Byla II-476-554/2008

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėjas Algis Markevičius, sekretoriaujant Renatai Vasaitienei, dalyvaujant skundą padavusiam asmeniui - pareiškėjui T. Š. , skundą padavusio asmens įgaliotam atstovui – advokatei Reginai Šeperienei, nukentėjusiam A. J. , nedalyvaujant administracinę nuobaudą paskyrusios institucijos – Alytaus miesto ir rajono PK VP EPS įgaliotam atstovui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinio teisės pažeidimo bylą pagal pareiškėjo T. Š. skundą dėl 2008-02-22 Alytaus miesto ir rajono PK VP EPS vyresniojo specialisto Rimanto Platūkio nutarimo skirti administracinę nuobaudą panaikinimo, administracinio teisės pažeidimo bylos nutraukimo ir

Nustatė

22008-02-22 Alytaus miesto ir rajono PK VP EPS vyresniojo specialisto Rimanto Platūkio nutarimu administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. 52-14-KP6-1-11527/2008 T. Š. buvo paskirta subendrinta administracinė nuobauda – 3500 Lt bauda už administracinių teisės pažeidimų, numatytų LR ATPK 127 str. 2d., 130 str. 1d., padarymą.

3Pareiškėjui administracinės nuobaudos buvo paskirtos už tai, kad jis 2007-10-18 apie 6 val. 40 min. Alytaus mieste, Jaunimo gatvėje, prie daugiabučio gyvenamojo namo Nr. 28, vairuodamas automobilį Audi – 80 v/n ( - ) , priklausantį R. M. , nepasirinko saugaus greičio, neatsižvelgė į važiavimo sąlygas ir atsitrenkė į stovintį automobilį Audi - A6 v/n ( - ) priklausantį A. J. . Be to, eismo įvykio vietoje nepasiliko, nepranešė policijos pareigūnams ir nuvažiavo iš eismo įvykio vietos.

4Pareiškėjas su paskirtomis administracinėmis nuobaudomis nesutiko ir teismo prašė 2008-02-22 nutarimą skirti administracines nuobaudas panaikinti, administracinio teisės pažeidimo bylą nutraukti, nes jokių administracinių teisės pažeidimų 2007-10-18 nepadarė.

5Pareiškėjas paaiškino, kad 2007-10-18 Alytaus mieste nebuvo ir Jaunimo gatvėje automobilio Audi – 80 nevairavo. Tuo metu jis verslo reikalais buvo išvykęs į Angliją. Automobilį Audi – 80 v/n ( - ) jis nusipirko 2007 metų gegužės mėnesį iš R.M.. Automobilio savo vardu neužregistravo. 2007 metų rugsėjo mėnesį šį automobilį už 1000 Lt pardavė nepažįstamiems vyriškiams. Daugiau jis šio automobilio nematė.

6Nukentėjęs Aidas Jasionis sprendimą dėl skundo pagrįstumo prašė priimti teismo nuožiūra.

7Nukentėjęs paaiškino, kad jis savo automobilį Audi-A6 paliko 2007-10-17 vakare Jaunimo gatvėje prie kelkraščio. Sekančią dieną pastebėjo, kad apgadinta automobilio galinė dalis. Kaimynas V. V. jam pasakė, kad 2007-10-18 ryte į jo automobilį atsitrenkė automobilis Audi-80 v/n ( - ) .

8Nuobaudą paskyrusios institucijos įgaliotas atstovas į teismo posėdį neatvyko. Apie posėdžio laiką ir vietą įgaliotam atstovui buvo pranešta tinkamai, prašymas atidėti bylos nagrinėjimą negautas, todėl byla iš esmės buvo išnagrinėta įgaliotam atstovui nedalyvaujant (LR ABTĮ 123 str. 1d.).

9Administracinio teisės pažeidimo bylos Nr. 52-14-KP6-1-11527/2008 dokumentų duomenys patvirtina aplinkybes, kad 2007-10-18 apie 6 val. 40 min. Alytaus mieste, Jaunimo gatvėje, prie daugiabučio gyvenamojo namo Nr. 28, buvo rastas apgadintas automobilis Audi - A6 v/n ( - ) priklausantis A. J. . Netoli įvykio vietos buvęs V. V. pastebėjo, kad į minėtą automobilį atsitrenkė bei jį apgadino stambaus vyriškio vairuojamas automobilis Audi – 80 v/n ( - ) , kuris iš eismo įvykio vietos nuvažiavo. Bylos duomenys patvirtina, kad automobilis Audi – 80 registruotas R. M. vardu.

10Pareiškėjo skundas tenkintinas. Nutarimas skirti administracinę nuobaudą panaikintinas, o administracinio teisės pažeidimo byla pareiškėjo atžvilgiu nutrauktina.

11Liudytojas V. V. parodė, kad jis matė, kaip į A. J. automobilio AUDI - A6 galinę dalį atsitrenkė automobilis Audi – 80 v/n ( - ) . Iš šio automobilio išlipo vyriškis ir, susirinkęs nukritusias detales, iš eismo įvykio vietos nuvažiavo. Ar automobilį vairavo pareiškėjas, liudytojas patvirtinti negali, kadangi buvo tamsu ir vairuotojo veido bruožų liudytojas neįsidėmėjo.

12Liudytoja R. Š. parodė, kad jos sutuoktinis T. Š. į Angliją išvyko 2007 metų spalio mėnesio 9 – 11 dienomis. Grįžo 2007 metų spalio 22 – 23 dienomis, todėl 2007-10-18 Alytaus mieste vairuoti automobilio jis negalėjo. Liudytojas Osvaldas Jaruševičius savo parodymais taip pat patvirtino liudytojos R. Š. nurodytas aplinkybes.

13Teismui pateiktų duomenų visuma duoda pakankamą pagrindą išvadai, kad administracinio teisės pažeidimo bylą nagrinėjęs bei administracinę nuobaudą skyręs pareigūnas padarė nepagrįstą išvadą, kad, būtent, pareiškėjas T. Š. 2007-10-18 Alytaus mieste Jaunimo gatvėje vairavo automobilį Audi – 80 ir apgadino nukentėjusiojo A. J. automobilį Audi – A6 bei pasišalino iš eismo įvykio vietos. Nei administracinio teisės pažeidimo bylos nagrinėjimo policijos įstaigoje metu, nei nagrinėjant pareiškėjo skundą teisme, nebuvo surinktas pakankamas pagrindas neginčijamų įrodymų, patvirtinančių išvadą, jog administracinį teisės pažeidimą padarė būtent pareiškėjas. Darydamas tokią išvadą teismas atsižvelgia į tai, kad įvykio vietoje buvęs V. V. neprisimena automobilio vairuotojo išvaizdos. Jo parodymai mažai informatyvūs ir patvirtina tik tai, jog eismo įvykyje dalyvavo automobilis Audi-80 v/n ( - ) . Pareiškėjas parodė, kad eismo įvykio metu jis buvo išvykęs į Angliją. Jo nurodytas aplinkybes patvirtino liudytojų R. Š. , O.Jaruševičiaus parodymai. Jokių kitų tiesioginių įrodymų, kad įvykio vietoje už automobilio Audi-80 vairo sėdėjo pareiškėjas, teismui pateikta nebuvo. Liko nepaneigta pareiškėjo nurodyta aplinkybė, jog 2007-10-18 jis minėto automobilio nevairavo, nes buvo išvykęs iš Lietuvos. Netikėti pareiškėjo paaiškinimu, liudytojų R. Š. , O.J. parodymais teismas neturi jokio pagrįsto pagrindo. Iš to seka, kad pareiškėjas 2007-10-18 Alytaus mieste Jaunimo gatvėje jokio administracinio teisės pažeidimo nepadarė, įvykio vietoje nebuvo, todėl administracinėn atsakomybėn T. Š. patrauktas ir administracinė nuobauda jam paskirta nepagrįstai. Kadangi iškilo pagrįsta abejonė dėl surinktų įrodymų patikimumo bei pakankamumo, todėl administracinė byla nutrauktina, kaip nesant T. Š. veiksmuose administracinių teisės pažeidimų, numatytų Lietuvos Respublikos ATPK 127 str. 2d., 130 str. 1d., įvykio ir sudėties (LR ATPK 250 str. 1p.).

14Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ABTĮ 124 str. 1 d. 2 p.,

Nutarė

15Panaikinti 2008-02-22 Alytaus miesto ir rajono PK VP EPS vyresniojo specialisto Rimanto Platūkio nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. 52-14-KP6-1-11527/2008, kuriuo T. Š. buvo paskirta subendrinta administracinė nuobauda – 3500 Lt bauda už administracinių teisės pažeidimų, numatytų LR ATPK 127 str. 2d., 130 str. 1d., padarymą, ir T. Š. atžvilgiu administracinio teisės pažeidimo bylą nutraukti nesant jo veiksmuose administracinio teisės pažeidimo įvykio ir sudėties.

16Nutarimas per 10 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti apskųstas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Kauno apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai