Byla e2-2418-796/2015
Dėl profesinės karo tarnybos kario mokymo išlaidų priteisimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Kristina Domarkienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos ieškinį atsakovui I. S. dėl profesinės karo tarnybos kario mokymo išlaidų priteisimo,

Nustatė

2ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 1489,60 Eur profesinės karo tarnybos kario mokymo išlaidų, 220,38 Eur palūkanų, 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį, ieškovė prašo priimti sprendimą už akių.

3Procesiniai dokumentai atsakovui įteikti tinkamai (CPK 123 str. 3 d.), tačiau atsakovas atsiliepimo į ieškinį per teismo nustatytą terminą nepateikė, todėl, esant ieškovės prašymui, priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 str. 4 d.).

4Ieškinys tenkintinas visiškai.

5Formaliai įvertinus byloje esančius rašytinius įrodymus nustatyta, kad 2000-06-17 ieškovė su atsakovu sudarė profesinės karo tarnybos sutartį, pagal kurią atsakovas įsipareigojo neterminuotai tarnauti profesinėje karo tarnyboje Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo, statutų ir kitų teisės aktų nustatytomis sąlygomis ir tvarka, taip pat vykdyti visas kario pareigas. 2000-04-16 ieškovė su atsakovu sudarė Mokymosi (stažuotės) sutartį Nr. MS-45, pagal kurią ieškovė įsipareigojo siųsti atsakovą nuo 2010 m. balandžio 19 d. iki 2010 m. liepos 22 d. į Lietuvos karo akademijos Jaunesniųjų štabo karininkų kursus ir skyrė jam teisės aktų nustatyta tvarka priklausanti aprūpinimą, o atsakovas įsipareigojo grąžinti ieškovei krašto apsaugos institucijos ar jos padalinio apmokėtas faktines mokymosi (stažuotės) išlaidas Karo tarnybos įstatymo 44 straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatytais atvejais (Sutarties 3.3.1 p.). Paaiškėjus Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 11 punkte ir 17 punkte nurodytoms aplinkybėms, Krašto apsaugos ministro 2011-11-18 įsakymu Nr. P-1288 nuspręsta panaikinti atsakovui išduotą leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma SLAPTAI. Krašto apsaugos ministro 2012-01-31 įsakymu Nr. P-72 „Dėl kpt. I. S. išleidimo į atsargą" nuo 2012-02-01 su atsakovu sudaryta profesinės karo tarnybos sutartis nutraukta, atsakovas Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 38 straipsnio 2 dalies 10 punkto pagrindu išleistas į atsargą. Šiuo įsakymu atsakovas taip pat įpareigotas grąžinti 5143,28 Lt profesinės karo tarnybos kario mokymo išlaidų.

6Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 44 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad iš kario, su kuriuo prieš terminą nutraukiama profesinės karo tarnybos sutartis, arba kario, su kuriuo profesinės karo tarnybos sutartis, nutraukiama šio įstatymo 38 straipsnio l dalies l, 2, 3, 5, 6, 8 punktuose ir 2 dalies 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 punktuose numatytais atvejais, įstatymų nustatyta tvarka išieškomos krašto apsaugos sistemos išlaidos, tiesiogiai susijusios su jo mokymu, profesiniu parengimu ar kvalifikacijos tobulinimu. To paties įstatymo 44 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad šio straipsnio 2 dalyje nurodytos išlaidos, išskyrus išlaidas, susijusias su karininko parengimu karo mokymo įstaigoje, išieškomos iš profesinės karo tarnybos kario, kario savanorio ar kito aktyviojo rezervo kario ne daugiau kaip už 3 paskutinių metų laikotarpį. Mokymo išlaidų dydis yra apskaičiuojamas vadovaujantis Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 44 straipsnio 2 ir 3 dalimis bei Krašto apsaugos ministro 2008-08-14 įsakymu Nr. V-781 patvirtintomis Išieškomų išlaidų, tiesiogiai susijusių su kario mokymu, profesiniu parengimu ar kvalifikacijos kėlimu, apskaičiavimo taisyklėmis.

7Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad profesinės karo tarnybos sutartis su atsakovu nutraukta Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 38 straipsnio 2 dalies 10 punkto pagrindu, todėl Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 44 straipsnio 2 dalies pagrindu atsakovui atsirado prievolė atyginti krašto apsaugos sistemos patirtas išlaidas, tiesiogiai susijusias su jo mokymu, profesiniu parengimu ar kvalifikacijos tobulinimu. Atsakovas Krašto apsaugos ministro 2012-01-31 įsakymo Nr. P-72 nustatyta tvarka neskundė, prieštaravimų dėl apskaičiuoto profesinės karo tarnybos kario mokymo išlaidų dydžio nereiškė, jokių įrodymų, paneigiančių ieškovės nurodytas aplinkybes, į bylą nepateikė. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (CK 6.38 str.). Draudžiama vienašališkai atsisakyti vykdyti prievolę, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 str.). Skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai neįvykdomos ar netinkamai vykdomos sutartyje numatytos sąlygos arba kai skolininkas praleidžia prievolės įvykdymo terminą (CK 6.63 str. 1 ir 2 d.). Formaliai įvertinus byloje esančius įrodymus darytina išvada, kad ieškovės reikalavimas yra pagrįstas, todėl tenkintinas, ieškovei iš atsakovo priteistina 1489,60 Eur profesinės karo tarnybos kario mokymo išlaidų.

8Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio (CK 6.210 str. 1 d.), todėl ieškovės reikalavimas dėl atsakovui paskaičiuotų 220,38 Eur palūkanų priteisimo tenkintinas.

9Ieškovei iš atsakovo, praleidusio terminą įvykdyti piniginę prievolę, taip pat priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

10Kadangi ieškovė nuo žyminio mokesčio mokėjimo atleista, visiškai patenkinus ieškinį, iš atsakovo priteistinas 51,00 Eur žyminis mokestis valstybės naudai (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 96 str. 1 d.).

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 285 – 287 straipsniais, teismas

Nutarė

12ieškinį tenkinti visiškai.

13Priteisti ieškovei Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijai (į.k. 188602751) iš atsakovo I. S. (a.k. ( - ) 1489,60 Eur (vieną tūkstantį keturis šimtus aštuoniasdešimt devynis Eur 60 ct) profesinės karo tarnybos kario mokymo išlaidų, 220,38 Eur (du šimtus dvidešimt Eur 38 ct) palūkanų ir 5 (penkių) procentų metines palūkanas nuo priteistos 1709,98 Eur (vieno tūkstančio septynių šimtų devynių Eur 98 ct) sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2015-01-28 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

14Priteisti iš atsakovo I. S. (a.k. ( - ) 51,00 Eur (penkiasdešimt vieną Eur 00 ct) žyminio mokesčio valstybės naudai.

15Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per dvidešimt dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Klaipėdos miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

16Ieškovė per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai