Byla I-1232-484/2013
Dėl Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Inos Kirkutienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Margaritos Stambrauskaitės ir Donato Vansevičiaus, dalyvaujant pareiškėjo atstovui advokato padėjėjui Karoliui Merkevičiui, atsakovo atstovei Rūtai Gerikienei, uždarame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo Z. R. (Z. R.) skundą dėl Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3pareiškėjas Z. R. kreipėsi į teismą su skundu, kuriame prašo panaikinti Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ( - ) sprendimą “Dėl laikino teritorinio prieglobsčio ir prieglobsčio (pabėgėlio status ir papildomos apsaugos) Lietuvos Respublikoje nesuteikimo ( - ) piliečiui Z. R. bei jo išsiuntimo iš Lietuvos Respublikos į ( - )” Nr. ( - ) ir įpareigoti atsakovą išnagrinėti jo prašymą suteikti prieglobstį Lietuvoje iš naujo. Skunde paaiškino, kad 2002 m. įstojo į politinę partiją „( - )“, kurios nariai nuo 2003 m. atėjus į valdžią M. S. buvo persekiojami, patyrė diskriminaciją įvairiose gyvenimo sferose. Dėl priklausymo politinei partijai nebuvo priimtas dirbti policijos pareigūnu pagal įgytą profesinį išsilavinimą. Nurodė ir tai, kad 2012 m. vasarį įstojo ir aktyviais veiksmais palaikė partiją „( - )“. ( - ) buvo sulaikytas už tai, kad sužinojo apie planuojamus rinkimų klastojimus ( - ) mieste ir informavo apie tai politinės partijos atstovus, su kuriais dalyvavo surengtoje demonstracijoje ir agitavo nepalaikyti dabartinės valdžios artėjančių rinkimų metu. Sulaikymo metu prieš jį buvo panaudotas smurtas, jam buvo liepta palikti kilmės valstybę. Remdamasis 1951 m. liepos 28 d. Ženevos konvencija dėl pabėgėlių statuso ir LR Įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ (toliau - UTPĮ) 86 straipsnio 1 dalimi, teigia, kad jo prašyme nurodytos aplinkybės yra pagrindas suteikti jam prieglobstį Lietuvos Respublikoje.

4Atsižvelgdamas į paminėtas aplinkybes, taip pat teigia, kad kilmės valstybėje jo sveikatai, laisvei ir orumui kyla reali grėsmė, kuri keliama pačių valstybės institucijų, todėl jam turi būti suteikta papildoma apsauga. Mano, kad atsakovas neturi pagrindo remdamasis informacija, jog politinė partija „( - )“ 2012 m. spalio mėn. vykusiuose rinkimuose gavo daugiausiai rinkėjų balsų ir užsitikrino paprastąją vietų daugumą parlamente, o Vidaus reikalų ministro postą turėtų užimti vienas koalicijos lyderių I. G., kurio veiklos prioritetas yra policijos depolitizavimas, teigti, jog jam nebegresia pavojus ( - ). Pažymėjo, kad M. S. tebėra šalies prezidentas, turintis pakankamai aukštą autoritetą šalies gyvenime ir galintis daryti įtaką valstybinėms organizacijoms. Dėl šios priežasties yra klaidinga teigti, kad pavojus jo laisvei ir orumui kilmės šalyje yra išnykęs.

5Pareiškėjas nesutinka su atsakovo išvada, jog jo išvykimo iš šalies priežastys yra ekonominio pobūdžio. Nurodė, kad jis kilmės šalyje neturėjo nuolatinio darbo, tačiau šeimai pinigus uždirbdavo jo žmona bei padėdavo tėvai. Dėl to savo materialine padėtimi nesiskundė.

6Pabrėžė, kad atsakovas sprendime nenurodė, dėl kokių priežasčių jam bus neleidžiama atvykti į Lietuvos Respubliką vienerius metus. Nežinant, kuo remiantis atsakovas priėmė minėtą sprendimą, ribojama jo teisė į gynybą (b. l. 1-3).

7Atsakovas Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos su pareiškėjo skundu nesutiko ir atsiliepime nurodė, kad pareiškėjo pateiktos informacijos apie savo veiklą „( - )“ partijoje ir tariamo jo persekiojimo dėl tokios veiklos, nepakako įrodyti jo baimę būti persekiojamu dėl savo politinių pažiūrų. Priimant sprendimą buvo analizuojama informacija apie esminius pasikeitimus pareiškėjo kilmės šalies politiniame gyvenime po rinkimų, kurios pagrindu pareiškėjo teiginiai apie grėsmę dėl dalyvavimo partijos „( - )“ veikloje būtų įvertinti kaip neįtikinantys ir prieštaraujantys situacijai, iš esmės pasikeitusiai po rinkimų, kuriuos laimėjo pareiškėjo palaikyta politinė jėga. Atsakovo teigimu, pareiškėjo pasakojimas apie politinius įsitikinimus, tariamai sąlygojusius jo persekiojimą yra tik priemonė suteikti savo prieglobsčio prašymui politinį aspektą. Tai, kad pareiškėjas ( - ) neturi nuolatinio darbo laikytina papildoma aplinkybe sprendimui priimti.

8Atkreipė dėmesį, kad UTPĮ 133 straipsnio 2 punkte yra įtvirtinta nuostata, jog viena iš kategorijų užsieniečių, kuriems uždraudžiama atvykti į Lietuvos Respubliką, yra asmenys, kurie buvo išsiųsti iš šalies. Tokiems užsieniečiams draudimo atvykti terminas gali būti iki penkerių metų. Įsigaliojus Migracijos departamento sprendimui Nr. ( - ) dėl prieglobsčio nesuteikimo, pareiškėjas taptų šiai kategorijai priklausančiu asmeniu, todėl draudimas atvykti į šalį vienerius metus yra motyvuotas ir pagrįstas, be to, skundžiamu sprendimu paskirtas vienerių metų terminas yra minimalus (b. l. 16-17).

9Pareiškėjas teismo posėdyje nedalyvavo. Teismo šaukimas pareiškėjui įteiktas vadovaujantis ABTĮ 77 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka.

10Per teismo posėdį pareiškėjo atstovas palaikė skundą ir prašė jį tenkinti. Paaiškino, kad pareiškėjas buvo persekiojamas dėl priklausymo ( - ) opozicinei partijai, jam grėsė politinis persekiojimas. Šeimoje pinigų stygiaus nebuvo, todėl pareiškėjas iš kilmės šalies išvyko ne dėl ekonominių priežasčių. Pažymėjo, kad po rinkimų pasikeitė tik ( - ) vyriausybės sudėtis, o prezidentas liko tas pats. Tai reiškia, kad politinė situacija šalyje nepasikeitė ir pareiškėjui gresia pavojus, todėl jis negali grįžti.

11Atsakovo atstovė teisme prašė pareiškėjo skundą atmesti remdamasi atsiliepime į skundą nurodytais motyvais. Papildomai paaiškino, kad Migracijos departamento duomenimis, partijos „( - )“ demonstracija vyko ( - ) mėnesį ir ji buvo taiki. Pareiškėjas ( - ) buvo sulaikytas ( - ), iš kurios Departamentas gavo prašymą jį atsiimti. Vėliau gautas pranešimas, kad pareiškėjas išvyko. Dėl politinės situacijos nurodė, kad dabartinio ( - ) parlamento daugumą sudaro partijos „( - )“ nariai.

12Skundas atmestinas.

13Bylos medžiaga nustatyta, kad Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Varėnos rinktinės pareigūnai ( - ) sulaikė ( - ) pilietį Z. R., neturėjusį teisės atvykti ir būti Lietuvos Respublikos teritorijoje (prieglobsčio prašytojo byla Nr. GEO 0777, b. l. 17). Dėl neteisėto valstybės sienos perėjimo jo atžvilgiu pradėtas ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje. Šalčininkų rajono apylinkės teismo ( - ) nuosprendžiu baudžiamojoje byloje Nr. ( - ) Z. R. pripažintas kaltu padarius nusikaltimą, numatytą LR BK 25 str. 2 d., 291 str. 1 d. ir nuteistas 15 parų arešto (prieglobsčio prašytojo byla Nr. GEO 0777 b. l. 5-8).

14Varėnos rajono apylinkės teismo ( - ) sprendimu administracinėje byloje Nr. ( - ) Z. R. sulaikytas ir patalpintas 3 (trims) mėnesiams į Užsieniečių registracijos centrą (prieglobsčio prašytojo byla Nr. GEO 0777, b. l. 28-29). Per teismo posėdį pareiškėjas nurodė, kad jis turėjo politinių problemų ( - ), todėl išvyko.

15Apklausos, vykusios ( - ) metu, pareiškėjas nurodė, kad iš ( - ) ( - ) lėktuvu išvyko į ( - ), iš ten ( - ) traukiniu į ( - ), iš ( - ) į Lietuvos Respubliką. Lietuvos Respublikos sieną kirto ( - ). Atvykimo tikslą nurodė apsigyvenimą Lietuvos Respublikoje (prieglobsčio prašytojo byla Nr. GEO 0777, b. l. 23) .

16Z. R. 2012-09-17 Migracijos departamentui pateikė prieglobsčio prašymą (prieglobsčio prašytojo byla Nr. GEO 0777, b. l. 36).

17Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Prieglobsčio reikalų skyrius ( - ) pateikė išvadą Nr. (15/6-3)-19PR-420(RN), kurioje siūlė nesuteikti ( - ) piliečiui Z. R. laikino teritorinio prieglobsčio Lietuvos Respublikoje, išsiųsti jį iš Lietuvos Respublikos į ( - ) ir uždrausti atvykti į Lietuvos Respubliką vienerius metus (prieglobsčio prašytojo byla Nr. GEO 0777, b. l. ).

18Migracijos departamentas, remdamasis pateikta išvada, ( - ) priėmė sprendimą Nr. ( - ) „Dėl laikino teritorinio prieglobsčio ir prieglobsčio (pabėgėlio statuso ir papildomos apsaugos) Lietuvos Respublikoje nesuteikimo ( - ) piliečiui Z. R. bei jo išsiuntimo iš Lietuvos Respublikos į ( - )“, kuriuo nusprendė: 1) nesuteikti ( - ) piliečiui Z. R., gim. ( - ), laikino teritorinio prieglobsčio Lietuvos Respublikoje; 2) nesuteikti ( - ) piliečiui Z. R., gim. ( - ), prieglobsčio (pabėgėlio statuso ir papildomos apsaugos) Lietuvos Respublikoje; 3) įsigaliojus sprendimui dėl prieglobsčio ( - ) piliečiui Z. R., gim. ( - ), nesuteikimo bei nesant priežasčių, dėl kurių pagal Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 128 str. 2 d., sprendimo dėl užsieniečio išsiuntimo vykdymas sustabdomas, bei įsigaliojus galutiniam sprendimui jo baudžiamojoje byloje ir atlikus bausmę, jei tokia bus paskirta, išsiųsti jį iš Lietuvos Respublikos į ( - ); 4) uždrausti ( - ) piliečiui Z. R., gim. ( - ), atvykti į Lietuvos Respubliką vienerius metus nuo jo išsiuntimo iš Lietuvos Respublikos dienos (b. l. 4-5).

19Pagrindiniu dokumentu, reglamentuojančiu pabėgėlių teisės klausimus, laikoma Konvencija dėl pabėgėlių statuso, ratifikuota 1997-01-21 įstatymu Nr. VIII-85. Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ detalizuoja konvencijos nuostatų įgyvendinimą, nustato užsieniečių atvykimo ir išvykimo, buvimo ir gyvenimo, prieglobsčio suteikimo, integracijos ir natūralizacijos, sprendimų dėl užsieniečių teisinės padėties apskundimo tvarką bei reglamentuoja kitus užsieniečių teisinės padėties Lietuvos Respublikoje klausimus. Konvencijos dėl pabėgėlių statuso 1 straipsnio A dalies 2 punkte nurodoma, kad pabėgėliu laikomas asmuo, kuris dėl visiškai pagrįstos baimės būti persekiojamam dėl rasės, religijos, pilietybės, priklausymo tam tikrai socialinei grupei ar politinių įsitikinimų, yra už šalies, kurios pilietis yra, ribų ir negali arba bijo naudotis tos šalies gynyba. Pagal UTPĮ 76 straipsnio 1 dalį Migracijos departamentas, išnagrinėjęs jam pateiktus dokumentus bei įrodymus ir nustatęs, kad nė viena Europos Sąjungos valstybė narė nėra atsakinga už prašymo suteikti prieglobstį nagrinėjimą ir nėra priežasčių, nurodytų šio Įstatymo 77 straipsnyje, priima sprendimus dėl laikino teritorinio prieglobsčio suteikimo (nesuteikimo) prieglobsčio prašytojui ir apgyvendinimo Lietuvos Respublikos teritorijoje tol, kol jo prašymas bus išnagrinėtas iš esmės ir priimtas galutinis sprendimas. UTPĮ 77 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad Migracijos departamento sprendimu prieglobsčio prašytojui nesuteikiamas pabėgėlio statusas ir papildoma apsauga, taip pat atsisakoma suteikti laikiną teritorinį prieglobstį, jeigu, iš esmės išnagrinėjus jo prašymą suteikti prieglobstį, paaiškėja, kad jis atvyko iš saugios kilmės valstybės arba pateikė akivaizdžiai nepagrįstą prašymą suteikti prieglobstį. Toks prieglobsčio prašytojas įpareigojamas išvykti iš Lietuvos Respublikos arba yra iš jos išsiunčiamas. Pagal UTPĮ 2 straipsnio 1 dalį prašymas suteikti prieglobstį Lietuvos Respublikoje, kuriame akivaizdžiai nėra persekiojimo pavojaus kilmės šalyje pagrindimo arba kuris yra paremtas apgaule, arba kuriuo piktnaudžiaujama prieglobsčio suteikimo tvarka bei kuris dėl šių priežasčių akivaizdžiai neatitinka šiame įstatyme nustatytų kriterijų suteikti prieglobstį Lietuvos Respublikoje, yra laikomas akivaizdžiai nepagristu.

20UTPĮ 86 straipsnio 1 dalis nustato, kad pabėgėlio statusas suteikiamas prieglobsčio prašytojui, kuris dėl visiškai pagrįstos baimės būti persekiojamas dėl rasės, religijos, tautybės, priklausymo tam tikrai socialinei grupei ar dėl politinių įsitikinimų negali arba bijo naudotis tos valstybės, kurios pilietis jis yra, gynyba ir dėl išvardintų priežasčių negali ar bijo į ją grįžti. UTPĮ 87 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad papildoma apsauga gali būti suteikta prieglobsčio prašytojui, kuris yra už savo kilmės valstybės ribų ir negali ten grįžti dėl visiškai pagrįstos baimės, kad jis bus kankinamas, su juo bus žiauriai, nežmoniškai elgiamasi arba bus žeminamas jo orumas ar jis bus tokiu būdu baudžiamas; yra grėsmė, kad jo kaip žmogaus teisės ir pagrindinės laisvės bus pažeistos; yra grėsmė jo gyvybei, sveikatai, saugumui ar laisvei dėl paplitusios prievartos, kuri kyla karinio konflikto metu arba kuri sudaro sąlygas sistemingiems žmogaus teisių pažeidimams. Pagal to paties įstatymo straipsnio 2 dalį sprendimą dėl papildomos apsaugos suteikimo arba nesuteikimo prieglobsčio prašytojui priima Migracijos departamentas.

21Nurodytų prieglobsčio suteikimą reglamentuojančių teisės normų sisteminė analizė leidžia daryti išvadą, kad prieglobsčio prašytojas gali tikėtis papildomos apsaugos suteikimo tik tais atvejais, kurie apibrėžti UTPĮ 87 straipsnio 1 dalies 1-3 punktuose. Pagal minėtas įstatymo nuostatas, baimė dėl galimo kankinimo, žiauraus nežmoniško elgesio, grėsmės prieglobsčio prašytojo kaip žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms, grėsmės jo gyvybei ir sveikatai, saugumui ar laisvei, turi būti visiškai pagrįsta. Turi būti nustatyti tokie faktiniai duomenys, kurie leistų teigti, kad yra pagrindas imtis priemonių prieglobsčio prašytojo apsaugai.

22Pareiškėjas prašo suteikti jam prieglobstį ir papildomą apsaugą Lietuvos Respublikoje remdamasis tuo, kad jam kilmės šalyje gresia politinis persekiojimas. Pirminės apklausos metu pareiškėjas nurodė, kad gyvena ( - ), yra vedęs, turi aukštąjį išsilavinimą, Policijos akademijoje, įgijo teisininko profesiją. Pareiškėjo teigimu, kilmės šalyje jis oficialiai niekur nedirbo. Dėl patirto persekiojimo arba grėsmės kilmės šalyje paaiškino, kad 2012 m. vasario mėn. įstojo į partiją „( - )“. Iš pažįstamo policininko gavo informaciją apie rinkimų biuletenių klastojimą būsimų rinkimų metu ir ją perdavė savo partijos padaliniui ( - ). ( - ) mieste ( - ) dalyvavo demonstracijoje, kurioje agitavo nebalsuoti už dabartinę partiją, ir kartu su draugu buvo sulaikytas. Sulaikymo metu jį apkaltino dalyvavimu opozicinėje partijoje. Policijos nuovadoje buvo sumuštas. Po trijų dienų paleistas, pasižadėjus, kad išvyks iš ( - ) (prieglobsčio prašytojo byla Nr. GEO 0777, b. l. 40-45). Papildomos apklausos metu Z. R. paaiškino, kad sulaikymo metu oficialūs kaltinimai jam nebuvo pareikšti. Dauguma policininkų palaikė opozicinę partiją. Policininkai jį mušė, nes vykdė valdžios įsakymus. Pareiškėjo teigimu, rinkimus ( - ) laimėjo opozicinė partija „( - )“. Kadangi M. S. vis dar ( - ) prezidentas, mano, kad grįžus į ( - ) jis bus persekiojamas (prieglobsčio prašytojo byla Nr. GEO 0777, b. l. 48-52).

23Iš skundžiamo sprendimo turinio matyti, kad pareiškėjui prieglobstis nesuteiktas, nes jo prieglobsčio prašymą atsakovas vertina kaip akivaizdžiai nepagrįstą. Sprendime atsakovas taip pat nurodo, kad nagrinėjant prieglobsčio prašymą nebuvo nustatyta aplinkybių, kurios pagrįstų Z. R. baimę būti persekiojamu kilmės šalyje dėl rasės, religijos, tautybės, politinių įsitikinimų ar priklausymo tam tikrai socialinei grupei. Pareiškėjo pateikta informacija nepagrindžia jo teiginio, kad jis išvyko iš ( - ), nes buvo ir vėl gali būti persekiojamas policijos dėl savo veiklos „( - ) ” partinėje koalicijoje (b. l. 4-5). Atsakovas, priimdamas skundžiamą sprendimą, vadovavosi Migracijos departamento Prieglobsčio reikalų skyriaus 2012-07-04 pažyma Nr. GEO-15/6-8-6-16 ,,Apie politinę, saugumo ir žmogaus teisių padėtį ( - )“ (toliau – Pažyma, prieglobsčio byla Nr. GEO 0777, b. l. 64-72). Pagal pažymoje esančią informaciją ir pareiškėjo bylos faktinę medžiagą, atsakovas padarė išvadą, kad pareiškėjo išvykimo iš ( - ) priežastys neatitinka pabėgėlio statuso ir papildomos apsaugos suteikimo kriterijų.

24Pareiškėjo argumentas, kad jam grįžus į kilmės valstybę ir toliau grėstų politinis persekiojimas, teismo vertinimu, yra nepagrįstas. Pažymėtina, kad pareiškėjas apklausos metu nurodė, jog jo mieste rinkimus laimėjo partija „( - )“. Pagal Pažymos duomenis 2012-10-01 ( - ) įvykusių parlamentinių rinkimų metu opozicinė koalicija „( - )“ surinko daugiausiai rinkėjų balsų ir gavo 83 (iš 150) vietų Parlamente, suformavo naują Vyriausybę, svarbiausioms institucijoms – Teisingumo ir Vidaus reikalų ministerijoms, Prokuratūrai vadovauja „( - )“ atstovai. Šių faktinių aplinkybių kontekste nėra pagrindo išvadai, kad grįžimo į ( - ) atveju, pareiškėjas bus kankinamas, su juo bus žiauriai, nežmoniškai elgiamasi ar bus žeminamas jo orumas. Pažymėtina, kad visiškai pagrįsta baimė turi būti ne tik subjektyvaus, bet ir objektyvaus pobūdžio, t. y. ji turi egzistuoti realiai, o ne būti vien prašančiojo prieglobsčio suvokimas, įsitikinimas. Tuo tarpu pareiškėjas nepateikė jokios patikimos informacijos, leidžiančios manyti, kad ( - ) bus pažeistos jo teisės ir pagrindinės laisvės.

25Kaip minėta, pareiškėjas papildomos apklausos metu nurodė, kad policijos pareigūnai palaiko opozicinę „( - )“ partiją. Informaciją apie rinkimų biuletenių klastojimą jis gavo iš draugo policininko. Be to, jis nurodė, kad pats yra baigęs policijos akademiją. Šių faktinių aplinkybių ir visuotinai žinomų faktų apie politines permainas ( - ) kontekste, laikytinas neįtikinamu ir vertintinas kritiškai pareiškėjo pasakojimas, kad jis buvo suimtas ir patyrė smurtą policijos nuovadoje iš savo kolegų.

26Jungtinių Tautų Vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro valdybos (JTVPK) išleistame „Pabėgėlio statuso nustatymo procedūrų ir kriterijų vadovo“ 62 punkte apibrėžta, kad „migrantas – tai asmuo, dėl kitų, nei nurodyta apibrėžime (pabėgėlio), priežasčių savanoriškai išvykstantis iš savo šalies turėdamas tikslą apsigyventi kitur. Tam jį gali paskatinti permainų ar nuotykių troškimas, šeimyninės ar kitos asmeninės priežastys. Jeigu asmuo yra vedinas vien ekonominių sumetimų, jis yra ekonominis migrantas, o ne pabėgėlis“. Atsižvelgiant į byloje esančius duomenis apie padėtį pareiškėjo kilmės valstybėje, darytina išvada, kad tariamas persekiojimas dėl opozicinės partijos palaikymo negali būti vertinamas kaip pagrindinis motyvas, paskatinęs pareiškėją pateikti prašymą suteikti prieglobstį Lietuvos Respublikoje bei baimė grįžti į ( - ). Teismas sutinka su Migracijos departamento išvada, kad pagrindinis pareiškėjo išvykimo iš kilmės valstybės motyvas yra geresnių gyvenimo sąlygų ieškojimas, kas akivaizdžiai neatitinka pabėgėlio statuso ir papildomos apsaugos suteikimo kriterijų. Remiantis byloje esančiais duomenis apie padėtį pareiškėjo kilmės valstybėje bei tai, kad pareiškėjas niekur nedirba (šeimą išlaiko sutuoktinė ir padeda ūkį turintys tėvai), galima daryti išvadą, kad pagrindiniai motyvai paskatinę pareiškėją pateikti prašymą suteikti prieglobstį Lietuvos Respublikoje yra ekonominiai arba asmenino pobūdžio.

27Pažymėtina, kad teismo posėdyje pareiškėjas nedalyvavo, jo atstovas taip pat nenurodė teismui jokių papildomų aplinkybių ar argumentų, kurie galėtų būti vertinami kaip pagrindas suteikti tarptautinę apsaugą. Taigi, įvertinus byloje surinktus rašytinius įrodymus, darytina išvada, kad pareiškėjas nepateikė įrodymų, patvirtinančių jo argumentus dėl individualaus persekiojimo, nukreipto tiesiogiai prieš jį, pavojaus ( - ), sąmoningai klaidino tyrimą pateikdamas tikrovės neatitinkančius faktus, todėl UTPĮ 83 straipsnyje įtvirtintas „abejonės privilegijos“ principas pareiškėjo atžvilgiu negali būti taikomas. Pareiškėjo įsitikinimas, kad persekiojimo kilmės šalyje grėsmė jam kyla dėl to, kad po rinkimų ( - ) prezidentu liko M. S., teismo vertinimas kaip subjektyvaus pobūdžio aplinkybė.

28Pareiškėjui nepateikus įrodymų dėl jo priklausimo rizikos grupėms ar persekiojimo ir žmogaus teisių pažeidimų, nėra pagrindo manyti, kad pareiškėją grąžinus į kilmės šalį, jam galėtų grėsti kankinimai ar nuolatiniai šiurkštūs nežmoniški žmogaus teisių pažeidimai, ir tai galėtų prieštarauti Europos Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 3 straipsniui, o jo baimė grįžti į kilmės valstybę yra visiškai nepagrįsta, nes nesąlygota jokiomis realiai egzistuojančiomis priežastimis.

29Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad atsakovas pagrįstai pripažino, jog pareiškėjo prašymas dėl prieglobsčio suteikimo bei šio prašymo motyvai neatitinka UTPĮ 86 ir 87 straipsnių reikalavimų. Teismo vertinimu, pareiškėjas, siekdamas įteisinti savo buvimą Europos Sąjungos teritorijoje ir pasinaudoti prieglobsčio prašytojams suteikiamomis garantijomis, piktnaudžiauja prieglobsčio suteikimo procedūra, o ne siekia gauti tarptautinę apsaugą nuo kilmės šalyje gresiančio persekiojimo, smurto arba žmogaus teisių pažeidimų. Iš esmės tai patvirtina ir pareiškėjo elgesys prieglobsčio prašymo nagrinėjimo metu, kuomet padavęs teismui skundą, jis išvyko iš Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Užsieniečių registracijos centro (b. l. 33), apie savo buvimo vietą nepranešė, bylos procesu nesidomėjo.

30Atsisakius pareiškėjui suteikti laikiną teritorinį prieglobstį, pabėgėlio Lietuvos Respublikoje statusą bei papildomą apsaugą Lietuvos Respublikoje, jis prarado teisę būti Lietuvos Respublikoje, todėl Migracijos departamentas pagrįstai nusprendė, įsigaliojus sprendimui dėl prieglobsčio, išsiųsti pareiškėją iš Lietuvos Respublikos į ( - ) Respubliką.

31Pagal UTPĮ 133 straipsnio 2 punktą viena iš kategorijų užsieniečių, kuriems uždraudžiama atvykti į Lietuvos Respubliką, yra tie asmenys, kurie buvo išsiųsti iš šalies. Tokiems užsieniečiams gali būti paskelbtas draudimo atvykti terminas iki penkerių metų. Jokių papildomų sąlygų, papildomo pagrindimo arba išimčių prieglobsčio prašytojams ši teisės norma nenustato. Lietuvos Respublikos įstatymai ir poįstatyminiai teisės aktai taip pat nereglamentuoja konkretaus draudimo atvykti laikotarpio nustatymo kriterijų. Tai reiškia, kad Migracijos departamentui suteikta diskrecijos teisė nustatyti draudimo užsieniečiui atvykti į Lietuvos Respubliką terminą.

32Nagrinėjamu atveju įsigaliojus Migracijos departamento sprendimui, pareiškėjas taptų šiai kategorijai priklausančiu asmeniu. Atsižvelgiant į byloje nustatytas faktines aplinkybes, pareiškėjo asmenybę, draudimas pareiškėjui atvykti į šalį vienerius metus, teismo vertinimu, yra teisėtas ir pagrįstas.

33Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ( - ) sprendimas Nr. ( - ) yra teisėtas ir pagrįstas, jo panaikinti remiantis skunde išdėstytais argumentais nėra pagrindo.

34Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 straipsniais, 88 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

35Z. R. (Z. R.) skundą atmesti kaip nepagrįstą.

36Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. pareiškėjas Z. R. kreipėsi į teismą su skundu, kuriame prašo panaikinti... 4. Atsižvelgdamas į paminėtas aplinkybes, taip pat teigia, kad kilmės... 5. Pareiškėjas nesutinka su atsakovo išvada, jog jo išvykimo iš šalies... 6. Pabrėžė, kad atsakovas sprendime nenurodė, dėl kokių priežasčių jam... 7. Atsakovas Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų... 8. Atkreipė dėmesį, kad UTPĮ 133 straipsnio 2 punkte yra įtvirtinta nuostata,... 9. Pareiškėjas teismo posėdyje nedalyvavo. Teismo šaukimas pareiškėjui... 10. Per teismo posėdį pareiškėjo atstovas palaikė skundą ir prašė jį... 11. Atsakovo atstovė teisme prašė pareiškėjo skundą atmesti remdamasi... 12. Skundas atmestinas.... 13. Bylos medžiaga nustatyta, kad Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie... 14. Varėnos rajono apylinkės teismo ( - ) sprendimu administracinėje byloje Nr.... 15. Apklausos, vykusios ( - ) metu, pareiškėjas nurodė, kad iš ( - ) ( - )... 16. Z. R. 2012-09-17 Migracijos departamentui pateikė prieglobsčio prašymą... 17. Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos... 18. Migracijos departamentas, remdamasis pateikta išvada, ( - ) priėmė... 19. Pagrindiniu dokumentu, reglamentuojančiu pabėgėlių teisės klausimus,... 20. UTPĮ 86 straipsnio 1 dalis nustato, kad pabėgėlio statusas suteikiamas... 21. Nurodytų prieglobsčio suteikimą reglamentuojančių teisės normų... 22. Pareiškėjas prašo suteikti jam prieglobstį ir papildomą apsaugą Lietuvos... 23. Iš skundžiamo sprendimo turinio matyti, kad pareiškėjui prieglobstis... 24. Pareiškėjo argumentas, kad jam grįžus į kilmės valstybę ir toliau... 25. Kaip minėta, pareiškėjas papildomos apklausos metu nurodė, kad policijos... 26. Jungtinių Tautų Vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro valdybos (JTVPK)... 27. Pažymėtina, kad teismo posėdyje pareiškėjas nedalyvavo, jo atstovas taip... 28. Pareiškėjui nepateikus įrodymų dėl jo priklausimo rizikos grupėms ar... 29. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad atsakovas... 30. Atsisakius pareiškėjui suteikti laikiną teritorinį prieglobstį,... 31. Pagal UTPĮ 133 straipsnio 2 punktą viena iš kategorijų užsieniečių,... 32. Nagrinėjamu atveju įsigaliojus Migracijos departamento sprendimui,... 33. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad Migracijos... 34. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 35. Z. R. (Z. R.) skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 36. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti...