Byla 2-431-425/2008

2Panevėžio apygardos teismo teisėjas Laimantas Misiūnas, posėdžio sekretorė Loreta Talžūnienė, dalyvaujant: ieškovo UAB „Stogusta“ direktoriui Edvardui Kasperavičiui,

3atsakovo valstybės biudžetinės įstaigos „Kupiškio pensionatas“ direktoriui Dainiui Bardauskui,

4viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Stogusta“ ieškinį atsakovui valstybės biudžetinei įstaigai Kupiškio pensionatas, tretysis asmuo UAB „Izobara“ dėl viešojo pirkimo komisijos sprendimo panaikinimo, ir

Nustatė

5

6Ieškovas 2008-08-18 ieškiniu kreipėsi į teismą prašydamas:

7

  1. panaikinti atsakovo valstybės biudžetinės įstaigos Kupiškio pensionatas Viešojo pirkimo komisijos sprendimą įrašyti UAB „Izobara“ į preliminarią pasiūlymų eilę;
  2. pripažinti, kad UAB „Stogusta“ laimėjo suprastintą atvirą konkursą „Kupiškio pensionato pastato rekonstrukcija“, įpareigojant atsakovą konkursą laimėjusiai UAB „Stogusta“ nurodyti laiką, iki kada reikia atvykti sudaryti pirkimo sutartį.

8Teismo posėdyje šalys pateikė 2008-11-06 sudarytą Taikos sutartį, kurią prašė patvirtinti, o nagrinėjamą civilinę bylą nutraukti.

9Prašymas patvirtinti šalių sudarytą taikos sutartį ir nutraukti civilinę bylą tenkintinas. Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 42str.1d. nustato, kad šalys gali užbaigti ginčą taikos sutartimi. Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 42str.2d. įpareigoja teismą netvirtinti taikos sutarties, jeigu ji prieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui. Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 140str.3d. numato, kad bet kurioje proceso stadijoje šalys gali baigti bylą taikos sutartimi. Rašytinės taikos sutarties tekstas pridedamas prie bylos. Prieš tvirtindamas šalių taikos sutartį, teismas išaiškina šalims šių procesinių veiksmų pasekmes, o tvirtindamas taikos sutartį, priima nutartį, kuria nutraukia bylą.

10Nagrinėjamoje byloje nenustatyta, kad šalių 2008-11-06 sudaryta „Taikos sutartis“ prieštarautų imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešąjam interesui. Nenustatyta pagrindų atsisakyti patvirtinti šalių pateiktą taikos sutartį. Sutartyje šalys nurodė, kad žino bylos nutraukimo pasekmes, numatytas Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 294str.

11Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 42str.1d., 293str.5p.,

Nutarė

121. Civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Stogusta“ ieškinį atsakovui valstybės biudžetinei įstaigai Kupiškio pensionatas, tretysis asmuo UAB „Izobara“ dėl viešojo pirkimo komisijos sprendimo panaikinimo, patvirtinti 2008m.lapkričio 6d. ieškovo ir atsakovo sudarytą „Taikos sutartį“, pagal kurią:

13Ieškovas UAB „Stogusta“ atsisako:

14

  1. ieškinio reikalavimo panaikinti Kupiškio pensionato Viešojo pirkimo komisijos sprendimą įrašyti UAB „Izobara“ į preliminarią pasiūlymų eilę:
  2. ieškinio reikalavimo pripažinti, kad UAB „Stogusta“ laimėjo suprastintą atvirą konkursą „Kupiškio pensionato pastato rekonstrukcija“, įpareigojant atsakovą konkursą laimėjusiai UAB „Stogusta“ nurodyti laiką, iki kada reikia atvykti sudaryti pirkimo sutartį.
  3. ieškinio reikalavimo priteisti iš Kupiškio pensionato bylinėjimosi išlaidas – 126 Lt žyminio mokesčio;
  4. prašymo taikyti laikinąją apsaugos priemonę – sustabdyti pirkimo procedūras.

15Valstybės biudžetinė įstaiga Kupiškio pensionatas atsisako prašymo iš UAB „Stogusta“ priteisti turėtas bylinėjimosi išlaidas (2000 Lt advokato pagalbai apmokėti).

16Ieškovas ir atsakovas nurodė, kad jiems yra žinomos ir suprantamos Sutarties sudarymo ir jos patvirtinimo bei Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 294str.2d. numatytos civilinės bylos nutraukimo juridinės pasekmės.

17Sutartis sudaryta trimis egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galia, po vieną šalims bei Panevėžio apygardos teismui.

18Šalių parašai. 2. Nutraukti civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Stogusta“ ieškinį atsakovui valstybės biudžetinei įstaigai Kupiškio pensionatas, tretysis asmuo UAB „Izobara“ dėl viešojo pirkimo komisijos sprendimo panaikinimo. 3. Nutarties nuorašą nusiųsti šalims.

19Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui, atskirąjį skundą paduodant Panevėžio apygardos teisme.

Proceso dalyviai