Byla I-8682-624/2014
Dėl nutarties per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Arūnas Dirvonas, susipažinęs su pareiškėjo A. S. skundu,

Nustatė

2Vilniaus apygardos administraciniame teisme 2014-06-16 gautas pareiškėjo A. S. skundas.

3Kadangi pareiškėjo skundas neatitiko Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) nustatytų reikalavimų, teismas 2014-06-23 nutartimi nustatė terminą iki 2014-07-08 skundo trūkumams pašalinti.

4Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 1 d. nustatyta, jeigu per teismo nustatytą terminą trūkumai nepašalinami, skundas laikomas nepaduotu ir grąžinamas pareiškėjui. Kadangi A. S. teismo nutartyje nurodytų skundo trūkumų nustatytu terminu nepašalino, pareiškėjui buvo išaiškintos skundo trūkumų nepašalinimo pasekmės, yra pagrindas skundą laikyti nepaduotu.

5Teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 1 d., 149 str.,

Nutarė

6Pareiškėjo A. S. skundą laikyti nepaduotu.

7Išaiškinti, kad ši nutartis neužkerta kelio pakartotinai paduoti skundą, atitinkantį Administracinių bylų teisenos įstatymo reikalavimus.

8Dėl nutarties per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai