentiekio montavimo darbų subrangovą) (1 t., b.l. 14).

31Kolegija taip pat sprendžia, kad atsakovas UAB „Senovė“ nepaneigė aplinkybės, kad butas, esantis ( - ) Vilniuje buvo užlietas ne dėl subrangovo UAB „ITS projektai“ kaltės, už kurį pilną atsakomybę privalo prisiimti generalinis rangovas UAB „Senovė“. Todėl pirmos instancijos teismas tinkamai taikė CK 6.248 str. įtvirtintą kaltės dėl atsiradusios žalos prezumpciją.

32Dėl aukščiau nurodytų motyvų apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmos instancijos teismas tinkamai taikė įrodymų vertinimo taisyklės (CPK 185 straipsnis), todėl išnagrinėjusi bylą, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija konstatuoja, kad apeliacinis skundas yra nepagrįstas ir nesudaro pagrindo teismo sprendimui panaikinti. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, nurodytų CPK 329 str., nenustatyta, todėl pirmosios instancijos teismo sprendimas paliktinas nepakeistas.

33Netenkinus apeliacinio skundo iš atsakovo priteistina 11 Lt 50 ct išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu į valstybės biudžetą (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str.). Nustatydama išlaidų advokato pagalbai dydį apeliacinės instancijos teisme, kolegija sprendžia, kad ši civilinė byla nėra sudėtinga, ieškovas pateikė advokato parengtą nesudėtingą ir nedidelės apimties atsiliepimą į apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismui nauji įrodymai nebuvo pateikti, teisminis nagrinėjimas neužtruko ilgai, todėl kolegija sprendžia, kad tik 700 Lt dydžio išlaidos advokato pagalbai atlyginti ieškovui turėtų būti priteistos iš apelianto UAB „Senovė”.

34Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

35Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2010 m. vasario 18 d. sprendimą palikti nepakeistą.

36Priteisti iš apelianto UAB ,,Senovė“ ieškovui UAB DK „PZU Lietuva“ 700 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti apeliacinės instancijos teisme.

37Priteisti iš UAB ,,Senovė“ 11 Lt 50 ct išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu į valstybės pajamas.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. ieškovas UAB DK „PZU Lietuva“ kreipėsi į teismą su ieškiniu (1 t.,... 4. Ieškovas pažymėjo, kad dėl 2007-07-13 įvykusio buto Nr. 6 užliejimo... 5. Atsakovas UAB „Senovė“ su pareikštu ieškiniu nesutiko ir prašė bylą... 6. Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 2010 m. vasario 18 d. sprendimu (1 t.,... 7. Teismas, nustatydamas tarp šalių susiklosčiusią praktiką dėl subrangovų... 8. Teismas taip pat nurodė, kad rangovui UAB „Senovė“, kuris buvo... 9. Teismas atsakovo teiginius, jog jis privalo atsakyti tik už savo atliktus... 10. Teismas nurodė, kad atsakovas aplinkybių, atleidžiančių jį nuo... 11. Teismas nurodė, kad 2005-09-01 Statybos rangos sutartyje nurodytus darbus... 12. Teismas atmetė atsakovo prašymą taikyti vienerių metų ieškinio senaties... 13. Apeliaciniu skundu (2 t., b.l. 16-21) atsakovas UAB ,,Senovė“ prašo... 14. Apeliantas nesutinka su teismo išvadomis, kad jis prisiėmė sutartinius... 15. Apelianto manymu, pirmosios instancijos teismas aiškindamas Generalinės... 16. Apelianto teigimu, byloje nėra įrodymų, kurie patvirtintų, jog karšto... 17. Atsiliepimu į apeliacinį skundą (2 t., b.l. 26-28) ieškovas UAB DK ,,PZU... 18. Byloje apelianto pateikta statybos rangos sutartis su UAB ,,Megrame“ neįrodo... 19. Ieškovas pažymėjo, kad apeliantas būdamas generaliniu rangovu, apie tuo... 20. Apeliacinis skundas netenkintinas, pirmosios instancijos teismo sprendimas... 21. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos... 22. Antra vertus, pagal CPK 328 str., iš esmės teisėtas ir pagrįstas teismo... 23. Byloje nustatyta, kad 2007-02-14 tarp ieškovo UAB DK „PZU Lietuva“ ir R.... 24. Kadangi įvykis buvo pripažintas draudiminiu, ieškovas draudimo sutarties... 25. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad 2004-12-03 tarp UAB... 26. RUAB „Sklypas“ teismui pateiktas raštas patvirtina faktą, jog pastatas,... 27. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija sutinka su pirmos... 28. Pirmos instancijos teismas teisingai taikė sutarčių aiškinimo taisykles ir... 29. 2004-12-03 Generalinės statybos rangos sutarties 11.6 p. įtvirtinta rangovo... 30. Iš IĮ „Antagnutė“ 2007-07-19 rašto Nr. 278 „Dėl ( - ) nekokybiškai... 31. Kolegija taip pat sprendžia, kad atsakovas UAB „Senovė“ nepaneigė... 32. Dėl aukščiau nurodytų motyvų apeliacinės instancijos teismo teisėjų... 33. Netenkinus apeliacinio skundo iš atsakovo priteistina 11 Lt 50 ct išlaidų,... 34. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1... 35. Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2010 m. vasario 18 d. sprendimą palikti... 36. Priteisti iš apelianto UAB ,,Senovė“ ieškovui UAB DK „PZU Lietuva“ 700... 37. Priteisti iš UAB ,,Senovė“ 11 Lt 50 ct išlaidų, susijusių su procesinių...