Byla 2A-256/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės, Virginijos Čekanauskaitės ir Vyto Miliaus (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), sekretoriaujant Vladislavai Tumas, dalyvaujant ieškovės G. A. atstovui advokatui Vidmantui Plėdžiui, atsakovo bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Admivita“ atstovei V. S., trečiojo asmens akcinės bendrovės SEB banko atstovui T. A., viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės G. A. apeliacinį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2010 m. gegužės 5 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-410-278/2010 pagal ieškovės G. A. ieškinį atsakovams bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Vilniaus statybų grupė“ ir akcinei bendrovei SEB bankas dėl sutarties dalies pripažinimo negaliojančia, hipotekos išregistravimo, tretysis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, notarė D. M., institucija, pateikianti išvadą, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Patikslintu ieškiniu G. A. nurodė, kad 2008-06-04 su UAB „Vilniaus statybų grupė“ sudarė žemės sklypo dalies ir buto pirkimo-pardavimo sutartį, kuria už 210 000 Lt nusipirko nebaigtą statyti butą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ). Nurodė, kad dalį, 70 000 Lt kainos ji sumokėjo iki sutarties sudarymo, o 140 000 Lt, pagal sutarties 3.2 punkto nuostatas 2008-06-05 pervedė į pardavėjo nurodytą sąskaitą. Kadangi butas buvo įkeistas hipotekos kreditoriui AB SEB bankui, sutarties 5.4 p. pardavėjas įsipareigojo, kad turto įkeitimas per protingus terminus (30-60 darbo dienas) bus išregistruotas iš Hipotekos registro pirkėjui visiškai atsiskaičius su pardavėju. Šioje sutartyje buvo numatyta, kad žemės sklypo dalies, tenkančios butui, įkeitimo bankas atsisakys tik tada, kai pardavėjas perleis nuosavybės teises tretiesiems asmenims į visas patalpas, esančias name. Teigė, kad ji pilnai yra atsiskaičiusi su pardavėju, tačiau atsakovai ginčija prievolės atsiskaityti įvykdymą. Nurodė, kad AB SEB banko 2008-05-02 sutikimas, jog jis „... atsisakys nuo hipotekos kiekvieno iš Objektų atžvilgiu tuo atveju, jeigu UAB „Vilniaus statybų grupė“ tinkamai vykdys sutarties Nr. 1160606010226-04 su visais jos esamais ir būsimais pakeitimais sąlygas, tame tarpe ir susijusias su hipotekos (įkeitimo) lakštų pakeitimų darymu, mokesčių bankui mokėjimu, savalaikio kredito grąžinimu..“ laikytinas nesąžininga sutarties sąlyga ir prieštarauja CK 6.211 str. nuostatoms. Teigė, kad tokia sąlyga negalioja, nes pirkėjas negali ir negalėjo sutarties sudarymo metu bei vėliau įtakoti atsakovų tarpusavio atsiskaitymų ir tokios sąlygos įtraukimas į pirkimo-pardavimo sutartį pažeidžia ne tik jos, bet ir viešąjį interesą. Prašė teismą pripažinti, kad ji pilnai įvykdė 2008-06-04 žemės sklypo dalies ir buto pirkimo-pardavimo sutartį ir įpareigoti UAB „Vilniaus statybų grupė“ pateikti AB SEB bankui rašytinį prašymą išregistruoti hipoteką; pripažinti negaliojančiu 2008-06-04 žemės sklypo dalies ir buto pirkimo-pardavimo sutarties priedo Nr.7 „Dėl įkeisto nekilnojamojo turto pardavimo ir paskesnio (antrinio) įkeitimo (hipotekos)“ dalį „... tuo atveju, jeigu UAB „Vilniaus statybų grupė“ tinkamai vykdys sutarties Nr. 1160606010226-04 su visais jos esamais ir būsimais pakeitimais sąlygas, tame tarpe ir susijusias su hipotekos (įkeitimo) lakštų pakeitimų darymu, mokesčių bankui mokėjimu, savalaikio kredito grąžinimu.“ ir įpareigoti AB SEB bankas išregistruoti hipoteką butui Nr.7, esančiam ( - ) (unikalus Nr. ( - )) ir žemės sklypo (unikalus Nr. ( - )) daliai, tenkančiai įsigytam butui.

5Atsakovas AB SEB bankas prašė ieškinį atmesti.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Panevėžio apygardos teismas 2010 m. gegužės 5 d. sprendimu ieškinį atmetė, priteisė iš ieškovės 91, 44 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei. Nustatė, kad tarp AB SEB banko ir UAB „Vilniaus statybų grupė“ buvo sudaryta kredito sutartis. Iš kredito sutarties kylančių prievolių įvykdymo užtikrinimui buvo įkeistas žemės sklypas ir ant minėto žemės sklypo vykdoma nebaigta statyba. Ieškovė su UAB „Vilniaus statybų grupė“ sudarė buto ir žemės sklypo, tenkančio butui pirkimo – pardavimo sutartį. Ieškovei buvo žinoma apie pirkimo objektų įkeitimą AB SEB bankui. UAB „Vilniaus statybų grupė“ sutartimis buvo įsipareigojęs išregistruoti hipoteką per protingą terminą nuo tos dienos, kai ieškovė visiškai atsiskaitys su atsakovu UAB „Vilniaus statybų grupė“. Be to, tarp ieškovės ir atsakovo UAB „Vilniaus statybų grupė“ sudarytoje sutartyje buvo nustatyta, kad AB SEB bankas atsisakys įkeitimo kiekvieno iš objektų atžvilgu tik tuomet, kai bus tinkamai atsiskaityta su AB SEB banku pagal kredito sutartį. Ieškovė tinkamai atsiskaitė su atsakovu UAB „Vilniaus statybų grupė“, tačiau atsakovas dėl bankroto bylos iškėlimo neatsiskaitė su AB SEB banku. Dėl šios priežasties pirmosios instancijos teismas vertino, kad AB SEB bankas yra hipotekos turėtojas ir neturi pareigos jos išregistruoti, kol su juo nebus atsiskaityta pagal kredito sutartį. Taip pat pažymėjo, kad ieškovė nebuvo pakankamai atidi ir rūpestinga, nes beveik metus laiko nesiėmė veiksmų išsiaiškinti, ar UAB „Vilniaus statybų grupė“ atsiskaitė su AB SEB banku. Taip pat pirmosios instancijos teismas, atsižvelgdamas į Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos išvadą, konstatavo, kad sutarties sąlyga (kredito sutartis, sudaryta tarp atsakovų, buvo pirkimo – pardavimo sutarties sudedamoji dalis), jog AB SEB bankas atsisakys įkeitimo kiekvieno iš objektų atžvilgu tik tuomet, kai bus tinkamai atsiskaityta su AB SEB banku pagal kredito sutartį, nepažeidžia ieškovės interesų, nes jį su minėta sąlyga ir kitomis sutarčių sąlygomis buvo supažindinta ir su jomis sutiko.

8III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

9Ieškovė pateikė apeliacinį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2010 m. gegužės 5 d. sprendimo. Apeliaciniu skundu prašo panaikinti skundžiamą sprendimą ir priimti naują sprendimą, patenkinat ieškovės ieškinį bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Šį prašymą grindė tokiais argumentais:

101. AB SEB bankas, turėdamas kasmėnesinę informaciją apie preliminariųjų ir galutinių pirkimo pardavimo sutarčių pasirašymą, sutarčių tekstus, gautus avansinius ir galutinius mokėjimus ir kt. turėjo ir galėjo kontroliuoti atsakovą UAB „Vilniaus statybų grupė“, kad jis vykdytų savo įsipareigojimus pagal kredito sutartį, tačiau to nepadarė ir tuo prisidėjo prie kredito sutarties neįvykdymo. Ši aplinkybė lemia, kad AB SEB bankas turėtų prisiimti riziką už kredito sutarties neįvykdymą ir panaikinti hipoteką ieškovės įsigytam turtui.

112. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai ieškovę pripažino neatidžia ir nerūpestinga. Ieškovė ėmėsi veiksmų t. y. skambino, rašė elektroninius laiškus atsakovams ir t. t., siekdama paskatinti atsakovą UAB „Vilniaus statybų grupė“ atsiskaityti su AB SEB banku. Tai patvirtina byloje esantys įrodymai.

123. Pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos išvadą, kad pirkimo – pardavimo sutarties atskiros nuostatos sumažino vartotojams teikiamas garantijas, todėl nepagrįstai nepripažino jų nesąžiningomis.

13Atsakovas UAB „Vilniaus statybų grupė“ pateikė atsiliepimą į apeliantės apeliacinį skundą. Atsiliepimu prašo skundžiamą sprendimą palikti nepakeistą. Šį prašymą grindžia tokiais svarbiausiais argumentais:

141. Remiantis CK 4. 171 str. 9 d. bei 4. 207 str. nuostatomis, hipoteka, kaip daiktinė teisė, seka paskui daiktą ir lieka galioti, kai įkaito davėjas nuosavybės teisę į daiktą perleidžia kitam asmeniui. Remiantis CK 4.197 str. 2 d. nuostatomis, daikto savininkas ar skolininkas gali reikalauti, kad hipoteka būtų baigta, jeigu yra įvykdytas skolinis įsipareigojimas. Nagrinėjamu atveju UAB „Vilniaus statybų grupė“ su AB SEB banku neatsiskaitė ir hipoteka ieškovės įsigytam turtui liko galioti. Apeliantė žinojo apie įsigyjamo turto įkeitimą, suvokė šio instituto esmę bei su turto įkeitimu susijusią riziką. Dėl šios priežasties apeliantės argumentas, kad AB SEB bankas turėtų prisiimti riziką už kredito sutarties neįvykdymą ir panaikinti hipoteką ieškovės įsigytam turtui, yra nepagrįstas.

152. Ieškovės pateikti įrodymai, jog ji buvo atidi ir rūpestinga, neturi teisinės reikšmės teisingam klausimo išsprendimui, nepaneigia hipotekos instituto esmės.

163. Ta aplinkybė, kad atsakovas UAB „Vilniaus statybų grupė“ neįvykdė savo įsipareigojimo pagal su ieškove sudarytos žemės sklypo dalies ir buto pirkimo – pardavimo sutartį ir nepervedė ieškovės sumokėtos sumos AB SEB bankui, nesudaro pagrindo pripažinti kreditavimo sutarties sąlygas nesąžiningomis ir dėl to negaliojančiomis, nes šios kreditavimo sutarties nuostatos šalių nėra ginčijamos ir nes tokių sutarčių sudarymas yra įprasta praktika tarp statybos organizatorių ir banko.

17Atsakovas AB „SEB bankas“ pateikė atsiliepimą į apeliantės apeliacinį skundą. Atsiliepimu prašo skundžiamą sprendimą palikti nepakeistą, pripažinti notarės D. M. dalyvavimą teismo posėdyje būtinu, priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai ir išsamiai ištyrė bei nustatė bylai reikšmingas aplinkybes. Atsakovas atsiliepime į apelianto skundą iš esmės nurodo tapačius argumentus kaip ir pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime bei kaip atsakovas UAB „Vilniaus statybų grupė“ atsiliepime į ieškovės apeliacinį skundą. Papildomai nurodo šiuos argumentus:

181. Apeliantė teigia, kad AB SEB bankas turėjo kontroliuoti atsakovą, atlikti piniginių sumų nurašymus nuo jo sąskaitos ir taip užtikrinti kredito sutarties įvykdymą. Pažymėtina, kad ieškovė atliko mokėjimus pagal preliminariąją pirkimo – pardavimo sutartį, kuri nebuvo išviešinta, kas lemia, kad ja negalima remtis prieš trečiuosius asmenis (tokiu yra AB SEB bankas nagrinėjamoje byloje), todėl minėtas apeliantės argumentas yra atmestinas. Be to, AB SEB bankas neturėjo teisinio pagrindo atlikti minėtus nurašymus bei tokie nurašymai prieštarauja kredito suteikimo esmei.

192. AB SEB bankui nekyla sutartinė atsakomybė t. y. pareiga išregistruoti hipoteką, nes AB SEB bankas nebuvo tarp ieškovės ir atsakovo sudarytos sutarties šalis, o sutartis neturi ir negali turėti įtakos trečiųjų asmenų teisėms ir pareigoms ar jų sukurti.

20IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

21Apeliacinis skundas tenkintinas.

22Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo (nutarties) teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja apeliaciniame (atskirajame) skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str.).

23Byloje nustatyta, kad 2006 m. gegužės 10 d. AB SEB bankas ir UAB „Vilniaus statybų grupė" sudarė kreditavimo sutartį Nr. 1 160606010226-04, kurios Specialiosios dalies 2.2.1 punktu šalys susitarė, kad bankui bus įkeistas žemės sklypas, kurio unikalus Nr. ( - ). Sutartinės hipotekos lakštu Nr. 10/1/2006/0000787 sklypas buvo įkeistas AB SEB banko naudai ir viešame Hipotekos registre šio sklypo hipoteka buvo įregistruota 2006-06-14 Kreditavimo sutarties 2006-12-20 pakeitimu Nr. 1 atsakovui UAB „Vilniaus statybų grupė" buvo suteiktas tikslinis 6 800 000,00 Lt ilgalaikis kreditas, skirtas daugiabučio namo Utenos m. statyboms finansuoti. 2006-12-20 nurodyto pakeitimo Nr.1 punktu 2.2.3 šalys susitarė, kad AB SEB bankui bus įkeista finansuojama nebaigta statyba, užtikrinant piniginių prievolių pagal sutartį įvykdymą. Šalys 2007-06-14 sutartinės hipotekos lakštu Nr. 10/1/2007/0000945 įkeitė AB SEB banko naudai statomą gyvenamąjį namą, kurio unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ). Gyvenamojo namo ir žemės sklypo hipoteka šalys užtikrino iš kreditavimo sutarties, su visais galimais jos sąlygų pakeitimais ir papildymais, kilusias prievoles. Gyvenamąjį namą padalinus į atskiras patalpas, hipotekos teisėjo 2008-03-31 nutartimi Nr. 4 Hipotekos registre įkeisto gyvenamojo namo duomenys buvo pakeisti, vietoje jų įrašant atskirų butų ir patalpų, įskaitant ieškovei G. A. priklausančio buto Nr. 7, kurio unikalus Nr. ( - ), bendras plotas 64,98 kv. m, esančio adresu ( - ), kuriems nustatoma hipoteka, duomenis (1 t., b. l. 42-51, 2 t., b.l.19-22, 151-159, 3 t., b. l. 36-69, 81-109).

24Iš byloje esančių dokumentų matyti, kad 2007 m. liepos 10 d. preliminaria buto pirkimo-pardavimo sutartimi Nr. 2007/07/10-1, G. A. ir UAB „Vilniaus statybų grupė“ susitarė, jog bendrovė pastatys ir parduos, o G. A. nupirks 64,38 kv. m. butą daugiabutyje name, adresu ( - ). Šios sutarties 1.3 p. šalys susitarė dėl 210 000 Lt buto kainos ir jos mokėjimo terminų (2 t., b. l. 77-89). Iš byloje esančių mokėjimo nurodymų matyti, kad 2007-06-11 į UAB „Vilniaus statybų grupė“ atsiskaitomąją sąskaitą Nr. ( - ) G. A. įmokėjo 28 000 Lt, o 2007-07-30 mokėjimo nurodymu – 42 000 Lt (1 t., b. l. 30-31, 2 t., b. l. 112-113). Minėtos sutarties 1.10 p. buvo nurodyta, jog pirkėja sutinka, kad pardavėjas įkeistų pardavėjo prievolių įvykdymui užtikrinti nepastatytą butą, o pardavėjas įsipareigojo išregistruoti buto įkeitimą ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo pirkėjos galutinio ir tinkamo atsiskaitymo su pardavėju. Iš 2008 m. birželio 4 d. sutarties matyti, kad G. A. ir UAB „Vilniaus statybų grupė" sudarė žemės sklypo dalies ir buto pirkimo-pardavimo sutartį (Nr. DM-5321), kuria ieškovė nupirko iš atsakovo preliminaria sutartimi sutartą butą (unikalus Nr. ( - )) bei 357/19650 dalis žemės sklypo, esančius adresu ( - ). Pasirašant pirkimo – pardavimo sutartį, ieškovė buvo informuota, kad perkamas butas yra įkeistas AB SEB bankui. Minėta sutartimi, pardavėjui UAB „Vilniaus statybų grupė" patvirtinus gavus dalį 70 000 Lt buto kainos pagal preliminarią sutartį, pirkėja G. A. įsipareigojo per 2 kalendorines dienas nuo sutarties sudarymo sumokėti UAB „Vilniaus statybų grupė“ 140 000 Lt į pardavėjo sąskaitą AB SEB banke Nr. ( - ) (sutarties 3.2 p., 1 t., b. l. 4-28). Byloje esantis 2008-06-05 mokėjimo nurodymas Nr. 273683442 patvirtina, kad ieškovė savo įsipareigojimus įvykdė ir į UAB „Vilniaus statybų grupė“ atsiskaitomąją sąskaitą AB SEB banke Nr. ( - ) pervedė 140 000 Lt. Utenos rajono 1-ojo notarų biuro notarė D. M. 2008-06-16 liudijime, remdamasi UAB „Vilniaus statybų grupė“ 2008-06-11 pažyma Nr.08/06/11-1, patvirtino, kad pirkimo–pardavimo sutarties Nr. DM-5321 p. 3.1 nurodytą 210 000 Lt sumą UAB „Vilniaus statybų grupė" iš pirkėjos G. A. gavo ir pirkėja pilnai ir tinkamai įvykdė savo įsipareigojimą pagal minėtą sutartį (1 t., b. l. 29, 32, 2 t., b. l. 114). Tuo tarpu pardavėjas, t. y. atsakovas UAB „Vilniaus statybų grupė“, su AB SEB banku nėra visiškai atsiskaitęs.

25Pirkimo – pardavimo sutarties 5.4 punkte pardavėjas įsipareigojo užtikrinti, kad turto įkeitimas būtų išregistruotas iš hipotekos registro ne vėliau kaip per 60 darbo dienų po visiško pirkėjo atsiskaitymo momento, o žemės sklypo dalies — ne vėliau kaip iki 2008-12-31, tačiau savo įsipareigojimų iki šiol neįvykdė. Nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismo 2009-04-16 nutartimi iškelta UAB „Vilniaus statybų grupė“ bankroto byla, dėl ko atsakovas UAB „Vilniaus statybų grupė“ su AB „SEB bankas“ gali atsiskaityti Įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka, tenkinant AB „SEB bankas“ kreditorinį reikalavimą.

26CK 6.401 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad asmuo gali sudaryti preliminariąją nepastatyto gyvenamojo namo ar buto pirkimo – pardavimo sutartį, pagal kurią pardavėjas – juridinis asmuo įsipareigoja pats ar pasitelkęs kitus asmenis pastatyti preliminariojoje sutartyje numatytą gyvenamąjį namą ar butą ir po to sudaryti su pirkėju gyvenamojo namo ar buto pirkimo-pardavimo sutartį, o pirkėjas įsipareigoja pastatytą gyvenamąjį namą ar butą nupirkti už preliminariojoje sutartyje nurodytą kainą. Pirkėjas įgyja visišką nuosavybės teisę į gyvenamąjį namą ar butą nuo visos preliminariojoje sutartyje nustatytos statybos kainos sumokėjimo (CK 6.401 str. 5 d.). Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad ieškovė tinkamai ir laiku atsiskaitė su atsakovu UAB „Vilniaus statybų grupė“, t. y. sumokėjo visą pirkimo – pardavimo sutartyje numatytą buto su jam tenkančia žemės sklypo dalimi kainą sutartyje nustatytais terminais, dėl ko, teisėjų kolegijos nuomone, ieškovė pagrįstai reikalauja pripažinti, jog yra visiškai įvykdžiusi 2008 m. birželio 4 d. sutartį. Pažymėtina, kad ieškovė nurodytuose sutartiniuose santykiuose elgėsi sąžiningai ir rūpestingai, o visa pinigų suma už nurodytą nekilnojamąjį turtą AB SEB bankui nebuvo sumokėta ne dėl jos, bet dėl bankrutuojančio atsakovo UAB „Vilniaus statybų grupė“ veiksmų.

27Kasacinis teismas 2011 m. birželio 8 d. nutartyje Nr. 3K-3-261/2011 yra išaiškinęs, kad, užtikrinant bankrutuojančios įmonės kreditorių, finansavusių statybą ir kurių naudai suvaržytas ginčo būstas, interesus, šiems kreditoriams turi išlikti hipotekos teisė į ginčo objektą, kol skolininkas atsiskaitys su bankrutuojančia įmone, o skolininkui atsiskaičius su bankrutuojančia įmone, jo, t. y. skolininko, nuosavybės teisės suvaržymas hipoteka pasibaigia (CK 4.197 str. 2 d. 1 p.). Taigi nagrinėjamu atveju nustačius, kad ieškovė yra visiškai atsiskaičiusi su atsakovu bankrutuojančia UAB „Vilniaus statybų grupė“, jos nuosavybės teisės į butą su žemės sklypo dalimi suvaržymas hipoteka pagal CK 4.197 str. 2 d. 1 p. pripažintinas pasibaigusiu. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad ieškovės, kurios padėtis pagal nurodytą kasacinio teismo praktiką nagrinėjamu atveju prilyginama vartotojui, sudariusios buto pirkimo – pardavimo sutartį, kuria siekiama aprūpinti save ir savo šeimą būstu, teisės ginti savo interesus, t. y. išlaisvinti įsigytą turtą iš hipotekos, negali būti paneigtos arba jų gynimas apsunkintas vien dėl to, kad atsakovas (bankrutuojanti įmonė) nėra tinkamai įvykdžiusi savo įsipareigojimų tretiesiems asmenims (AB SEB bankui). Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atmetė ieškovės reikalavimą išregistruoti hipoteką.

28Tačiau pažymėtina, kad pripažinus esant pagrindui išregistruoti ieškovės turtui hipoteką, be to, apygardos bei apeliacinės instancijos teismams procesiniuose sprendimuose konstatavus, jog ieškovė pagal 2008 m. birželio 4 d. sutartį yra visiškai atsiskaičiusi su atsakovu UAB „Vilniaus statybų grupė“, neturi teisinės reikšmės ieškovės reikalavimas panaikinti šios sutarties priedo Nr.7 „Dėl įkeisto nekilnojamojo turto pardavimo ir paskesnio (antrinio) įkeitimo (hipotekos)“ dalį.

29Remiantis tuo kas išdėstyta, teisėjų kolegija daro išvadą, kad apeliacinis skundas tenkintinas, Panevėžio apygardos teismo 2010 m. gegužės 5 d. sprendimas panaikintinas ir priimtinas naujas sprendimas, kuriuo ieškinys tenkintinas iš dalies.

30Patenkinus ieškovės apeliacinį skundą ir panaikinus pirmosios instancijos teismo sprendimą bei priėmus naują sprendimą, pakeistinas paskirstymas bylinėjimosi išlaidų, šalių turėtų nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme, ieškovės patirtas bylinėjimosi išlaidas (521 Lt žyminio mokesčio ir 2 000 Lt atstovavimo išlaidų) priteisiant proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų daliai lygiomis dalimis iš atsakovų, bei proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų daliai patenkintinas ieškovės (apeliantės) prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų (197 Lt žyminio mokesčio ir 1 000 Lt atstovavimo išlaidų), turėtų apeliacinės instancijos teisme, priteisimo (CPK 93 str. 2 d., 302 str., t. 1, b. l. 3, 124, t. 3, b. l. 110, 132, 134). Be to, iš ieškovės ir atsakovų lygiomis dalimis proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų daliai priteistinos valstybei bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose, viso – 95,69 Lt (91,44 Lt pirmosios instancijos teisme ir 4,25 Lt – Lietuvos apeliaciniame teisme) (CPK 84 str., 92 str., 93 str., 96 str., 302 str.).

31Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

32Panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2010 m. gegužės 5 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą - patenkinti iš dalies ieškovės G. A. ( - ) ieškinį atsakovams bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Vilniaus statybų grupė“ ( - ) ir akcinei bendrovei SEB bankui ( - ).

33Pripažinti, kad ieškovė G. A. pagal 2008 m. birželio 4 d. sutartį, sudarytą tarp G. A. ir uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus statybų grupė“( reg. Nr. DM-5321) yra įvykdžiusi skolinį įsipareigojimą atsakovui bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Vilniaus statybų grupė“.

34Pripažinti hipoteką (id. Nr. 10120060000787 ir Nr. 10120070000945) G. A. butui, esančiam ( - ), unikalus Nr. ( - ), ir žemės sklypo 357-19650 daliai, esančiam ( - ), unikalus Nr. ( - ), baigta.

35Atmesti kitą ieškinio dalį.

36Priteisti iš atsakovų bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus statybų grupė“ ir akcinės bendrovės SEB bankas po 844,54 Lt ieškovei G. A. bylinėjimosi išlaidų, turėtų pirmosios instancijos teisme.

37Priteisti iš atsakovų bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus statybų grupė“ ir akcinės bendrovės SEB bankas po 401 Lt ieškovei G. A. bylinėjimosi išlaidų, turėtų apeliacinės instancijos teisme.

38Priteisti valstybei iš atsakovų bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus statybų grupė“ ir akcinės bendrovės SEB bankas po 32,06 Lt bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose.

39Priteisti valstybei iš ieškovės G. A. 31,58 Lt bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose.

40Nutartį siųsti šalims ir Hipotekos registrui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Patikslintu ieškiniu G. A. nurodė, kad 2008-06-04 su UAB „Vilniaus statybų... 5. Atsakovas AB SEB bankas prašė ieškinį atmesti.... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Panevėžio apygardos teismas 2010 m. gegužės 5 d. sprendimu ieškinį... 8. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 9. Ieškovė pateikė apeliacinį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2010... 10. 1. AB SEB bankas, turėdamas kasmėnesinę informaciją apie preliminariųjų... 11. 2. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai ieškovę pripažino neatidžia... 12. 3. Pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į Valstybinės vartotojų... 13. Atsakovas UAB „Vilniaus statybų grupė“ pateikė atsiliepimą į... 14. 1. Remiantis CK 4. 171 str. 9 d. bei 4. 207 str. nuostatomis, hipoteka, kaip... 15. 2. Ieškovės pateikti įrodymai, jog ji buvo atidi ir rūpestinga, neturi... 16. 3. Ta aplinkybė, kad atsakovas UAB „Vilniaus statybų grupė“ neįvykdė... 17. Atsakovas AB „SEB bankas“ pateikė atsiliepimą į apeliantės apeliacinį... 18. 1. Apeliantė teigia, kad AB SEB bankas turėjo kontroliuoti atsakovą, atlikti... 19. 2. AB SEB bankui nekyla sutartinė atsakomybė t. y. pareiga išregistruoti... 20. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 21. Apeliacinis skundas tenkintinas.... 22. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis... 23. Byloje nustatyta, kad 2006 m. gegužės 10 d. AB SEB bankas ir UAB „Vilniaus... 24. Iš byloje esančių dokumentų matyti, kad 2007 m. liepos 10 d. preliminaria... 25. Pirkimo – pardavimo sutarties 5.4 punkte pardavėjas įsipareigojo... 26. CK 6.401 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad asmuo gali sudaryti preliminariąją... 27. Kasacinis teismas 2011 m. birželio 8 d. nutartyje Nr. 3K-3-261/2011 yra... 28. Tačiau pažymėtina, kad pripažinus esant pagrindui išregistruoti ieškovės... 29. Remiantis tuo kas išdėstyta, teisėjų kolegija daro išvadą, kad... 30. Patenkinus ieškovės apeliacinį skundą ir panaikinus pirmosios instancijos... 31. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1... 32. Panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2010 m. gegužės 5 d. sprendimą ir... 33. Pripažinti, kad ieškovė G. A. pagal 2008 m. birželio 4 d. sutartį,... 34. Pripažinti hipoteką (id. Nr. 10120060000787 ir Nr. 10120070000945) G. A.... 35. Atmesti kitą ieškinio dalį.... 36. Priteisti iš atsakovų bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės... 37. Priteisti iš atsakovų bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės... 38. Priteisti valstybei iš atsakovų bankrutuojančios uždarosios akcinės... 39. Priteisti valstybei iš ieškovės G. A. 31,58 Lt bylinėjimosi išlaidų,... 40. Nutartį siųsti šalims ir Hipotekos registrui....