Byla 2S-287-538/2013
Dėl antstolio veiksmų

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Almantas Padvelskis, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos UAB „Lotidė“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012 m. spalio 31 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjos (skolininkės) UAB „Lotidė“ skundą suinteresuotiems asmenims Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (išieškotojai), A. D. (A. D.) (turto pirkėjui), antstolei Laimai Neniškienei dėl antstolio veiksmų,

Nustatė

2pareiškėja skundu dėl antstolio veiksmų prašė panaikinti 2012 m. birželio 26 d. turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui aktą, pripažinti neteisėtomis ir negaliojančiomis antstolės Laimos Neniškienės įvykdytas varžytynes dėl UAB „Lotidė“ turto pardavimo bei panaikinti teisinę turto registraciją patalpai pažymėtai plane 1-20, unikalus numeris ( - ), įregistruotą A. D. (A. D.) vardu.

3Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2012-10-31 nutartimi pareiškėjos UAB „Lotidė“ skundo netenkino. Nurodė, kad pareiškėjos UAB „Lotidė“ direktorė A. P. nurodė, kad iš jos buvo atimta galimybė dalyvauti nustatant parduodamo turto kainą, tačiau iš bylos dokumentų matyti, kad 2012 m. gegužės 8 d. turto arešto akte buvo įvertinta dalis patalpų. Akto surašymo metu dalyvavo skolininkės UAB „Lotidė“ direktorė A. V. (A. P.), kuri pasirašė, kad akto nuorašą gavo. Taip pat matyti, kad tiek 2012 m. gegužės 8 d. pasiūlymas, tiek ir 2012 m. birželio 21 d. pasiūlymas yra pasirašyti UAB „Lotidė“ direktorės. Suinteresuotas asmuo A. D. taip pat patvirtino, kad parduodamų patalpų kaina buvo suderinta su skolininko atstovu, todėl abejoti byloje esančių rašytinių įrodymų patikimumu nėra pagrindo. Pareiškėja skundžia antstolės veiksmus, nurodydama, kad antstolė neva neteisėtai per maža kaina pardavė patalpą, plane pažymėta indeksu Nr.1-20. Tačiau iš byloje esančių kitų rašytinių įrodymų, akivaizdu, kad UAB „Lotidė“ pasiūlė pirkti visas jai nuosavybės teise priklausančias administracines patalpas, esančias ( - ), Klaipėda ir tik per klaidą neįrašė patalpos plane pažymėtos Nr. 1-20. Vykdomojoje byloje nėra jokių duomenų, kad skolininkė UAB „Lotidė“ būtų pareiškusi antstoliui prieštaravimus dėl areštuoto turto įkainojimo. Pirmosios instancijos teismas taip pat nurodė, kad vykdymo išlaidos apskaičiuotos tinkamai. Išieškotos lėšos paskirstytos 2012 m. liepos 19 d. patvarkymu, kuris nėra ginčijamas šioje byloje, todėl dėl vykdymo išlaidų dydžio bei lėšų paskirstymo teisėtumo pirmosios instancijos teismas detaliau nepasisakė.

4Atskiruoju skundu ieškovė UAB „Lotidė“ prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-10-31 nutartį ir priimti naują nutartį – skundą tenkinti. Panaikinti teisinę turto registraciją administracinei patalpai, pažymėtai plane Nr. 1-20 (11,31 kv. m), adresu ( - ). Nurodo, kad antstolės L. Neniškienės veiksmai pažeidė įmonės teises ir padarė

524 924 Lt materialinę žalą, nesilaikė įstatymų reikalavimų, todėl jos veiksmai neteisėti ir yra pagrindas panaikinti 2012-06-26 įvykusį turto pardavimą iš varžytynių.

6Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo A. D. prašo Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-10-31 nutartį palikti nepakeistą, o pareiškėjos UAB „Lotidė“ atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą.

7Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies. Civilinė byla nutrauktina.

8Byloje nustatyta, kad iš skolininkės UAB „Lotidė“ turto buvo vykdomas išieškojimas pagal 2012 m. liepos 12 d. VMI prie LR FM patikslintą sprendimą Nr. ( - ), kuriuo pakeistas 2010 m. rugpjūčio 12 d. sprendimas. Skolininkui UAB „Lotidė“ priklausantis nekilnojamas turtas buvo areštuotas 2010 m. rugpjūčio 20 d. Areštuoto turto vertė nurodyta nebuvo. 2012 m. gegužės 8 d. turto arešto akte buvo įvertinta dalis patalpų. Akto surašymo metu dalyvavo skolininko UAB „Lotidė“ direktorė A. V., kuri pasirašė, kad akto nuorašą gavo. 2012 m. gegužės 8 d. UAB „Lotidė“ pasiūlė pirkėją administracinėms patalpoms pažymėtoms indeksu 1-14 (3,92 kv.m.), 1-15 (2,46 kv.m.), 1-16 (1,73 kv.m.) ir 1-11 (8,05 kv.m.), kainą nurodė 42.000 Lt. Pirkėjas A. D. (A. D.) su kaina sutiko. 2012 m. birželio 21 d. UAB „Lotidė“ pasiūlė pirkėją administracinėms patalpoms pažymėtoms indeksu 1-20 (11,31 kv.m.), kainą nurodė 1.000 Lt. Pirkėjas A. D. (A. D.) su kaina sutiko. 2012 m. birželio 26 d. buvo surašytas turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui aktas ( - ), nurodant, kad turtas parduotas už bendrą 43.000 Lt sumą. 2012 m. birželio 26 d. buvo surašytas patikslintas turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui aktas ( - ), nurodant, kad turtas parduotas už bendrą 43.308 Lt sumą ir patikslinant administracinės patalpos pažymėtos indeksu 1-11 plotą, t.y. sumažinant jį nuo 8,05 iki 6,33 kv.m. 2012 m. liepos 19 d. surašytas patvarkymas dėl išieškotų lėšų paskirstymo, 37.990 Lt pervesta išieškotojui, 5.010 Lt skirta vykdymo išlaidoms padengti. 2012 m. rugpjūčio 7 d. antstolei pateiktas A. D. (A. D.) prašymas grąžinti 2.692 Lt dėl perkamų patalpų bendro ploto sumažėjimo patikslinus turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui aktą. Pareiškėja 2012-09-27 pateikė antstolei skundą dėl neteisėtų antstolio veiksmų ir prašė panaikinti 2012-06-26 turto pardavimo aktą ir pripažinti neteisėtomis ir negaliojančiomis antstolės L. Neniškienės įvykdytas varžytynes dėl UAB „Lotidė“ turto dalinio pardavimo bei panaikinti priimtą pardavimo protokolą vykdomojoje byloje, panaikinti teisinę turto registraciją administracinei patalpai, pažymėtai plane Nr. 1-20, adresu ( - ). Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2012-10-31 nutartimi pareiškėjos UAB „Lotidė“ skundo netenkino.

9CPK 512 straipsnyje nurodyta, kad skundas dėl antstolio ar notarinių veiksmų gali būti paduodamas ne vėliau kaip per 20 dienų nuo tos dienos, kurią skundą pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per 90 dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo. Byloje nustatyta, kad pareiškėja skundą antstolei padavė praleidusi 90 dienų terminą, kuris yra naikinamasis. CK 1.117 straipsnio 6 dalyje nurodyta, kad naikinamasis terminas yra toks terminas, kuriam pasibaigus išnyksta tam tikra civilinė teisė ar pareiga. Naikinamieji terminai negali būti teismo ar arbitražo atnaujinti. CPK 75 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad teisė atlikti procesinius veiksmus išnyksta pasibaigus įstatymų nustatytam ar teismo paskirtam jiems atlikti terminui. Procesiniai dokumentai, paduoti pasibaigus tam terminui, grąžinami juos padavusiems asmenims. Tai reiškia, kad pareiškėja, praleidusi 90 dienų terminą skundui paduoti, nebegalėjo jo pateikti bei antstolis negalėjo jo priimti. Vadovaujantis CPK 293 straipsnio 1 dalies 2 punktu, teismas nutraukia bylą, jeigu ieškovas ar pareiškėjas, kurie kreipėsi į teismą, yra nesilaikę tos kategorijos byloms nustatytos ginčo išankstinio sprendimo ne teisme tvarkos ir nebegalima šia tvarka pasinaudoti.

10Tuo atveju, kai yra pagrindas pripažinti turto pardavimo iš varžytynių, perdavimo išieškotojui, turto pardavimo be varžytynių aktus negaliojančiais, gali būti duodamas ieškinys dėl šio akto pripažinimo negaliojančiu per CPK 602 straipsnio 3 dalyje numatytą ieškinio senaties terminą. Taip pat pažymėtina, kad CPK 510 straipsnyje numatyta teisė paduoti skundą dėl antstolio veiksmų ir šio straipsnio 4 dalyje nurodyta, kad šiame straipsnyje numatyto skundo nepadavimas neatima teisės kreiptis į teismą dėl antstolio neteisėtais veiksmais padarytos žalos atlyginimo.

11Esant nurodytoms aplinkybėms, naikintina Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012 m. spalio 31 d. nutartis dėl netinkamo procesinės teisės normų taikymo (LR CPK 329 str. 1 d.) ir civilinė byla pagal pareiškėjos (skolininkės) UAB „Lotidė“ skundą suinteresuotiems asmenims Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (išieškotojai), A. D. (turto pirkėjui), antstolei Laimai Neniškienei dėl antstolio veiksmų nutrauktina (CPK 326 str. 1 d. 5 p., 293 str. 1 d. 2 p.).

12Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 334–336 straipsniais, teismas

Nutarė

13Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012 m. spalio 31 d. nutartį panaikinti.

14Nutraukti civilinę bylą pagal pareiškėjos (skolininkės) UAB „Lotidė“ skundą suinteresuotiems asmenims Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (išieškotojai), A. D. (turto pirkėjui), antstolei Laimai Neniškienei dėl antstolio veiksmų.

Proceso dalyviai
Ryšiai