Byla 1A-92-185/2015

1Procesinio sprendimo kategorija

2Panevėžys

31.2.14.5.3;2.4.8.

4Panevėžio apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, sudaryta iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Prano Šimkaus, teisėjų Jolantos Raščiuvienės ir Algirdo Gapučio, sekretoriaujant Daivai Benevičiūtei, dalyvaujant: prokurorei G. V., nuteistojo gynėjui advokatui Mykolui Vytautui Kazlauskui, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo J. J. (J. J.) apeliacinį skundą dėl Visagino miesto apylinkės teismo 2015 m. sausio 14 d. nuosprendžio, kuriuo J. J. pripažintas kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 178 str. 2 d. (dvi veikos), 214 str. 1 d., 302 str. 1 d. ir jam paskirtos bausmės: pagal BK 178 str. 2 d. (epizodas dėl P. K. turto vagystės) – vienų metų šešių mėnesių laisvės atėmimo bausmė, vadovaujantis BK 641 str., paskirta bausmė sumažinta vienu trečdaliu ir paskirta sumažinta bausmė – laisvės atėmimas vieniems metams; pagal BK 214 str. 1 d. – vienų metų keturių mėnesių laisvės atėmimo bausmė, vadovaujantis BK 641 str., paskirta bausmė sumažinta vienu trečdaliu ir paskirta sumažinta bausmė – laisvės atėmimas vienuolikai mėnesių; pagal BK 302 str. 1 d. – vienų metų keturių mėnesių laisvės atėmimo bausmė, vadovaujantis BK 641 str., paskirta bausmė sumažinta vienu trečdaliu ir paskirta sumažinta bausmė – laisvės atėmimas vienuolikai mėnesių; pagal BK 178 str. 2 d. (epizodas dėl M. L. turto vagystės) – vienų metų keturių mėnesių laisvės atėmimo bausmė, vadovaujantis BK 641 str., paskirta bausmė sumažinta vienu trečdaliu ir paskirta sumažinta bausmė – laisvės atėmimas vienuolikai mėnesių. Vadovaujantis BK 63 str. 1 d. ir 2 d., už nusikaltimus, numatytus BK 178 str. 2 d. (epizodas dėl P. K. turto vagystės), 214 str. 2 d. ir 302 str. 1 d., paskirtos bausmės subendrintos apėmimo būdu ir paskirta subendrinta bausmė – laisvės atėmimas vieniems metams. Vadovaujantis BK 63 str. 1 d. ir 4 d., subendrinta bausmė dalinio bausmių sudėjimo būdu subendrinta su bausme, paskirta už nusikaltimą, numatytą BK 178 str. 2 d. (epizodas dėl M. L. turto vagystės), ir paskirta subendrinta bausmė – laisvės atėmimas vieniems metams šešiems mėnesiams. Į bausmės laiką įskaitytas laikino sulaikymo laikas nuo 2010-10-13 iki 2010-10-14 (viena para). Vadovaujantis BK 63 str. 1 d. 4 d. ir 9 d., šiuo nuosprendžiu paskirta bausmė dalinio bausmių sudėjimo būdu subendrinta su 2014-01-23 Visagino miesto apylinkės teismo nuosprendžiu paskirta bausme ir paskirta galutinė subendrinta bausmė – laisvės atėmimas ketveriems metams trims mėnesiams, bausmę atliekant pataisos namuose. Į bausmės laiką įskaitytas bausmės laikas, atliktas pagal 2014-01-23 Visagino miesto apylinkės teismo nuosprendį.

5Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

6J. J. nuteistas už tai, kad pagrobė svetimą turtą įsibrovęs į patalpą, pagrobė svetimą mokėjimo instrumentą ir asmens dokumentus, o būtent: 2010 m. spalio 12 d., nuo 23 val. 45 min. iki 23 val. 55 min., tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, pro uždarytas ir neužrakintas duris, neteisėtai įsibrovė į viešbučio ( - ), esančio ( - ), Visagine, kambarį Nr. 913 ir iš jo pagrobė nukentėjusiajam P. K. priklausantį krepšį „Bitex“, 1200 Estijos kronų vertės (ekvivalentas 264,80 Lt), kuriame buvo piniginė, 450 Estijos kronų vertės (ekvivalentas 99,30 Lt), ir joje buvusius daiktus: 200 Estijos kronų (ekvivalentas 44,13 Lt), 10 Latvijos latų (ekvivalentas 48,68 Lt), nukentėjusiojo P. K. vardu išduotą asmens tapatybės kortelę Nr. ( - ), nukentėjusiojo P. K. vardu išduotą vairuotojo pažymėjimą ( - ) bei nukentėjusiajam išduotą elektroninę mokėjimo priemonę, bankui AB „Swedbank“ priklausančią mokėjimo kortelę Nr. ( - ), bei laikė su savimi neteisėtai įgytą nukentėjusiajam P. K. išduotą vairuotojo pažymėjimą ir asmens tapatybės kortelę Nr. ( - ) iki 2010 m. spalio 13 d., kol juos pas jį surado ir paėmė policijos pareigūnai, taip padarydamas nukentėjusiajam P. K. 456,91 Lt turtinę žalą.

7Taip pat jis nuteistas už tai, kad 2010 m. spalio 13 d., apie 00 val. 05 min., tiksliau ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, pro uždarytas ir neužrakintas duris neteisėtai įsibrovė į viešbučio ( - ), esančio adresu ( - ), Visagine, kambarį Nr. 816 ir iš jo pagrobė svetimą turtą – nukentėjusiajam M. L. priklausantį mobiliojo ryšio telefoną „Nokia 3120c-1“, IMEI 355723026772002, 400 Lt vertės, taip padarydamas nukentėjusiam M. L. 400 Lt turtinę žalą.

8Apeliaciniu skundu nuteistasis J. J. prašo sutrumpinti jam paskirtos bausmės laiką, nes mano, kad jam paskirtos bausmės trukmė yra pernelyg didelė. Nurodo, kad teismui įrodė, jog pasitaisė. Pataisos namuose lanko reabilitacijos centrą, mokosi 10 klasėje, siekia įgyti staliaus specialybę. Teigia, kad jis keičia savo požiūrį į gyvenimą, tačiau niekas į tai nekreipia jokio dėmesio.

9Teismo posėdyje nuteistojo gynėjas prašė apeliacinį skundą tenkinti, prokurorė prašė apeliacinį skundą atmesti.

10Apeliacinis skundas atmetamas.

11Aukštesnės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 320 str. 3 d. nuostata, patikrina bylą tiek, kiek to prašoma apeliaciniame skunde. Kadangi apeliaciniu skundu nuteistasis J. J. nei kaltės, nei jam inkriminuotų nusikalstamų veikų juridinės kvalifikacijos neginčija, o prašo tik sušvelninti jam paskirtą bausmę, teisėjų kolegija pasisako tik dėl apeliantui paskirtos bausmės rūšies ir dydžio.

12Pagal BK 54 str. 1 d. teismas skiria bausmę vadovaudamasis straipsnio, numatančio atsakomybę už padarytą nusikalstamą veiką, sankcija ir BK bendrosios dalies nuostatomis. Parinkdamas bausmės rūšį ir dydį, teismas taip pat vadovaujasi BK 54 str. 2 d. ir 61 str. nuostatomis. BK 54 str. 2 d. nurodytos aplinkybės, į kurias privalu atsižvelgti skiriant bausmę (į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, padarytos nusikalstamos veikos motyvus ir tikslus, nusikalstamos veikos stadiją, kaltininko asmenybę, asmens kaip bendrininko dalyvavimo darant nusikalstamą veiką formą ir rūšį, atsakomybę lengvinančias bei sunkinančias aplinkybes), o BK 61 str. 2 d. nustatyta teismui pareiga skiriant bausmę įvertinti ne tik atsakomybę lengvinančias ir (ar) atsakomybę sunkinančias aplinkybes, jų kiekį, pobūdį ir tarpusavio santykį, bet ir kitas BK 54 str. 2 d. numatytas aplinkybes. Visos šios aplinkybės turi vienodą reikšmę skiriant bausmę. Bausmės dydis priklauso nuo konkrečioje byloje nustatytų bausmės skyrimui reikšmingų aplinkybių. Be to, skirdamas bausmę teismas privalo atsižvelgti ne tik į BK VIII skyriaus reikalavimus, bet ir į bausmės paskirtį, todėl teismas kaskart turi nustatyti, ar parinkta bausmės rūšis ir nustatytas jos dydis bus pakankamai efektyvūs norint sulaikyti asmenį nuo nusikalstamų veikų darymo, ar tokiu būdu asmuo bus pakankamai nubaustas, ar jam bus atimta ar apribota galimybė daryti naujas nusikalstamas veikas, ar nuteistasis laikysis įstatymų ir nebenusikals, ar bus užtikrintas teisingumo principo įgyvendinimas (BK 41 str. 2 d.).

13Kolegija, įvertinusi bylos medžiagą, konstatuoja, jog apylinkės teismas, skirdamas nuteistajam J. J. bausmes už jo padarytas nusikalstamas veikas bei galutinę subendrintą bausmę, tinkamai įvertino visas bausmės skyrimui reikšmingas aplinkybes ir BK 41 str. įtvirtintų bausme siekiamų tikslų bei BK nustatytų bendrųjų bausmės skyrimo pagrindų nepažeidė.

14Kaip matyti iš skundžiamo nuosprendžio, parinkdamas nuteistajam J. J. už jo padarytas nusikalstamas veikas sankcijose numatytas laisvės atėmimo bausmes, apylinkės teismas atsižvelgė į tai, kad apeliantas nusikalto, t. y. padarė keturias tyčines, baigtas apysunkes nusikalstamas veikas būdamas anksčiau daug kartų teistas už tyčinių nusikaltimų padarymą ir turėdamas neišnykusį bei įstatymo nustatyta tvarka nepanaikintą teistumą – nusikalstamas veikas padarė būdamas recidyvistas BK 27 str. prasme. Taigi darytina išvada, kad apylinkės teismas visiškai pagrįstai atsižvelgė į bausmės paskirtį, numatytą BK 41 str., bei kitas bausmės skyrimui reikšmingas aplinkybes ir teisingai konstatavo, kad šiuo atveju be realių laisvės atėmimo bausmių paskyrimo J. J. atžvilgiu pasiekti BK 41 str. numatytų bausmės tikslų neįmanoma, todėl, kolegijos nuomone, apylinkės teismo apeliantui už jo padarytas nusikalstamas veikas parinktos sankcijose numatytos laisvės atėmimo bausmės savo rūšimi yra visiškai pagrįstos ir teisingos.

15Nustatydamas bausmių trukmes J. J., apylinkės teismas atsižvelgė į tai, kad yra nustatyta viena jo atsakomybę lengvinanti aplinkybė – prisipažino padaręs jam inkriminuotas nusikalstamas veikas ir gailisi dėl jų padarymo, kad nėra nustatyta jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių. Apylinkės teismas taip pat įvertino tai, jog nusikalstamais veiksmais nebuvo sukelta sunkių padarinių, kad padaryta žala yra sąlyginai nedidelė bei atsižvelgė į byloje esančius nuteistojo asmenybę charakterizuojančius duomenis. Iš bylos duomenų matyti, kad J. J. yra teisiamas 15 kartą (iki aptariamų nusikalstamų veikų padarymo jo atžvilgiu buvo priimta 13 apkaltinamųjų nuosprendžių). Visais ankstesniais teismo nuosprendžiais, išskyrus vieną Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2009-06-19 nuosprendį, už kurį jis nuteistas pagal BK 259 str. 1 d. už neteisėtą disponavimą narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti, apeliantas buvo teistas už nusikaltimus nuosavybei – plėšimus, vagystes, taip pat ankstesniais nuosprendžiais buvo teistas ir už neteisėtą disponavimą elektronine mokėjimo priemone bei antspaudo, spaudo ar dokumento pagrobimą arba pagrobtojo panaudojimą, už analogiškos nusikalstamos veikos – vagystės padarymą J. J. buvo teistas ir užsienio valstybėje (Vokietijoje), o šiuo metu kaip tik už nusikaltimų nuosavybei (vagysčių) padarymą jis atlieka 2014-01-23 Visagino miesto apylinkės teismo nuosprendžiu jam paskirtą laisvės atėmimo bausmę. Iš baudžiamosios bylos medžiagos taip pat matyti, kad J. J. aptariamas vagystes, kurias skiria vos kelios minutės, padarė praėjus vos daugiau kaip mėnesiui po to, kai buvo paleistas iš Alytaus pataisos namų atlikęs Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2009-06-19 nuosprendžiu paskirtą laisvės atėmimo bausmę, t. y. nusikalstamos veikos padarytos atitinkamai 2010-10-12 nuo 23.45 val. iki 23.55 val. ir 2010-10-13 apie 00.05 val., o nuteistasis iš pataisos namų buvo paleistas 2010-09-02. Be to, iš byloje esančio administracinio teisės pažeidimų ir eismo įvykių registro išrašo matyti, kad apeliantas administracine tvarka yra baustas du kartus, iš jų vieną kartą baustas už smulkų svetimo turto pagrobimą, kurį padarė 2010-10-10, t. y. prieš dvi dienas iki aptariamų nusikalstamų veikų padarymo, duomenų apie jam paskirtų administracinių nuobaudų – baudų sumokėjimą nėra. Bylos duomenimis, po aptariamų veikų padarymo J. J. ir toliau darė analogiškas nusikalstamas veikas, t. y. 2010-10-27 įvykdė vagystę, o 2010-11-14 pasikėsino įvykdyti vagystę, už kurias jis teistas pirmiau paminėtu 2014-01-23 Visagino miesto apylinkės teismo nuosprendžiu laisvės atėmimo bausme, kurią, kaip minėta, jis kaip tik šiuo metu pataisos namuose ir atlieka. Kolegijos nuomone, visos šios aplinkybės J. J. charakterizuoja neigiamai ir leidžia pagrįstai manyti, kad apeliantas išvadų iš ankstesnių teistumų nedaro, yra linkęs pažeidinėti įstatymus bei tai, kad nuteistasis padarė nusikalstamas veikas ne atsitiktinai, o dėl savo paties antivisuomeninių nuostatų, kurios jau buvo susiformavusios iki nusikalstamo poelgio, t. y. jo nusikalstamos veikos buvo tik nuoseklus tokio gyvenimo būdo ir jo ankstesnio elgesio padarinys. Atsižvelgęs į šias aplinkybes apylinkės teismas skundžiamu nuosprendžiu J. J. už padarytas nusikalstamas veikas paskyrė laisvės atėmimo bausmes, žymiai mažesnes nei sankcijose numatyti šios bausmės rūšies vidurkiai (už P. K. turto vagystę paskyrė vienų metų šešių mėnesių laisvės atėmimo bausmę, o už kitas nusikalstamas veikas paskyrė po vienų metų keturių mėnesių laisvės atėmimo bausmes, kai tuo tarpu už jo padarytas nusikalstamas veikas sankcijose numatyti laisvės atėmimo bausmių vidurkiai yra treji metai pusantro mėnesio). Tokių apeliantui paskirtų bausmių kolegija laikyti aiškiai per griežtomis ir dėl to neteisingomis neturi jokio pagrindo. Be to, skundžiamu nuosprendžiu apylinkės teismas taikė BK 641 str. nuostatas ir nuteistajam už kiekvieną padarytą nusikalstamą veiką paskirtą laisvės atėmimo bausmę sumažino vienu trečdaliu, o sumažintas bausmes subendrino taikydamas J. J. palankesnius – apėmimo ir dalinį bausmių sudėjimo būdus, po ko, paskyręs subendrintą vienų metų šešių mėnesių laisvės atėmimo bausmę, šią bausmę subendrino su ankstesniu 2014-01-23 Visagino miesto apylinkės teismo nuosprendžiu paskirta trejų metų laisvės atėmimo bausme, taip pat taikydamas nuteistajam palankesnį bausmių subendrinimo būdą – dalinį, todėl J. J. paskirtos galutinės subendrintos ketverių metų trijų mėnesių laisvės atėmimo bausmės, į kurios atlikimo laiką pagrįstai įskaityta apelianto pagal ankstesnį nuosprendį atliktos bausmės dalis, laikyti aiškiai per griežta ir dėl to neteisinga kolegija irgi neturi jokio pagrindo.

16Taigi atsižvelgusi į neigiamą apelianto asmenybę, į nuteistojo padarytų nusikalstamų veikų pobūdį, į tai, kad padaryti nusikaltimai nėra atsitiktiniai, kolegija daro išvadą, kad skundžiamu nuosprendžiu J. J. paskirta bausmė tiek savo rūšimi, tiek ir dydžiu yra teisinga ir tinkama realizuoti BK 41 str. numatytiems bausmės tikslams. Apelianto deklaruojami teigiami elgesio pokyčiai jam atliekant laisvės atėmimo bausmę šiuo atveju niekaip nepaneigia būtinumo, siekiant bausmės tikslų maksimalaus įgyvendinimo, švelninti jam skundžiamu apylinkės teismo nuosprendžiu paskirtą laisvės atėmimo bausmę. Visagino miesto apylinkės teismo 2015 m. sausio 14 d. nuosprendis yra teisėtas ir pagrįstas, keisti jį apeliaciniame skunde išdėstytais motyvais nėra jokio pagrindo.

17Teisėjų kolegija, vadovaudamasi BPK 326 str. 1 d. 1 p.,

Nutarė

18Nuteistojo J. J. (J. J.) apeliacinį skundą atmesti.

Proceso dalyviai