Byla I-1922-484/2009

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Ina Kirkutienė, susipažinusi su R. V. skundu,

Nustatė

3Vilniaus apygardos administraciniame teisme 2009-05-27 gautas pareiškėjo skundas.

4Skundas laikytinas nepaduotu.

5Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 1 dalį, jeigu skundas neatitinka Administracinių bylų teisenos įstatymo 23, 24 ir 39 straipsnių reikalavimų, nutartimi nustatomas terminas trūkumams pašalinti. Jeigu per teismo nustatytą terminą skundo trūkumai nepašalinami, skundas laikomas nepaduotu ir teisėjo nutartimi grąžinamas pareiškėjui.

6Pareiškėjo paduotas skundas neatitiko Administracinių bylų teisenos įstatymo 23 straipsnio 2 dalies 3, 5, 6, 7 punktų, 24 straipsnio 2 dalyje nustatytų reikalavimų, todėl teismas 2009-06-01 nutartimi nustatė pareiškėjui terminą iki 2009-06-15 pašalinti skundo trūkumus: pateikti teismui mokėjimo dokumento, patvirtinančio žyminio mokesčio sumokėjimą, originalą; patikslinti skundą, jame nurodant atsakovą, skundžiamą sprendimą; suformuluoti savo reikalavimą, atsižvelgiant į Administracinių bylų teisenos įstatymo 88 straipsnio nuostatas, bei pateikti teismui tiek patikslinto skundo egzempliorių, kad juos būtų galima įteikti kiekvienai proceso šaliai ir dar liktų egzempliorius teisme.

7Vilniaus apygardos administraciniame teisme 2009-06-05 gautas pareiškėjo patikslintas skundas, kuriame pareiškėjas atsakovu nurodė V. L., reikalavimo, atitinkančio Administracinių bylų teisenos įstatymo 88 straipsnio nuostatas nesuformulavo, mokėjimo dokumento, patvirtinančio žyminio mokesčio sumokėjimą nepateikė. Darytina išvada, kad pareiškėjas nutartyje nurodytų skundo trūkumų per teismo nustatytą terminą nepašalino. Todėl vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 1 dalimi R. V. 2009-05-27 skundas laikytinas nepaduotu ir grąžintinas pareiškėjui.

8Teisėja, vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

10R. V. 2009-05-27 skundą laikyti nepaduotu.

11Nutarčiai įsiteisėjus, skundą grąžinti pareiškėjui.

12Nutartis per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai