Byla 2-9221-826/2011
Dėl vykdymo išlaidų priteisimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Marius Dobrovolskis rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs pareiškėjos antstolės Astos Rimaitės Žičkuvienės pareiškimą dėl vykdymo išlaidų priteisimo,

Nustatė

2pareiškėja antstolė Asta Rimaitė Žičkuvienė prašo priteisti iš skolininkės I. V. M. 665,00 Lt vykdymo išlaidų. Nurodo, kad pagal Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2006-01-18 išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-15-25-513/05 dėl skolininkės įpareigojimo atlikti veiksmus išieškotojo VĮ Valstybės turto fondo naudai užvesta vykdomoji byla Nr. 75-00033/06. Vykdomasis dokumentas įvykdytas, todėl antstolis įgijo teisę reikalauti vykdymo išlaidų atlyginimo. 2009-05-14 skolininkei buvo pasiūlyta sumokėti vykdymo išlaidas, tačiau jų per nurodytą terminą nesumokėjo.

3Pareiškimas tenkintinas iš dalies.

4Iš vykdomosios bylos Nr. 75-00033/06 medžiagos nustatyta, kad antstolė 2006-02-03 priėmė vykdyti 2006-01-18 Klaipėdos miesto apylinkės teismo išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-15-25-513/05 dėl skolininkės įpareigojimo atlikti veiksmus išieškotojo VĮ Valstybės turto fondo naudai. 2009-05-13 antstolė patvarkymu užbaigė vykdomąją bylą Nr. 75-00033/06, skolininkei siūlymas sumokėti vykdymo išlaidas išsiųstas 2009-05-14. Vykdomojoje byloje duomenų apie tai, kad vykdymo išlaidos antstolei sumokėtos nėra. Vykdymo išlaidos vykdomojoje byloje Nr. 75-00033/06 sudaro 664,70 Lt.

5Antstolis, užbaigdamas vykdomąją bylą, privalo išspręsti vykdymo išlaidų apmokėjimo ir grąžinimo klausimus (Sprendimų vykdymo instrukcijos 49 p.). Pagal Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 610 straipsnio 1 dalį, vykdymo išlaidos išieškomos iš skolininko. Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 611 straipsnyje numatyta vykdymo išlaidų išieškojimo iš skolininko tvarka, pagal kurią antstolis nusiunčia skolininkui raštišką siūlymą dėl vykdymo išlaidų sumokėjimo, o jeigu skolininkas jų nesumoka, antstolis kreipiasi į teismą dėl jų priteisimo. Teismas, priteisdamas vykdymo išlaidas, turi pareigą patikrinti visų antstolio nurodytų išieškotinų išlaidų pagrįstumą.

6Antstolės apskaičiuotos papildomos vykdymo išlaidos, kurios patiriamos atliekant atskirus veiksmus vykdomojoje byloje mažintinos 29,44 Lt suma (už nuorašų darymą), nes vykdomojoje byloje nėra duomenų apie tai, kad vykdomosios bylos šalys būtų prašiusios antstolio dokumentų nuorašų. Pažymėtina, kad Sprendimų vykdymo instrukcijos (galiojusios vykdomosios bylos užbaigimo metu) 3 lentelės 1–3 punktuose nustatytas mokestis už antstolio surašyto dokumento nuorašo išdavimą ir tam tikro formato lapo kopijos kaina netaikoma privalomai pagal LR CPK normas siųstinam dokumentui. Išaiškintina, kad LR CPK 613 str. 3 d. nustato, kad vykdymo proceso šalims ar kitiems suinteresuotiems asmenims antstolis siunčia patvarkymų nuorašus. Ši nuostata nereiškia, kad patvarkymo nuorašų darymas visais atvejais turi būti apmokėtas kaip atskiras vykdymo veiksmas. Esant nurodytoms aplinkybėms, antstolės paskaičiuotas atlygis už nuorašų darymą nepriteistinas.

7Atsižvelgianti į visas aplinkybes antstolės pareiškimas dėl vykdymo išlaidų tenkintinas iš dalies, priteistina iš skolininkės I. V. M. antstolei Astai Rimaitei Žičkuvienei 635,00 Lt vykdymo išlaidų (susidariusi 635,26 Lt vykdymo išlaidų suma apvalinama pagal Sprendimų vykdymo instrukcijos 47 punktą).

8Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290, 291, 593 straipsniais, teismas

Nutarė

9pareiškimą tenkinti iš dalies.

10Priteisti antstolei Astai Rimaitei Žičkuvienei 635,00 Lt (šešis šimtus trisdešimt penkis Lt 00 ct) vykdymo išlaidų iš skolininkės I. V. M.

11Likusioje dalyje prašymo netenkinti.

12Nutarčiai įsiteisėjus, vykdomąją bylą Nr. 75-00033/06 grąžinti antstolei Astai Rimaitei Žičkuvienei.

13Nutartis per septynias dienas nuo nuorašo įteikimo dienos gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui, paduodant atskirąjį skundą per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai