Byla 2-442-948/2015
Dėl įpareigojimo nugriauti statinius ir išregistruoti iš registro bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo pagal ieškovo Panevėžio apygardos prokuratūros viešojo intereso gynimo skyriaus ieškinį atsakovei O. D. B., tretysis asmuo Biržų rajono savivaldybės administracija

1Biržų rajono apylinkės teismo teisėja Edita Jusevičienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą dėl įpareigojimo nugriauti statinius ir išregistruoti iš registro bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo pagal ieškovo Panevėžio apygardos prokuratūros viešojo intereso gynimo skyriaus ieškinį atsakovei O. D. B., tretysis asmuo Biržų rajono savivaldybės administracija,

Nustatė

2Ieškovas ieškiniu prašo įpareigoti atsakovę, ginčo pastatų savininkę, per šešis mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos nugriauti pastatus: gyvenamąjį namą, unikalus Nr. ( - ), ūkinį pastatą su rūsiu, unikalus Nr. ( - ), ūkinį pastatą, unikalus Nr. ( - ), ūkinį pastatą, unikalus Nr. ( - ), ūkinį pastatą, unikalus Nr. ( - ), ūkinį pastatą, unikalus Nr. ( - ), ūkinį pastatą, unikalus Nr. ( - ), esančius ( - ) k., Pabiržės sen., Biržų r., keliančius pavojų žmonių gyvybei, laikantis galiojančio LR statybos įstatymo bei kitų teisės aktų ir išregistruoti nugriautus statinius iš VĮ Registrų centro. Atsakovei to neatlikus įpareigoti Biržų rajono savivaldybės administraciją savo lėšomis nugriauti minėtą pastatą, lėšas priteisiant iš atsakovės O. D. B..

3Atsakovei teismo procesiniai dokumentai įteikti 2015-04-11 d. asmeniškai, jai buvo nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti. Atsakovė per nustatytą terminą nepateikė teismui atsiliepimo į ieškovo ieškinį (LR CPK 142 str.). Trečiajam asmeniui Biržų rajono savivaldybės administracijai procesiniai dokumentai įteikti 2015-04-13 d. ir nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti. Tretysis asmuo nustatytu terminu atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

4Ieškovas ieškiniu prašė priimti byloje sprendimą už akių, jei byloje nebus pateiktas atsiliepimas į ieškinį. Kadangi ieškovas prašo priimti sprendimą už akių ir yra pagrindas tokio sprendimo priėmimui, priimamas sprendimas už akių (LR CPK 142 str. 4 d., 285 str. 1, 6 d.).

5Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų pateiktų ir nurodytų įrodymų vertinimą (LR CPK 285 str. 2 d.)

6Ieškinys tenkintinas visiškai.

7Pateikti duomenys rodo, kad 2005-05-03 d. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos apsaugos ministerijos ataskaitoje dėl Biržų r., Pabiržės sen., ( - ) H. B. namų valdos inžinierinių geologinių sąlygų ir karsto grėsmės vertinimo nurodyta, kad gyvenamojo namo sienose ir pamatuose esantys plyšiai atsirado dėl netolygaus pamatų sėdimo karstinių procesų poveikyje. Pagal STR 1.04.03.2004 „Inžinieriniai geologiniai tyrimai Šiaurės Lietuvos karstiniame rajone“ 69.3 punkto nuostatas statybos sklypai, kurių geologiniame pjūvyje yra karstinių tuštumų, aukštesnių nei 1 metras, netinkami statybai. Kadangi H. B. gyvenamojo namo statybos aikštelės pagrinduose 5,3-8,8 m ir 16,5-23,9 m. gylyje yra karstinių tuštumų, kurių aukštis siekia 1,6 ir 1,3 m., o tuštumos, esančios 5,3 -8,8 m. gylyje gali susijungti ir padidėti iki 3,4 m aukščio, be to gyvenamojo namo sienose gausu plyšių, kurie pamažu plečiasi, galima tvirtinti, kad H. B. namo pamatų pagrindas yra netinkamas ir kelia grėsmę šiam pastatui (b.l. 15-22).

82006-08-09 d. tarp Panevėžio apskrities viršininko administracijos ir atsakovės O. D. B. buvo pasirašyta sutartis Nr. ( - ), kurioje susitarta, kad Panevėžio apskrities viršininko administracija, vadovaudamasi lėšų, skirtų Panevėžio apskrities viršininko administracijai Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006-05-05 d. nutarimu Nr. 418 „Dėl lėšų skyrimo“, paskirstymo tvarka, patvirtinta Panevėžio apskrities viršininko 2006-06-05 d. įsakymu Nr. ( - ) ir Panevėžio apskrities viršininko 2006-08-07 d. įsakymu Nr. ( - ) „Dėl lėšų skyrimo“, įsipareigojo per 10 dienų nuo šios sutarties pasirašymo dienos pervesti 50689 Lt sumą, skirtą iš dalies kompensuoti atsakovės iškeldinimo į saugia vietovę turtinius nuostolius (b.l. 6-7, 8, 9). Atsakovė įsipareigojo, gavusi minėtą pinigų sumą, išsikelti gyventi į saugią vietovę ir per 6 mėnesius nuo išsikėlimo nugriauti statinius: gyvenamąjį namą, unikalus Nr. ( - ), ūkinį pastatą su rūsiu, unikalus Nr. ( - ), ūkinį pastatą, unikalus Nr. ( - ), ūkinį pastatą, unikalus Nr. ( - ), ūkinį pastatą, unikalus Nr. ( - ), ūkinį pastatą, unikalus Nr. ( - ), ūkinį pastatą, unikalus Nr. ( - ), esančius ( - ) k., Pabiržės sen., Biržų r., keliančius pavojų ir išregistruoti nugriautus statinius iš Nekilnojamojo turto registro. 2015-01-29 d. Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos apsaugos ministerijos informavo, kad namų valdoje, ( - ) k., Pabiržės sen., Biržų r., inžinerinės geologinės sąlygos išlieka sudėtingos, karstiniai reiškiniai tebekelia realią grėsmę pastatų pastovumui. 2015-02-04 d. Biržų rajono savivaldybės administracija atliko gyvenamojo namo patikrinimą dėl tinkamumo gyventi ir patvirtino ankstesnės komisijos išvadas, kad vykstant aktyvaus karsto procesams ir reiškiniams, pastatų ir pamatų sutvirtinimas nepašalins grėsmės namo stabilumui (b.l. 23, 24, 25-30).

9Atsakovė nevykdo pareigos nugriauti namą ir kitus statinius, keliančius pavojų žmonių gyvybei bei išregistruoti juos iš registro, todėl atsakovė įpareigotina šiuos pastatus nugriauti sutarties ir LR CK 4.9 str. pagrindu (LR CK 6.38 str., 6.158 str. 1 d., 6.189 str. 1 d., 6.200 str. 1 d., 6.256 str. 1 d.). Pažymėtina, jog jeigu atsakovė per šį terminą teismo sprendimo neįvykdys, Biržų rajono savivaldybės administracija įpareigotina savo lėšomis nugriauti statinius ir sutvarkyti statybvietę, lėšas priteisiant iš atsakovės O. D. B..

10Iš atsakovės priteistinos ir bylinėjimosi išlaidos – 41 EUR žyminis mokestis, nuo kurio ieškovas atleistas pagal įstatymą (LR CPK 80 str. 1 d. 1 p., 7 d., 83 str. 1 d. 10 p., 93 str. 1 d.) bei procesinių dokumentų įteikimo išlaidos valstybei (LR CPK 96 str. 1 d.).

11Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 285-286 straipsniais, teismas

Nutarė

12Ieškovo ieškinį tenkinti visiškai.

13Įpareigoti atsakovę O. D. B., a.k. ( - ) per šešis mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos savo lėšomis nugriauti pastatus: gyvenamąjį namą, unikalus Nr. ( - ), ūkinį pastatą su rūsiu, unikalus Nr. ( - ), ūkinį pastatą, unikalus Nr. ( - ), ūkinį pastatą, unikalus Nr. ( - ), ūkinį pastatą, unikalus Nr. ( - ), ūkinį pastatą, unikalus Nr. ( - ), ūkinį pastatą, unikalus Nr. ( - ), esančius ( - ) k., Pabiržės sen., Biržų r., išregistruoti nugriautus statinius iš VĮ Registrų centro ir sutvarkyti statybvietę.

14Atsakovei O. D. B. per šešis mėnesius to neatlikus, įpareigoti Biržų rajono savivaldybės administraciją savo lėšomis nugriauti minėtą pastatą, lėšas priteisiant iš atsakovės O. D. B..

15Priteisti iš O. D. B., a.k. ( - ) 41 EUR (keturiasdešimt vieną eurą) žyminio mokesčio ir 4,43 EUR (keturis eurus 43 ct) procesinių dokumentų įteikimo išlaidų valstybei (Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM, a.s. ( - ), gavėjo kodas 188659752, į.k. 5660).

162015-04-10 d. Biržų rajono apylinkės teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-442-948/2015 taikytas laikinąsias apsaugos priemones palikti galioti iki teismo sprendimo įvykdymo.

17Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti Biržų rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Pareiškimas turi atitikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 287 straipsnio reikalavimus.

18Ieškovas per trisdešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Panevėžio apygardos teismui per Biržų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai