Byla e2FB-8627-1084/2019
Dėl patikslinto mokumo atkūrimo plano patvirtinimo P. Š. bankroto byloje

1Kauno apylinkės teismo Kaišiadorių rūmų teisėja Jurgita Jasinskaitė

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo P. Š. bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „TURTO VALDYMAS“ prašymą dėl patikslinto mokumo atkūrimo plano patvirtinimo P. Š. bankroto byloje.

3Teismas

Nustatė

42019 m. spalio 15 d. teisme gautas bankroto administratorės prašymas patvirtinti patikslintą (pakoreguotą) bankrutuojančio fizinio asmens P. Š. mokumo atkūrimo planą, kuris, pašalinus teismo nustatytus trūkumus, bylą nagrinėjančios teisėjos rezoliucija priimtas 2019 m. lapkričio 5 d.

5Teismas

konstatuoja:

6prašymas tenkinamas.

7Pagal Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo (toliau – FABĮ) 1 straipsnį, fizinio asmens bankroto institutu siekiama sudaryti sąlygas atkurti sąžiningų fizinių asmenų mokumą, užtikrinant kreditorių reikalavimų tenkinimą, siekiant teisingos skolininko ir jo kreditorių interesų pusiausvyros.

8Viena fizinio asmens pareigų bankroto procese yra parengti mokumo atkūrimo planą. Fizinio asmens mokumo atkūrimo planas sudaromas ir jo tvirtinimo procedūros vykdomos siekiant teisingos kreditorių ir skolininko (fizinio asmens) interesų pusiausvyros, nes plane turi būti nurodoma įvairi informacija, iš kurios aišku, kaip skolininkas ketina atsiskaityti su kreditoriais bankroto procedūros metu, kokios yra kreditorių daromos nuolaidos, kokios planuojamos bankrutuojančio asmens pajamos ir išlaidos, administravimo išlaidos, turto realizavimo tvarka, bankrutuojančiam asmeniui būtinos jo poreikiams tenkinti išlaidos ir pan. Būtent nuo asmens, kuriam iškelta bankroto byla, sąžiningų pastangų priklauso bankroto plano įvykdymo sėkmingumas, kartu fizinio asmens bankroto tikslų įgyvendinimas. Taigi pirmiausia fizinis asmuo privalo būti aktyvus, sąžiningai naudotis jam bankroto įstatymu suteiktomis teisėmis ir vykdyti jam nustatytas pareigas. Tokiam asmeniui nebendradarbiaujant ir nesiekiant maksimalaus galimo kreditorių reikalavimų tenkinimo, bankroto procesas nebus rezultatyvus, nebus užtikrintas kreditorių interesų gynimas, kartu bus pažeista skolininko ir jo kreditorių interesų pusiausvyra (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. gegužės 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-263-706/2015, 2016 m. kovo 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-128-378/2016).

9FABĮ svarbią reikšmę suteikia fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo plano tvirtinimui. Nuo teismo nutarties patvirtinti planą įsiteisėjimo dienos bankroto administratorius disponuoja bankrutuojančio fizinio asmens turtu, kuris įrašytas į planą, depozitinės sąskaitos lėšomis pagal plane numatytą tvarką, o nė vienas fizinio asmens kreditorius ar kitas asmuo neturi teisės perimti fiziniam asmeniui priklausančio turto ar lėšų kitaip, negu nustatyta įstatyme (FABĮ 18 straipsnio 3 dalis), kreditorių reikalavimai tenkinami plane nustatyta tvarka (FABĮ 7, 29 straipsniai). Įstatymų leidėjas įgaliojimus tvirtinti planą suteikė tik teismui.

10Vadovaujantis FABĮ 8 straipsnio, reglamentuojančio plano tvirtinimo tvarką, nuostatomis, kreditorių susirinkimo pirmininkas kreditorių susirinkimo protokolą per 5 darbo dienas po susirinkimo pateikia bankroto administratoriui. Bankroto administratorius, gavęs kreditorių susirinkimo protokolą, per 3 darbo dienas šį protokolą ir plano projektą su išvada pateikia teismui. Teismas, gavęs šio straipsnio 4 dalyje nurodytus dokumentus, per 15 dienų rašytinio proceso tvarka priima nutartį dėl plano (FABĮ 8 straipsnio 4, 6 dalys).

11Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad Kauno apylinkės teismo 2019 m. balandžio 19 d. nutartimi P. Š. iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirta UAB „TURTO VALDYMAS“, nustatytas keturių mėnesių terminas nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo plano projekto pateikimui tvirtinti. Nutartis dėl bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjo 2019 m. balandžio 27 d. 2019 m. birželio 6 d. nutartimi patvirtintas P. Š. kreditorių ir jų reikalavimų sąrašas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos – 4 767,29 Eur; bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus Šeba“ – 569 783,64 Eur.

122019 m. rugpjūčio 12 d. įvyko pirmasis P. Š. kreditorių susirinkimas, kuriame nebuvo pritarta pareiškėjo 2019 m. liepos 3 d. mokumo atkūrimo plano projektui. Pareiškėjo bankroto administratorei kreipusis į teismą dėl mokumo atkūrimo plano patvirtinimo, teismas 2019 m. rugsėjo 23 d. nutartimi nutarė nepatvirtinti bankrutuojančio fizinio asmens P. Š. bankroto administratorės pateikto pakoreguoto 2019 m. liepos 3 d. mokumo atkūrimo plano projekto ir nustatė bankrutuojančiam asmeniui terminą iki 2019 m. spalio 15 d. pašalinti mokumo atkūrimo plano trūkumus bei pateikti teismui tvirtinti patikslintą mokumo atkūrimo planą.

132019 m. spalio 23 d. įvyko antrasis kreditorių susirinkimas, kurio metu buvo svarstomas klausimas dėl patikslinto (pakoreguoto) bankrutuojančio fizinio asmens P. Š. 2019 m. spalio 7 d. kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo plano projekto tvirtinimo ir vienbalsiai nutarta pritarti P. Š. koreguoto mokumo atkūrimo plano projektui.

142019 m. spalio 14 d. bankroto administratorės išvadoje dėl patikslinto mokumo atkūrimo plano įgyvendinimo galimybių nurodyta, kad mokumo atkūrimo planas atitinka Fizinių asmenų bankroto įstatymo keliamus reikalavimus ir atsižvelgiant į faktinę bankrutuojančio asmens turtinę padėtį, yra realiai įgyvendinamas. Nurodė, jog bankrutuojantis fizinis asmuo dės pastangas papildomai dirbti, kiek leis sveikatos būklė, atsižvelgiant į nustatytą neįgalumo lygį, jis turi nekilnojamojo ir kilnojamojo turto, kurį pardavus bus tenkinami kreditorių finansiniai reikalavimai. Bankroto administratorės teigimu, reikalauti, jog bankrutuojantis fizinis asmuo imtųsi kitų (papildomų) priemonių kreditorių reikalavimams papildomai patenkinti, nėra jokio pagrindo, todėl teikiamam plano projektui siūlė pritarti.

15Pateiktas fizinio asmens mokumo atkūrimo plano projektas atitinka FABĮ 7 straipsnio formalius reikalavimus, t. y. jame nurodytos priežastys, dėl kurių pareiškėjas negali vykdyti kreditorių reikalavimų, numatytos planuojamos gauti lėšos, kitos priemonės, skirtos asmens mokumui atkurti, būtiniesiems fizinio asmens poreikiams skirta išlaidų suma, kreditorių reikalavimų tenkinimo grafikas, bankroto administravimo išlaidų suma, jų pagrindimas ir kt.

16Atsižvelgiant į pirmiau nurodytas aplinkybes, konstatuotina, kad įgyvendinus teismui pateiktą tvirtinti patikslintą 2019 m. spalio 7 d. kreditorių reikalavimų tenkinimo ir fizinio asmens mokumo atkūrimo planą, bus užtikrinta teisinga P. Š. bei jo kreditorių interesų pusiausvyra, pasiektas pagrindinis fizinio asmens bankroto tikslas – fizinio asmens mokumo atkūrimas. Įvertinus bankroto administratorės išvadą dėl P. Š. parengto mokumo atkūrimo plano projekto, jo įgyvendinimo galimybių, taip pat nemokaus fizinio asmens P. Š. bei jo kreditorių teises ir teisėtus interesus, darytina išvada, kad yra pagrindas pateiktą bankrutuojančio fizinio asmens P. Š. pakoreguotą 2019 m. spalio 7 d. mokumo atkūrimo planą patvirtinti (FABĮ 8 straipsnio 6 dalis, 25 straipsnio 11 dalis).

17Proceso dalyviams išaiškintina, kad kreditoriui bankroto procedūros metu FABĮ numato svertus kontroliuoti bankroto administratoriaus veiklą ir daryti įtaką bankroto procesui (gauti iš bankroto administratoriaus informaciją, veiklos ataskaitas, motyvuotai reikalauti atstatydinti ir kt.).

18Atsižvelgiant į tai, kad plano projektui pritarė kreditorių susirinkimas, teismo nutartis yra neskundžiama (FABĮ 8 straipsnio 10 dalis).

19Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–291 straipsniais, Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 8 straipsnio 4, 6 ir 10 dalimis,

Nutarė

20rašymą tenkinti.

21Patvirtinti fizinio asmens P. Š., asmens kodas ( - ) koreguotą 2019 m. spalio 7 d. mokumo atkūrimo planą.

22Įpareigoti bankroto administratorę uždarąją akcinę bendrovę „TURTO VALDYMAS“ supažindinti kreditorius su šia nutartimi.

23Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Kauno apylinkės teismo Kaišiadorių rūmų teisėja Jurgita Jasinskaitė... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo P. Š. bankroto... 3. Teismas... 4. 2019 m. spalio 15 d. teisme gautas bankroto administratorės prašymas... 5. Teismas... 6. prašymas tenkinamas.... 7. Pagal Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo (toliau –... 8. Viena fizinio asmens pareigų bankroto procese yra parengti mokumo atkūrimo... 9. FABĮ svarbią reikšmę suteikia fizinio asmens kreditorių reikalavimų... 10. Vadovaujantis FABĮ 8 straipsnio, reglamentuojančio plano tvirtinimo tvarką,... 11. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad Kauno apylinkės teismo 2019 m.... 12. 2019 m. rugpjūčio 12 d. įvyko pirmasis P. Š. kreditorių susirinkimas,... 13. 2019 m. spalio 23 d. įvyko antrasis kreditorių susirinkimas, kurio metu buvo... 14. 2019 m. spalio 14 d. bankroto administratorės išvadoje dėl patikslinto... 15. Pateiktas fizinio asmens mokumo atkūrimo plano projektas atitinka FABĮ 7... 16. Atsižvelgiant į pirmiau nurodytas aplinkybes, konstatuotina, kad įgyvendinus... 17. Proceso dalyviams išaiškintina, kad kreditoriui bankroto procedūros metu... 18. Atsižvelgiant į tai, kad plano projektui pritarė kreditorių susirinkimas,... 19. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso... 20. rašymą tenkinti.... 21. Patvirtinti fizinio asmens P. Š., asmens kodas ( - ) koreguotą 2019 m. spalio... 22. Įpareigoti bankroto administratorę uždarąją akcinę bendrovę „TURTO... 23. Nutartis neskundžiama....