Byla 2A-685-368/2015
Dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu, restitucijos taikymo, trečiasis asmuo – notaras D. J

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Rasos Bartašienės, Egidijaus Mockevičiaus (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Irenos Stasiūnienės, sekretoriaujant Odetai Sakalauskienei, dalyvaujant ieškovui A. M., jo atstovui advokatui A. D., atsakovui H. B., trečiajam asmeniui E. M.,

2viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo H. B. apeliacinį skundą dėl Radviliškio rajono apylinkės teismo 2015 m. kovo 13 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-15-632/2015, iškeltoje pagal ieškovo A. M. ir trečiojo asmens, pareiškiančio savarankišką reikalavimą, E. M. ieškinius atsakovui H. B. dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu, restitucijos taikymo, trečiasis asmuo – notaras D. J..

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Ieškovas A. M. kreipėsi į Šiaulių apylinkės teismą, prašydamas pripažinti negaliojančiu 2011-04-28 žemės sklypo dalies dovanojimo sandorį, pagal kurį atsakovui H. B. padovanojo ½ dalį 14,87 ha žemės sklypo, nes ieškovas sudarydamas sandorį buvo nestabilios psichinės sveikatos, nesuprato sandorio esmės. Taip pat prašė taikyti restituciją. Teigė, kad jam su seserimi buvo atkurtos nuosavybės teisės į 15 ha žemės, esančios ( - ). 2010–2011 metais patyrė daug insultų, nuo 2011 metų gydosi psichiatrinėse ligoninėse. Tvirtino, kad ji nuvežė pas notarą, vežant grasino, jog, jei nepasirašys dokumentų pas notarą, išmes į gatvę. Pas notarą sutartis pasirašė, nesuvokė, ką daro, sutarties neskaitė, pasirašė, kur nurodė notaras. Savo neveiksnumą nurodytu metu grindžia teismo ekspertizės aktu.

6Trečiasis asmuo ieškovo pusėje E. M. prašė pripažinti negaliojančia 2011-04-28 dovanojimo sutartį ir taikyti restituciją natūra – grąžinti 33/100 žemės sklypo jam, o likusios 17/100 – ieškovui. Nurodė, kad 1993-08-03 kartu su ieškovu ir seserimi pretendavo į A. M. žemės valdą, kiekvienam po 4,96 ha. 1994-09-26 jis dar neturėjo Lietuvos pilietybės, todėl nuosavybės teises įregistravo tik ieškovas A. M. ir S. M.. Pabrėžia, kad ieškovas sandorį sudarė nesuprasdamas savo veiksmų esmės (CK 1.80 str. 1 d.).

7II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

8Radviliškio rajono apylinkės teismas 2015 m. kovo 13 d. sprendimu ieškovo A. M. ieškinį tenkinto visiškai, o trečiojo asmens, pareiškusio savarankišką reikalavimą, E. M. ieškinį tenkino iš dalies. Pripažino negaliojančiu 2011-04-28 dovanojimo sandorį tarp ieškovo dovanotojo A. M. ir atsakovo apdovanotojo H. B., patvirtintą trečiojo asmens notaro D. J., dėl ½ žemės sklypo ( - ), unikalus Nr. ( - ), dovanojimo. Taikė restituciją ir grąžino žemės sklypo dalį ieškovui. Kitą trečiojo asmens ieškinio dalį atmetė. Priteisė iš atsakovo H. B. 198,10 Eur žyminį mokestį ir 1370 Eur išlaidas už advokato pagalbą ieškovui, taip pat 130,62 Eur žyminį mokestį ir 150 Eur už advokato pagalbą trečiajam asmeniui, pareiškusiam savarankišką reikalavimą. Nurodė, kad atsakovo ir liudytojų subjektyvūs tvirtinimai, jog ieškovas sandorio sudarymo metu buvo veiksnus, paneigė teismo psichiatrijos-psichologinės ekspertizės aktas, kuriame nurodyta, jog A. M. iki sandorio sudarymo ir jo metu 2011-04-28 sirgo psichine liga, dėl kurios negalėjo suprasti savo veiksmų esmės ir jų valdyti. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad ekspertizės aktas paremtas objektyviais medicininiais duomenimis, sprendė, jog eksperto išvadomis netikėti nėra pagrindo.

9III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį teisiniai argumentai

10Skųsdamas Radviliškio rajono apylinkės teismo 2015 m. kovo 13 d. sprendimą, apeliantas (atsakovas) H. B. prašo panaikinti teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinius atmesti arba bylą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Apeliaciniame skunde teigia, kad teismo sprendimas nemotyvuotas, teismas netinkamai įvertino įrodymus ir liudytojų parodymus, ir negalėjo remtis vien ekspertų išvada. Tvirtina, kad teismas nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos, ieškovas siekė sudaryti sandorį, kuris jam naudingas ir ieškovo veiksmams turėjo įtakos trečiasis asmuo. 2015-11-03 teismo posėdžio metu savo skundo reikalavimus prašė tenkinti.

11Atsiliepdamas į atsakovo H. B. apeliacinį skundą, trečiasis asmuo E. M. prašo skundą atmesti ir Radviliškio rajono apylinkės teismo 2015 m. kovo 13 d. sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepime tvirtina, kad su skundu nesutinka. 2015-11-03 teismo posėdžio metu pakartojo savo atsiliepimo reikalavimus.

12Atsiliepdamas į atsakovo apeliacinį skundą, ieškovas A. M. prašo apeliacinį skundą atmesti ir Radviliškio rajono apylinkės teismo 2015 m. kovo 13 d. sprendimą palikti nepakeistą. Pažymi, kad teismo sprendimas pakankamai motyvuotas, ieškovas buvo priverstas sudaryti sandorį ir jo sudaryti nesiekė. 2015-11-03 teismo posėdžio metu ieškovas ir jo atstovas advokatas savo atsiliepimo reikalavimus palaikė.

13IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,

14teisiniai argumentai ir išvados

15Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina tik apskųstos teismo sprendimo dalies teisėtumą ir pagrįstumą ir tik analizuojant apeliaciniame skunde išdėstytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (CPK 320 str. 2 d.). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str.).

16Apelianto (atsakovo) H. B. apeliacinis skundas netenkintinas.

17Teisėjų kolegija pažymi, kad įstatyme tiesiogiai įtvirtintas reikalavimas pirmosios instancijos teismui, priimant procesinį sprendimą, pateikti jo motyvus, argumentuotai pagrįsti savo išvadas (CPK 270 straipsnio 4 dalis). Tačiau kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje kaip absoliutus teismo sprendimo negaliojimo pagrindas pagal CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 punktą laikomas visiškas teismo sprendimo motyvų nebuvimas. Neišsamūs motyvai reiškia CPK normų pažeidimą, tačiau toks pažeidimas turi būti vertinamas kiekvienu konkrečiu atveju viso apeliacinės instancijos teismo procesinio sprendimo kontekste. Tuo atveju, kai teismo sprendimo motyvai yra neišsamūs, šis pažeidimas gali būti pripažintas esminiu, jeigu sprendimo motyvuojamojoje dalyje neatsakyta į pagrindinius (esminius) bylos faktinius ir teisinius aspektus, ir dėl to byla galėjo būti išspręsta neteisingai. Jei teismo sprendimo motyvuojamojoje dalyje argumentuotai atsakyta į pagrindinius išnagrinėto ginčo aspektus, tai negali būti pagrindas vien dėl formalių pažeidimų panaikinti iš esmės teisingą teismo sprendimą (CPK 328 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2008 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-38/2008).

18Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas įvertino atsakovo argumentus, kuriais jis grindė savo reikalavimus, ir savo išvadas pagrindė byloje pateiktais ir ištirtais įrodymais, todėl vien aplinkybė, kad, atsakovo vertinimu, apskųsto pirmosios instancijos teismo sprendimo motyvai yra nevisiškai išsamūs, kolegijos nuomone, nenulėmė neteisto procesinio sprendimo priėmimo.

19Pasisakydamas dėl CK 1.89 normos aiškinimo ir taikymo, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad teismai, nagrinėdami ieškinį dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu, kai sandorį sudarė fizinis asmuo, negalėjęs suprasti savo veiksmų reikšmės, turi atsižvelgti į duomenis apie šio asmens būseną sandorio sudarymo metu ir sudaryto sandorio turinį (sandorio žalingumą, pagrįstumą ir kt.). Asmens būseną, kaip juridinį faktą, gali patvirtinti teismo psichiatrinė ekspertizė (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. birželio 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-278/2009; 2009 m. lapkričio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-421/2009; kt.). Ekspertizės aktą teismas vertina pagal vidinį savo įsitikinimą, kaip ir kitus įrodymus, o vidinis teismo įsitikinimas dėl eksperto išvados turi susiformuoti visapusiškai, išsamiai ir objektyviai ištyrus visus byloje esančius įrodymus. Turi būti įvertinami įrodymai, kurie patvirtina ar paneigia ekspertizės akte ir išvadoje esančias aplinkybes, o atliekant šį vertinimą, atsižvelgiama į visų įrodymų tikslumą, detalumą, išsamumą, patikimumą, prigimtį ir kitas svarbias aplinkybes, sudarančias pagrindą eksperto išvadą vertinti patikimu įrodymu arba priešingu atveju motyvuotai spręsti, kad eksperto išvados yra nepagrįstos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2009; 2010 m. gegužės 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-163/2010; kt).

20Nagrinėjamoje byloje buvo paskirta teismo psichiatrijos-psichologinė ekspertizė ieškovo psichinei būsenai nustatyti (1 tomas, 152–153 b. l.), pagal pateiktus jos medicininius duomenis. Ekspertizės išvadose vienareikšmiškai nurodoma, kad dėl psichikos sutrikimo – multiinfarktinės demencijos ir organinio emocinio labilumo (asteninių) sutrikimų (1 tomas, 171–174 b. l.) ieškovas negalėjo suprasti savo veiksmų esmės ir negalėjo jų valdyti 2011-04-28, dovanojimo sandorio sudarymo dieną, ir tuo metu ieškovas galėjo būti padidintai įtaigus kitų valiai.

21Kolegija sutinka su apelianto skundo teiginiais, kad teismas turi vertinti ir kitus įrodymus, patvirtinančius ar paneigiančius tam tikrą ieškovo būseną ginčo sandorio sudarymo metu, tačiau pažymi, jog ekspertizės akto turinys yra nuoseklus ir neprieštaringas, išvados išplaukia iš tyrimo eigos ir pateiktos dėl to, dėl ko tyrimas padarytas, todėl pirmosios instancijos teismui pagrįstai nekilo abejonių dėl ekspertinio tyrimo eigos ir rezultatų. Be to, ekspertizės akto duomenys neprieštarauja kitiems byloje esantiems medicininiams dokumentams, priešingai, iš kitų dokumentų matyti, kad jau 2011-03-30, t. y. prieš sudarant dovanojimo sandorį, ieškovui buvo nustatyti ekspertų įvardyti psichikos sutrikimai (1 tomas, 56, 57 b. l.). Taigi apskųsto sprendimo turinys patvirtina, kad teismas visapusiškai įvertino byloje surinktus įrodymus ir išvadas padarė iš įrodymų viseto duomenų. Kolegijos vertinimu, liudytojų parodymus bylą nagrinėjęs teismas byloje surinktų įrodymų viseto kontekste įvertino tinkamai, nes šių liudytojų parodymai leistų daryti tik prielaidą dėl ieškovo gebėjimo suformuoti savo valią dėl ginčijamo sandorio ir ją išreikšti, o teismo sprendimas negali būti pagrįstas prielaidomis, ir liudytojų parodymai nėra pakankami tam, kad iš bylos įrodymų viseto padaryti pagrįstą išvadą, jog ginčijamojo sandorio sudarymo metu ieškovas galėjo suprasti savo veiksmų esmę ir juos valdyti. Be to, byloje nėra duomenų, jog notaras prieš sudarant sandorį būtų pasiteiravęs gydytojų (psichologų, psichiatrų) apie po trijų patirtų insultų ieškovo psichikos sutrikimų įkatą ieškovo sveikatos būklei ir gebėjimui suprasti savo veiksmų esmę, nors pagal Notariato įstatymo 31 straipsnį, tai turėjo būti padaryta.

22Kolegija, atsižvelgdama į tai, kad byloje nėra jokių kitų tiesioginių įrodymų apie ieškovo galimybes suprasti savo veiksmų esmę ir galėjimą juos valdyti 2011-04-28 dovanojimo sandorio sudarymo dieną, sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas turėjo teisinį pagrindą ginčijamą sandorį pripažinti negaliojančiu CK 1.89 straipsnio pagrindu.

23Esant prieš tai nurodytoms aplinkybėms, skundas yra nepagrįstas, todėl atmestinas.

24Kiti skundo teiginiai, šios bylos kontekste, neturi teisinės reikšmės.

25Apeliacinį skundą atmetus, tenkintinas ieškovo prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo ir jos priteistinos pinigus sumokėjusiam asmeniui trečiajam asmeniui E. M.. Kolegija, įvertindama aplinkybės, kad ieškovo patirtos 400 Eur advokato pagalbos išlaidos už atsiliepimo į apeliacinį skundą paruošimą neviršija rekomendacijų (8.11 punktas), sprendžia, jog šios išlaidos nemažintinos.

26Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

27Radviliškio rajono apylinkės teismo 2015 m. kovo 13 d. sprendimą palikti nepakeistą.

28Priteisti iš apelianto H. B. (a. k. ( - )) trečiajam asmeniui E. M. (a. k. ( - )) 400 Eur už atsiliepimo į apeliacinį skundą paruošimą.

Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Ieškovas A. M. kreipėsi į Šiaulių apylinkės teismą, prašydamas... 6. Trečiasis asmuo ieškovo pusėje E. M. prašė pripažinti negaliojančia... 7. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 8. Radviliškio rajono apylinkės teismas 2015 m. kovo 13 d. sprendimu ieškovo A.... 9. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį teisiniai argumentai... 10. Skųsdamas Radviliškio rajono apylinkės teismo 2015 m. kovo 13 d. sprendimą,... 11. Atsiliepdamas į atsakovo H. B. apeliacinį skundą, trečiasis asmuo E. M.... 12. Atsiliepdamas į atsakovo apeliacinį skundą, ieškovas A. M. prašo... 13. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,... 14. teisiniai argumentai ir išvados... 15. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 16. Apelianto (atsakovo) H. B. apeliacinis skundas netenkintinas.... 17. Teisėjų kolegija pažymi, kad įstatyme tiesiogiai įtvirtintas reikalavimas... 18. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas įvertino atsakovo... 19. Pasisakydamas dėl CK 1.89 normos aiškinimo ir taikymo, Lietuvos... 20. Nagrinėjamoje byloje buvo paskirta teismo psichiatrijos-psichologinė... 21. Kolegija sutinka su apelianto skundo teiginiais, kad teismas turi vertinti ir... 22. Kolegija, atsižvelgdama į tai, kad byloje nėra jokių kitų tiesioginių... 23. Esant prieš tai nurodytoms aplinkybėms, skundas yra nepagrįstas, todėl... 24. Kiti skundo teiginiai, šios bylos kontekste, neturi teisinės reikšmės.... 25. Apeliacinį skundą atmetus, tenkintinas ieškovo prašymas dėl bylinėjimosi... 26. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 27. Radviliškio rajono apylinkės teismo 2015 m. kovo 13 d. sprendimą palikti... 28. Priteisti iš apelianto H. B. (a. k. ( - )) trečiajam asmeniui E. M. (a. k. (...