Byla 2-576-786/2012
Dėl laukinei gyvūnijai padarytos žalos atlyginimo

1Anykščių rajono apylinkės teismo teisėja Vitalija Ragauskienė, rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento ieškinį atsakovui R. G. dėl laukinei gyvūnijai padarytos žalos atlyginimo,

Nustatė

2ieškovas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas ieškiniu atsakovui R. G. kreipėsi į teismą ir prašė priteisti iš atsakovo 318,90 Lt laukinei gyvūnijai padarytai žalai atlyginti.

3Sutinkamai su civilinio proceso kodekso reikalavimais ieškinys su visais jo priedais 2012 m. gegužės 24 d. buvo išsiųstas atsakovui nurodant, kad atsakovas per 14 dienų nuo pranešimo įteikimo dienos, privalo pateikti teismui motyvuotą ir pagrįstą atsiliepimą į ieškinį. Iš teismui grąžintos pažymos matyti, kad atsakovas nurodytus dokumentus gavo 2012-05-26, tačiau atsiliepimo nepateikė.

4Pagal LR CPK 441 str. reikalavimus, bylose dėl piniginių sumų, neviršijančių penkių tūkstančių litų, teismas turi teisę nuspręsti, kokia forma ir tvarka negrinėti bylą. Nei ieškovas – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas, nei atsakovas R. G. neprašo bylos nagrinėti žodinio proceso tvarka. Ieškinio suma neviršija 5000 litų, atsakovas prieštaravimo nepateikė, todėl teismas civilinę bylą nagrinėja LR Civilinio proceso kodekso XXIV skyriuje numatyta rašytinio proceso tvarka ir tuo pagrindu priimtinas teismo sprendimas.

5Ieškinys tenkintinas.

6Iš byloje esančių dokumentų matyti, kad 2012 m. kovo 11 d. apie 06.50 val. atsakovas R. G. ( - ), „( - )“ medžiotojų klubo medžioklės plotų vienete esančiame jaunuolyne, neteisėtai, draudžiamu laiku ir būdu, draudžiamais įrankiais – penkiomis kilpomis, sumedžiojo stirnos jauniklį. Už šį pažeidimą atsakovas buvo nubaustas administracine tvarka pagal LR ATPK 85 str. 4 d. (b. l. 6-7). Savo veiksmais atsakovas padarė žalą aplinkai – laukinei gyvūnijai, nes neteisėtai sumedžiojo stirnos jauniklį. Aplinkos apsaugos įstatymo 32 str. 3 d. (Žin., 1992, Nr. 5-75) nustato, kad žala aplinkai vertinama ir apskaičiuojama pagal aplinkos ministro patvirtintą metodiką. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. D1-995 „Dėl laukinių gyvūnų ir jų buveinėms padarytos žalos apskaičiavimo indeksuotų bazinių tarifų 2012 metams patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 160-7603) nustatyta, kad atsakovo padaryta žala laukinei gyvūnijai yra – 318,90 Lt (b. l. 8). Atsakovui 2012-03-20 raštu Nr. (9.104)-ŽA-23 buvo pasiūlyta atlyginti žalą geranoriškai (b. l. 9). Tačiau atsakovas į raginimą nereagavo, žalos neatlygino.

7CK 6.249 str. numatyta civilinės atsakomybės atsiradimo sąlyga – žala. Kiekvieno asmens pareiga yra laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos. Tai yra generalinio delikto principas (CK 6.263 str. 1 d.). Kaip nustatyta, žala laukinei gyvūnijai atsirado dėl atsakovo R. G. veiksmų. LR CK 6.246 straipsnio 1 dalis numato, kad civilinė atsakomybė atsiranda atlikus veiksmus, kuriuos įstatymas draudžia atlikti, t. y. esant neteisėtam veikimui. Esant paminėtoms aplinkybėms, ieškovo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento reikalavimas priteisti žalos laukinei gyvūnijai atlyginimą yra pagrįstas ir tenkintinas.

8Iš atsakovo į valstybės biudžetą priteistinas 71,00 Lt žyminis mokestis, nuo kurio ieškovas atleistas pagal įstatymą (CPK 83 str. 1 d. 5 p.).

9Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259 str., 262 str., 285-287 str.,

Nutarė

10ieškinį patenkinti.

11Priteisti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentui (sąskaitos Nr. LT 857044060002546370) iš R. G. 318,90 Lt (tris šimtus aštuoniolika litų 90 ct) laukinei gyvūnijai padarytai žalai atlyginti.

12Išieškoti iš atsakovo R. G. 71,00 Lt (septyniasdešimt vieną litą 00 ct) žyminio mokesčio į valstybės biudžetą (įmokos kodas 5660, sąskaitos Nr. LT24 7300 0101 1239 4300).

13Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui per Anykščių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai