Byla B2-1153-267/2013
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei (toliau – ir UAB) „Staal&Expo“

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Burbulienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyriaus (toliau – ir VSDFV Šiaulių skyrius) ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei (toliau – ir UAB) „Staal&Expo“,

Nustatė

2Ieškovas VSDFV Šiaulių skyrius pateikė teismui ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Staal&Expo“. Nurodo, kad atsakovė nuo 2009 metų nemoka socialinio draudimo įmokų, VSDFV Šiaulių skyrius atsakovės atžvilgiu taikė visas įstatymo numatytas sankcijas bei ėmėsi visų priemonių, kad būtų išieškota susidariusi skola, tačiau kredito įstaigos pagal mokėjimo nurodymus iš UAB „Staal&Expo“ sąskaitos laikotarpiu nuo 2009-10-27 iki 2013-10-01 piniginių lėšų nepervedė. Nurodo, kad įmonės skola VSD Fondo biudžetui 2011-01-01 buvo 6873,65 Lt, o 2013-10-01 – 7280,74 Lt. Bankroto administratoriumi prašo skirti UAB „Administravimas“.

3Ieškinys tenkintinas.

4LR Įmonių bankroto įstatymo 4 str. 3 p. nustatyta, kad kreditoriai gali pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo, jeigu įmonė laiku nemoka įstatymų nustatytų mokesčių, kitų privalomųjų įmokų ir (arba) priteistų sumų.

5Pagal LR Įmonių bankroto įstatymo 9 str. 5 d. 1 p. bankroto byla keliama, kai įmonė yra nemoki. LR Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 d. nustatyta, kad įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

6Prie byloje pateikto ieškinio dėl bankroto bylos iškėlimo pridėta ataskaita, iš kurios matyti UAB „Staal&Expo“ įmokų įsiskolinimo atsiradimo pagrindai (7 b. l.). Byloje taip yra ieškovo pateiktas įmonei taikytų priverstinio poveikių priemonių sąrašas (8 b. l.), įspėjimas UAB „Staal&Expo“ dėl kreipimosi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo ir raštas dėl pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo ir jo priedų išsiuntimo atsakovei (3, 5, 9 b. l.).

7Šiaulių apygardos teismas 2013-10-29 nutartimi įpareigojo UAB „Staal&Expo“ vadovą per 5 dienas nuo nutarties gavimo pateikti teismui kreditorių ir skolininkų sąrašus, kuriuose nurodyti jų adresai, įsipareigojimų ir skolų sumos, atsiskaitymo terminai, praėjusių finansinių metų ir ataskaitinių finansinių metų laikotarpio iki kreditoriaus pareiškimo pateikimo teismui dienos finansinių ataskaitų rinkinį, informaciją apie teismuose iškeltas bylas bei išieškojimus ne ginčo tvarka, įkeistą turtą ir kitus įsipareigojimus (23 b. l.).

8Atsakovės vadovė V. B. 2013-11-15 pateikė teismui turimus atsakovės finansinės atskaitomybės dokumentus ir paaiškino, kad įmonė veiklos nebevykdo, nurodė, kad sutinka dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Staal&Expo“. Iš VĮ Registrų centras ir atsakovės vadovės pateiktų duomenų matyti, kad jau 2010 m. įmonės įsipareigojimai viršijo turimą turtą. Atsižvelgiant į tai, teismas konstatuoja, kad UAB „Staal&Expo“ veiklos nebevykdo, įmonė yra nemoki, ji negalės atsiskaityti su kreditoriais, todėl įmonei keltina bankroto byla. Šiuo atveju pagrindų, įpareigojančių teismą atsisakyti kelti bankroto bylą, nėra (LR Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 3 d.).

9Pagal LR Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 1 d. įmonės administratorius – tai teismo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisę teikti bankroto administravimo paslaugas.

10Teisė skirti bankrutuojančiai įmonei administratorių priklauso teismui (LR Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 1 p.). Sprendžiant dėl administratoriaus kandidatūros paskyrimo teismas vadovaujasi tiek pačių administruoti pretenduojančių asmenų pateikta teismui informacija apie save, tiek viešai skelbiama Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos informacija internetiniame tinklalapyje.

11Byloje gautas ieškovo siūlymas bankroto administratoriumi skirti UAB „Administravimas“. Siūlomo administratoriaus kandidatūra suderinta su Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Ūkio ministerijos (25 b. l.).

12Teismas mano, kad tikslinga UAB „Staal&Expo“ bankroto administratoriumi skirti UAB „Administravimas“ (turintį leidimą teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas – leidimo Nr. 188) (LR Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 1 p., 11 str. 4 d.).

13Teismas pažymi, kad bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimas turi teisę kreiptis į teismą dėl įmonės administratoriaus pakeitimo, jeigu iškyla pagrįstos abejonės dėl administratoriaus tinkamumo, jo neatitikimo šiam subjektui įstatymo keliamiems reikalavimams (LR Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 8 d., 23 str. 13 p.).

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290 str., 291 str., LR Įmonių bankroto įstatymo 4 str. 2 p., 3 p., 4 p., 5 str. 1 d. 3 p., 8 str., 9 str. 5 d., 10 str. 4 d., 6 d., 7 d. 8 p., teismas,

Nutarė

15

  1. Iškelti bankroto bylą UAB „Staal&Expo“ (įmonės kodas 301721611, buveinė – Šiauliai, K. Korsako g. 37-16).
  2. Bankrutuojančios UAB „Staal&Expo“ administratoriumi skirti UAB „Administravimas“ (turintį leidimą teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas – leidimo Nr. 188) (LR Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 1 p., 11 str. 4 d.).
  3. Areštuoti UAB „Staal&Expo“ (įmonės kodas 301721611) kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą bei pinigines lėšas, esančias bankų sąskaitose iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.
  4. Uždrausti UAB „Staal&Expo“ vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo, ir be teismo leidimo parduoti, išnuomoti, įkeisti, laiduoti įmonės turtą ar kitokiais būdais perleisti įmonei priklausantį turtą.
  5. Nustatyti UAB „Staal&Expo“ kreditorių finansiniams reikalavimams pareikšti 30 dienų terminą nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.
  6. Pirmąjį kreditorių susirinkimą sušaukti per 30 dienų nuo teismo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo dienos.
  7. Pavesti administratoriui atlikti veiksmus, numatytus LR Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 3 p., bei per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos pateikti teismui sąmatą bendrovės lėšų sumai, kurią jis turės teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti.
  8. UAB „Staal&Expo“ valdymo organams nustatyti 15 dienų laikotarpį nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos perduoti bendrovės administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, taip pat visus dokumentus.
  9. Nustatyti, kad nuo nutarties įsiteisėjimo dienos UAB „Staal&Expo“ įgyja bankrutuojančios įmonės statusą.

16Nutartis per 10 dienų gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai