Byla AS-520-721-13
Dėl turtinės žalos atlyginimo priteisimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus, Artūro Drigoto (kolegijos pirmininkas) ir Dalios Višinskienės (pranešėja),

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų S. L. ir D. F. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. birželio 14 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjų S. L. ir D. F. skundą atsakovui Lietuvos valstybei, atstovaujamai Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, dėl turtinės žalos atlyginimo priteisimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjai S. L. ir D. F. (toliau – ir pareiškėjai) kreipėsi į teismą su skundu, kuriuo prašė priteisti iš atsakovo Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos: 1) S. L. 37 568,13 Lt turtinei žalai atlyginti; 2) D. F. 37 505,82 Lt turtinei žalai atlyginti.

6Pareiškėjai nurodė, jog valstybės valdžios institucijų neteisėti veiksmai pasireiškė 2009 m. balandžio 29 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybei priimant nutarimus Nr. 411 ir Nr. 412, kuriais buvo pakeisti 2003 m. liepos 18 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 941 ir 2003 m. rugsėjo 30 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 1195, t. y. suvienodinta iki tol buvusi diferencijuota pagal atitinkamas darbuotojų kategorijas savaitės darbo laiko ir kasmetinių atostogų trukmė, neatsižvelgiant į tam tikrų kategorijų darbuotojų darbe patiriamą skirtingą nervinę, emocinę, protinę įtampą, kurie 2013 m. gegužės 9 d. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarimu šia dalimi buvo pripažinti prieštaraujančiais Lietuvos Respublikos Konstitucijai, konstituciniam teisinės valstybės principui ir Lietuvos Respublikos darbo kodekso nuostatoms. Pareiškėjai teigė, jog nuo 2009 m. spalio 1 d. iki 2013 m. gegužės 9 d. dirbo ir iki šiol dirba viršvalandžius, už kuriuos jiems nėra ir nebuvo mokama.

7II.

8Vilniaus apygardos administracinis teismas 2013 m. birželio 14 d. nutartimi atsisakė priimti S. L. ir D. F. skundą, kaip nepriskirtiną administracinių teismų kompetencijai, išaiškino S. L. ir D. F., kad dėl neišmokėtos darbo užmokesčio dalies priteisimo jie turi teisę kreiptis su ieškiniu į bendrosios kompetencijos teismą.

9Teismas vadovavosi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 15 straipsnio 1 dalies 5 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 4 straipsnio 5 dalies 7 punktu.

10Teismas nustatė, jog iš teismui pateikto skundo turinio ir jo priedų matyti, kad S. L. ir D. F. ginčui aktualiais laikotarpiais dirbo Lietuvos teisės universiteto Teismo medicinos institute pagal darbo sutartis (2004 m. gegužės 26 d. darbo sutartys Nr. 227 ir Nr. 226). Sprendė, kad tarp pareiškėjų ir Lietuvos teisės universiteto Teismo medicinos institute susiklostė ne valstybės tarnybos, o darbo teisiniai santykiai. Teismas nurodė, jog, nors S. L. ir D. F. skunde keliamais reikalavimais prašė priteisti iš Lietuvos valstybės turtinę žalą, iš skundo pagrindo matyti, kad ginčas kilęs dėl darbo užmokesčio apskaičiavimo ir išmokėjimo teisingumo. Sprendžiant ginčus dėl negauto darbo užmokesčio dalies priteisimo, taikytinos ir aiškintinos Lietuvos Respublikos darbo kodekso nuostatos, o ne Lietuvos Respublikos civilinio kodekso normos, reguliuojančios civilinės atsakomybės taikymo sąlygas, todėl pareiškėjų keliamas ginčas negali būti laikomas administracinių teismų kompetencijai priskirtinu tarnybiniu ginču dėl neišmokėtos darbo užmokesčio dalies ar ginču dėl viešojo administravimo subjekto padarytos turtinės žalos priteisimo. Ginčai, kylantys iš darbo teisinių santykių, nagrinėjami bendrosios kompetencijos teisme Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 22 straipsnio 1 dalis, XX skyrius). Teismas, vadovaudamasis ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 2 punktu, atsisakė priimti skundą.

11III.

12Pareiškėjai S. L. ir D. F. atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. birželio 14 d. nutartį ir perduoti pareiškėjų S. L. ir D. F. skundo dėl patirtos turtinės žalos atlyginimo priėmimo klausimą spręsti iš naujo pirmosios instancijos teismui.

13Pareiškėjai nesutinka su pirmosios instancijos teismo nutartyje išdėstytais teiginiais ir argumentais dėl ginčo nepriskirtinumo administraciniam teismui, mano, kad teismas tokią nepagrįstą išvadą dėl skundo priskirtinumo bendrosios kompetencijos, o ne administraciniam teismui padarė neišsamiai išnagrinėjęs ginčo dalyko ir pagrindo pobūdį. Pareiškėjai atkreipia dėmesį į tai, jog, nors tarp pareiškėjų ir suinteresuoto asmens yra susiklostę darbo teisiniai santykiai, tačiau administraciniam teismui pateiktame skunde yra keliamas klausimas ne dėl neteisingo darbo užmokesčio apskaičiavimo ir išmokėjimo, bet dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės neteisėtu veiksmu, priimant antikonstituciniais pripažintus nutarimų Nr. 941 ir Nr. 1195 pakeitimus, padarytos turtinės žalos (kuriai pagrįsti ir išreikšti pareiškėjai, kaip ekvivalentą, pasitelkė vidutinį darbo užmokesčio dydį, bet tai nereiškia, kad prašoma priteisti turtinės žalos suma yra neišmokėtas darbo užmokestis) atsiradimo bei jos atlyginimo. Pareiškėjai remiasi ABTĮ 19 straipsnio 2 dalies 3 punktu.

14Teisėjų kolegija

konstatuoja:

15IV.

16Atskirasis skundas tenkintinas.

17Pareiškėjai S. L. ir D. F. atskiruoju skundu ginčija Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. birželio 14 d. nutartį, kuria teismas, vadovaudamasis ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 2 punktu, atsisakė priimti S. L. ir D. F. skundą, kaip nepriskirtiną administracinių teismų kompetencijai.

18ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 2 punkte nustatyta, kad administracinio teismo pirmininkas ar teisėjas (teismas) motyvuota nutartimi atsisako priimti skundą (prašymą), jeigu byla nepriskirtina tam teismui. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad S. L. ir D. F. ginčui aktualiais laikotarpiais dirbo Lietuvos teisės universiteto Teismo medicinos institute pagal darbo sutartis, tarp pareiškėjų ir Lietuvos teisės universiteto Teismo medicinos institute susiklostė ne valstybės tarnybos, o darbo teisiniai santykiai. Teismas nurodė, kad yra sprendžiamas ginčas dėl negauto darbo užmokesčio dalies priteisimo, todėl taikytinos ir aiškintinos Lietuvos Respublikos darbo kodekso nuostatos, o ne Lietuvos Respublikos civilinio kodekso normos, reguliuojančios civilinės atsakomybės taikymo sąlygas, todėl pareiškėjų keliamas ginčas negali būti laikomas administracinių teismų kompetencijai priskirtinu tarnybiniu ginču dėl neišmokėtos darbo užmokesčio dalies ar ginču dėl viešojo administravimo subjekto padarytos turtinės žalos priteisimo. Teismas konstatavo, jog ginčai, kylantys iš darbo teisinių santykių, nagrinėjami bendrosios kompetencijos teisme.

19Administracinių ir bendrosios kompetencijos teismų kompetencija apribojama pagal ginčo dėl teisės pobūdį: bendrosios kompetencijos teismai sprendžia visus ginčus, kylančius iš privatinės teisės reglamentuojamų santykių (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 22 straipsnis), o administraciniai teismai – ginčus dėl teisės viešojo administravimo srityje (ABTĮ 3 straipsnis). ABTĮ 15 straipsnio 1 dalies 3 punktu administraciniams teismams priskirtos nagrinėti bylos dėl žalos, atsiradusios dėl viešojo administravimo subjektų neteisėtų veiksmų, atlyginimo.

20Nagrinėjamoje byloje Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2013 m. rugsėjo 4 d. nutartimi kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją su prašymu išspręsti bylos pagal pareiškėjų S. L. ir D. F. skundą atsakovui Lietuvos valstybei, atstovaujamai Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, dėl turtinės žalos atlyginimo priteisimo rūšinio teismingumo klausimą.

21Specialioji teisėjų kolegija 2013 m. spalio 24 d. nutartimi konstatavo, jog byla teisminga administraciniam teismui. Specialioji teisėjų kolegija, nustačiusi, kad pareiškėjai, remdamiesi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.271 straipsniu, kelia reikalavimą dėl žalos atlyginimo, kurios atsiradimą sieja su Lietuvos Respublikos Vyriausybės neteisėta veikla, darė išvadą, jog šiuo atveju pagal pareiškėjų skundo pagrindą ir dalyką ginčas patenka į ABTĮ 15 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatytą ginčų kategoriją, todėl pareiškėjų skundo priėmimo klausimas spręstinas administraciniuose teismuose. Nutartyje taip pat pažymėta, jog, nors pareiškėjų nurodoma patirta turtinė žala yra apskaičiuojama vadovaujantis darbo teisinius santykius reglamentuojančiomis teisės normomis, teisinę bylos esmę sudaro ginčas, susijęs su valstybės pareiga atlyginti žalą (viešąja atsakomybe) pagal CK 6.271 straipsnio nuostatas, todėl skundo reikalavimų pagrindimas darbo teisės normomis šiuo atveju pareiškėjų keliamo ginčo rūšinio teismingumo nekeičia.

22Teisėjų kolegija, apibendrindama tai, kas išdėstyta, bei atsižvelgdama į Specialiosios teisėjų kolegijos 2013 m. spalio 24 d. nutartyje konstatuotas aplinkybes, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino ir taikė proceso teisės normas, todėl pareiškėjų S. L. ir D. F. atskirasis skundas tenkinamas, o Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. birželio 14 d. nutartis naikinama ir pareiškėjų skundo priėmimo klausimas grąžinamas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

23Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 dalies 4 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

24Pareiškėjų S. L. ir D. F. atskirąjį skundą tenkinti.

25Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. birželio 14 d. nutartį panaikinti ir pareiškėjų skundo priėmimo klausimą grąžinti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

26Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų S. L. ir... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjai S. L. ir D. F. (toliau – ir pareiškėjai) kreipėsi į teismą... 6. Pareiškėjai nurodė, jog valstybės valdžios institucijų neteisėti... 7. II.... 8. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2013 m. birželio 14 d. nutartimi... 9. Teismas vadovavosi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 10. Teismas nustatė, jog iš teismui pateikto skundo turinio ir jo priedų matyti,... 11. III.... 12. Pareiškėjai S. L. ir D. F. atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus... 13. Pareiškėjai nesutinka su pirmosios instancijos teismo nutartyje išdėstytais... 14. Teisėjų kolegija... 15. IV.... 16. Atskirasis skundas tenkintinas.... 17. Pareiškėjai S. L. ir D. F. atskiruoju skundu ginčija Vilniaus apygardos... 18. ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 2 punkte nustatyta, kad administracinio teismo... 19. Administracinių ir bendrosios kompetencijos teismų kompetencija apribojama... 20. Nagrinėjamoje byloje Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2013 m.... 21. Specialioji teisėjų kolegija 2013 m. spalio 24 d. nutartimi konstatavo, jog... 22. Teisėjų kolegija, apibendrindama tai, kas išdėstyta, bei atsižvelgdama į... 23. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 24. Pareiškėjų S. L. ir D. F. atskirąjį skundą tenkinti.... 25. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. birželio 14 d. nutartį... 26. Nutartis neskundžiama....