Byla AS-525-271-10
Dėl akto panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Antano Ablingio, Laimučio Alechnavičiaus (pranešėjas) ir Virgilijaus Valančiaus (kolegijos pirmininkas),

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo P. G. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2010 m. kovo 17 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo P. G. skundą atsakovui Marijampolės apskrities viršininko administracijai dėl akto panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas P. G. skundu kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti 2008 m. sausio 19 d. protokolą, įpareigojant Marijampolės apskrities viršininko administraciją (toliau – ir Marijampolės AVA) pašalinti padarytą pažeidimą.

6Kauno apygardos administracinis teismas 2009 m. lapkričio 16 d. nutartimi nustatė pareiškėjui terminą iki 2009 m. lapkričio 30 d. skundo trūkumams pašalinti.

7Nurodė, jog pareiškėjo skundas neatitinka Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 23 ir 24 straipsnių reikalavimų. Pasiūlė pareiškėjui patikslinti jo procesinę padėtį, suformuluoti skundo reikalavimą konkrečiai ir aiškiai, atitinkamai patikslinti skunde nurodomas aplinkybes. Atsižvelgė į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką (byla Nr. AS11-296/2007) ir pasiūlė nurodyti aplinkybę, ar, vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 18 straipsnio 2 dalimi, pareiškėjas kreipėsi dėl ginčijamo akto į apskrities viršininką, kada, kokį atsakymą gavo, pateikti tokias aplinkybes patvirtinančius įrodymus, taip pat nurodyti, ar atitinkamai dėl ginčijamo akto buvo kreiptasi į Nacionalinę žemės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos. Atkreipė dėmesį į tai, kad skundas dėl ikiteisminės ginčus nagrinėjančios institucijos sprendimo gali būti paduotas per 20 dienų nuo jos sprendimo gavimo, gali būti prašoma atnaujinti terminą.

8Pareiškėjas pateikė patikslintą skundą, kuriuo prašė panaikinti 2008m. sausio 18 d. protokolą, įpareigojant Marijampolės AVA pašalinti padaryto pažeidimo pasekmes.

9Kauno apygardos administracinis teismas 2009 m. lapkričio 30 d. nutartimi nustatė pareiškėjui terminą skundo trūkumams pašalinti.

10Nurodė, jog pareiškėjas nepašalino ankstesne teismo nutartimi nurodytų trūkumų. Pabrėžė, jog iš pateiktų dokumentų matyti, kad Marijampolės AVA 2008 m. sausio 18 d. sprendimu Nr. SM-18-1203 (toliau – ir Sprendimas) pareiškėjui jau atkurtos nuosavybės teisės į išlikusį nekilnojamąjį turtą. Kadangi nuosavybės teisių atkūrimo klausimas išspręstas iš esmės, nutarė išaiškinti pareiškėjui, jog būtent toks dokumentas jam sukelia teisines pasekmes, ir pasiūlyti ginčyti būtent tokį aktą. Pabrėžė, jog, panaikinus skundžiamą protokolą, kuris yra tik procedūrinis dokumentas nuosavybės teisių atkūrimo procese ir yra pilnai įvykdytas, ginčo klausimas iš esmės nebūtų išspręstas. Taip pat pasiūlė pateikti Sprendimo gavimo datą patvirtinančius įrodymus ir atkreipti dėmesį į ABTĮ 33 straipsnio 1 dalyje nustatytus terminus.

11Pareiškėjas pateikė patikslintą skundą, kuriuo prašė panaikinti 2008 m. sausio 18 d. protokolą, įpareigojant Marijampolės AVA pašalinti padaryto pažeidimo pasekmes.

12Kauno apygardos administracinis teismas 2009 m. gruodžio 15 d. nutartimi nutarė skundą laikyti nepaduoti ir grąžinti jį pareiškėjui.

13Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2010 m. vasario 5 d. nutartimi patenkino pareiškėjo atskirąjį skundą ir panaikino Kauno apygardos administracinio teismo 2009 m. gruodžio 15 d. nutartį, bylą grąžino pirmosios instancijos teismui spręsti skundo priėmimo klausimą.

14Kauno apygardos administracinis teismas 2010 m. kovo 1 d. nustatė pareiškėjui terminą iki 2010 m. kovo 15 d. skundo trūkumams pašalinti.

15Nurodė, jog pareiškėjas ginčija Marijampolės žemėtvarkos skyriaus 2008 m. sausio 18 d. protokolą (toliau – ir Protokolas). Protokolas priimtas tame nuosavybės teisių atkūrimo etape, kai dar nuosavybės teisių atkūrimo klausimas nebuvo išspręstas iš esmės. Tokio pobūdžio ginčams privaloma išankstinė ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka. Todėl pasiūlė pareiškėjui patikslinti skundo aplinkybes, nurodant, ar Protokolas Žemės reformos įstatymo 18 straipsnyje nustatyta tvarka buvo apskųstas išankstine ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka, kada gauti atsakymai. Pabrėžė, jog skundo reikalavimo dalis dėl įpareigojimo atlikti veiksmus suformuluota netinkamai.

16Pareiškėjas pateikė patikslintą skundą, kuriuo prašė panaikinti Protokolą, įpareigojant Marijampolės AVA vykdyti teismo įpareigojimą pašalinti padarytą pažeidimą; įpareigoti vykdyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1990 m. kovo 11 d. įsipareigojimus P. G.

17Kauno apygardos administracinis teismas 2010 m. kovo 17 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjo skundą.

18Atsižvelgdamas į ABTĮ 25 straipsnio 1 dalį, Žemės reformos įstatymo 18 straipsnio 1 ir 2 dalis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1057 patvirtintos Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos 122, 123 punktus, pabrėžė, jog teismo nutartimis pareiškėjui nurodyta pašalinti skundo trūkumus, nurodant, ar buvo pasinaudota išankstine ginčų nagrinėjimo tvarka, bei pateikti tokias aplinkybes patvirtinančius įrodymus. Pareiškėjas tokios pareigos neįvykdė. Nurodė, jog iš Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – ir Tarnyba) 2009 m. spalio 30 d. raštu Nr. 4B-(7.3)-13269 pateiktos medžiagos negalima identifikuoti, ar Tarnybos sprendimas priimtas dėl skundžiamo Protokolo. Konstatavo, jog pareiškėjas nepateikė įrodymų, kad buvo pasinaudota privaloma išankstine ginčų nagrinėjimo tvarka. Padarė išvadą, jog pareiškėjas tokia tvarka nepasinaudojo ir nutarė atsisakyti priimti skundą (ABTĮ 37 str. 2 d. 3 p.).

19II.

20Pareiškėjas pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti Kauno apygardos administracinio teismo 2010 m. kovo 17 d. nutartį ir bylą grąžinti iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui.

21Nurodo, kad jis teismo prašė ginti viešąjį interesą, o bylose, kuriose turi būti apgintas viešasis interesas, teismas ne tik turi teisę, bet ir privalo savo iniciatyva rinkti įrodymus. Teigia, jog 2009 m. rugpjūčio 17 d. pateikė pareiškimą Tarnybai, prašydamas imtis veiksmų dėl Protokolo panaikinimo. Pabrėžia, jog teismo nutartis užkerta kelią ginti teisėtus turtinius interesus.

22Teisėjų kolegija

konstatuoja:

23III.

24Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

25Pareiškėjas skundu kreipėsi į teismą, ginčydamas Protokolą ir prašydamas įpareigoti Marijampolės AVA atlikti atitinkamus veiksmus. Pirmosios instancijos teismas, konstatavęs, jog bylos duomenys nepatvirtina, kad pareiškėjas pasinaudojo išankstine ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka, skundą atsisakė priimti.

26Byloje nėra ginčo dėl to, kad, ginčijant aktus, priimtus iki apskrities viršininko sprendimo dėl nuosavybės teisių atkūrimo, privaloma išankstinė ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka, numatyta Žemės reformos įstatymo 18 straipsnyje. Taip pat neginčijama, jog šiuo atveju tokia tvarka buvo privaloma, o pareiškėjas teigia, jog tokia tvarka jis pasinaudojo.

27Pareiškėjas kartu su skundu pirmosios instancijos teismui pateikė papildomą medžiagą, su kuria pateikti pareiškėjo 2009 m. sausio 5 d. ir 2009 m. birželio 22 d. skundai patvirtina, jog jis kreipėsi į Marijampolės AVA dėl Protokolo panaikinimo. Kaip matyti iš Marijampolės AVA 2009 m. vasario 2 d. ir 2009 m. liepos 23 d. raštų, tokie skundai buvo nustatyta tvarka išnagrinėti. Teisėjų kolegijos vertinimu, minėtais raštais pasisakyta ir dėl Protokolo. Kartu su atskiruoju skundu pareiškėjas pateikė ir Tarnybos 2009 m. rugsėjo 4 d. raštą Nr. 3B-(7.5)-G-541-87, patvirtinantį, jog pareiškėjas kreipėsi į Tarnybą dėl Protokolo panaikinimo, o Tarnyba atitinkamai tokį jo kreipimąsi išnagrinėjo.

28Pažymėtina, jog ABTĮ 10 straipsnis įtvirtina teismo pareigą išaiškinti proceso dalyviams jų procesines teises ir pareigas, įspėti dėl procesinių veiksmų atlikimo arba neatlikimo pasekmių ir padėti šiems asmenims įgyvendinti jų procesines teises. Teisėjų kolegijos vertinimu, atsižvelgiant į šios bylos faktines aplinkybes, kilusio ginčo pobūdį, vadovaujantis teisingumo ir protingumo principais, įvertinus tai, kad pareiškėjas pirmosios instancijos teismui pateikė įrodymus dėl to, jog jis kreipėsi į apskrities viršininką atitinkamai ginčydamas Protokolą, o apeliacinės instancijos teismui pateikė įrodymus dėl to, kad buvo kreiptasi į Tarnybą, darytina išvada, jog šiuo atveju yra pagrindas panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį, kuria konstatuota, kad pareiškėjas nepasinaudojo privaloma išankstine ginčų nagrinėjimo tvarka, ir skundo priėmimo klausimą grąžinti iš naujo spręsti pirmosios instancijos teismui.

29Atskirai pažymėtina, jog Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2010 m. vasario 5 d. įsiteisėjusia ir neskundžiama nutartimi, nagrinėdamas pareiškėjo atskirąjį skundą, konstatavo, jog išvada, kad skundžiamas aktas ar veiksmas nesukelia asmeniui teisinių pasekmių, yra pagrindas teismo sprendimu atmesti skundą, bet negali būti pagrindas atsisakyti priimti skundą.

30Remiantis tuo, kas išdėstyta, vadovaujantis teisingumo ir protingumo principais, konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina, o skundo priėmimo klausimas grąžintinas iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui.

31Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 dalies 4 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

32pareiškėjo P. G. atskirąjį skundą tenkinti iš dalies.

33Panaikinti Kauno apygardos administracinio teismo 2010 m. kovo 17 d. nutartį, o skundo priėmimo klausimą grąžinti iš naujo spręsti pirmosios instancijos teismui.

34Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas P. G. skundu kreipėsi į Kauno apygardos... 6. Kauno apygardos administracinis teismas 2009 m. lapkričio 16 d. nutartimi... 7. Nurodė, jog pareiškėjo skundas neatitinka Lietuvos Respublikos... 8. Pareiškėjas pateikė patikslintą skundą, kuriuo prašė panaikinti 2008m.... 9. Kauno apygardos administracinis teismas 2009 m. lapkričio 30 d. nutartimi... 10. Nurodė, jog pareiškėjas nepašalino ankstesne teismo nutartimi nurodytų... 11. Pareiškėjas pateikė patikslintą skundą, kuriuo prašė panaikinti 2008 m.... 12. Kauno apygardos administracinis teismas 2009 m. gruodžio 15 d. nutartimi... 13. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2010 m. vasario 5 d. nutartimi... 14. Kauno apygardos administracinis teismas 2010 m. kovo 1 d. nustatė... 15. Nurodė, jog pareiškėjas ginčija Marijampolės žemėtvarkos skyriaus 2008... 16. Pareiškėjas pateikė patikslintą skundą, kuriuo prašė panaikinti... 17. Kauno apygardos administracinis teismas 2010 m. kovo 17 d. nutartimi atsisakė... 18. Atsižvelgdamas į ABTĮ 25 straipsnio 1 dalį, Žemės reformos įstatymo 18... 19. II.... 20. Pareiškėjas pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti Kauno... 21. Nurodo, kad jis teismo prašė ginti viešąjį interesą, o bylose, kuriose... 22. Teisėjų kolegija... 23. III.... 24. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 25. Pareiškėjas skundu kreipėsi į teismą, ginčydamas Protokolą ir... 26. Byloje nėra ginčo dėl to, kad, ginčijant aktus, priimtus iki apskrities... 27. Pareiškėjas kartu su skundu pirmosios instancijos teismui pateikė papildomą... 28. Pažymėtina, jog ABTĮ 10 straipsnis įtvirtina teismo pareigą išaiškinti... 29. Atskirai pažymėtina, jog Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2010... 30. Remiantis tuo, kas išdėstyta, vadovaujantis teisingumo ir protingumo... 31. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 dalies... 32. pareiškėjo P. G. atskirąjį skundą tenkinti iš... 33. Panaikinti Kauno apygardos administracinio teismo 2010 m. kovo 17 d. nutartį,... 34. Nutartis neskundžiama....