Byla 2-5830-251/2020
Dėl skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų teisėja Gema Janušienė

2dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Pramogų verslas“ ieškinį atsakovei UAB „Jurliga“ dėl skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo ir

Nustatė

3ieškovė UAB „Pramogų verslas“ prašo bylą nagrinėti dokumentinio proceso tvarka ir iš atsakovės UAB „Jurliga“ priteisti 331,52 Eur įsiskolinimą, kurį sudaro 269,95 Eur skola už prekes, 21,57 Eur palūkanų iki ieškinio pateikimo dienos - 2020-04-24, 40,00 Eur ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų suma, numatyta Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatyme, taip pat 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas – 10,00 Eur žyminį mokestį.

4Ieškinys tenkintinas visiškai.

5Priimtinas preliminarus sprendimas, nes sprendimo priėmimas atitinka Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - ir CPK) 424 str. 1 d. numatytus leistinumo reikalavimus, yra ieškovės prašymas bylą nagrinėti dokumentinio proceso tvarka ir yra pateikta pakankamai leistinų rašytinių įrodymų tokio sprendimo priėmimui.

6Iš bylos duomenų matyti, jog tarp ieškovės ir atsakovės susiklostė prekių pirkimo – pardavimo sutartiniai santykiai. Ieškovė 2019 m. vasarį - gegužę pardavė atsakovei prekes ir išrašė tris PVM sąskaitas faktūras. Bendra PVM sąskaitose faktūrose nurodyta suma yra 357,28 Eur. Atsakovė prekes priėmė, duomenų apie pretenzijas dėl prekių kokybės nėra, tačiau atsakovė sumokėjo tik dalį PVM sąskaitose faktūrose nurodytos sumos. Iš ieškovės pateiktos skolų pagal PVM sąskaitas faktūras lentelės matyti, kad liko nesumokėta 269,95 Eur skolos dalis.

7Kaip ir buvo minėta, tarp šalių susiklostė pirkimo – pardavimo santykiai. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.305 straipsnio 1 dalį pirkimo – pardavimo sutartimi viena šalis (pardavėjas) įsipareigoja perduoti daiktą (prekę) kitai šaliai (pirkėjui) nuosavybės ar patikėjimo teise, o pirkėjas įsipareigoja priimti daiktą (prekę) ir sumokėti už jį nustatytą sumą (kainą). Ieškovė tinkamai vykdė savo sutartinius įsipareigojimus – tiekė atsakovei prekes ir pateikė apmokėti PVM sąskaitas faktūras. Atsakovė nepateikė ieškovei jokių pretenzijų dėl Sutarties netinkamo vykdymo. Tuo tarpu, atsakovė, neatsiskaitydama su ieškove, nesilaikė prisiimtų sutartinių įsipareigojimų bei taip pažeidė ir CK 6.38, 6.200 straipsniuose įtvirtintus prievolių vykdymo principus, nustatančius pareigą prievoles vykdyti sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, bendradarbiauti ir kooperuotis. Be to, įstatymai draudžia vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas (CK 6.59 str.), o sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 str.). Remiantis tuo, kas paminėta, iš atsakovės ieškovei priteistina 269,95 Eur skola.

8Kadangi atsakovas vėluoja vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus, iš jo ieškovui priteistina 40,00 Eur suma pagal Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo 7 straipsnio 1 dalį.

9Praleidęs piniginės prievolės įvykdymo terminą skolininkas privalo mokėti už termino praleidimą sutarčių ar įstatymų nustatytas palūkanas, kurios yra laikomos minimaliais nuostoliais (CK 6.261 str.). Iki bylos iškėlimo teisme dienos skolininkui gali būti skaičiuojamos kompensacinės palūkanos už naudojimąsi kreditoriaus pinigais (CK 6.210, 6.261 str.), o iškėlus civilinę bylą – procesinės palūkanos (CK 6.37, 6.210 str.). CK 6.210 straipsnio 2 dalis numato, kad kai abi sutarties šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys, tai už termino praleidimą mokamos šešių procentų dydžio metinės palūkanos, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo 2 straipsnio 5 dalis numato, kad pavėluoto mokėjimo pagal komercinius sandorius palūkanų norma yra 8 procentiniais punktais padidinta vėliausiai pagrindinei Europos centrinio banko refinansavimo operacijai taikoma fiksuotoji palūkanų norma, jeigu vėliausia pagrindinė Europos centrinio banko refinansavimo operacija buvo vykdoma fiksuotųjų palūkanų konkurso būdu, arba ribinė palūkanų norma, jeigu vėliausia pagrindinė Europos centrinio banko refinansavimo operacija buvo vykdoma kintamųjų palūkanų konkurso būdu. Šiuo atveju ieškovė prašo priteisti 8 procentų metines palūkanas nuo vėluojamos sumokėti sumos iki ieškinio pateikimo dienos - 2020-04-24, iš viso 21,57 Eur palūkanų. Taip pat prašo priteisti 6 procentų dydžio palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Atsižvelgiant į tai, iš atsakovės ieškovei priteistina 21,57 Eur palūkanų bei procesinės palūkanos - 6 (šešių) procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos 331,52 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. 2020-05-08, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

10Kadangi ieškinys tenkintinas visiškai, iš atsakovės ieškovei priteistinos rašytiniais dokumentais patvirtintos bylinėjimosi išlaidos: 10,00 Eur žyminis mokestis (CPK 80 str., 93 str. 1 d.).

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 262 straipsnio 1 dalimi, 428 straipsniu, 429 straipsniu, teismas

Nutarė

12ieškinį tenkinti.

13Priteisti iš atsakovės UAB „Jurliga“ (į. k. 304737275) ieškovei UAB „Pramogų verslas“ (į. k. 300583029) 269,95 Eur (dviejų šimtų šešiasdešimt devynių eurų, 95 ct) skolą, 21,57 Eur (dvidešimt vieno euro, 57 ct) palūkanas, 40,00 Eur (keturiasdešimties eurų) sumą pagal Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo 7 straipsnio 1 dalį, 6 (šešių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos 331,52 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. 2020-05-08, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ir bylinėjimosi išlaidas: 10,00 Eur (dešimt eurų) žyminį mokestį.

14Atsakovė per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo įteikimo dienos privalo įvykdyti sprendimą arba Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmams raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus.

15Jeigu per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo dienos prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovei gali būti išduotas vykdomasis raštas.

16Preliminarus sprendimas nei apeliacine, nei kasacine tvarka neskundžiamas.

Proceso dalyviai