Byla 2-1115-750/2016
Dėl papildomo sprendimo priėmimo civilinėje byloje pagal ieškovės UAB „Clemence Richard“ ieškinį atsakovei UAB „Livitana“ dėl skolos ir palūkanų priteisimo

1Šilutės rajono apylinkės teismo teisėja Dalia Zimantienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Clemence Richard“ prašymą dėl papildomo sprendimo priėmimo civilinėje byloje pagal ieškovės UAB „Clemence Richard“ ieškinį atsakovei UAB „Livitana“ dėl skolos ir palūkanų priteisimo,

Nustatė

2Šilutės rajono apylinkės teismo 2016-04-05 preliminariu sprendimu priteista iš atsakovės UAB „Livitana“, 1735,28 Eur skolos, 49,56 Eur palūkanų, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 1784,84 Eur sumą nuo 2016-03-23 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 157 Eur bylinėjimosi išlaidų ieškovei UAB „Clemence Richard“, juridinio asmens kodas 158959128. Atsakovė įpareigota per 20 dienų nuo šio sprendimo įteikimo įvykdyti šį sprendimą arba Šilutės rajono apylinkės teismui pateikti motyvuotus prieštaravimus. Nurodyta, kad atsakovei per 20 dienų nepateikus prieštaravimų, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovui gali būti išduotas vykdomasis raštas. Šilutės rajono apylinkės teismo 2016-03-24 nutartimi ieškovės UAB „Clemence Richard“ prašymu taikytos laikinosios apsaugos priemonės atsakovės UAB „Livitana“ turtui paliktos galioti iki šio teismo sprendimo visiško įvykdymo, o jį įvykdžius panaikintinos.

32016-04-25 teisme gautas ieškovės 2016-04-20 prašymas priimti papildomą sprendimą ir priteisti jai iš atsakovės 120 Eur bylinėjimosi išlaidų, susijusių su laikinųjų apsaugos priemonių taikymu (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 277 str. l d. 3p.). Nurodė, kad ieškovė pateikė antstolei Andželai Tamašauskienei vykdyti teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių – arešto atsakovės turtui vykdymo bei jai sumokėjo 120 Eur. Ji ieškiniu prašė priteisti visas bylinėjimosi išlaidas. Kadangi teismas priėmė preliminarų sprendimą ir tuo pačiu metu nutartį taikyti laikinąsias apsaugos priemones, todėl vykdymo išlaidos iki tol nebuvo žinomos ir objektyviai nebuvo galimybės pridėti jas pagrindžiančių dokumentų, susijusių su laikinųjų apsaugos priemonių taikymu.

4Papildomas teismo sprendimas priimtinas.

5Tuo atveju, kai bylą nagrinėjęs teismas, priimdamas sprendimą, bylinėjimosi išlaidų klausimo neišsprendė, CPK 277 straipsnio 1 dalies 3 punktas suteikia galimybę jį išspręsti teismui priimant papildomą sprendimą dalyvaujančių byloje asmenų pareiškimu ar savo iniciatyva. CPK 277 straipsnio 1 dalis numato, kad teismas, priėmęs byloje sprendimą, dalyvaujančių byloje asmenų pareiškimu ar savo iniciatyva gali priimti papildomą sprendimą, jeigu: 1) kuris nors reikalavimas, dėl kurio šalys pateikė įrodymus ir davė paaiškinimus, sprendime yra neišspręstas; 2) teismas, išsprendęs teisės klausimą, nenurodė priteistos sumos dydžio, perduotino turto ar veiksmų, kuriuos atsakovas privalo atlikti arba nuo kurių jis privalo susilaikyti; 3) teismas neišsprendė bylinėjimosi išlaidų ar jų dalies atlyginimo ar paskirstymo klausimo. Iškelti klausimą dėl papildomo sprendimo priėmimo galima per dvidešimt dienų nuo teismo sprendimo priėmimo dienos (CPK 277 str. 2 d.). CPK 88 str. 1 d. 8 p. numato, kad prie išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, priskiriamos išlaidos, susijusios su laikinųjų apsaugos priemonių taikymu. Sprendžiant dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo, kaip ir kitus bylos nagrinėjimo klausimus, svarbu įvertinti konkrečias bylos aplinkybes, taigi ir atsižvelgti į galimai šalies neveikimą ar veikimą ne įstatymo nustatytu laiku pateisinančias priežastis, svarbu atsižvelgti, ar formalus įstatymo taikymas neprieštarauja CK 1.5 straipsnyje įtvirtintam teisingumo principui.

6Šilutės rajono apylinkės teismas 2016-04-05 preliminariu sprendimu išsprendė bylą iš esmės bei ieškovės patirtų bylinėjimosi išlaidų priteisimo klausimą, tačiau nenagrinėjo ir nesprendė dėl ieškovės patirtų išlaidų, susijusios su laikinųjų apsaugos priemonių taikymu, nes preliminaraus sprendimo priėmimo metu to padaryti ir negalėjo. Byloje nustatyta, kad Šilutės rajono apylinkės teismas 2016-03-24 nutartimi tenkino ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir areštavo atsakovės kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, o jų nesant ar esant nepakankamai – areštavo jos pinigines lėšas, esančias jos banko sąskaitoje ir kasoje 1784,84 Eur sumai. Ieškovė teismo 2016-03-24 nutartį pateikė vykdyti pasirinktai antstolei Andželai Tamašauskienei ir 2016-04-06 apmokėjo antstolei 120 Eur administravimo išlaidų. Antstolė 2016-04-05 PVM sąskaitą – faktūrą Serija 153 Nr. 1818 dėl šių administravimo išlaidų apmokėjimo ieškovei išrašė tą pačią dieną, kaip ir buvo priimtas teismo 2016-04-05 preliminarus sprendimas. Ieškovei nebuvo žinoma, kada bus sprendžiamas klausimas dėl preliminaraus sprendimo priėmimo, nes bylos dokumentinio proceso tvarka nagrinėjamos rašytinio proceso būdu ir šalys apie procesą neinformuojamos (CPK 427 str.).

7Proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principai lemia dalyvaujančių byloje asmenų pareigą sąžiningai naudotis ir nepiktnaudžiauti jiems priklausančiomis procesinėmis teisėmis, rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu, rūpestingai ir laiku, atsižvelgiant į proceso eigą, pateikti teismui įrodymus ir argumentus, kuriais grindžiami jų reikalavimai ar atsikirtimai (CPK 7 str. 2 d.). Nagrinėjamu atveju ieškovė jau po teismo 2016-04-05 preliminaraus sprendimo priėmimo pateikė įrodymus dėl 120 Eur vykdymo išlaidų, gavusi antstolės 2016-04-05 sąskaitą ir ją 2016-04-06 apmokėjusi. Teismas nenustatė aplinkybių, kad ieškovė netinkamai laikėsi proceso koncentracijos ir ekonomiškumo reikalavimų principų. Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas tiesiogiai priklauso nuo ginčo esmės baigties (CPK 93 straipsnio 1 ir 2 dalys); papildomas sprendimas nėra autonomiškas: juo išsprendžiami tie klausimai, kurie dėl tam tikrų priežasčių nebuvo, nors turėjo būti išspręsti, priimant sprendimą (CPK 277 straipsnis). Konstatuotina, kad ieškovės reikalavimas buvo visiškai pagrįstas ir tenkintas, o išlaidas, susijusios su laikinųjų apsaugos priemonių taikymu, ji patyrė, tačiau neturėjo galimybės pateikti prašymo dėl minėtų bylinėjimosi išlaidų priteisimo iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos, todėl jų nepriteisti būtų neteisinga. Tokios praktikos laikosi ir aukštesnės instancijos teismai, pavyzdžiui, Klaipėdos apygardos teismo 2013-05-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-962-513/2013, Kauno apygardos teismo 2S-2237-436/2014 ir kt. Ieškovė pagrindė jo turėtas bylinėjimosi išlaidas, todėl, vadovaujantis teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais, sistemiškai taikant CPK 3 str. 7 d., 79 str. 1 d., 88 str. 8 p., 93 str. 1 d., yra pagrindas šioje byloje priimti papildomą sprendimą ir iš atsakovės ieškovės naudai papildomai priteisti jos turėtas 120 Eur bylinėjimosi išlaidas, susijusias su laikinųjų apsaugos priemonių taikymu (CPK 277 str. 1 d. 3 p.).

8Teismas, vadovaudamasis CPK 3 str. 7 d., 79 str. 1 d., 88 str. 8 p., 93 str. 1 d., 277 str. 1 d. 3 p., 4 d.,

Nutarė

9Priimti papildomą sprendimą.

10Priteisti iš atsakovės UAB „Livitana“, juridinio asmens kodas 300105794, 120 Eur ( vieną šimtą dvidešimt eurų) bylinėjimosi išlaidų, susijusių su laikinųjų apsaugos priemonių taikymu, ieškovei UAB „Clemence Richard“, juridinio asmens kodas 158959128.

11Papildomas sprendimas per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Šilutės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai