Byla 2S-1304-173/2014
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apygardos teismo teisėjas Leonas Jachimavičius, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal apelianto VĮ „Panevėžio regiono keliai“ atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2014 m. kovo 17 d. nutarties civilinėje byloje Nr. L2-8311-587/2014 pagal kreditoriaus VĮ „Panevėžio regiono keliai“ pareiškimą skolininkei AB „Ekra“ dėl skolos priteisimo.

2Teisėjas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Kreditorius VĮ „Panevėžio regiono keliai“ pateikė teismui pareiškimą skolininkei AB „Ekra“, kuriuo prašė iš skolininkės priteisti 60 000,96 Lt skolą, 1742,10 Lt delspinigių, 6 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki įsakymo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas (b. l. 3-4). Kreditorius taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – 61 743 Lt piniginių lėšų areštą, o nesant pakankamai piniginių lėšų sąskaitose skolininko nekilnojamojo ir kilnojamojo turto areštą 61743 Lt sumai. Nurodė, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių teismo įsakymo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti negalimas. Skolinis įsipareigojimas viršija 60 000 Lt, praleistas skolinio įsipareigojimo terminas viršija tris mėnesius, skolininkas gera valia neatsiskaito.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Kauno apylinkės teismas 2014 m. kovo 1 d. nutartimi atmetė kreditoriaus VĮ „Panevėžio regiono keliai“ prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones-skolininkės AB „Ekra“ turto areštą (b. l. 17-18).

7Teismas nustatė, kad kreditorė nepateikė įrodymų, kodėl nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių pasunkės ar taps nebeįmanomas teismo įsakymo įvykdymas, kad skolininkė realiai siekia nuslėpti turimą turtą ar faktiškai imasi kitokių veiksmų, kurie sunkina ar daro visai neįmanomą teismo įsakymo vykdymą, t. y. pardavinėja savo turtą, nevykdo jokios ūkinės veiklos, turi įsiskolinimų kitoms įmonėms ir panašiai. Kreditorė nepateikė įrodymų apie tai, jog ragino skolininkę išmokėti priklausančią pinigų sumą. Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatė, kad skolininkė kitų kreditorinių įsiskolinimų neturi. Bendrovė neturi skolos ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui. Nurodė, jog skolininkės vengimas geruoju patenkinti kreditorės reikalavimus savaime nereiškia, jog skolininkė vengs vykdyti teismo įsakymą, juo labiau, kad pati kreditorė nurodo aplinkybę, jog skolininkė dalį skolos jau yra sumokėjusi.

8Teismas sprendė, kad kreditorės prašoma priteisti skola nėra didelė veikiančiai įmonei, kuri neturi kreditorinių įsiskolinimų bei skolos Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui, ir tokiu būdu savaime nepagrindžia laikinųjų apsaugos priemonių būtinybės. Patenkinus kreditorės prašymą būtų sutrikdyta normali bendrovės ūkinė-finansinė veikla, atsiskaitymai su valstybės biudžetu ir įmonės darbuotojais.

9III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą esmė

10Atskiruoju skundu apeliantas VĮ „Panevėžio regiono keliai“ prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo 2014-03-17 nutartį ir išspręsti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą iš esmės-taikyti laikinas apsaugos priemones ir areštuoti AB „Ekra“ sąskaitas bankuose 61 743 Lt sumai, nesant pakankamai piniginių lėšų sąskaitose, areštuoti skolininko AB „Ekra“ nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą aukščiau nurodytai sumai (b. l. 23-26).

11Nurodo, kad skolininkė AB „Ekra“ piniginę prievolę kreditorei pradelsė įvykdyti vidutiniškai keturis mėnesius. Skolininkas sumokėjo 48 307 Lt, o liko skolingas 60 000,96 Lt. Prievolės nevykdymo priežasčių skolininkė nenurodė. Įsipareigojimo nevykdo ir po raginimo įvykdyti prievolę geranoriškai įteikimo 2014-01-09. Kreditorei faktinė skolininkės AB „Ekra“ padėtis nežinoma, nes tokių duomenų kreditorė gauti negali. Ilgalaikis prievolės nevykdymas sudaro pagrindą teigti, kad skolininkė turi finansinių sunkumų. Remiantis teismo nustatytais duomenimis, kad skolininkė neturi kitų kreditorių, darytina išvada, jog ji prievolės nevykdo nepagrįstai, nesąžininga, suteikia prioritetą kitiems kreditoriams. Tačiau tai, kad skolininkė neturi kreditorių, kurie būtų pareiškę procesinius reikalavimus teismuose, nesudaro pagrindo konstatuoti, kad nėra grėsmės, jog nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Teismui pateikti įrodymai pagrindžia kreditorės reikalavimo pagrįstumą ir leidžia preliminariai įvertinti tikimybę, jog bus priimtas kreditorei palankus sprendimas, kurio vykdymas neturėtų būti apsunkinamas. Skolininkei AB „Ekra“ buvo suteiktas pranašumas, neužtikrinant būsimo teismo sprendimo įvykdymo. Reikalaujama priteisti suma laikytina didele. Teismo išvados prieštaringos. Teismas nurodo, kad skolos suma skolininkei nėra didelė, tačiau tuo pačiu nurodo, kad pritaikius laikinąsias apsaugos priemones būtų sutrikdyta normali įmonės veikla. Be to, teismas gali numatyti galimybę atsiskaityti su valstybės biudžetu ir įmonės darbuotojais.

12Atsiliepimu į atskirąjį skundą skolininkė prašo atskirąjį skundą atmesti, Kauno apylinkės teismo 2014-03-17 nutartį palikti galioti (b. l. 33-34).

13Nurodo, kad AB „Ekra“ įstatinis kapitalas yra 1 095 770 Lt. Yra stabili, aktyviai rinkoje veikiantis juridinis asmuo. Devyniasdešimt procentų bendrovės veiklos sudaro pagal LR viešųjų pirkimų įstatymą vykdomų projektų įgyvendinimas. 2013/2014 vykdomo projektai, kurių vertė 5 509 790 Lt; 2 780 450 Lt; 24 092 494,65 Lt. Bendrovės dalyvavimą pagal LR VPĮ vykdomuose konkursuose įgalina jos atitikimas keliamiems reikalavimams (metinės apyvartos dydis, teigiamas kritinio likvidumo koeficientas, neturėjimas įsiskolinimų valstybės ir savivaldybių biudžetams). AB „Ekra“ priklausančio turto rinkos vertė 1 773 000 Lt. Per tris metų mėnesius gauta 24 770 Lt pelno. Per II ketvirtį planuojama gauti 1 mln. pelno. Kreditorės reikalaujama suma nėra didelė aktyviai veikiančiai ir tokios apimties projektus įgyvendinančiai įmonei. Skolininkės vėlavimas sumokėti už atliktus darbus sutartyje nustatytais terminais savaime nereiškia, kad ji vengia atsiskaityti. Įmonė daliniais mokėjimais nuolat mažina įsiskolinimą.

14IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės ir teisiniai argumentai

15Atskirasis skundas atmestinas.

16Apeliacinis procesas yra bylos nagrinėjimas apeliacinės instancijos teisme neišeinant už apeliacinio (atskirojo) skundo apibrėžtų ribų, siekiant nustatyti, ar pirmosios instancijos teismas teisingai išsprendė bylą tiek teisine, tiek ir faktine prasme bei absoliučių procesinio sprendimo nagrinėjimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.). Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

17Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria atmestas prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, yra pagrįsta ir teisėta.

18Vadovaudamasis CPK 144 str. 1 d., teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Pagrindinis laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslas, užtikrinti ieškinį, būsimo teismo sprendimo įvykdymą. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindas ir yra bet kokių grėsmių, susijusių su ieškovui galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymu, pašalinimas. T.y. taikant laikinąsias apsaugos priemones, yra vertinamas ne ieškinio reikalavimų pagrįstumas, o kitos aplinkybės, kaip antai grėsmė, kad galimas palankus ieškovui teismo sprendimas bus neįvykdytas arba iki bylos išnagrinėjimo bus padaryta žala įstatymo saugomiems asmenų interesams. Taikant laikinąsias apsaugos priemones reikia remtis ekonomiškumo, proporcingumo bei bendraisiais teisės principais. Proporcingumo principo taikymas sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių klausimą reiškia, kad teismas, taikydamas tokias priemones, turėtų įvertinti tiek ieškovo, tiek atsakovo teisėtus interesus ir nė vienam iš jų nesuteikti nepagrįsto prioriteto.

19Prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo kreditorius grindžia didele ieškinio suma bei aplinkybėmis, jog skolininkas vengia atsiskaityti, neaiški jo turtinė padėtis. Pažymėtina, kad kai sprendžiamas turtinis ginčas dėl didelės pinigų sumos preziumuojama, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimu. Tačiau tai yra nuginčijama prezumpcija, kurią atsakovas gali motyvuotai paneigti, pateikęs teismui duomenis apie savo turtinę padėtį. Kiekvienu atveju teismas turi vertinti, ar pareikšto ieškinio suma yra didelė konkrečiam atsakovui, ar ne. T.y. teismas turi kiekvienu konkrečiu atveju vertinti faktines bylos aplinkybes, atsakovo finansines galimybes. Ieškinio pateikimas pats savaime nesuteikia ieškovui pranašumo atsakovo atžvilgiu ir atitinkamai nesudaro pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Deklaratyvūs teiginiai dėl grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui, negali būti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindu. Nagrinėjamu atveju pirmos instancijos teismas pagrįstai nurodė, jog kreditorius, prašydamas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nepateikė objektyvių įrodymų, kurie patvirtintų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrįstumą nagrinėjamu atveju. Tokių įrodymų kreditorius nepateikė ir su atskiruoju skundu. Nepateikta duomenų, kad atsakovas bandytų perleisti turimą turtą ar kitaip apsunkinti naudojimąsi juo, siektų sumažinti turimo turto vertę. Kreditoriaus teiginiai apie skolininko vengimą atsiskaityti, nesudaro pagrindo konstatuoti, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, kreditoriui galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymo galimybė sumažėtų. Ieškinio suma pati savaime nepasunkina ir nepadaro nebeįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymo. Be to, pateikdamas atsiliepimą į atskirąjį skundą AB „Ekra“ teismui pateikė įstatų kopiją, pažymą apie atsikaitymą su valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetu, turto vertės nustatymo pažymą, 2014-03-31 pelno (nuostolių) ataskaitą, iš kurių matyti, jog įmonė dirba pelningai, turi turto. Remiantis pateiktais duomenimis darytina išvada, jog laikyti, kad 61743 Lt suma skolininkui yra didelė, nėra pagrindo. Kreditoriui galimai palankus teismo sprendimas galėtų būti įvykdytas iš pajamų, kurios gaunamos vykdant ūkinę-komercinę veiklą ar turimo turto. Be to pažymėtina, kad įmonių finansinės atskaitomybės dokumentai yra viešai prieinami. Todėl kreditorius, prieš pateikdamas prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, galėjo pasitikrinti informaciją apie skolininko turtinę padėtį.

20Nepagrįstas atskirojo skundo argumentas, jog neužtikrinant būsimo teismo sprendimo įvykdymo, skolininkei AB „Ekra“ buvo suteiktas pranašumas. Teismas prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė atsižvelgdamas į laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindus, įvertindamas byloje esančius įrodymus. Tai, kad atmestas kreditorės prašymas savaime nereiškia, jog skolininkei yra suteikiamas pranašumas. Pažymėtina, kad skundžiama teismo nutartis, paaiškėjus ar iškilus naujoms grėsmėms būsimo teismo sprendimo įvykdymui, neužkerta kelio bet kurioje bylos nagrinėjimo stadijoje kreiptis į bylą nagrinėjantį teismą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo (CPK 144 str. 1 d. ir 3 d., 147 str. 2 d.).

21Taip pat nepagrįstas atskirojo skundo argumentas, jog teismo išvados prieštaringos. Pažymėtina, kad teismui priėmus nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių, kai nenurodomas konkrečiai areštuotinas turtas, yra areštuojamas visas įmonės turtas. Tik kreditoriui (ieškovui) remiantis CPK 147 str. 6 d. kreipiantis į antstolį dėl areštuoto turto duomenų patikslinimo, yra areštuojamas konkretus įmonės turtas teismo nutartyje nurodytai sumai. T.y. nors ir skolos suma skolininkei nėra didelė, tačiau pritaikius laikinąsias apsaugos priemones tam tikrą laiko tarpą galėtų būti sutrikdyta normali įmonės veikla.

22Esant aukščiau nurodytoms aplinkybėms, teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas teisingai išaiškino ir tinkamai pritaikė procesinės teisės normas, todėl Kauno apylinkės teismo 2014 m. kovo 13 d. pagrįsta ir teisėta, naikinti skundžiamą nutartį atskirajame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo.

23Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

24atskirąjį skundą atmesti. Kauno apylinkės teismo 2014 m. kovo 17 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Leonas Jachimavičius, teismo posėdyje... 2. Teisėjas, išnagrinėjęs bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Kreditorius VĮ „Panevėžio regiono keliai“ pateikė teismui pareiškimą... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Kauno apylinkės teismas 2014 m. kovo 1 d. nutartimi atmetė kreditoriaus VĮ... 7. Teismas nustatė, kad kreditorė nepateikė įrodymų, kodėl nesiėmus... 8. Teismas sprendė, kad kreditorės prašoma priteisti skola nėra didelė... 9. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą esmė... 10. Atskiruoju skundu apeliantas VĮ „Panevėžio regiono keliai“ prašo... 11. Nurodo, kad skolininkė AB „Ekra“ piniginę prievolę kreditorei pradelsė... 12. Atsiliepimu į atskirąjį skundą skolininkė prašo atskirąjį skundą... 13. Nurodo, kad AB „Ekra“ įstatinis kapitalas yra 1 095 770 Lt. Yra stabili,... 14. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės ir... 15. Atskirasis skundas atmestinas.... 16. Apeliacinis procesas yra bylos nagrinėjimas apeliacinės instancijos teisme... 17. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo... 18. Vadovaudamasis CPK 144 str. 1 d., teismas dalyvaujančių byloje ar kitų... 19. Prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo kreditorius grindžia... 20. Nepagrįstas atskirojo skundo argumentas, jog neužtikrinant būsimo teismo... 21. Taip pat nepagrįstas atskirojo skundo argumentas, jog teismo išvados... 22. Esant aukščiau nurodytoms aplinkybėms, teismas sprendžia, kad pirmosios... 23. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 1... 24. atskirąjį skundą atmesti. Kauno apylinkės teismo 2014 m. kovo 17 d....