Byla e2-11834-435/2018
Dėl skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų išieškojimo

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Rūta Jankauskaitė-Jocė,

2sekretoriaujant Ingai Dvareckaitei,

3viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Juris LT“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Kraustykis lengvai“ dėl skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų išieškojimo.

4Teismas

Nustatė

5ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu reikalaudama priteisti iš atsakovės 331,41 Eur skolą, 40,00 Eur ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, 8 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas. Bylos teisminio nagrinėjimo eigoje ieškovė reikalavimo dėl pagrindinės skolos – 331,41 Eur – priteisimo atsisakė, atsakovei skolą sumokėjus, todėl teismas 2018 m. lapkričio 12 d. nutartimi bylą šio reikalavimo dalyje nutraukė, likusius reikalavimus nutarė nagrinėti bendrąja ginčo teisena (b.l. 55-56). Ieškovė ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų ir procesinių palūkanų priteisimą grindžia Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo nuostatomis (b.l. 3-5, 63).

6Atsakovė, atsikirsdama į ieškinį, atsiliepime nurodė, jog su ieškinio reikalavimais nesutinka, kadangi ieškovė, perėmusi skolos reikalavimo teises iš pradinės kreditorės asociacijos LATGA, netinkamai informavo atsakovę apie reikalavimo perleidimą nepateikdama perleidimo sutarties kopijos (b.l. 17-18).

7Bylos šalys teismo posėdyje nedalyvavo, apie posėdį informuotos tinkamai (b.l. 52, 53). Ieškovės atstovas pateikė prašymą bylą nagrinėti ieškovei nedalyvaujant, nurodė, jog likusius ieškinio reikalavimus palaiko (b.l. 63), iš atsakovės prašymų negauta. Byla nagrinėtina iš esmės šalims ir jų atstovams nedalyvaujant (CPK 246 str. 2 d.).

8Teismas

konstatuoja:

9ieškinys tenkinamas visiškai.

10Ginčas tarp šalių byloje vyksta dėl ieškinio reikalavimų priteisti iš atsakovės 40,00 Eur ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidas, 8 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas, dėl pagrindinės skolos priteisimo teismas bylą nutraukė, atsakovei skolą sumokėjus. Atsakovė pagrindiniu nesutikimo su ieškiniu motyvu nurodo aplinkybę, jog ieškovė, perėmusi skolos reikalavimo teisę iš pradinės kreditorės, pranešdama apie reikalavimo perleidimą, nepateikė atsakovei pačios perleidimo sutarties, t.y. kad ieškovė, nesilaikydama Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse (toliau – CK) įtvirtintų nuostatų, netinkamai informavo atsakovę apie skolos perleidimą, todėl atsakovei nekyla jokių teisinių pasekmių atsiskaityti su ieškove. Tokius atsakovės argumentus, ištyręs byloje esančius duomenis, teismas pripažįsta nepagrįstais. Civilinės bylos rašytiniai įrodymai patvirtina, kad 2018 m. kovo 16 d. pradinė kreditorė asociacija LATGA Reikalavimo perleidimo sutarties pagrindu perleido naujajai kreditorei – ieškovei – reikalavimo teises į skolininkę uždarąją akcinę bendrovę „Kraustykis lengvai“ (el. b.l. 16-17). Ieškovė, perėmusi skolą, 2018 m. kovo 18 d. pranešimu, adresuotu atsakovei, informavo atsakovę apie kreditorės pasikeitimą, kartu su pranešimu pateikė ir Reikalavimo perleidimo sutarties nuorašą, šis pranešimas, sprendžiant iš bylos medžiagos, atsakovei yra tinkamai įteiktas registruotu paštu (el. b.l. 21). Aplinkybę, kad tokį pranešimą yra gavusi, atsiliepime patvirtina ir pati atsakovė (b.l. 17). Spręsdamas, ar tokia atsakovės informavimo forma apie kreditorės pasikeitimą yra tinkama, būtina įvertinti pranešimo apie reikalavimo perleidimą reglamentuojančias teisės normas. CK 6.109 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog reikalavimo perleidimo faktas gali būti panaudotas prieš trečiuosius asmenis ir skolininką tik nuo to momento, kai skolininkas sutiko, kad reikalavimas būtų perleistas, arba nuo to momento, kai skolininkas gavo reikalavimo perleidimo faktą patvirtinančio dokumento kopiją ar kitokį reikalavimo perleidimo fakto įrodymą. Pagal CK 6.109 straipsnio 7 dalį skolininkas privalo įvykdyti prievolę naujajam kreditoriui tik tuo atveju, kai šis reikalaudamas pateikia ir reikalavimo perleidimo sutartį. Taigi, prievolės dalyviams esminę reikšmę turi pranešimas apie reikalavimo perleidimo faktą, nes nuo pranešimo momento pradinio ir naujojo kreditoriaus sudaryta reikalavimo perleidimo sutartis pradeda veikti skolininkui ir nuo šio momento reikalavimo perleidimo faktą naujasis kreditorius gali panaudoti prieš skolininką. Šiuo aspektu kasacinis teismas yra konstatavęs, kad skolininkui apie reikalavimo perleidimą, kai jam sudaryti skolininko sutikimo nereikia, gali būti pranešta bet kokia forma ir bet kokiu būdu, svarbu, kad pranešime būtų informacija apie pradinio kreditoriaus turimą ar būsimą reikalavimą ir jo perleidimą įvardytam naujajam kreditoriui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-105/2011; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. balandžio 16 d. nutartis civilinėje byloje UAB ,,Žaliasis tiltas“ v. Danske Bank A/S Lietuvos filialas, byla Nr. 3K-7-168/2010).

11Nagrinėjamos bylos atveju atsakovė neginčija skolos reikalavimo perleidimo fakto, tik reiškia atsikirtimus dėl netinkamos informavimo formos apie perleistą reikalavimą. Kaip minėta pirmiau, byloje nustatyta, jog ieškovė, perėmusi reikalavimo į atsakovę teisę, pranešimu atsakovę informavo apie tokį faktą, kartu pateikė ir reikalavimo perleidimo sutarties nuorašą. Toks atsakovės informavimas apie reikalavimo teisės perleidimą tiek teisinio reglamentavimo, tiek kasacinio teismo praktikos kontekste, teismo vertinimu, atitiko civiliniame kodekse nustatytą pranešimo skolininkui apie reikalavimo perleidimą reglamentavimą, todėl buvo galimas. Dėl nurodytų priežasčių teismas atsakovės argumentus dėl netinkamo jos informavimo perleidus reikalavimą atmeta kaip nepagrįstus (CPK 178 str.). Konstatavus, kad atsakovė, gavusi pranešimą apie reikalavimo perleidimą, remiantis civilinio kodekso normomis buvo tinkamai informuota apie šį faktą, pripažintina, jog nuo pranešimo gavimo momento atsakovei kyla teisinės pasekmės įvykdyti prievolę ieškovei (CK 6.109 str. 1 d., 7 d.). Kaip minėta pirmiau, atsakovė bylos nagrinėjimo eigoje sumokėjo pagrindinę skolą, dėl šios priežasties teismas priėmė ieškovės reikalavimo atsisakymą ir toje dalyje bylą nutraukė (b.l. 55-56). Likusius ieškinio reikalavimus ieškovė grindžia Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo 2 straipsnio 5 dalyje, 3 straipsnio 2 dalyje ir 7 straipsnyje išdėstytomis teisės normomis, jog kreditorius, įgijęs teisę į komercinėje sutartyje ar įstatyme nustatytas palūkanas, turi teisę be įspėjimo iš skolininko gauti 40 eurų sumą, taip pat – į minimo įstatymo nustatyta tvarka apskaičiuojamas palūkanas. Turint omenyje, kad atsakovė – įmonė, besiverčianti ūkine komercine veikla, būdama tinkamai informuota apie reikalavimo perleidimą, praleido terminą įvykdyti piniginę prievolę, ieškovės reikalavimai laikytini pagrįstais ir tenkinami, iš atsakovės ieškovės naudai, remiantis pirmiau nurodytu teisiniu reglamentavimu, priteistina 40,00 EUR suma ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidoms kompensuoti, taip pat 8 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2018 m. balandžio 12 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnis; Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo 2 straipsnio 5 dalis, 3 straipsnio 2 dalis, 7 straipsnis).

12Ieškinį tenkinus visiškai, ieškovės naudai iš atsakovės priteistinos bylinėjimosi išlaidos: 3,75 Eur žyminis mokestis (kita dalis žyminio mokesčio – 11,25 Eur – grąžinta ieškovei teismo 2018 m. lapkričio 12 d. nutartimi), 300,00 Eur advokato atstovavimo išlaidų (CPK 93 straipsnio 1 dalis, 98 straipsnio 1 dalis).

13Iš atsakovės valstybės naudai priteistinos teismo turėtos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu valstybei – 10,01 Eur (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 96 straipsnio 1 dalis).

14Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259–270 straipsniais,

Nutarė

15ieškinį tenkinti visiškai.

16Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Kraustykis lengvai“, juridinio asmens kodas 300822543, ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Juris LT“, juridinio asmens kodas 303262509, 40,00 Eur (keturiasdešimt eurų) ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, 8 (aštuonių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2018 m. balandžio 12 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 303,75 Eur (tris šimtus tris eurus 75 ct) bylinėjimosi išlaidų.

17Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Kraustykis lengvai“, juridinio asmens kodas 300822543, valstybės naudai 10,01 Eur (dešimt eurų 01 ct) procesinių dokumentų įteikimo išlaidų. Nurodyta suma turi būti sumokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, juridinio asmens kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5660.

18Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai