Byla e2VP-40448-820/2016
Dėl vykdymo šalies pakeitimo, skolininkė Ž. V.-U., pradinis išieškotojas „Swedbank“, AB, suinteresuotasis asmuo antstolis Vytautas Mitkus

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Vaidas Pajeda, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo „PlusPlus Capital“ AS, veikiantis per PlusPlus Baltic OU Lietuvos filialą, pareiškimą dėl vykdymo šalies pakeitimo, skolininkė Ž. V.-U., pradinis išieškotojas „Swedbank“, AB, suinteresuotasis asmuo antstolis Vytautas Mitkus, ir

Nustatė

2pareiškėjas kreipėsi į teismą prašydamas pakeisti vykdomojoje byloje pradinį išieškotoją „Swedbank“, AB (į. k. 112029651) jo teisių perėmėju „PlusPlus Capital“ AS (į. k. 11919806), Lietuvoje atstovaujamu PlusPlus Baltic OU Lietuvos filialo (į. k. 303012217).

3Prašyme nurodoma, kad antstoliui vykdymui buvo pateiktas vykdomasis dokumentas Nr. 2-13657-235/2013. Pradinis išieškotojas ir naujasis išieškotojas 2016 m. rugpjūčio 3 d. sudarė Reikalavimo perleidimo sutartį, pagal kurią pradinis išieškotojas perleido naujajam išieškotojui savo reikalavimo teisę į skolininkę ir todėl pareiškėjas prašo vykdomojoje byloje pakeisti pradinį išieškotoją naujuoju išieškotoju.

4Prašymas atmestinas.

5Vadovaujantis CPK 593 straipsnio 3 dalimi pareiškėjo prašymas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka nepranešus suinteresuotiesiems asmenims.

6CPK 596 straipsnio 1 dalis numato, kad pirmosios instancijos teismas, kuriame buvo išnagrinėta byla, antstolio ar suinteresuotų asmenų prašymu nutartimi vykdymo procese pakeičia išieškotoją ar skolininką, jeigu fizinis asmuo miršta, jeigu reorganizuojamas ar likviduojamas juridinis asmuo, taip pat reikalavimo perleidimo ar skolos perkėlimo atveju, kitais įstatymų numatytais atvejais. Kreditoriaus teisę perleisti reikalavimą reglamentuoja CK 6.101 straipsnio 1 dalis, nustatanti, kad kreditorius turi teisę be skolininko sutikimo perleisti reikalavimą ar jo dalį kitam asmeniui, jeigu tai neprieštarauja įstatymui ar sutarčiai arba jeigu reikalavimas nesusijęs su kreditoriaus asmeniu. Reikalavimo teisės perleidimas neturi pažeisti skolininko teisių ir labiau suvaržyti jo prievolės.

7CPK 48 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad procesinis teisių perėmėjas privalo pagrįsti savo dalyvavimą procese. Kasacinio teismo praktikoje, <...> laikomasi pozicijos, kad siekiantis įstoti į procesą procesinis teisių perėmėjas privalo pateikti atitinkamus įrodymus ir įrodyti teismui, jog jis iš tikrųjų yra tam tikrų materialiųjų subjektinių teisių perėmėjas. Teismo pareiga – laikantis įstatymų reikalavimų ištirti ir nustatyti, ar siekiantis įstoti į procesą asmuo iš tikrųjų perėmė tam tikras pasitraukusio iš proceso asmens materialiąsias subjektines teises, taip pat nustatyti perimtų teisių apimtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. spalio 14 d. nutartis, priimta byloje Nr. 3K-3-367/2008).

8Iš byloje pateiktų dokumentų matyti, jog antstolis Vytautas Mitkus vykdo vykdomąją bylą Nr. 0240/14/02133 pagal Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. gruodžio 16 d. išduotą vykdomąjį dokumentą Nr. 2-13657-235/2013 dėl skolos išieškojimo iš skolininkės Ž. V.-U. išieškotojo „Swedbank“, AB naudai. PlusPlus Baltic OU, veikiantis per PlusPlus Baltic OU Lietuvos filialą, ir „Swedbank“, AB 2016 m. rugpjūčio 3 d. sudarė Reikalavimo perleidimo sutartį, kuria „Swedbank“, AB perleido PlusPlus Baltic OU, veikiančiam per PlusPlus Baltic OU Lietuvos filialą, reikalavimo teises į skolininkę Ž. V.-U. dėl skolos išieškojimo pagal Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. gruodžio 16 d. išduotą vykdomąjį dokumentą Nr. 2-13657-235/2013 (e. b. l. 3). PlusPlus Baltic OU ir „PlusPlus Capital“ AS 2016 m. rugpjūčio 5 d. sudarė Reikalavimo perleidimo sutartį, kuria PlusPlus Baltic OU perleido „PlusPlus Capital“ AS reikalavimo teises į skolininkus, kurių viena yra Ž. V.-U. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas prašo pakeisti vykdymo procese išieškotoją „Swedbank“, AB (į. k., 112029651) nauju išieškotoju „PlusPlus Capital“ AS, atstovaujamu PlusPlus Baltic OU Lietuvos filialo (į. k. 303012217).

9Iš teismui pateiktų duomenų matyti, kad vykdomojoje byloje Nr. 0240/14/02133 išieškotojas yra „Swedbank“, AB (į. k. 112029651), kuris 2016 m. rugpjūčio 3 d. Reikalavimo perleidimo sutartimi perleido savo reikalavimą vykdomojoje byloje Nr. 0240/14/02133 PlusPlus Baltic OU, veikiančiam per PlusPlus Baltic OU Lietuvos filialą. Tačiau pareiškėjas „PlusPlus Capital“ AS (į. k. 11919806), veikiantis per įgaliotinį PlusPlus Baltic OU Lietuvos filialą, prašo pakeisti pradinį išieškotoją „Swedbank“, AB į naująjį išieškotoją „PlusPlus Capital“ AS. Teismui nepateikta ir Lietuvos teismų informacinėje sistemoje LITEKO nėra duomenų apie tai, kad pirminis kreditorius „Swedbank“, AB ar PlusPlus Baltic OU, veikiantis per PlusPlus Baltic OU Lietuvos filialą, būtų kreipęsi į antstolį ar teismą ir inicijavę išieškotojo aptariamame vykdymo procese pakeitimą, todėl iš byloje esančių įrodymų nematyti, jog pradinis kreditorius „Swedbank“, AB būtų pakeistas į kreditorių PlusPlus Baltic OU, veikiantį per PlusPlus Baltic OU Lietuvos filialą, vykdymo procese.

10Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje nėra duomenų, jog pradinis išieškotojas „Swedbank“, AB buvo pakeistas vykdymo procese į PlusPlus Baltic OU, todėl PlusPlus Baltic OU, veikiantis per PlusPlus Baltic OU Lietuvos filialą, negalėjo perleisti reikalavimo vykdomojoje byloje, kurio pats nėra perėmęs, t. y. nėra duomenų apie universalų materialinį teisinį teisių ir pareigų perėjimą iš „Swedbank“, AB kitam kreditoriui - PlusPlus Baltic OU, veikiančiam per PlusPlus Baltic OU Lietuvos filialą, (CK 6.101 str., CPK 178 str.).

11Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, pareiškėjo „PlusPlus Capital“ AS pareiškimas dėl išieškotojo pakeitimo vykdymo procese (vykdomosios bylos Nr. 0240/14/02133) pagal Vilniaus miesto apylinkės teismo išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-13657-235/2013 - atmestinas.

12Vadovaudamasis CPK 290 - 291 straipsniais, 596 straipsnio 1 dalimi, teismas

Nutarė

13atmesti pareiškėjo „PlusPlus Capital“ AS, veikiančio per atstovą Plus Plus Baltic OU Lietuvos filialą, prašymą pakeisti išieškotoją vykdymo procese.

14Nutartis per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai