Byla eCIK-223/2020
Dėl Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2019 m. lapkričio 22 d. nutarties peržiūrėjimo

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų atrankos kolegija, susidedanti iš teisėjų Gražinos Davidonienės, Gedimino Sagačio ir Vinco Versecko (kolegijos pirmininkas),

2susipažinusi su 2020 m. vasario 14 d. gautu ieškovės Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ kasaciniu skundu dėl Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2019 m. lapkričio 22 d. nutarties peržiūrėjimo,

Nustatė

3Ieškovė Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava“ padavė kasacinį skundą dėl Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2019 m. lapkričio 22 d. nutarties peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovės Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ ieškinį atsakovui J. V. K. dėl sutarčių pripažinimo negaliojančiomis ir restitucijos taikymo, trečiasis asmuo V. G.. Kasacinis skundas paduodamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 346 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktuose įtvirtintais kasacijos pagrindais.

4Teisėjų atrankos kolegija pažymi, kad kasacinis teismas tikrina žemesnės instancijos teismų sprendimų (nutarčių) teisėtumą tik išimtinais atvejais, kai yra bent vienas iš CPK 346 straipsnio 2 dalyje nustatytų kasacijos pagrindų (CPK 346 straipsnio 1 dalis). Kasaciniame skunde nepakanka vien tik nurodyti kasacijos pagrindą – įvardyto kasacijos pagrindo buvimą būtina pagrįsti išsamiais teisiniais argumentais (CPK 347 straipsnio 1 dalies 3 punktas). Be to, CPK 346 straipsnio 2 dalyje nurodyti kasacijos pagrindai patvirtina, jog kasacija leidžiama ne teisės klausimais apskritai, bet ypatingais teisės klausimais, siekiant, jog kasaciniame teisme būtų nagrinėjamos tik tokios bylos, kuriose keliamų teisės problemų išsprendimas būtų reikšmingas vienodam teisės aiškinimui.

5Kai kasacinis skundas paduodamas CPK 346 straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu, kasaciniame skunde būtina nurodyti buvus pažeistą materialinės ar proceso teisės normą, teisinius argumentus, patvirtinančius nurodytos (nurodytų) teisės normos (normų) pažeidimą bei argumentuotai pagrįsti, kad teisės pažeidimas, į kurį apeliuojama, yra toks svarbus, kad turi esminę reikšmę vienodam teisės aiškinimui ir taikymui, o taip pat, kad jis (teisės pažeidimas) galėjo turėti įtakos neteisėto sprendimo (nutarties) priėmimui.

6Kai kasacinis skundas paduodamas CPK 346 straipsnio 2 dalies 2 punkto pagrindu, kasaciniame skunde būtina nurodyti konkrečią Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisės aiškinimo ir taikymo praktiką, suformuotą bylose, kurių faktinės aplinkybės yra analogiškos ar iš esmės panašios į bylos, kurioje priimtas teismo sprendimas (nutartis) skundžiamas kasacine tvarka, bei argumentuotai pagrįsti, kad teismas skundžiamame procesiniame sprendime nukrypo nuo tokios Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos praktikos. Tai daroma analizuojant apskųstuose teismų sprendimuose išdėstytus teisinius motyvus ir juos lyginant su Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuota teisės taikymo ir aiškinimo praktika.

7Kasaciniame skunde teigiama, kad teismas nepagrįstai ginčo autorines sutartis kvalifikavo susitarimais dėl papildomo darbo, netaikęs ir nenustatęs Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – DK) 93 straipsnyje nustatytų darbo sutarties požymių, taip pat pažeidė DK 114 straipsnį, nustatantį papildomo darbo požymius, ir CK 6.156 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą sutarties laisvės principą, nes nepagrįstai buvo paneigta darbo sutarties šalių teisė sudaryti civilinę sutartį. Apeliacinės instancijos teismas, ginčo autorines sutartis kvalifikavęs kaip susitarimus dėl papildomo darbo ir atsisakydamas taikyti restituciją, netinkamai taikė DK 224 straipsnio 3 dalį, pagal autorines sutartis sumokėtą autorinį atlyginimą nepagrįstai prilygino darbo užmokesčiui, nepagrįstai netaikė restitucijos pagal niekinę sutartį, tuo pažeidžiant CK 1.78 straipsnio 5 dalies, 1.80 straipsnio 2 dalies, 1.86 straipsnio 2 dalies normas. Apeliacinės instancijos teismas, spręsdamas, ar ginčijamose autorinėse sutartyse numatyti darbai įėjo ar neįėjo į atsakovo darbo funkcijas, pažeidė CK 6.193 straipsnyje įtvirtintas sutarčių aiškinimo taisykles, teismo pareigą pagrįsti sprendimą byloje surinktais įrodymais (CPK 263 straipsnio 2 dalis).

8Teisėjų atrankos kolegija, susipažinusi su kasacinio skundo argumentais, teismų procesinių sprendimų motyvais ir jų pagrindu padarytomis išvadomis, sprendžia, kad kasacinio skundo argumentai nepatvirtina CPK 346 straipsnio 2 dalyje nustatytų kriterijų kasacijai. Kasaciniame skunde neužtenka vien tik nurodyti, kad teismas pažeidė teisės normas, šiuos teiginius būtina pagrįsti kasacijos pagrindą atskleidžiančiais teisiniais argumentais, o šiuo atveju kasacinio skundo argumentais nepagrindžiama, jog egzistuoja teisinis pagrindas peržiūrėti bylą kasacine tvarka. Kasacinio skundo argumentais apie nukrypimą nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos teisės aiškinimo ir taikymo praktikos nepagrindžiamas nurodomos teisės aiškinimo ir taikymo praktikos ryšys su skundžiamais teismų procesiniais sprendimais bei nepagrindžiamas CPK 346 straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodyto kasacijos pagrindo egzistavimas.

9Dėl nurodytų priežasčių konstatuotina, kad kasacinis skundas neatitinka CPK 346 straipsnio, 347 straipsnio 1 dalies 3 punkto reikalavimų, todėl jį atsisakytina priimti (CPK 350 straipsnio 2 dalies 3, 4 punktai).

10Atsisakius priimti kasacinį skundą grąžintinas už kasacinį skundą sumokėtas žyminis mokestis (CPK 350 straipsnio 4 dalis).

11Teisėjų atrankos kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 350 straipsnio 2 dalies 3, 4 punktais ir 4 dalimi,

Nutarė

12Kasacinį skundą atsisakyti priimti.

13Grąžinti Lietuvos nacionalinei vežėjų automobiliais asociacijai „Linava“ (į. k. 121053434) 2 268 Eur (dviejų tūkstančių dviejų šimtų šešiasdešimt aštuonių eurų) dydžio žyminį mokestį, sumokėtą 2019 m. gruodžio 16 d. SEB banke, mokėjimo Nr. 57730.

14Ši nutartis yra galutinė ir neskundžiama.

Proceso dalyviai